(WBĐT) - Ta̭i Ngă̒i hô̭i, 10 hô̭i viên thi̭ chẩn (TC) Vṷ Bán da̒ tham za chenh ta̒i ta̭i fâ̒n thi nổ ăn "Kơm ngon – Kon khwé”. Kết kwá chi̭ Dô̭ Thi̭ Hương – Hô̭i viên fổ Thổng Nhất (TC Vṷ Bán) za̒nh zái nhất.


Kác Thỉ xinh thế hiḙ̂n ta̒i nổ ăn

Wa̒i fâ̒n thi nổ ăn, 600 hô̭i viên fṷ nư̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n wiḙ̂n La̭c Xơn ko̒n ản tham zư̭ zaw lưw, tlaw dối mân chwiên za zinh zươ̭ng dêểnh bớ Da̭i ho̭c Kâ̒n Thơ mân dâ̒w bếp da̭i ziḙ̂n cho nhả ha̒ng Knorr wơ̒l kiển thức zinh zươ̭ng, ki̭ năng nổ kác bươ kơm zinh zươ̭ng hơ̭p lỉ, xứ zṷng kác thư̭c fấm zâ̒w vi chất zinh zươ̭ng, nhửng kiển thức kơ bán tloong wiḙ̂c kái thiḙ̂n ti̒nh tla̭ng thiểw vi chất zinh zươ̭ng cho ba̒ mḙ mân kon rét hiḙ̂n năi. Wa̒i tha, kác chương chi̒nh zaw lưw: tlá lơ̒i kâw hói – nhâ̭n kwa̒ mân bốc thăm zư̭ thướng, bỉ kwiết nổ ăn ngon, tlo̒ chơi bố xung vi chất zinh zươ̭ng, tlo̒ chơi ô chư̭ măl mẳn da̒ thu hút nhê̒w hô̭i viên tham za.

 

Ban tố chức Ngă̒i hô̭i tlaw zái cho kác hô̭i viên tha za thi nổ ăn

Ni la̒ wa̭t dôô̭ng bố ích, kỏ ỉ ngiḙ̂ kwan tloo̭ng tloong wiḙ̂c nơng kaw nhâ̭n thức cho hô̭i viên fṷ nư̭ tloong wiḙ̂c dám báw vi chất zinh zươ̭ng, nơng kaw chất lươ̭ng bươ kơm tloong za di̒nh. Kwa rỉ zúp ngươ̒i la̒ mḙ̂ hiếw, thương kon hơn, mắt thêm nhê̒w bỉ kwiết nổ ăn, thu ản nhê̒w kiển thức wơ̒l zinh zươ̭ng bớ kác chwiên za ấm thư̭c, dâ̒w bếp kỏ kinh ngiḙ̂m, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá dê̒ ản 5 tliḙ̂w ba̒ mḙ ruôi ră̭i kon tốt.

 

 


KÁC TIN KHÁC


Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.

Di chơ̭ fiên Baw La khươ muô̒ văng chá

(HBDT) – Hết mu̒o văng dẳng, khâw nhửng kơn mươ to, tlêênh khṷ kaw mâl zăng tlẳng, ba̒ kon mo̭l Thải ớ xa̭ Baw La (Mai Châw) dee̒ kơm kỏi di da̒w xán vâ̭t ngon nhất, nhi̒ xử ni̒. Nỏ la̒ mô̭ch lo̭i văng chí to bă̒ng ngỏn thăi tló, mo̭c tlêênh khṷ kaw. Ớ ni ko̒n hôốc la̒ văng chá, vỉ von dớ la̒ văng ‘ngỏn thăi”

Di chơ̭ fiên Baw La khươ muô̒ văng chá

(HBDT) – Hết mu̒o văng dẳng, khâw nhửng kơn mươ to, tlêênh khṷ kaw mâl zăng tlẳng, ba̒ kon mo̭l Thải ớ xa̭ Baw La (Mai Châw) dee̒ kơm kỏi di da̒w xán vâ̭t ngon nhất, nhi̒ xử ni̒. Nỏ la̒ mô̭ch lo̭i văng chí to bă̒ng ngỏn thăi tló, mo̭c tlêênh khṷ kaw. Ớ ni ko̒n hôốc la̒ văng chá, vỉ von dớ la̒ văng ‘ngỏn thăi”