(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú va̒ Kwiết di̭nh xổ 15 ngă̒i 24/4/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế hwiḙ̂n Iên Thwí tích kư̭c, khấn chương baw kuô̭c.


Kản bô̭ MTTK xa̭ Hư̭w Lơ̭i (Iên Thwí) ra̒ xwát zănh xắch dổi tươ̭ng khỏ khăn tloong da̭i zi̭ch Covid-19 ản nhâ̭n hổ chơ̭

Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n Bu̒i Hwiên cho mắt: Hwiḙ̂n ban hă̒nh kác văn bán va̒ chí da̭w xát xaw, kwiết liḙ̂t, fát hwi tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, nhất la̒ kản bô̭ kấp xa̭, xỏm, khu fổ. Iêw kâ̒w kác kơ kwan, dơn vi̭, xa̭, khu fổ. Iêw kâ̒w kác kơ kwan, dơn vi̭, xa̭, thi̭ chẩn ra̒ xwát dám báw dủng dổi tươ̭ng thu hướng. Tiên chiê̒n tlêênh fương tiḙ̂n thông tin da̭i chủng va̒ kwản chiḙ̂t kản bô̭, dáng viên nêw kaw tinh thâ̒n chắch nhiḙ̂m, kương mâ̭w tloong thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch ta̭i kơ xớ.

Thew Tlướng Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Bu̒i Văn Tiḙ̂p, zo thơ̒i zan lâ̭p zănh xắch, chi tlá do̒i hói kấp, tloong khi dổi tươ̭ng thṷ hướng nhê̒w, lẳnh da̭w va̒ kản bô̭ foo̒ng chư̭c tiếp dêểnh 11 xa̭, thi̭ chẩn, kác zwanh ngiḙ̂p, kế ká ngă̒i thử 7 va̒ Chú nhâ̭t dớ hưởng zâ̭n chiến khai thư̭c hiḙ̂n, kê khai, nẳm bắt kác vưởng vắc fát xinh dớ ki̭p thơ̒i hổ chơ̭.

Thew zănh xắch ản fê zwiḙ̂t, dổi tươ̭ng ản hổ chơ̭ kuố hwiḙ̂n kỏ 872 ngươ̒i kỏ kôông, 2.145 dổi tươ̭ng báw hiếm xa̭ hô̭i. 7.190 ngươ̒i thuô̭c hô̭ nge̒w, 7.004 ngươ̒i thuô̭c hô̭ kâ̭n nge̒w. Dêểnh ngă̒y /6, kản bô̭ Bưw diḙ̂n hwiḙ̂n da̒ chi tlá cho 856 ngươ̒i kỏ kôông 1,284 tí dôô̒ng; 2.088 dổi tươ̭ng báw chơ̭ xa̭ hô̭i 3,132 tí dôô̒ng….

MTTK hwiḙ̂n fát hwi vai tlo̒ zảm xát bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức: kháw xát wiḙ̂c ra̒ xwát zănh xắch, niêm iết kôông khai zănh xắch, zảm xát chư̭c tiếp wiḙ̂c chi tlá, kă̭p mă̭t dổi tươ̭ng dớ nẳm bắt tâm tư, ngwiḙ̂n voo̭ng, zư lwâ̭n nhân zân...

Chú ti̭ch MTTK hwiḙ̂n Bu̒i Thi̭ Bi̒nh cho mắt: Lẳnh da̭w va̒ kản bô̭ MTTK hwiḙ̂n ko̒n dêểnh thắng hô̭ zân ản nhâ̭n hổ chơ̭ dớ nẳm ti̒nh hi̒nh ma̒ ó di kôô̒ng kản bô̭ LD-TBXH. Kwa zảm xát cho thẩi, nhân zân fẩn khới, tin tướng baw chỉnh xắch kuố Dáng, Nha̒ nước. Twi nhiên, wiḙ̂c ra̒ xwát ko̒n dá xót 1 ngươ̒i kỏ kôông va̒ 52 ngươ̒i thuô̭c hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w. Wa̒i tha môô̭ch xổ tlươ̒ng hơ̭p bi̭ tlu̒ng lă̭p, mo̭l chiến di xa vấn ko̒n kỏ thên tloong zănh xắch, mô̭ch xổ ngươ̒i di xa chươ wê̒l nhâ̭n hổ chơ̭…

Thew Zảm dôốc Bưw diḙ̂n hwiḙ̂n Bu̒i Chúc Linh, dơn vi̭ ta̭m zư̒ng chi tlá vởi kác tlươ̒ng hơ̭p tlêênh, tloong kwả chi̒nh chi tlá ó ít ngươ̒i zân chươ nẳm ản thú tṷc nhâ̭n thiê̒n, kỏ ngươ̒i cho ká kon la̒ hoo̭c xinh lớp 8 dêểnh lể.

Fỏ Chú ti̭ch UBNZ hwiḙ̂n Bu̒i Hwiên khắng di̭nh xḙ chí da̭w ra̒ xwát, la̒ ro̭ kác tlươ̒ng hơ̭p tlêênh vởi tinh thâ̒n kôông khai, minh bă̭ch. Dôô̒ng thơ̒i chí da̭w khấn chương ra̒ xwát kác dổi tươ̭ng nhâ̭n hổ chơ̭ bớ 1- 3 khảng dớ chi tlá tloong dơ̭t 2. Kác xa̭, thi̭ chẩn ka̭ ni̒ dang lâ̭p hô̒ xơ. Dổi tươ̭ng dang nhâ̭n hô̒ xơ dơ̭t ni̒ ít hơn dơ̭t 1, nhưng khỏ xắc di̭nh cho rêênh kâ̒n thâ̭n tloo̭ng.

