(WBĐT) - Ta̭i Ngă̒i hô̭i, 10 hô̭i viên thi̭ chẩn (TC) Vṷ Bán da̒ tham za chenh ta̒i ta̭i fâ̒n thi nổ ăn "Kơm ngon – Kon khwé”. Kết kwá chi̭ Dô̭ Thi̭ Hương – Hô̭i viên fổ Thổng Nhất (TC Vṷ Bán) za̒nh zái nhất.


Kác Thỉ xinh thế hiḙ̂n ta̒i nổ ăn

Wa̒i fâ̒n thi nổ ăn, 600 hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ko̒n ản tham zư̭ zaw lưw, tlaw dối mân chwiên za zinh zươ̭ng dêểnh bớ Da̭i ho̭c Kâ̒n Thơ mân dâ̒w bếp da̭i ziḙ̂n cho nhả ha̒ng Knorr wơ̒l kiển thức zinh zươ̭ng, ki̭ năng nổ kác bươ kơm zinh zươ̭ng hơ̭p lỉ, xứ zṷng kác thư̭c fấm zâ̒w vi chất zinh zươ̭ng, nhửng kiển thức kơ bán tloong wiḙ̂c kái thiḙ̂n ti̒nh tla̭ng thiểw vi chất zinh zươ̭ng cho ba̒ mḙ mân kon rét hiḙ̂n năi. Wa̒i tha, kác chương chi̒nh zaw lưw: tlá lơ̒i kâw hói – nhâ̭n kwa̒ mân bốc thăm zư̭ thướng, bỉ kwiết nổ ăn ngon, tlo̒ chơi bố xung vi chất zinh zươ̭ng, tlo̒ chơi ô chư̭ măl mẳn da̒ thu hút nhê̒w hô̭i viên tham za.

 

Ban tố chức Ngă̒i hô̭i tlaw zái cho kác hô̭i viên tha za thi nổ ăn

Ni la̒ wa̭t dôô̭ng bố ích, kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c nơng kaw nhâ̭n thức cho hô̭i viên fṷ nư̭ tloong wiḙ̂c dám báw vi chất zinh zươ̭ng, nơng kaw chất lươ̭ng bươ kơm tloong za di̒nh. Kwa rỉ zúp ngươ̒i la̒ mḙ̂ hiếw, thương kon hơn, mắt thêm nhê̒w bỉ kwiết nổ ăn, thu ản nhê̒w kiển thức wơ̒l zinh zươ̭ng bớ kác chwiên za ấm thư̭c, dâ̒w bếp kỏ kinh ngiḙ̂m, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá dê̒ ản 5 tliḙ̂w ba̒ mḙ ruôi ră̭i kon tốt.

 

 


KÁC TIN KHÁC


Kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p hwa̭t dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p zai dwa̭n 2018 - 2021

(HBDT) – Ngă̒i 17/9, Hô̭i Khwiển ho̭c tính da̒ fổi hơ̭p ku̒ng UBMTTQ tính – Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối tính – Hô̭i Liên hiḙ̂p Fṷ nư̭ tính – Tính Dwa̒n tố chức hô̭i ngi̭ kỉ kết chương chi̒nh fổi hơ̭p ha̒nh dôô̭ng khwiển ho̭c, khwiển ta̒i, xâi zư̭ng xa̭ hô̭i ho̭c tâ̭p(XHHT) zai dwani 2018 - 2021

Xa̭ Na̒ Fo̒n nơng kaw chất lươ̭ng zân xổ

(HBDT) – Na̒ Fo̒n (Mai Châw) la̒ xa̭ 3 năm liên tiếp ó kỏ tlươ̒ng hơ̭p dé kon thử 3, ó xắi tha táw hôn, hôn nhân kâ̭n hwiết thôổng, chăng kỏ tlươ̒ng hơ̭p vắc bêḙ̂nh Thalassemia. Ngươ̒i zân tích kư̭c hướng ửng, ngiêm chính chấp ha̒nh tốt chỉnh xách zân xổ kuố Dáng va̒ Nha̒ nước. Chất lươ̭ng zân xổ ớ Na̒ Fo̒n ản tư̒ng bước nơng kaw, fṷc vṷ tốt xư̭ ngiḙ̂p fát chiến KT-XH.

Xa̭ Tâi Fong xwả nha̒ ta̭m cho hô̭ nge̒w

(HBDT) – Nhửng ngă̒i mươ ba̭w, kỏ nha̒ kien kổ dớ ớ, 3 mḙ̂ kon chi̭ Nṷi, xỏm Bám, xa̭ Tâi Fong (Kaw Fong) ó ko̒n dẳl mo̭l vi̒ lo nha̒ ku kỏ thế xâ̭p bất kử khi̒ no̒. Hwa̒n kánh nge̒w khỏ, chẩw vất khởm, chi̭ bêḙ̂nh tâ̭t liên miên, 2 kon ko̒n rét, dớ la̒ ản ngôi nha̒ kiên kổ la̒ kwả khức ku̒ng mḙ̂ kon chi̭. Kẳi lo da̒ ản zái kwiết, za di̒nh chi̭ Nṷi va̒ 6 hô̭ khỏ khăn ớ xỏm Bám nỏi riêng, xa̭ Tâi Fong nỏi chung da̒ ản hổ chơ̭ xwả nha̒ ta̭m tloong xư̭ zúp dơ̭ kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương

Ước ngwiḙ̂n kuố mḙ̂

(HBDT) – Môô̭ch ngă̒i khảng 7 rẳng dḙp, dâ̒n kon wê̒l thăm mḙ̂. Ảng khả baw nha̒ mḙ̂ ớ xỏm Mṷc, xa̭ Hơ̭p Tha̒nh, wiḙ̂n Ki̒ Xơn rơ̭p boỏng kâl xeenh maách. Tlước xân nha̒ la̒ nhửng nong thuốc mḙ̂ dang dái rẳng. Da̒ bước la̭i thuối 101, mḙ̂ Xư̭ vẩn ko̒n khả minh mâ̭n. Wiḙ̂n Ki̒ Xơn kỏ 4 ba̒ mḙ Viḙ̂t Nam Anh hu̒ng, 3 mḙ da̒ vất, chí ko̒n mḙ̂ Ngwiển Thi̭ Xư̭ ko̒n khôổng.