(WBDT) – Ngă̒i 2/12 ta̭i Ha̒ Nô̭i, BCH Tlung ương Dwa̒n fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức Lḙ̂ khai ma̭c Ngă̒i hô̭i Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc za năm 2017 mân Lḙ̂ tlaw zái thướng Ti̒nh ngwiḙ̂n Kuốc gia năn 2017. Ni la̒ xư̭ kiḙ̂n kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tlo̭ng cha̒w mơ̒ng Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI, nhiḙ̂m ki̒ 2017 – 2022 xḙ ziḙ̂n tha ta̭i thú dô Ha̒ Nô̭i bớ ngă̒i 10-13/12/2017


 

Ba̒ Akio fujii, Fỏ zảm dốc Chương chi̒nh fát chiến Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tlaw zái thướng cho 1 tâ̭p thế va̒ 1 kả nhân ti̒nh ngwiḙ̂n vi̒ da̒ kỏ doỏng kóp cho kác mṷc tiêw fát chiến bê̒n vưng vi̒ kôô̭ng dôô̒ng

Wơ̒l zư̭ ngă̒i hô̭i va̒ lḙ̂ tlaw thướng kỏ enh Ngwiển Fi Long, Bỉ thư Tlung ương Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh, Chú ti̭ch Tlung ương Hô̭i liên hiḙ̂p thanh niên Viḙ̂t Nam; Ba̒ Akio fujii, Fỏ zảm dốc Chương chi̒nh fát chiến Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam; ông Michae Evans, Tlươ̒ng da̭i ziḙ̂n DKT International Inc ta̭i Viḙ̂t Nam; hơn 200 thú lỉnh kác tố chức, CLB, dô̭i, nhỏm ti̒nh ngwiḙ̂n tlêênh ká nước, hơn 2.000 dwa̒n viên, thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n tloong ká nước mân kuốc tể wơ̒l tham zư̭ chương chi̒nh

Ni la̒ năm thử bắi TƯ Dwa̒n TNCS Hô̒ Chỉ Minh fổi hơ̭p mân Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc ta̭i Viḙ̂t Nam tố chức lḙ̂ tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za. Năm năi khâw 2 khảng chiến khai, BTC da̒ nhâ̭n hơn 100 hô̒ xơ dê̒ cứ va̒ ửng kứ tham za zái thướng. BTC da̒ lươ̭ cho̭n va̒ kwiết di̭nh tlaw zái thướng ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za cho 8 tâ̭p thế mân 7 kả nhân; Chương chi̒nh Ti̒nh ngwiḙ̂n Liên hơ̭p kuốc da̒ cho̭n 1 tâ̭p thế, 1 kả nhân dớ tlaw zái thướng "doỏng kóp cho kác mṷc tiêw fát chiến bê̒n vưng vi̒ kôô̭ng dôô̒ng” – tloong rỉ CLB kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh vinh zư̭ la̒ tâ̭p thế ản tlaw zái thướng ni̒

Fong tla̒w ti̒nh ngwiḙ̂n zo TƯ Dwa̒n khới xưởng bớ năm 2.000, mổi năm da̒ kỏ ha̒ng tliḙ̂w lươ̭t thanh niên tham za kác wa̭t dôô̭ng tính ngwiḙ̂. Fong tla̒w ó ngư̒ng fát chiến ká wơ̒l kwi mô mân chất lươ̭ng, vớ rôô̭ng ó chí tloong nước ma̒ ko̒n la̭i kác nước ba̭n La̒o, Kampuchia. Kác wa̭t dôô̭ng chiến khai kỏ tloo̭ng tâm, tloo̭ng diếm, ngă̒i ka̭ng hiḙ̂w kwá, dôô̒ng bô̭ ớ tất ká kác lỉnh vư̭c ản xa̭ hô̭i ghi nhâ̭n, dẻnh zả kaw. Ta̭i Da̭i hô̭i Dwa̒n to̒n kuốc lâ̒n thử XI khắp dêểnh , zư̭ kiển Fong tla̒w Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n xḙ tlớ the̒nh fong tla̒w chỉnh thức, tloo̭ng diếm kuố fong tla̒w thanh niên. Hi vo̭ng ră̒ng ni xḙ la̒ nguô̒n dôô̭ng viên to lởn dớ kố vṷ dwa̒n viên, thanh niên thi duô, xung kích, ti̒nh ngwiḙ̂n xảng ta̭w doỏng kóp khức tleé va̒ nhiḙ̂t hwiết kuố mê̒nh baw xư̭ fát chiến kuố Tố kuốc

Chú dê̒ kuố ngă̒i hô̭i ti̒nh ngwiḙ̂n kuốc za năm năi la̒ "Thanh niên ti̒nh ngwiḙ̂n – Tiên fong ha̒nh dôô̭ng”. Tloong khuôn khố ngă̒i hô̭i, hướng ửng Ngă̒i Kuốc tể ti̒nh ngwiḙ̂n 5/12, kác ti̒nh ngwiḙ̂n viên da̒ tố chức than za nhê̒w wa̭t dôô̭ng thiết thư̭c nhơ: Tiên chiê̒n wơ̒l hiểm mẩw nhân da̭w, tiên chiê̒n xứ zṷng biḙ̂n fáp tlẻnh thai an twa̒n, nhă̒m zám thuổng tí lḙ̂ na̭w fả thai thuối vi̭ tha̒nh niên; wa̭t dôô̭ng kấp thủl zẩi dơ̭ng kwa̒, kách thắc miển fỉ; tố chức kác tlo̒ chơi kôô̭ng dôô̒ng; zắi flashmob tâ̭p thế…

Kâw la̭c bô̭ Kản bô̭ tleé tính Wa̒ Bi̒nh tlư̭c thuô̭c Hô̭i liên hiḙ̂p Thanh niên Viḙ̂t Nam tính Wa̒ Bi̒nh, ản tha̒nh lâ̭p bớ khảng 7 năm 2016, kỏ 50 tha̒nh viên la̒ nhửng kản bô̭ kông chức tleé thuối, năng dôô̭ng, tlách nhiḙ̂m, ta̒i năng, la̒ da̭i biếw tiêw biếw ản kác kơ kwan, xớ, ban, nga̒nh tloong tính Wa̒ Bi̒nh zởi thiḙ̂w

Tloong hơn 1 năm wa̭t dôô̭ng, CLB da̒ chiến khai kác wa̭t dôô̭ng ti̒nh ngwiḙ̂ tloong năm 2017thew kác tloo̭ng tâm wơ̒l kác nô̭i zung: Fát chiến kôô̭ng dôô̒ng, an xinh xa̭ hô̭i va̒ hổ chơ̭ xinh kể cho dôô̒ng ba̒w vu̒ng khỏ khăn tloong tính; vâ̭n dôô̭ng nhân zân tích kư̭c hướng ửng kác chương chi̒nh, mṷc tiêw fát chiến kinh tể – xa̭ hô̭i kuố tính. Ni la̒ nhửng wa̭t dôô̭ng mang ỉ ngiḙ̂ nhân văn, thiết thư̭c kóp fâ̒n zúp dơ̭ nhân zân, ho̭c xinh kác diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa, vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn tloong tính xwả dỏl, zám nge̒w, râ̒n nơng kaw thu nhâ̭p va̒ ốn ốn di̭nh kuô̭c khổổng za di̒nh, dám báw ho̭c tâ̭p cho kon em. Kwa rỉ nơng kaw chi̒nh dô̭ zân chỉ, tiển bô̭ kỉ thwâ̭t tloong xán xwất, kinh zwanh, kóp fâ̒n la̒ zâ̒w cho kwê hương, đất nước.

Lê Thwí


 

KÁC TIN KHÁC


Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tham za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za

(WBDT)- Khởm ngă̒i 14/3, ta̭i tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, Xớ GD&ĐT da̒ tố chức "Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tha za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za”

Xa̭ Na̒ Me̒w vươ̭t khỏ la̒ khwiển hoo̭c

(WBDT) – La̒ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭ biḙ̂t khỏ khăn kuố wiḙ̂n vu̒ng kaw Mai Châw, Na̒ Me̒w kỏ dêểnh 337/351 hô̭ kỏ hô̭ viên khwiển hoo̭c. Năm 2017 xa̭ kỏ 127 hô̭ da̭t zanh hiḙw "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 174 hô̭ tham za foong tla̒w "Ruôi kủi như̭ tiết kiḙ̂m”. Dă̭c bḙ̂t bớ nguô̒n kwi̭ zo hô̭i viên doỏng kóp, wi dôô̭ng bớ kác tố chức, kả nhân háw tâm, baw dâ̒w môix năm hoo̭c xa̭ kỏ ha̒ng tlăm khất kwa̒, hoo̭c bôống dớ ki̭p thơ̒i hổ chơ̭, dôô̭ng viên hoo̭c xinh, zảw viên kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p.

Tẩm loo̒ng kuố nhửng thâ̒i zảw la̒ “ngư fú” kái thiḙ̂n bươ ăn cho hoo̭c tlo̒

(WBDT) – Tlươ̒ng THCS Tân Zân (Mai Châw) ản tha̒nh lâ̭p năm 2007 khâw khi xa̭ Tân Zân tách bớ wiḙ̂n Da̒ Bắc. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 116 ho̭c xinh, hơn chṷc lớp ho̭c, khu nô̭i chủ cho hơn 60 ho̭c xinh va̒ hơn chṷc kản bô̭, zảw viên. Da fâ̒n zảw viên. Da fâ̒n zảw viên ta̭i tlươ̒ng la̒ mo̭l ớ thi̭ chẩn Mai Châw, mô̭ch xổ ớ wiḙ̂n khác, kuổi twâ̒n, kuổi khảng mḙ̂ wơ̒l thăm nha̒. Mổi bâ̭n kwăi la̭i tlươ̒ng, kác thâ̒i, kô dê̒w fái vươ̭t kwa nhửng chă̭ng khả khỏ khăn dớ zoong kon chư dêểnh ră̭i cho hoo̭c xinh.

Wi dôô̭ng hơn 30 kản bô̭, chiển xi̭ zúp kác za di̒nh bi̭ xỏ lốc la̒ băl mải nha̒

(WBDT) – Ngă̒i 09/3, Ban CHQS wiḙ̂n Kaw Fong da̒ wi dôô̭ng 20 kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) kơ kwan kwân xư̭ wiḙ̂n mân 12 dôô̒ng chỉ lư̭c lươ̭ng zân kwân kơ dôô̭ng ta̭i xa̭ Xwân Fong tham za zúp dơ̭ 2 za di̒nh ớ xỏm Ka̭n 2 kắc fṷc hâ̭w kwá, la̒ la̭i mải nha̒ khâw bi̭ xỏ meḙnh bất ngơ̒ la̒ băl mải ngăi tloong dêm ngă̒i 08/3

Dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022

(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Tâ̭p chung chăm lo kác dổi tươ̭ng iểw thể dớ za di̒nh no̒ i kỏ Thết

(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1