(HBDT) – Nhê̒w năm khâânh ni, chất lươ̭ng zảw zṷc (ZZ) mui nhoo̭nh kuố hwiḙ̂n Tân La̭c luôn ớ tloong tấp 3 kuố tính. Xổ lươ̭ng hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p lớp 9 thi dô̭ baw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, FT ZTNC THFT tính kuu̒ng nhơ kác tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw khác ngă̒i ka̭ng tăng.


Dô̭i tiến hoo̭c xinh môn Vâ̭t lỉ lớp 9, tlươ̒ng THKX Kim Dôô̒ng (Tân Lân) ôn thi chấn bi̭ cho ki̒ thi hoo̭c xinh zói kấp hwiḙ̂n khắp dr.

 

Ko̒n khâânh 1 khảng nươ̭ ziḙ̂n tha ki̒ thi hoo̭c xinh zói lớp 9 kấp hwiḙ̂n zư̭ kiển baw khaảng 1/2021, khwáng 4 khaảng nươ̭ ziḙ̂n tha ki̒ thi hoo̭c xinh zói lớp 6, 7, 8 baw khaảng 4/2021, khôông khỉ ôn tâ̭p ớ kác dô̭i tiến kuố tlươ̒ng THKX Kim Dôô̒ng (thi̭ chẩn Ma̭n Dức) rất tâ̭p chung, xôi nối.

Kô zảw Zương Thi̭ Hái Loong, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng chiê xé: Ngăi bớ dâ̒w năm hoo̭c, kác bô̭ môn da̒ chú dôô̭ng tiến cho̭n va̒ thă̒nh lâ̭p dô̭i tiến. Thwâ̭n lơ̭i la̒ Foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n ha̒ng năm dê̒w tố chức thi hoo̭c xinh zói bớ lớp 6 dêểnh lớp 9, cho rêênh wiḙ̂c lươ̭ cho̭n dô̭i tiến khả thwâ̭n lơ̭i. Khâw khiu thă̒nh lâ̭p dô̭i tiến, kác ủn tiển hă̒nh ôn tâ̭p 2 buối twâ̒n. Nha̒ tlươ̒ng lươ̭ cho̭n dô̭i ngṷ zảw viên lô năm tloong wiḙ̂c ôn liḙ̂n hoo̭c xinh zói fṷ chắch kác dô̭i tiến. Ban zảm hiḙ̂w nha̒ tlươ̒ng thươ̒ng xwiên dôô̭ng viên, khích lḙ̂, ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho zảw viên ôn liḙ̂n ho xinh zói. Nha̒ tlươ̒ng khwiển khích hoo̭c xinh tham zaư̭ kác kuô̭c thi Violympic, IOE… dớ kác ủn kỏ kơ hô̭i ko̭ xát, re̒n liḙ̂n ki̭ năng, kúng kổ kiển thức. Nha̒ tlươ̒ng, hô̭i fṷ hwinh dê̒w kwan tâm khen thướng ki̭p thơ̒i, dôô̭ng viên hoo̭c xinh, zảw viên kỏ thă̒n tích kaw tloong ki̒ thi hoo̭c xinh zói kác kấp.

Nhơ̒ kắch la̒ hiḙ̂w kwá, fu̒ hơ̭p, nhê̒w năm năi tlươ̒ng THKX Kim Dôô̒ng luôn la̒ keẻnh chim dâ̒w da̒n tloong zảw zṷc mui nhoo̭nh kuố hwiḙ̂n Tân La̭c. Năm hoo̭c 2019 – 2020, tham zư̭ ki̒ thi hoo̭c xinh zói kấp hwiḙ̂n, tlươ̒ng THKX Kim Dôô̒ng da̒ zẩn dâ̒w 23 tlươ̒ng THKX, TH&THKX to̒n hwiḙ̂n, vởi kết kwá 10 zái nhất, 5 zái nhi̒, 8 zái 3, 27 zái khwiển khích. Tốt ngiḙ̂p lớp 9 tlươ̒ng THKX Kim Dôô̒ng kỏ 11 ủn dô̭ baw tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ, 11 ủn dô̭ baw tlươ̒ng FT ZTNC THFT tính. Kác mô̭ch xổ tlươ̒ng khác tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n nhơ TH&THKX Foong Fủ, Dôông Lai, Fủ Kươ̒ng, Tlung Hwa̒… i kỏ thă̒nh tích mui nhoo̭nh khả nối bâ̭t.

Năm 2020 – 2021, to̒n hwiḙ̂n kỏ 1.121 hoo̭c xinh tốt ngiḙ̂p THKX, 814 hoo̭c xinh thi dô̭ baw kác tlươ̒ng THFT, tloong rỉ 13 ủn dô̭ baw tlươ̒ng THFT Hwa̒ng Văn Thṷ, 34 ủn dô̭ baw tlươ̒ng FT ZTNC THFT tính, 134 ủn hoo̭c ngê̒, 10 ủn dô̭ baw kác tlươ̒ng chất lươ̭ng kaw nhơ THFT Lương Thể Vinh, THFT Chỉ Dức (Ha̒ Nô̭i)…

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Hái, Tlướng Foo̒ng ZZ&DT hwiḙ̂n cho mắt: Vởi mṷc tiêw nơơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc mui nhoo̭nh, thơ̒i zan dêểnh, ngă̒nh Zảw zṷc hwiḙ̂n tiếp tṷc dối mởi fương fáp záng ră̭i va̒ hoo̭c tâ̭p. Chủ tloo̭ng hưởng zâ̭n hoo̭c xinh tư̭ hoo̭c, tư̭ ngiên kửw... Kác tlươ̒ng tiếptṷc xâi zư̭ng kể hă̭chk fát chiến, fân lo̭i, bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh bớ dâ̒w kấp THKX. Bớ rỉ nơơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc mui nhoo̭nh tl diḙ̂n ba̒n hwiḙ̂n thêm kác bước tiển, khới xắc mởi, dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi kăn bán, to̒n ziḙ̂n zảw zṷc tloong zai dwa̭n chi̒ ni̒.

 

Zương Liḙ̂w

 


KÁC TIN KHÁC


Dám báw ô ngăi i kỏ Thết dâ̒m ẩm, bui thươi

(HBDT) - Dỏ la̒ nô̭i chí da̭w kuố tính dổi vởi chương chi̒nh hổ chơ̭ hô̭ nge̒w dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Thew rỉ ta̭i kwiết dinh xổ 122/QĐ-UBND ngă̒i 20/1/2021 kuố UBNZ tính kwiết di̭nh bố xung zư̭ twản chi NXNN hổ chơ̭ hô̭ nge̒w ăn Thết, mức hổ chơ̭ 400.000 dôô̒ng/ hô̭. Kết kwá ra̒ xwát dêểnh năm 2020, to̒n tính kỏ 18.847 hô̭ nge̒w, tống kinh fỉ hổ chơ̭ dơ̭t ni̒ tlêênh 7,5 tí dôô̒ng.

Thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc kác văn bán chí da̭w wê̒l mô̭ch xổ biḙ̂n fáp foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Ngă̒i 29/1, UBNZ tính ban hă̒nh Kôông văn xổ 149/UBNZ-KGVX wê̒l wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 05/CT-TTg ngă̒i 28/1/2021 kuố Thú tưởng Chỉnh fú va̒ kôông diḙ̂n xổ 95/CĐ-BYT ngă̒i 28/1/2021 kuố Ban Chí da̭w (BCD) Kwuốc za foo̒ng chôổng zi̭ch Covid-19.

Ngă̒nh Zảw zṷc kwiết liḙ̂t khấn chương thư̭c hiḙ̂n kác zái fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19

(HBDT) - Khởm 29/1, môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh nhơ: TH&THKX Thải Bi̒nh, Thôổng Nhất, Ku̒ Chỉnh Lan, kác tlươ̒ng Mâ̒m non Thải Bi̒nh ta̭m thơ̒i cho hoo̭c xinh ngí hoo̭c bớ thử 6 ngă̒i 29/1 dêểnh hết 31/1 dớ kơ kwan i tể thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c khứ khwấn. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ ku̒ng da̒ iêw kâ̒w hoo̭c xinh dew khấw chang khi̒ dêểnh tlươ̒ng.

Chính chang dô thi̭ dỏn Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021,

(HBDT) – Chí ko̒n khwáng khânh 2 twâ̒n nươ̭ dêểnh Thết Ngwiên dản Tân Khứw 2021. Kấp wí, chỉnh kwiê̒n TF Hwa̒ Bi̒nh chí da̭w kác kơ kwan, dơn vi̭ liên kwan khấn chương chiến khai kể hwă̭ch chính chang dô thi̭, dám báw mi̭ kwan dô thi̭ văn minh, fṷc vṷ kản bô̭, nhân zân dỏn Thết ha̭nh fúc, bui thươi.

Chung thăi hổ chơ̭ ngươ̒i zân khu vư̭c foong twá chôổng zi̭ch Covid-19

(HBĐT) - (HBDT) – Ngăi khâw khi xác di̭nh kỏ 1 kôông zân kư chủ ta̭i tố 3, fươ̒ng Dôô̒ng Tiển (TF Hwa̒ Bi̒nh) zương tỉnh kôông Covid-19, bớ 1h ngă̒i 31/1 thă̒nh ổ tiển hă̒nh foong twá khu vư̭c tố 3 nhă̒m khwănh vu̒ng ngăn chă̭n ó dớ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Nhửng hoo̭c xinh zân tô̭c Thải dam mê xảng ta̭w khwa hoo̭c

(HBDT) – Ta̭i hwa̭t dôô̭ng zaw lưw kác kâw la̭c bô̭ lâ̭p chi̒nh to̒n kwuốc zo Kwi̭ Dariu tố chức ta̭i Lâm Dôô̒ng, zư̭ ản "Kắnh bảw lṷ va̒ xế dất” kuố nhỏm hoo̭c xinh tlươ̒ng TH&THKX Na̒ Fo̒n (Mai Châw) vinh zư̭ da̭t zái nhi̒. Kác ủn dê̒w la̒ kon em tô̭c Thải, kỏ ủn thuô̭c ziḙ̂n, kôi bố bớ rét.