(HBDT) – Ản baw boo̭c kôô̒ng ha̒ng tlăm kâl zươ̒ nhê̒w năm thuối, khu zu li̭ch xinh thải dáw Zươ̒ xớ xỏm Xăng Tlă̭ch, xa̭ Vâ̒i Nươ (Da̒ Bắc) kỏ vé dḙp zwiên zảng va̒ khức hút riêng. Khwáng 6 năm tlớ la̭i ni, dáw Zươ̒ tlớ thee̒nh môô̭ch tloong nhửng diếm thăm kwan, ngí zươ̭ng ản nhê̒w zu kheéch lươ̭ cho̭n tloong hă̒nh chi̒nh khảm fả vé dḙp vu̒ng loo̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh.


Dáw Zươ̒ - diếm nhẩn zu li̭ch xinh thải vu̒ng hô̒ Hwa̒ Bi̒nh

Bớ dê̒n Chuổ Thác Bơ̒, zu kheéch zi chiến bă̒ng tâ̒w khwáng 15 phú, ngẳm kắnh vu̒ng hô̒ tlước khi̒ dă̭ch chân lêênh dáw. Dáw Zươ̒ la̒ kắnh kwan ản chăm chút, kiển ta̭w bớ ba̒n thăi kon mo̭l ta̭w tha, wâ̒n kâl ăn tlải xum xê boỏng maách, bôông tlải 4 muô̒. Ni la̒ kôông khức va̒ tâm hwiết ká dơ̒i nhê̒w năm kuố cha kon Ngwiḙ̂n Di̒nh Twi - chú kuố ho̒n dáw.

Eenh Ngwiḙ̂n Di̒nh Ha̭nh, kon dưở ôông Twi chiê xé: Khu zu li̭ch xinh thải dáw Zươ̒ tlước ni chí la̒ vu̒ng dất hwang vu khṷ khói. Ka̭ ni̒ kwâ̒n thế dáw kỏ 12 nha̒ xa̒n, 1 hô̭i tlươ̒ng, dáp ửng nhu kâ̒w hô̭i ngi̭, hô̭i tháw, khức chưở khwáng 350 ngươ̒i. Vởi kwiết tâm ta̭w diếm nhẩn zu li̭ch xinh thải, za di̒nh da̒ tâ̭p chung dâ̒w tư, hwa̒n thiḙ̂n ha̭ thơơ̒ng kơ xớ vâ̭t chất kỏ kác diếm bui chơi cho rét, xân boỏng dả, boỏng chiê̒n, tenis. Kỏ 6 tâ̒w zu li̭ch chwiên fṷc vṷ nhu kâ̒w kheéch tham kwan, ngẳm kắnh tlêênh hô̒ khôông Da̒.

Zi̭ch vṷ ngí zươ̭ng ta̭i dáw Zươ̒ ản zu kheéch deẻnh zả khả tốt. Tloong muô̒ lḙ̂ hô̭i, kheéch dêểnh tham kwan, ngí zươ̭ng ta̭i dáw rất nhê̒w. Baw zi̭p kuổi twâ̒n, kỏ ngă̒i lươ̭ng kheéch dỏn tiếp lêênh dêểnh ha̒ng ngi̒n mo̭l. Wa̒i diê̒w kiḙ̂n ngí ngơi, thư za̭n, da xổ kheéch ha̒i loo̒ng wê̒l chất lươ̭ng zả ká, zi̭ch vṷ ăn – dắi – ngí ớ ni. Nhất là zi̭ch vṷ ăn oỏng tlêênh dáw zwi chi̒ mức dô̭ hơ̭p lỉ, bi̒nh zân. Wa̒i kác mỏn chỉnh nhơ ka dô̒l, kúi bán diḙ̂, kả khôông Da̒, choóc tlu nổ lả lô̒m…, nha̒ ha̒ng ko̒n dáp ửng kác nhu kâ̒w zi̭ch vṷ ăn oỏng da za̭ng kuố zu kheéch.

Dáw Zươ̒ i thu hút nhê̒w hoo̭c xinh, xinh viên baw kaxs ki̒ ngí lḙ̂, ngí he̒. Thew eenh Ngwiḙ̂n Di̒nh Ha̭nh, nhê̒w do̒n, nhỏm kác ba̭n hoo̭c xinh tlé thươ̒ng ớ la̭i mối khi kỏ zi̭p tố chức kác kuô̭c hô̭i tháw, liên hwan. Ta̭i dáw bổ chỉ nhê̒w diếm xinh hwa̭t văn ngḙ̂ wa̒i tlơ̒i. Hảw dôốch kúi tla̭i, bui văn ngḙ̂ thew do̒n, thew za di̒nh… zu kheéch kỏ thế cho̭n nhê̒w diḙ̂ diếm khác kha̒, ớ kác khwáng xân rôô̭ng khươ kác nha̒ xa̒n.

Khôông zan lỉ tướng, chất lươ̭ng zi̭ch vṷ ngă̒i ka̭ng ản nơơng kaw va̒ da za̭ng zúp dáw Zươ̒ hút kheéch. Nhă̒m fṷc vṷ tốt hơn nhu kâ̒w chấi ngiḙ̂m kuố kheéch tham kwan, nhất la̒ vởi kheéch ớ la̭i dáw, chú da̒ chơ vớ rôô̭ng wâ̒n tlôông kâl ântlỉ nhơ kam, bưới, khể xwa̒i… kỏ kwi mô ha̒ng chṷc ha. Dáw bố xung tlôông khânh 200 kâl zươ̒ dớ kết hơ̭p zu li̭ch xinh thải dớ hút kheéch kỏ thêm chái ngiḙ̂m. Bi̒nh kwân mối twâ̒n, dáw Zươ̒ dỏn 300 kheéch, chú iểw kác za di̒nh di ngí kuổi twâ̒n, kác do̒n kheéch di kôông tác hwă̭c kheéch đi lḙ̂ dê̒n Bơ̒, dôô̭ng Thác Bơ̒…

Bu̒i Minh


KÁC TIN KHÁC


Tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh hưởng di wê̒l di̭ch nôông thôn mởi

(HBDT) - Xác di̭nh Chương chi̒nh Mṷc tiêw kwuốc za xâi zưư̭ng nôông thôn mởi (NTM) la̒ chương chi̒nh fát chiến kinh tể - xa̭ hô̭i tôống thế, to̒n ziḙ̂n va̒ lô za̒i.

Tlêênh 15,5 tí zôô̒ng uúng hô̭ Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Hướng ưửng lơ̒i kêw zo̭i uúng hô Kwi̭ foo̒ng, chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19 kuố UB T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam, năm 2021, UB MTTK tính za̒ fát zôô̭ng 2 dơ̭t uúng hô̭ Kwi̭ FCZ Covid-19 (zơ̭t 1 ngă̒i 27/5, zơ̭t 2 ngă̒i 30/9).