(WBDT) – Ngă̒i 2/12 ta̭i Ha̒ Nô̭i, BCH Tlung ương Dwa̒n fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức Lḙ̂ khai ma̭c Ngă̒i hô̭i Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017 mân Lḙ̂ tlaw zái thướng Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc gia năn 2017. Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tlo̭ng cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI, nhiḙ̂m ki̒ 2017 – 2022 xḙ ziḙ̂n tha ta̭i thú dô Ha̒ Nô̭i bớ ngă̒i 10-13/12/2017


 

Ba̒ Akio fujii, Fỏ zảm dốc Chương chi̒nh fát chiến Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tlaw zái thướng cho 1 tâ̭p thế va̒ 1 kả nhân ti̒nh ngwiḙ̂n vi̒ da̒ kỏ doỏng kóp cho kác mṷc tiêw fát chiến bê̒n vưng vi̒ kôô̭ng dôô̒ng

Wơ̒l zư̭ ngă̒i hô̭i va̒ lḙ̂ tlaw thướng kỏ enh Ngwiển Fi Long, Bỉ thư Tlung ương Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh, Chú ti̭ch Tlung ương Hô̭i liên hiḙ̂p thanh niên Viḙ̂t Nam; Ba̒ Akio fujii, Fỏ zảm dốc Chương chi̒nh fát chiến Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam; ông Michae Evans, Tlươ̒ng da̭i ziḙ̂n DKT International Inc ta̭i Viḙ̂t Nam; hơn 200 thú lỉnh kác tố chức, CLB, dô̭i, nhỏm ti̒nh ngwiḙ̂n tlêênh ká nước, hơn 2.000 dwa̒n viên, thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n tloong ká nước mân kuốc tể wơ̒l tham zư̭ chương chi̒nh

Ni la̒ năm thử bắi TƯ Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức lḙ̂ tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za. Năm năi khâw 2 khảng chiến khai, BTC da̒ nhâ̭n hơn 100 hô̒ xơ dê̒ cứ va̒ ửng kứ tham za zái thướng. BTC da̒ lươ̭ cho̭n va̒ kwiết di̭nh tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za cho 8 tâ̭p thế mân 7 kả nhân; Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc da̒ cho̭n 1 tâ̭p thế, 1 kả nhân dớ tlaw zái thướng "doỏng kóp cho kác mṷc tiêw fát chiến bê̒n vưng vi̒ kôô̭ng dôô̒ng” – tloong rỉ CLB kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh vinh zư̭ la̒ tâ̭p thế ản tlaw zái thướng ni̒

Fong tla̒w ti̒nh ngwiḙ̂n zo TƯ Dwa̒n khới xưởng bớ năm 2.000, mổi năm da̒ kỏ ha̒ng tliḙ̂w lươ̭t thanh niên tham za kác wa̭t dôô̭ng tính ngwiḙ̂. Fong tla̒w ó ngư̒ng fát chiến ká wơ̒l kwi mô mân chất lươ̭ng, vớ rôô̭ng ó chí tloong nước ma̒ ko̒n la̭i kác nước ba̭n La̒o, Kampuchia. Kác wa̭t dôô̭ng chiến khai kỏ tloo̭ng tâm, tloo̭ng diếm, ngă̒i ka̭ng hiḙ̂w kwá, dôô̒ng bô̭ ớ tất ká kác lỉnh vư̭c ản xa̭ hô̭i ghi nhâ̭n, dẻnh zả kaw. Ta̭i Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI khắp dêểnh , zư̭ kiển Fong tla̒w Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n xḙ tlớ the̒nh fong tla̒w chỉnh thức, tloo̭ng diếm kuố fong tla̒w thanh niên. Hi vo̭ng ră̒ng ni xḙ la̒ nguô̒n dôô̭ng viên to lởn dớ kố vṷ dwa̒n viên, thanh niên thi duô, xung kích, ti̒nh ngwiḙ̂n xảng ta̭w doỏng kóp khức tleé va̒ nhiḙ̂t hwiết kuố mê̒nh baw xư̭ fát chiến kuố Tố kuốc

