(HBDT) – Chăng tố chức tưưng bưư̒ng nhơ mo̭i năm, nhăưng Tluung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính vấn zoong dêểnh cho kác ủn rét môô̭ch chương chi̒nh Thết Tluung thu bui bé tloong khôông khỉ ẩm ám "za di̒nh”


Kác ủn rét ớ Tluung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i chuung bui fả kô̭ Tluung thu.

Dớ dỏn Thết Tluung thu ỉ ngiḙ̂, an twa̒n tloong diê̒w kiḙ̂n fái tiếp tṷc foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 thâ̭t tốt, kác kô, chủ thuô̭c Chi dwa̒n Thanh niên Tluung tâm da̒ xâi zưư̭ng chương chi̒nh Thết Tluung thu rô̭n raa̒ng ma̒ vấn dám báw kwi di̭nh foo̒ng, chôổng zi̭ch.

Tloong ngă̒i bui, Tluung tâm chấn bi̭ chương chi̒nh fả kô̭ tluung thu kỏ vâm kô̭ chiê̒n thôổng ản kắch tiế kôông fu, kỏ dâ̒i dú beẻnh naảng, beẻnh néw, bim bim. dá ngoo̭ch… kác lo̭i tlải kâl nhơ bưới, zan, zươ hẩw, na, hôô̒ng. Tloong khôông khỉ dêm hô̭i tlăng ră̒m, kác ủn ản thướng thức văn ngḙ̂, chiḙ̂n tlo̒, bui fả kô̭. Ủn Xuu̒ng I Mai, rét kon kôi daang ản ruôi zươ̭ng ta̭i Tluung tâm chiê xé: da̒ 8 bâ̭n ủn ản dỏn Thết Tluung thu kuu̒ng ""za di̒nh"”Tluung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i tính. Kwa nhưửng muô bui, kác ủn va̒ kác thă̒nh viên Tluung tâm kaa̭ng thêm gẳn kết, iêw thương.

La̒ kơ xớ báw chơ̭ xa̭ hô̭i tính ka̭ ni̒ daang tiếp nhâ̭n, kwán lỉ, chăm xoóc, ruôi chiểm 211 dổi tươ̭ng, tloong rỉ kỏ 13 ngươ̒i kaw thuối kô dơn, 26 ngươ̒i khwiết tâ̭t, 47 tlé em kỏ hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t, rét kon kôi. Thew dôô̒ng chỉe Dô̭ Ănh Chiển, Zảm dôốc Tluung tâm Kôông tác xa̭ hô̭i, ta̭i Tluung tâm, kác ủn rất ản kwan tâm, chăm xoóc, ta̭w diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i dớ di hoo̭c văn hwả tloong dô̭ thuối. Năm hoo̭c 2020 -–2021, kỏ 43 thôn di hoo̭c ta̭i kác tlươ̒ng. Kết kwá dê̒w lêênh lớp, tloong rỉ kỏ 2 thôn da̭t hoo̭c xinh zói, 2 ủn tiên tiển, 3 ủn hoo̭c da̭i hoo̭c. Tloong zi̭p kha zaáng năm hoo̭c mởi, kơ xớ da̒ chấn bi̭ dâ̒i dú kheéch vớ, dô̒ zuu̒ng hoo̭c tâ̭p, tư chaang, fương tiḙ̂n di la̭i cho rét. Thết Tluung thu haa̒ng năm i la̒ zi̭p dớ khen thướng, dôô̭ng viên kác ủn rét vươn lêênh hwa̒n kắnh, kổ gẳng hơn nươ̭ tloong hoo̭c tâ̭p.

Kuu̒ng thew dôô̒ng chỉ Zảm dôốc Tluung tâm, kon rét ở ni rất ngwan, chan hwa̒, kwan tâm, zúp dơ̭ dêểnh kác ôông ba̒, ngươ̒i khwiết tâ̭t. Wiḙ̂c tố chức Thết Tluung thu cho rét la̒ chiê̒n thôổng tốt dḙp thế hiḙ̂n xư̭ kwan tâm, chắch nhiḙ̂m kuố kác kấp, ngă̒nh va̒ kôô̭ng dôô̒ng ză̒nh cho kon rét kỏ hwa̒n kắnh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn ớ kác kơ xớ báw chơ̭ xa̭ hô̭i, zoong dêểnh cho kác ủn môô̭ch mải ẩm za di̒nh thư̭c xư̭.


KÁC TIN KHÁC


Dươ wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch zân xổ baw hương ước, kwi chể

(HBDT) – Thew kết kwa tôống diê̒w tla zân xổ va̒ nha̒ ớ năm 2019, mức khinh dé kuố tính la̒ 2,34 kon.fṷ nư̭ tloong dô̭ huối xinh xán; la̒ 1 tloong 33 tính, thă̒nh fổ ká nước thuô̭c vuu̒ng kỏ mức khinh dé kaw.

Lan twá nhưửng zả tli̭ tốt dḙp tloong kôô̭ng dôô̒ng

(HBDT) –Thơ̒i zan kwa, nhê̒w tố chức, kả nhân miḙ̂t ma̒i tham za kác hwa̭t dôô̭ng thiḙ̂n ngwiḙ̂n, kwiên kóp, hổ chơ̭ za di̒nh nge̒w, nhưửng ngươ̒i kỏ hwa̒n kắnh khỏ khăn. Kwa rỉ gẳn hết kôô̭ng dôô̒ng, kuúng kổ, ta̭w zưư̭ng môô̭ch xa̭ hô̭i nhân văn, tốt dḙp.

Fát hwi zả tli̭ i, zươ̭c hoo̭c kố chiê̒n – ngỏ lênh hwiḙ̂n vuung kaw Da̒ Bắc

(HBDT) – Chiê̒n dơ̒i kác vi̭ thuốc hăi, ba̒i thuốc kwỉ kuố kác lương i kỏ thăi nghê̒ kaw, chươ bêḙ̂nh hiḙ̂w kwá ớ diḙ̂ fương; hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒, daang tiiếp tṷc fát hwi zả tli̭ i, zươ̭c hoo̭c kố chiê̒n dớ ưửng zuṷng chăm xóc khức khwé nhân zân.

Tiếp nhâ̭n uúng hô̭ tli̭ zả 1,4 tí dôô̒ng foo̒ng, chôổng zi̭ch Coivd-19

(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 22/9, ta̭i Văn foo̒ng Tính wí da̒ ziḙ̂n tha lḙ̂ tiếp nhân uúng hô̭ foo̒ng chôổng zi̭ch (FCZ) Covid-19. Zư̭ buối tiếp nhâ̭n kỏ dôô̒ng chỉ Ngô Văn Twẩn, Wí viên BCH T.Ư Daáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Dwa̒n DBKH tính; lẳnh da̭w WB MTTK tính, Văn foo̒ng Tính wí, Xớ I tể va̒ Bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính