(WBDT) – Ngă̒i 2/12 ta̭i Ha̒ Nô̭i, BCH Tlung ương Dwa̒n fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức Lḙ̂ khai ma̭c Ngă̒i hô̭i Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017 mân Lḙ̂ tlaw zái thướng Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc gia năn 2017. Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tlo̭ng cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI, nhiḙ̂m ki̒ 2017 – 2022 xḙ ziḙ̂n tha ta̭i thú dô Ha̒ Nô̭i bớ ngă̒i 10-13/12/2017


 

Ba̒ Akio fujii, Fỏ zảm dốc Chương chi̒nh fát chiến Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tlaw zái thướng cho 1 tâ̭p thế va̒ 1 kả nhân ti̒nh ngwiḙ̂n vi̒ da̒ kỏ doỏng kóp cho kác mṷc tiêw fát chiến bê̒n vưng vi̒ kôô̭ng dôô̒ng

Wơ̒l zư̭ ngă̒i hô̭i va̒ lḙ̂ tlaw thướng kỏ enh Ngwiển Fi Long, Bỉ thư Tlung ương Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh, Chú ti̭ch Tlung ương Hô̭i liên hiḙ̂p thanh niên Viḙ̂t Nam; Ba̒ Akio fujii, Fỏ zảm dốc Chương chi̒nh fát chiến Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam; ông Michae Evans, Tlươ̒ng da̭i ziḙ̂n DKT International Inc ta̭i Viḙ̂t Nam; hơn 200 thú lỉnh kác tố chức, CLB, dô̭i, nhỏm ti̒nh ngwiḙ̂n tlêênh ká nước, hơn 2.000 dwa̒n viên, thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n tloong ká nước mân kuốc tể wơ̒l tham zư̭ chương chi̒nh

Ni la̒ năm thử bắi TƯ Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức lḙ̂ tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za. Năm năi khâw 2 khảng chiến khai, BTC da̒ nhâ̭n hơn 100 hô̒ xơ dê̒ cứ va̒ ửng kứ tham za zái thướng. BTC da̒ lươ̭ cho̭n va̒ kwiết di̭nh tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za cho 8 tâ̭p thế mân 7 kả nhân; Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc da̒ cho̭n 1 tâ̭p thế, 1 kả nhân dớ tlaw zái thướng "doỏng kóp cho kác mṷc tiêw fát chiến bê̒n vưng vi̒ kôô̭ng dôô̒ng” – tloong rỉ CLB kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh vinh zư̭ la̒ tâ̭p thế ản tlaw zái thướng ni̒

Fong tla̒w ti̒nh ngwiḙ̂n zo TƯ Dwa̒n khới xưởng bớ năm 2.000, mổi năm da̒ kỏ ha̒ng tliḙ̂w lươ̭t thanh niên tham za kác wa̭t dôô̭ng tính ngwiḙ̂. Fong tla̒w ó ngư̒ng fát chiến ká wơ̒l kwi mô mân chất lươ̭ng, vớ rôô̭ng ó chí tloong nước ma̒ ko̒n la̭i kác nước ba̭n La̒o, Kampuchia. Kác wa̭t dôô̭ng chiến khai kỏ tloo̭ng tâm, tloo̭ng diếm, ngă̒i ka̭ng hiḙ̂w kwá, dôô̒ng bô̭ ớ tất ká kác lỉnh vư̭c ản xa̭ hô̭i ghi nhâ̭n, dẻnh zả kaw. Ta̭i Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI khắp dêểnh , zư̭ kiển Fong tla̒w Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n xḙ tlớ the̒nh fong tla̒w chỉnh thức, tloo̭ng diếm kuố fong tla̒w thanh niên. Hi vo̭ng ră̒ng ni xḙ la̒ nguô̒n dôô̭ng viên to lởn dớ kố vṷ dwa̒n viên, thanh niên thi duô, xung kích, ti̒nh ngwiḙ̂n xảng ta̭w doỏng kóp khức tleé va̒ nhiḙ̂t hwiết kuố mê̒nh baw xư̭ fát chiến kuố Tố kuốc

Chú dê̒ kuố ngă̒i hô̭i ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za năm năi la̒ "Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n – Tiên fong ha̒nh dôô̭ng”. Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, hướng ửng Ngă̒i Kuốc tể ti̒nh ngwiḙ̂n 5/12, kác ti̒nh ngwiḙ̂n viên da̒ tố chức than za nhê̒w wa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhơ: Tiên chiê̒n wơ̒l hiểm mẩw nhân da̭w, tiên chiê̒n xứ zṷng biḙ̂n fáp tlẻnh thai an twa̒n, nhă̒m zám thuổng tí lḙ̂ na̭w fả thai thuối vi̭ tha̒nh niên; wa̭t dôô̭ng kấp thủl zẩi dơ̭ng kwa̒, kách thắc miển fỉ; tố chức kác tlo̒ chơi kôô̭ng dôô̒ng; zắi flashmob tâ̭p thế…

Kâw la̭c bô̭ Kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh tlư̭c thuô̭c Hô̭i liên hiḙ̂p Thanh niên Viḙ̂t Nam tính Wa̒ Bi̒nh, ản tha̒nh lâ̭p bớ khảng 7 năm 2016, kỏ 50 tha̒nh viên la̒ nhửng kản bô̭ kông chức tleé thuối, năng dôô̭ng, tlách nhiḙ̂m, ta̒i năng, la̒ da̭i biếw tiêw biếw ản kác kơ kwan, xớ, ban, nga̒nh tloong tính Wa̒ Bi̒nh zởi thiḙ̂w

Tloong hơn 1 năm wa̭t dôô̭ng, CLB da̒ chiến khai kác wa̭t dôô̭ng ti̒nh ngwiḙ̂ tloong năm 2017thew kác tloo̭ng tâm wơ̒l kác nô̭i zung: Fát chiến kôô̭ng dôô̒ng, an xinh xa̭ hô̭i va̒ hổ chơ̭ xinh kể cho dôô̒ng ba̒w vu̒ng khỏ khăn tloong tính; vâ̭n dôô̭ng nhân zân tích kư̭c hướng ửng kác chương chi̒nh, mṷc tiêw fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i kuố tính. Ni la̒ nhửng wa̭t dôô̭ng mang ỉ ngiḙ̂ nhân văn, thiết thư̭c kóp fâ̒n zúp dơ̭ nhân zân, ho̭c xinh kác diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn tloong tính xwả dỏl, zám nge̒w, râ̒n nơng kaw thu nhâ̭p va̒ ốn ốn di̭nh kuô̭c khổổng za di̒nh, dám báw ho̭c tâ̭p cho kon em. Kwa rỉ nơng kaw chi̒nh dô̭ zân chỉ, tiển bô̭ kỉ thwâ̭t tloong xán xwất, kinh zwanh, kóp fâ̒n la̒ zâ̒w cho kwê hương, đất nước.

Lê Thwí


 

KÁC TIN KHÁC


Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021

Xa̭ Na̒ Fo̒n nơng kaw chất lươ̭ng zân xổ

(HBDT) – Na̒ Fo̒n (Mai Châw) la̒ xa̭ 3 năm liên tiếp ó kỏ tlươ̒ng hơ̭p dé kon thử 3, ó xắi tha táw hôn, hôn nhân kâ̭n hwiết thôổng, chăng kỏ tlươ̒ng hơ̭p vắc bêḙ̂nh Thalassemia. Ngươ̒i zân tích kư̭c hướng ửng, ngiêm chính chấp ha̒nh tốt chỉnh xách zân xổ kuố Dáng va̒ Nha̒ nước. Chất lươ̭ng zân xổ ớ Na̒ Fo̒n ản tư̒ng bước nơng kaw, fṷc vṷ tốt xư̭ ngiḙ̂p fát chiến KT-XH.

Xa̭ Tâi Fong xwả nha̒ ta̭m cho hô̭ nge̒w

(HBDT) – Nhửng ngă̒i mươ ba̭w, kỏ nha̒ kien kổ dớ ớ, 3 mḙ̂ kon chi̭ Nṷi, xỏm Bám, xa̭ Tâi Fong (Kaw Fong) ó ko̒n dẳl mo̭l vi̒ lo nha̒ ku kỏ thế xâ̭p bất kử khi̒ no̒. Hwa̒n kánh nge̒w khỏ, chẩw vất khởm, chi̭ bêḙ̂nh tâ̭t liên miên, 2 kon ko̒n rét, dớ la̒ ản ngôi nha̒ kiên kổ la̒ kwả khức ku̒ng mḙ̂ kon chi̭. Kẳi lo da̒ ản zái kwiết, za di̒nh chi̭ Nṷi va̒ 6 hô̭ khỏ khăn ớ xỏm Bám nỏi riêng, xa̭ Tâi Fong nỏi chung da̒ ản hổ chơ̭ xwả nha̒ ta̭m tloong xư̭ zúp dơ̭ kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương

Ước ngwiḙ̂n kuố mḙ̂

(HBDT) – Môô̭ch ngă̒i khảng 7 rẳng dḙp, dâ̒n kon wê̒l thăm mḙ̂. Ảng khả baw nha̒ mḙ̂ ớ xỏm Mṷc, xa̭ Hơ̭p Tha̒nh, wiḙ̂n Ki̒ Xơn rơ̭p boỏng kâl xeenh maách. Tlước xân nha̒ la̒ nhửng nong thuốc mḙ̂ dang dái rẳng. Da̒ bước la̭i thuối 101, mḙ̂ Xư̭ vẩn ko̒n khả minh mâ̭n. Wiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 4 ba̒ mḙ Viḙ̂t Nam Anh hu̒ng, 3 mḙ da̒ vất, chí ko̒n mḙ̂ Ngwiển Thi̭ Xư̭ ko̒n khôổng.