Kwa nẳm bắt ta̭i môô̭ch xổ xa̭, ngăi ká kản bô̭ LD-TB&XH vấn ko̒n băn khwăn, lunngr tủng tloong xắc di̭nh dổi tươ̭ng dớ lâ̭p zănh xắch chi tlá dơ̭t 2, dê̒ ngi̭ ản tâ̭p hwẩn thêm.

Tlướng Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Bu̒i Văn Tiḙ̂p cho mắt: Wiḙ̂c xác di̭nh dổi tươ̭ng chi tlá dơ̭t 2 khỏ khan, zo nhê̒w dổi tươ̭ng chươ ản xác ro̭ ra̒ng. Wiḙ̂c xác di̭nh thu nha̭p tloong thơ̒i zan za̭n kắch xa̭ hô̭i, kắch xác di̭nh thơ̒i zan ó ro̭. Kể hwă̭ch chi tlá tloong khảng 6 va̒ hwiḙ̂n da̒ ban hă̒nh hưởng zâ̭n, kản bô̭ LD-TB&XH kơ xớ kâ̒n ngiên kửw ki̭, nẳm chắc dớ tố chức thư̭c hiḙ̂n ngăi. Kác xa̭, thi̭ chẩn kâ̒n kỏ biên bán niêm iết kôông khai zănh xắch dổi tươ̭ng ản nhâ̭n hổ chơ̭ tloong 2 ngă̒i la̒ wiḙ̂c ta̭i nha̒ văn hwả mḙ̂ ản chi̭ tlá.

Fát hwi nhửng kết kwá tloong dơ̭t 1, MTTK hwiḙ̂n khắng di̭nh tiếp tṷc baw kuô̭c, fổi hơ̭p zảm xát chă̭t, dớ chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 dêểnh dủng dổi tươ̭ng, chỉnh xác, ngăn ngươ̒ tlṷc lơ̭i chỉnh xắch.

Kấm Lḙ̂

KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Iên Thwí Kwiết tâm tloong kuô̭c chiển foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Tloong thơ̒i zan kwa, thư̭chiḙ̂n kác văn bán chí da̭w kuố tính, hwiḙ̂n, Ban Chí da̭w (BCD) foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-29 hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ chiến khai kwiết liḙ̂t kác biḙ̂n fáp FCZ Covid-19 tlêênh diḙ̂ ba̒n; lẳnh da̭w, chí da̭w xát xaw, kwiết lwiḙ̂t tloong kôông tác FCZ. Twi nhiên, ngă̒i 10/5, tlêênh diḙ̂ ba̒n da̒ gi nhâ̭n 1 tlươ̒ng hơ̭p ta̭i xỏm Thươ̭ng, xa̭ La̭c Xi̭ zương tỉnh kôô̒ng Covid-19 (bêḙ̂nh nhân 3433) ản vơ̭ dươ di khảm ở Bêḙ̂nh viḙ̂n K Tan Chiêừ. Bêḙ̂nh nhân 3433 da̒ ản dươa si kắch li, diê̒w tli̭ ta̭i Bêḙ̂nh viên Da khwa tính.

Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh Thâ̒n tôốc chwi dổ vết, khấn chương kách li

(HBDT) – Tloong ngă̒i 9/5 TF Hwa̒ Bi̒nh gi nhâ̭n liên tiếp 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôông SARS-CoV-2 tloong 1 za di̒nh ta̭i fươ̒ng Dôô̒ng Tiển. Daảng lo nga̭i, kác ka zương tỉnh ni̒ liên kwan dêểnh nhửng diḙ̂ diếm dôông mo̭l kwa la̭i nhơ chơ̭ ngiḙ̂ Fương, ngân ha̒ng, kơ xớ mâ̒m non… Ngăi khâw khi fát hiḙ̂n ka bêḙ̂nh xâm nhâ̭p baw kôô̭ng dôô̒ng, thă̒nh fổ da̒ kấn chương, thâ̒n tôốc thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chwi vết, kách li kuu̒ng như nhê̒w biḙ̂n fáp meḙnh khác dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch. Oh ngă̒i 15/5, TF Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c za̭n kắch xa̭ hô̭i thew Chí thi̭ xổ 15 kuố Thú tưởng Chỉnh fú

Kiếm xwát chă̭t dớ ngăn chă̭n ngwi kơ buu̒ng fát zi̭ch Covid-19

(HBDT) – LTX: Ka̭ ni̒ ngwi kơ zi̭ch Covid-19 buu̒ng fát ở mức dô̭ rất kaw, ó chí bớ nguô̒n thâm nhâ̭p ngăi ká ớ tloong nước. Kuu̒ng vởi kác diḙ̂ fương, tính tích kư̭c, khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp kiếm xwát, foo̒ng ngươ̒, zám thiếw ngwi kơ zi̭ch bêḙ̂nh. Foỏng viên Bảw Hwa̒ Bi̒nh da̒ kỏ kuô̭c tlaw dối kôô̒ng dôô̒ng chỉ Bu̒i Thi̭ Thu Hă̒ng, Zảm dôốc Xớ I tể xuung kweenh vẩn dê̒ ni̒. Khâw ni la̒ nô̭i zuung: