(HBDT) – Nối bâ̭t tloong khôông zan nha̒ thơ̒ chi ho̭ Vṷ Di̒nh, xỏm Á Dôô̒ng, xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí) la̒ khu vư̭c khwiển hoo̭c kỏ tươ̭ dê̒ "Kon chẩw bảw kôông”. Ớ ni tlew tlang tloo̭ng báng wa̒ng zănh zư̭ gi zănh nhửng ngươ̒i kon kuố zoo̒ng ho̭ kỏ kôông kôô̒ng nước, ngươ̒i da̭t zănh hiḙ̂w "Hoo̭c xinh zói kwuốc za” dô̭ lo̭i zói kác tlươ̒ng kaw dắng, da̭i ho, ngươ̒i kỏ thă̒nh tích kaw tloong hoo̭c tâ̭p, kôông tác xán xwất, kinh zwănh


Kon chẩw zoo̒ng ho̭ Vṷ Di̒nh tư̭ ha̒w ngỏ la̭i thă̒nh tích hoo̭c tâ̭p kuố mêê̒nh tlêênh báng wa̒ng "Kon chẩw bảw kôông”

Hal bên kuố "Báng wa̒ng zănh zư̭ " la̒ dôi kâw dổi "Rêênh thơ̭, rênh thâ̒i nhơ̒ kỏ hoo̭c/ Ro kơm ẩm ảw vi̒ hăi la̒”. Tiếp thew hal bên la̒ "hô̭p bảw kôông” kuố kác chẩw tloong dô̭ thuối di hoo̭c fố thôông, dêểnh chi̒ ni̒ da̒ kỏ 23 hô̭p bảw kôông. Ha̒ng năm kác chẩw fô tô zẩi khen, lưw chư̭ baw hô̭p bảw kôông kuố mêê̒nh va̒ chi ho̭ xḙ la̒ lḙ̂ bảw kôông, twiên zương, khen thướng baw zi̭p zô̭ kṷ nô̭i. Goóc khwiển hoo̭c zán zi̭ nhưng tlang tloo̭ng, ỉ ngiḙ̂, cho thẩi tinh thâ̒n hiểw hoo̭c, koi tloo̭ng kôông wiḙ̂c hoo̭c kuố zoo̒ng ho̭ xwất xắc Vṷ Di̒nh
Tlo̒ chiḙ̂n kôô̒ng dâ̒n tôi, ôông Vṷ Ma̭nh Tu̒ng, Tlướng zoo̒ng ho̭ Vṷ Di̒nh cho mắt: Zoo̒ng ho̭ Vṷ Di̒nh kwê kôốc An La̭w, Bi̒nh Lṷc (Ha̒ Nam). Bớ năm 1950 thư̭c hiḙ̂n chú chương "vươ̒n khôông nha̒ tlôống” kuố Chỉnh fú, môô̭ch bô̭ fâ̭n zoo̒ng ho̭ lêênh tán kư  ta̭i Iên Tli̭ va̒ xinh kơ, lâ̭p ngiḙ̂p dêểnh chi̒ ni̒ fát chiến thee̒nh chi ho̭. Chi ho̭ Vṷ Di̒nh chi̒ ni̒ kỏ 20 hô̭, 73 nhân khấw. 100% za dinh tloong chi ho̭ kỏ hô̭i vien khwiển hoo̭c. Nhửng za di̒nh kỏ ngươ̒i la̒ kôông chức thi̒ da̭t mức bi̒nh kwân 2 hô̭i viên/ hô̭. Nhửng năm kwa, 100% za di̒nh tloong zoo̒ng ho̭ dê̒w dăng kỉ fẩn dẩw va̒ da̭t tiêw chwấn "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”. 92,8% chẩw di hoo̭c da̭t zănh hiḙ̂w hoo̭c xinh tiên tiển. 100% hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p THFT dê̒w chủng tiến baw kác tlươ̒ng kaw dắng, da̭i hoo̭c. Ka̭ ni̒ zoo̒ng ho̭ kỏ 70% za di̒nh kỏ ngươ̒i da̭t chi̒nh dô̭ da̭i hoo̭c tlớ tlêênh, tloong rỉ kỏ 4 tha̭c xi̭, 7 dáng viên ản bâ̒w chức zănh Bỉ thư, Fỏ bỉ thư chi bô̭ nhiḙ̂m ki̒  2015 – 2020. Chi ho̭ kỏ 13 ngươ̒i ản kấp thấm kwiê̒n dê̒ ba̭t, bố nhiḙ̂m chức vṷ bớ kấp fỏ tlớ lêênh
Tlêênh lỉnh vư̭c fáy chiến kinh tể, kác za di̒nh tloong zoo̒ng ho̭ thi duô xán xwất, ó kỏ hô̭ nge̒w va̒ kâ̭n nge̒w, 5 hô̭ kỏ ô tô, 2 za di̒nh ản bi̒nh cho̭n la̒ hô̭ xán xwất kinh zwănh zói.
Wiḙ̂c xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c ản kác hô̭ tloong ho̭ nhiḙ̂t ti̒nh úng hô̭. Tlung bi̒nh ha̒ng năm, mối za di̒nh doỏng kóp xâi zư̭ng Kwi̭ Khwiển hoo̭c chi h"̭ da̭t 300.000 dôô̒ng. Dêểnh khảng 6/2020 tôống kwi̭ la̒ 20,6 tliḙ̂w dôô̒ng, bi̒nh kwân da̭t 1,03 tliḙ̂w dôô̒ng/ hô̭. Bớ năm 2015 -–019 da̒ twiên zương, khen thướng 95 lươ̭t kon chẩw, tloong rỉ tlé em 65 lươ̭t, dưở ká 30 lươ̭t.
Kỏ ản kết kwá tlênh, Tlướng ho̭ Vṷ Ma̭nh Tu̒ng chiê xé: Zoo̒ng ho̭ xác di̭nh mṷc dích kuố wiḙ̂c xâi zư̭ng zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p la̒ ta̭w kơ hô̭i cho kác thă̒nh viên vâ̭n zṷng kiển thức, ki̭ năng baw law dôô̭ng, xán xwất cho da̭t hiḙ̂w kwá kaw. Tloong kwi ước hwa̭t dôô̭ng kuố zoo̒ng ho̭ kỏ nô̭i zung : Kác za di̒nh fái da̭t zănh hiḙ̂w "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”. Mối za di̒nh da̭t ản xḙ chung thăi xâi zư̭ng thee̒nh kôông zoo̒ng ho̭ hoo̭c tâ̭p tiêw biếw.

P.V

KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Vỉnh Tiển 4 ta̭i chô̭ dớ dám báw an twa̒n cho nhân zân muô̒ ba̭w

(HBDT) – Tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 4 ngâ̒m tla̒n to, kon, 1 diếm zân kư ớ tloong vu̒ng xế la̒l, xế dất ngwi hiếm chươ zi zơ̒i… Dỏ la̒ vẩn dê̒ ma̒ kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Vỉnh Tiển (Kim Bôi) kwan tâm lo lẳng, dă̭c biḙ̂t tloong kaw diếm mươ ba̭w chi̒ ni̒.

Chwiḙ̂n wê̒l ngươ̒i kỏ wi tỉn ớ xỏm Ngew

(HBDT) – Khâw nhê̒w năm ản zaw la̒ kản bô̭ chú chốt UBNZ xa̭, ôông Bu̒i Văn Thu wê̒l ngí chể dô̭ va̒ ản nhân zân xỏm Ngew, xa̭ Xwân Thwí (Kim Bôi) bâ̒w cho̭n la̒ ngươ̒i kỏ wi tỉn.

Bổ Kha̒ Xu̒ng A Xa va̒ wiḙ̂c xâi zư̭ng nếp khôổng văn văn minh ớ Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Thew foong tṷc chiê̒n thôổng, lḙ̂ tang kuố mo̭l Môông ớ xa̭ Pa̒ Kỏ (Mai Châw) kỏ nhê̒w ngi lḙ̂ khác kha̒, tloong rỉ kỏ nhê̒w hú tṷc la̭c la̭c hâ̭w. Twi nhiên, bă̒ng kẳi lỉ, kẳi ti̒nh kuố ông Xu̒ng A Xa, nhửng foong ti̭c, tâ̭p kwản la̭c hâ̭w da̒ tư̒ng bước bi̭ dấi lu̒i.