(WBĐT) - Ta̭i Ngă̒i hô̭i, 10 hô̭i viên thi̭ chẩn (TC) Vṷ Bán da̒ tham za chenh ta̒i ta̭i fâ̒n thi nổ ăn "Kơm ngon – Kon khwé”. Kết kwá chi̭ Dô̭ Thi̭ Hương – Hô̭i viên fổ Thổng Nhất (TC Vṷ Bán) za̒nh zái nhất.


Kác Thỉ xinh thế hiḙ̂n ta̒i nổ ăn

Wa̒i fâ̒n thi nổ ăn, 600 hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ko̒n ản tham zư̭ zaw lưw, tlaw dối mân chwiên za zinh zươ̭ng dêểnh bớ Da̭i ho̭c Kâ̒n Thơ mân dâ̒w bếp da̭i ziḙ̂n cho nhả ha̒ng Knorr wơ̒l kiển thức zinh zươ̭ng, ki̭ năng nổ kác bươ kơm zinh zươ̭ng hơ̭p lỉ, xứ zṷng kác thư̭c fấm zâ̒w vi chất zinh zươ̭ng, nhửng kiển thức kơ bán tloong wiḙ̂c kái thiḙ̂n ti̒nh tla̭ng thiểw vi chất zinh zươ̭ng cho ba̒ mḙ mân kon rét hiḙ̂n năi. Wa̒i tha, kác chương chi̒nh zaw lưw: tlá lơ̒i kâw hói – nhâ̭n kwa̒ mân bốc thăm zư̭ thướng, bỉ kwiết nổ ăn ngon, tlo̒ chơi bố xung vi chất zinh zươ̭ng, tlo̒ chơi ô chư̭ măl mẳn da̒ thu hút nhê̒w hô̭i viên tham za.

 

Ban tố chức Ngă̒i hô̭i tlaw zái cho kác hô̭i viên tha za thi nổ ăn

Ni la̒ wa̭t dôô̭ng bố ích, kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c nơng kaw nhâ̭n thức cho hô̭i viên fṷ nư̭ tloong wiḙ̂c dám báw vi chất zinh zươ̭ng, nơng kaw chất lươ̭ng bươ kơm tloong za di̒nh. Kwa rỉ zúp ngươ̒i la̒ mḙ̂ hiếw, thương kon hơn, mắt thêm nhê̒w bỉ kwiết nổ ăn, thu ản nhê̒w kiển thức wơ̒l zinh zươ̭ng bớ kác chwiên za ấm thư̭c, dâ̒w bếp kỏ kinh ngiḙ̂m, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá dê̒ ản 5 tliḙ̂w ba̒ mḙ ruôi ră̭i kon tốt.

 

 


KÁC TIN KHÁC


Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tham za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za

(WBDT)- Khởm ngă̒i 14/3, ta̭i tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, Xớ GD&ĐT da̒ tố chức "Twiên zương zảw viên, hoo̭c xinh tha za kuô̭c thi Khwa hoo̭c kỉ thwâ̭t kấp Kuốc za”

Xa̭ Na̒ Me̒w vươ̭t khỏ la̒ khwiển hoo̭c

(WBDT) – La̒ xa̭ thuô̭c vu̒ng dă̭ biḙ̂t khỏ khăn kuố wiḙ̂n vu̒ng kaw Mai Châw, Na̒ Me̒w kỏ dêểnh 337/351 hô̭ kỏ hô̭ viên khwiển hoo̭c. Năm 2017 xa̭ kỏ 127 hô̭ da̭t zanh hiḙw "Za di̒nh hoo̭c tâ̭p”, 174 hô̭ tham za foong tla̒w "Ruôi kủi như̭ tiết kiḙ̂m”. Dă̭c bḙ̂t bớ nguô̒n kwi̭ zo hô̭i viên doỏng kóp, wi dôô̭ng bớ kác tố chức, kả nhân háw tâm, baw dâ̒w môix năm hoo̭c xa̭ kỏ ha̒ng tlăm khất kwa̒, hoo̭c bôống dớ ki̭p thơ̒i hổ chơ̭, dôô̭ng viên hoo̭c xinh, zảw viên kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn vươn lêênh tloong hoo̭c tâ̭p.

Tẩm loo̒ng kuố nhửng thâ̒i zảw la̒ “ngư fú” kái thiḙ̂n bươ ăn cho hoo̭c tlo̒

(WBDT) – Tlươ̒ng THCS Tân Zân (Mai Châw) ản tha̒nh lâ̭p năm 2007 khâw khi xa̭ Tân Zân tách bớ wiḙ̂n Da̒ Bắc. Nha̒ tlươ̒ng kỏ 116 ho̭c xinh, hơn chṷc lớp ho̭c, khu nô̭i chủ cho hơn 60 ho̭c xinh va̒ hơn chṷc kản bô̭, zảw viên. Da fâ̒n zảw viên. Da fâ̒n zảw viên ta̭i tlươ̒ng la̒ mo̭l ớ thi̭ chẩn Mai Châw, mô̭ch xổ ớ wiḙ̂n khác, kuổi twâ̒n, kuổi khảng mḙ̂ wơ̒l thăm nha̒. Mổi bâ̭n kwăi la̭i tlươ̒ng, kác thâ̒i, kô dê̒w fái vươ̭t kwa nhửng chă̭ng khả khỏ khăn dớ zoong kon chư dêểnh ră̭i cho hoo̭c xinh.

Wi dôô̭ng hơn 30 kản bô̭, chiển xi̭ zúp kác za di̒nh bi̭ xỏ lốc la̒ băl mải nha̒

(WBDT) – Ngă̒i 09/3, Ban CHQS wiḙ̂n Kaw Fong da̒ wi dôô̭ng 20 kản bô̭, chiển xi̭ (KBCX) kơ kwan kwân xư̭ wiḙ̂n mân 12 dôô̒ng chỉ lư̭c lươ̭ng zân kwân kơ dôô̭ng ta̭i xa̭ Xwân Fong tham za zúp dơ̭ 2 za di̒nh ớ xỏm Ka̭n 2 kắc fṷc hâ̭w kwá, la̒ la̭i mải nha̒ khâw bi̭ xỏ meḙnh bất ngơ̒ la̒ băl mải ngăi tloong dêm ngă̒i 08/3

Dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022

(WBDT) – Ngă̒i 22/1 tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ dỏn bă̒ng kôông nhâ̭n tlươ̒ng da̭t chwấn kuốc za zai dwa̭n 2017 – 2022, xơ kết ho̭c ki̒ I năm ho̭c 2017 - 2018

Tâ̭p chung chăm lo kác dổi tươ̭ng iểw thể dớ za di̒nh no̒ i kỏ Thết

(WBDT) – Dó la̒ ỉ kiển chí da̭w tloo̭ng tâm kuố dô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Phỏ Chú ti̭ch UBND tính ta̭i hô̭i ngi̭ tôống kết kôông tác law dôô̭ng, ngươ̒i kỏ kôông va̒ xa̭ hô̭i năm 2017, chiến khai nhiḙ̂m vṷ năm 2018 zo Xớ LĐ-TB&XH tính tố chức baw ngă̒i 24/1