KÁC TIN KHÁC


Mô hi̒nh zẩi mơ̒i tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) - Thew thôổng kê kuố tluung tâm i tể hwiḙ̂n Iên Thwí, pớ ngă̒i 8/5/2021-20/7/2022 hwiḙ̂n gi nhâ̭n 13.490 ka F0, kỏ 11 mo̭l chít liên kwan têểnh Covid-19. Kôông tác tiêm vắc xin foo̒ng Covid-19 ản hwiḙ̂n dă̭c biḙ̂t kwan tâm chí da̭w.

Dám báo vḙ̂ xinh an twa̒n thư̭c fấm

(HBDT) - Muô̒ he̒, thơ̒i tiết noỏng, ấm la̒ za tăng xư̭ fát chiến kôn tluu̒ng chiê̒n bêḙ̂nh, gâi ra nhưửng vẩn dê̒ dảng lo nga̭i wê̒l khức khwé. Thơ̒i tiết rẳng noỏng i la̒ tăng ngwi kơ wê̒l ngô̭ dôô̭c thư̭c fấm nhất la̒ thức ăn dươ̒ng fổ, thức ăn baảnh khă̭n.

Kuô̭c khôổng mởi ớ Thănh Hổi

(HBDT) - Tlớ la̭i thăm Thănh Hổi (Tân La̭c) baw ngă̒i tluung twâ̒n khảng 7, kám nhân xư̭ thăi dối ro̭ nét xo kôô̒ng kắch ni va̒i năm. Xỏm Tân Hương kắch kwuốc lô̭ 12B ka̭ ni̒ nhơ fổ tloong laa̒ng, ảng khả zaw thôông ản dố bê t, kơ xớ zi̭ch vṷ fát chiến.

Dối thăi ớ xa̭ Baw La

(HBDT) - Kuổi khảng 5/2022, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân xa̭ Baw La (Mai Châw) hân hwan tố chức lḙ̂ kôông bổ xa̭ da̭t chấn nôông thôn mởi (NTM). Bức chănh nôông thôn ớ ni ngă̒i ka̭ng thươi mởi, ảng khả bê tôông, tlươ̒ng hoo̭c, tla̭m i tể ản xâi zưư̭ng khanh chang. Dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản nơơng lênh, năm 2021 thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w mo̭l kuố xa̭ da̭t 36 tliḙ̂w dôô̒ng.