Chú dê̒ kuố ngă̒i hô̭i ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za năm năi la̒ "Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n – Tiên fong ha̒nh dôô̭ng”. Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, hướng ửng Ngă̒i Kuốc tể ti̒nh ngwiḙ̂n 5/12, kác ti̒nh ngwiḙ̂n viên da̒ tố chức than za nhê̒w wa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhơ: Tiên chiê̒n wơ̒l hiểm mẩw nhân da̭w, tiên chiê̒n xứ zṷng biḙ̂n fáp tlẻnh thai an twa̒n, nhă̒m zám thuổng tí lḙ̂ na̭w fả thai thuối vi̭ tha̒nh niên; wa̭t dôô̭ng kấp thủl zẩi dơ̭ng kwa̒, kách thắc miển fỉ; tố chức kác tlo̒ chơi kôô̭ng dôô̒ng; zắi flashmob tâ̭p thế…

Kâw la̭c bô̭ Kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh tlư̭c thuô̭c Hô̭i liên hiḙ̂p Thanh niên Viḙ̂t Nam tính Wa̒ Bi̒nh, ản tha̒nh lâ̭p bớ khảng 7 năm 2016, kỏ 50 tha̒nh viên la̒ nhửng kản bô̭ kông chức tleé thuối, năng dôô̭ng, tlách nhiḙ̂m, ta̒i năng, la̒ da̭i biếw tiêw biếw ản kác kơ kwan, xớ, ban, nga̒nh tloong tính Wa̒ Bi̒nh zởi thiḙ̂w

Tloong hơn 1 năm wa̭t dôô̭ng, CLB da̒ chiến khai kác wa̭t dôô̭ng ti̒nh ngwiḙ̂ tloong năm 2017thew kác tloo̭ng tâm wơ̒l kác nô̭i zung: Fát chiến kôô̭ng dôô̒ng, an xinh xa̭ hô̭i va̒ hổ chơ̭ xinh kể cho dôô̒ng ba̒w vu̒ng khỏ khăn tloong tính; vâ̭n dôô̭ng nhân zân tích kư̭c hướng ửng kác chương chi̒nh, mṷc tiêw fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i kuố tính. Ni la̒ nhửng wa̭t dôô̭ng mang ỉ ngiḙ̂ nhân văn, thiết thư̭c kóp fâ̒n zúp dơ̭ nhân zân, ho̭c xinh kác diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn tloong tính xwả dỏl, zám nge̒w, râ̒n nơng kaw thu nhâ̭p va̒ ốn ốn di̭nh kuô̭c khổổng za di̒nh, dám báw ho̭c tâ̭p cho kon em. Kwa rỉ nơng kaw chi̒nh dô̭ zân chỉ, tiển bô̭ kỉ thwâ̭t tloong xán xwất, kinh zwanh, kóp fâ̒n la̒ zâ̒w cho kwê hương, đất nước.

Lê Thwí


 

KÁC TIN KHÁC


Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng: Tlaw 300 khất ho̱c bôống cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017

(WBDT) – Ngă̒i 23/10 Kông ti TNHH Xân Golf Vươ̱ng Wa̒ng (thuô̱c Tâ̱p dwa̒n Charm Vít – Ha̒n Kuốc) vổi hơ̱p kơ̒ng Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính tố chức lê̱ tlaw ho̱c bôống cho 300 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ năm 2017. Zư̱ lê̱ tlaw ho̱c bôống kỏ ba̒ Lee Mi Yon, Kôông xử kiêm Tôống lảnh xư̱ kwản Ha̒n Kuốc ta̱i Viê̱t Nam; dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Kwang, Vỏ Bỉ thư tính wí, Chú ti̱ch UBND tính; ông Lee Dae Bong, Chú ti̱ch Tâ̱p dwa̒n Charm Vít va̒ lảnh da̱w kông ti TNHH xân golf Vươ̱ng Wa̒ng; Xớ GD&ĐT, Hô̱i Khwiển ho̱c tính ku̒ng nhê̒w kác thâ̒i kô zảw va̒ 300 ủn ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ kuố 11 wiê̱n, tha̒nh vổ.

Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017

(WBDT) – Khởm ngă̒i 23/9 ta̠i xa̠ Tủ Xơn (Kim Bôi) Bô̠ Ta̒i ngwiên Môi tlươ̒ng vổi hơ̠p mân UBND tính Wa̒ Bi̒nh, Da̠i xử kwản Australia ta̠i Viê̠t Nam tố chức Lê̠ tha kwân thu gom rác hướng ửng chiển zi̠ch La̒ cho thể zởi xa̠ch hơn năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ dô̒ng chỉ: Vỏ Twẩn Nhân, Thử tlướng Bô̠ TN-MT; Bu̒i Văn Khảnh, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính mân da̠i ziê̠n kác xớ, nga̒nh, kác dwa̒n thế - xa̠ hô̠i, diê̠ vương tloong tính

Thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho bê̠nh nhân chă̠l thâ̠n ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Khuô̠ng 14/9 Dwa̒n thanh niên Bảw Wa̒ Bi̒nh, Kông an TP Wa̒ Bi̒nh, Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, Ban Zân tô̠c tính da̒ vổi hơ̠p tố chức thăm hói va̒ tă̠ng 25 khất kwa̒ cho 25 bê̠nh nhân dang chă̠l thâ̠n nhân ta̠w ta̠i Bê̠nh viê̠n da khwa TP Wa̒ Bi̒nh, mối mô̠ch khất kwa̒ tli̠ zả 300.000 dô̒ng.

Ba̒n zaw 2 Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ

(WBDT) – Hô̱i dô̒ng Dô̱i tha̒nh vổ vươ̒ tố chức lê̱ ba̒n zaw Nha̒ khăn kwa̒ng dó cho za di̒nh 2 ho̱c xinh nge̒w vươ̱t khỏ ta̱i xỏm Mẳi 4, xa̱ Wa̒ Bi̒nh. Ni kông chi̒nh văng non kuố dô̱i viên tha̒nh vổ cha̒w mư̒ng Da̱i hô̱i Dwa̒n kác kấp, nhiê̱m ki̒ 2017 – 2022.

122 xinh viên mởi kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn ản nhâ̱n ho̱c bôống “Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng”

(WBDT) - "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” la̒ mô̱ch ho̱c bôống năm tloong chương chi̒nh "Vi̒ ngă̒i zaw vát chiến” kuố Bảw Thuối tleé, tha dơ̒i baw năm 2003 vởi 27 khất ho̱c bôống dâ̒w tiên ản tlaw cho các xinh viên mởi tính Kwáng Tli̱. Ku̒ng mân xư̱ úng hô̱ kuố dông dáw ba̱n do̱c Bảw Thuối tleé, mổi năm xổ lươ̱ng khất ho̱c bôống "Tiếp khức dêểnh tlươ̒ng” tăng râ̒n, va̱m vi vu̒ng miê̒n miê̒n ku̒ng vớ rôô̱ng. Dêểnh năi, ho̱c bôống da̒ hổ chơ̱ khwáng 15.000 xinh viên mởi hwa̒n kánh khỏ khăn dêểnh mân tlươ̒ng Da̱i ho̱c, Kaw dắng vởi tôống xổ thiền hơn 75 tí dô̒ng. Bớ ho̱c bôống ni̒, nhê̒w xinh viên da̒ tha tlươ̒ng, kor nhê̒w doỏng kóp cho xa̱ hô̱i.

Ngươ̒i la̒ “kâ̒w nổl” cho ti̒nh hửw ngi̠ Viê̠t - La̒o ở Wa̒ Bi̒nh

(WBDT) - Kéch ni hơn 1 khảng, ba̒ Lê Hái Thiên (Vỏ Chủ ti̠ch Hô̠i hửw nghi̠ Viê̠t Nam - La̒o tính Wa̒ Bi̒nh) vinh zư̠ la̒ tha̒nh viên kuố tính dỏn dwa̒n kông tác kuố Vỏ Chú ti̠ch nước Kô̠ng wa̒ zân chú nhân zân La̒w dêểnh thăm va̒ la̒ wiê̠c ta̠i Wa̒ Bi̒nh. Bất ngơ̒ măng thiểng cha̒w kuố mô̠ch vi̠ khéch mô̠ng za̠: "ổi, kải Thiên, kải khwé chớ... 7 năm hơ mê kă̠p kải”. Ngươ̒i khể thiểng mển rỉ dỏ la̒ ba̒ Xún Thon Xăi Nha Chắc (ngwiên Da̠i xử dă̠c mê̠nh to̒n kwiê̒n kuố La̒o ta̠i Viê̠t Nam). Thăi bắt, mă̠t mơ̒ng, 2 ngươ̒i kă̠p kha̒ nhơ 2 ủn ma̠ng ro̠ch lô ngă̒i kă̠p la̠i...