(WBDT) - Vươ̒ kwa ta̠i xa̠ Zân Ha̠, BTV Wiê̠n Dwa̒n Ki̒ Xơn da̒ tố chức ngă̒i hô̠i "Thwối tleé Ki̒ Xơn hưởng wơ̒l biến dáw va̒ biên zởi thân iêw”. Tham za kỏ tlêênh 300 ĐVTN, ho̠c xinh tlêênh diê̠ ba̒n.ĐV-TTN tham za we chanh vởi chú dê̒ "Ủn iêw biến, dáw kwê hương”

Ta̠i ngă̒i hô̠i, ĐVTN da̒ ản iểng kản bô̠ thwô̠c BCH Kwân xư̠ wiê̠n zởi thiê̠w wơ̒l vi̠ chỉ, ỉ ngiê̠ chiển lươ̠c kuố biến, dáw nước ha; ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh biến dông hiê̠n năi; kwan diếm, chú chương dươ̒ng lổi kuố Dáng va̒ Nha̒ nước mê̒nh tloong wiê̠c zái kwiết chanh chấp biến dáw va̒ báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw hiê̠n năi; kết kwá dẩw chanh báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw kuố kwân chúng hái kwân thơ̒i zan kwa...

Ngă̒i hô̠i ko̒n ziê̠n tha kơ̒ng nhê̒w wa̠t dô̠ng xôi nối, ỉ ngiê̠ nhơ: thi we chanh vởi chú dê̒ "Ủn iêw biến, dáw kwê hương”, vởi xư̠ tham za kuố 80 ho̠c xinh dêểnh bớ tlươ̒ng tiếw ho̠c, THCS xa̠ Zân Hwa̒, zaw lưw thế thaw zươ̠ Tlung dwa̒n tên lướ 250, Kông an wiê̠n, ĐVTN xa̠ Zân Hwa̒ va̒ Wiê̠n Dwa̒n Ki̒ Xơn; tă̠ng kwa̒ 3 hô̠ za di̒nh chỉnh xách.

Thông kwa ngă̒i hô̠i, nhă̒m zúp ĐVTN ho̠c xinh hiếw thêm vi̠ chỉ, ỉ ngiê̠ chiển lươ̠c kuố biến, dáw, ku̠ng la̒ zi̠p dớ ĐV-TTN thêế hiê̠n ti̒nh iêw , chách nhiê̠m tloong báw vê̠ chú kwiê̒n biến, dáw thiêng liêng kuố Tố kuốc


KÁC TIN KHÁC


Zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ

(HBDT) – Hướng ửng Khảng ha̒nh dôô̭ng foo̒ng chôổng ma twỉ, Ngă̒i to̒n zân foo̒ng, chôổng ma twỉ 26/6, ngă̒i za di̒nh Viḙ̂t Nam 28/6, vươ̒ kwa ta̭i xa̭ Bi̒nh Hém Hô̭i Liên hiḙ̂p fṷ nư̭ wiḙ̂n La̭c Xơn tố chức dêm zaw lưw văn ngḙ̂ chiê̒n thôông kiển thức an twa̒n thư̭c fấm va̒ foo̒ng chôổng ma twỉ năm 2018

Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018

(HBDT) - Ngă̒i 15/6 ta̭i xa̭ Chỉ Thiḙ̂n, UBND wiḙ̂n La̭c Xơn fổi hơ̭p ku̒ng Chương chi̒nh Fát chiến vu̒ng wiḙ̂n (thuô̭c Tố chức Tâ̒m nhi̒n thể zởi) tố chức Ziḙ̂n da̒n tlé em wiḙ̂n La̭c Xơn năm 2018 kỏ chú dê̒ “Vi̒ kuô̭c khôổng an twa̒n, la̒nh maa̭nh cho tle em tloong thể zởi kôông ngḙ̂ xổ”. Tham za ziḙ̂n da̒n kỏ 160 ủn thuô̭c 4 xa̭ vu̒ng Zư̭ ản la̒ Chỉ Thiḙ̂n, Bi̒nh Káng, Fủ Lương va̒ Miê̒n Dô̒l

Fṷ nư̭ xa̭ Kổ Ngiḙ̂ chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng

(HBDT) – Bă̒ng nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, thôông kwa xâi zư̭ng va̒ zwi chi̒ kác mô hi̒nh, Hô̭i LHPN xa̭ Kổ Ngiḙ̂, La̭c Thwí chung thăi báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, ửng fỏ biển dối khỉ hâ̭w, zư̭ vưng kác tiêw chỉ NTM.

Tố chức chiên ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng cho hơn 500 hoo̭c viên

(HBDT) – Thew xổ liḙ̂w thôổng kê kuố Xớ VH-TT&DL, BỚ NĂM 2018 DÊỂNh KA̭ NI̒, wiḙ̂c lưw ziḙ̂n, ziển xưởng, báw tô̒n va̒ fát hwi kác zả tli̭ văn hwả, văn hoo̭c nghḙ̂ thwâ̭t chiê̒n thôổng da̒ ản tính ha kwan tâm chiến khai. To̒n tính da̒ vớ ản 30 lớp ră̭i chiêng Mươ̒ng, muổ Mươ̒ng thu hút tlêênh 500 hoo̭c viên tham za.

Tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ: 77% hoo̭c xinh da̭t zanh hiḙ̂w hoo̭c xinh zói to̒n ziḙ̂n năm hoo̭c 2017 - 2018

(HBDT) – Ngă̒i 24/5, tlươ̒ng THPT Chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ da̒ tố chức lḙ̂ tôống kết năm hoo̭c 2017 - 2018

756 tí dôô̒ng kái ta̭w, nơng kấp ảng khả Binh Thanh – Thung Nai – Ngo̒i Hwa

(HBDT) – Khởm 10/5 ta̭i xa̭ Thung Nai, Kaw Fong, Xớ GTVT da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai zư̭ ản kái ta̭w, nơng kấp dươ̒ng tính 435 kỏ xư̭ tham za kuố da̭i ziḙ̂n kấp wí, chỉnh kwiê̒n kác wiḙ̂n Kaw Fong, Tân La̭c va̒ kác dơn vi̭ liên kwan.