(HBDT) – Kôông chi̒nh kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 bắc kwa khôông Da̒ kỏ vai tlo̒ dă̭c biḙ̂t zám tái áp lư̭c cho kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh, vớ tha khôông zan rôô̭ng lởn fát chiến dô thi̭, thương ma̭i, zi̭ch vṷ kuố TF Hwa̒ Bi̒nh. Khâw khi thôông xe ki̭ thwâ̭t baw dâ̒w khr 10 vươ̒ kwa, chú dâ̒w tư chí da̭w kác nha̒ thâ̒w hwa̒n thiḙ̂n kác fâ̒n wiḙ̂c kuôi rkuu̒ng dớ dươ kôôg chi̒nh baw khai thác, xứ zuṷng tloong khaảng 11 ni̒.


Kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 dang hwa̒n thiḙ̂n nhưửng fâ̒n wiḙ̂c kuổi kuu̒ng dớ dươ baw khai thác tloong khaảng 11/2021.

Nhưửng ngă̒i kuổi khaảng 11, dơ̭t khôông khỉ leḙnh dâ̒w muô̒ chả da̒ kẻw wê̒l ản mẩi ngă̒i, thơ̒i tiết chăng ko̒n mươ, khô thảw, khác hắn kôô̒ng kắch ni môô̭ch khaảng mươ xṷt xu̒i. Kác nha̒ thâ̒w dang tiển nhưửng fâ̒n wiḙ̂c fuh nhơ ké khơn, lun le̒n thám nhươ̭, lắp dă̭ch hḙ̂ thôổng de̒n zaw thôông khả fươ̒ng Dôô̒ng Tiển, kác dươ̒ng vuốt lêênh kâ̒w daang ản thám bê tôông. Vởi tiển dô̭ nhơ chi̒ ni̒, kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh 2 xḙ hwa̒n thă̒nh dươ baw khai thác tloong khaảng 11 thew duủng chí da̭w kuố chú dâ̒w tư. Kâ̒w ản thiết kể thấm mi̭, kwi mô kấp dôi kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh, khi dươ baw khai thác xḙ chăng ko̒n kắnh ắch tắc tlêênh kâ̒w Hwa̒ Bi̒nh vổn la̒ nô̭i bức xúc kuố ngươ̒i tham za zaw thôông baw zơ̒ kaw diếm

Kôông chi̒nh kâ̒w Hwa̒Bi̒nh 2 kỏ ỉ ngiḙ̂ chiển lươ̭c dổi vởi xư̭ fát chiến kuố TF Hwa̒ Bi̒nh. Kôông chi̒nh kỏ tôống mức dâ̒w tư khânh 600 tí dôô̒ng, chiê̒w za̒i khwaáng 780 m, kỏ 6 nhi̭p xứ zuṷng zâm Super T va̒ zâ̒m bán bê tôông kốt thép zư̭ ưửng lư̭c; chiê̒w rôô̭ng 21,5... chiê̒w kaw dám báw iêw kâ̒w mi̭ thwâ̭t. Kâ̒w nổl 2 bơ̒ khôông da̒, khu vư̭c fươ̒ng Dôô̒ng tiển nổl fươ̒ng Thi̭nh Lang. Zư̭ ản ản khởi kôông baw kuổin năm 2019, dươ baw khai thác tloong năm 2021. Vởi xư̭ chí da̭w kwiết liḙ̂t kuố tính, chú dâ̒w tư, kác ngă̒nh chức năng, dơn vi̭ tư vẩn, nha̒ thâ̒w, kôông chi̒nh ản hwa̒n thiḙ̂n va̒ thôông xḙ ki̭ thwâ̭t khâw 2 năm, dươ baw khai thác 1 khaảng khâw rỉ, ản koi la̒ kôông chi̒nh chiến khai leenh, dám báw chất lươ̭ng, fát hwi hiḙ̂w kwá dâ̒w tư, vớ tha khôông zan fát chiến dô thi̭ cho TF Hwa̒ Bi̒nh, nơơng bước ước mơ wê̒l môô̭ch thă̒nh fổ bên khôông Da̒ văn minh, hiḙ̂n da̭i, bán xắc riêng kỏ.

 KÁC TIN KHÁC


Khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground" ta̭i Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh

(HBDT) - Khởm ngă̒i 4/1, Zư̭ ản ACES va̒ Tlươ̒ng Fố thôông thư̭c hă̒nh chất lươ̭ng kaw (FTTHCLK) Ngwiḙ̂n Tất Thă̒nh (TF Hwa̒ Bi̒nh) da̒ tố chức lḙ̂ khẳnh thă̒nh xân chơi "Green Playground". Dêểnh zư̭ kỏ lẳnh da̭w Tlươ̒ng Da̭i hoo̭c Bắch Khwa Ha̒ Nô̭i, Tlướng Zư̭ ản ACES Viḙ̂t Nam.

Rẩw ẩn zân vâ̭n vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ

(HBDT) - Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính miê̒n nủi kỏ dôông dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ (DBZTTX) khinh khôổng. Zo rỉ, kác kấp wí Daáng, chỉnh kwiê̒n, LLVT tloong tính da̒ tâ̭p chuung la̒ tốt kôông tác chăm lo, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho nhân zân. Dêênh chi̒ ni̒ bô̭ mă̭t nôông thôn vu̒ng DBZTTX da̒ kỏ nhểw dối khác, la̒ rẩw ẩn dâ̭m nét bớ kôông tác "Zân vâ̭n khẻw" kỏ xư̭ baw kuô̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭.