(HBDT) – Ngă̒i 20/3, BCD Chương chi̒nh Methadone tính da̒ chiến khai kể hwă̭ch, chương chi̒nh diê̒w tli̭ methadone cho ngươ̒i ngiḙ̂n ma twỉ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BCD Chương chi̒nh Methadone tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính fát biếw chí da̭w hô̭i ngi̭.

Thew thôổng kê kuố BCD Chương chi̒nh Methadone tính, dêểnh ka̭ ni̒, to̒n tính kỏ 11 kơ xớ diê̒w tli̭ methadone, 5 kơ xớ kấp fát thuốc methadone, tloong rỉ kỏ 9 kơ xớ diê̒w tli̭ zo ngă̒nh i tể kwán lỉ va̒ 2 kơ xớ zo ngă̒nh law dôô̭ng kwán lỉ. Tỉnh dêểnh hết khảng 12/2018, kỏ 707 bêḙ̂nh nhân dang diê̒w tli̭, da̭t 70,7% chí tiêw UBND tính zaw. Kết kwá diê̒w tli̭ cho thẩi, bêḙ̂nh nhân hô̒i fṷc wê̒l mă̭t khức khwé. Diê̒w tli̭ methadone zả thă̒nh ré zúp zám gẳnhnngj cho za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i. Kết kwá kháw xát tloong nhỏm bêḙ̂nh nhân ốn di̭nh liê̒w cho thẩi: Tlước khi diê̒w tli̭, 100% bêḙ̂nh nhân xét ngiḙ̂m nước tiếw zương tỉnh vơit Heroin, khâw 12 khảng diê̒w tli̭, tí lḙ̂ ni̒ zám thuổng ko̒n 9% tlươ̒ng hơ̭p xứ zṷng ma twỉ. Như vâ̭i chương chi̒nh da̒ da̭t ản mṷc tiêw dê̒ tha la̒ zám xứ zṷng ma twỉ, kái hiḙ̂n khức khwé, chất lươ̭ng kuô̭c khôổng va̒ hổ chơ̭ tải hwa̒ nhâ̭p dôô̒ng

Ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw da̒ tâ̭p chung tháw lwâ̭n nêw ro̭ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể va̒ ngwiên nhân tloong die̒w tli̭ ngiḙ̂n kác za̭ng chất thuốc fiḙ̂n methadone, dôô̒ng thơ̒i dươ tha kác zái fáp nă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác diê̒w tli̭ bă̒ng methadone

Thew kể hwă̭ch, ăm 20q9 tính ha xḙ diê̒w tli̭ ngiḙ̂n kác za̭ng chất thuốc fiḙ̂n bă̒ng methadone/buprenorphin cho 1.100 ngươ̒i, tloong rỉ kỏ 110 ngươ̒i ản diê̒w tli̭ bă̒ng buprenorphine.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhẩn meḙnh; Xứ zṷng methadone dớ diê̒w tli̭ thăi thể ngiḙ̂n kác za̭ng chất thuốc fiḙ̂n bă̒ng la̒ zái fáp hửw hiḙ̂w nhất ớ thơ̒i diếm hiḙ̂n tai. Vi̒ thể tloong thơ̒i zan dêểnh, BCD kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ chi da̭w kác ngă̒nh chức năng ra̒ xwát, thôổng kê kác dổi tươ̭ng ngiḙ̂n ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n, lâ̭p hô̒ xơ dớ xứ lỉ. Ta̭p chung kaw tloong kôông tác vâ̭n dôô̭ng, tiên chiê̒n ngươ̒i ngiḙ̂n tham za kai ngiḙ̂n. 6 khảng, 1 năm kác ngă̒nh thă̒nh viên BCD kỏ xơ kết, deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n kới wê̒l thươ̒ng chư̭c BCD tính. Xớ LĐ-TB&XH chú chi̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, ngă̒nh xâi zư̭ng chể ta̒i xứ lỉ kác ngươ̒i ngiḙ̂n ma twỉ nhưng ó hơ̭p tác kai ngiḙ̂n. Ba̒n kácbiḙ̂n fáp xứ lỉ kác dổi tươ̭ng vươ̒ oỏng methadone vươ̒ tiêm chích ma twỉ. Ngiên kửw kơ chể dă̭c thu̒ cho kản bô̭ la̒ wiḙ̂c ta̭i kơ xớ kấp fát thuốc methadone, kỏ kơ chể khen thướng cho nhửng ngươ̒i, nhửng nơi la̒ tốt kôông tác thu zung ngươ̒i ngiḙ̂n uống methadone. Ngiên kửw kơ chể zám chi fỉ cho mo̭l nge̒w ngiḙ̂n ma twỉ da̒ kỏ thơ̒i zan diê̒w tli̭ methadone lô za̒i. Ngă̒nh I tể ngiên kửw vớ rôô̭ng ziḙ̂n baw fú kác kơ xớ kấp fát thuốc methadone tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính.

Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.

Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.