(HBDT) – Ngă̒i 20/3, BCD Chương chi̒nh Methadone tính da̒ chiến khai kể hwă̭ch, chương chi̒nh diê̒w tli̭ methadone cho ngươ̒i ngiḙ̂n ma twỉ năm 2019. Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính, Tlướng BCD Chương chi̒nh Methadone tính chú chi̒ hô̭i ngi̭.


Dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính fát biếw chí da̭w hô̭i ngi̭.

Thew thôổng kê kuố BCD Chương chi̒nh Methadone tính, dêểnh ka̭ ni̒, to̒n tính kỏ 11 kơ xớ diê̒w tli̭ methadone, 5 kơ xớ kấp fát thuốc methadone, tloong rỉ kỏ 9 kơ xớ diê̒w tli̭ zo ngă̒nh i tể kwán lỉ va̒ 2 kơ xớ zo ngă̒nh law dôô̭ng kwán lỉ. Tỉnh dêểnh hết khảng 12/2018, kỏ 707 bêḙ̂nh nhân dang diê̒w tli̭, da̭t 70,7% chí tiêw UBND tính zaw. Kết kwá diê̒w tli̭ cho thẩi, bêḙ̂nh nhân hô̒i fṷc wê̒l mă̭t khức khwé. Diê̒w tli̭ methadone zả thă̒nh ré zúp zám gẳnhnngj cho za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i. Kết kwá kháw xát tloong nhỏm bêḙ̂nh nhân ốn di̭nh liê̒w cho thẩi: Tlước khi diê̒w tli̭, 100% bêḙ̂nh nhân xét ngiḙ̂m nước tiếw zương tỉnh vơit Heroin, khâw 12 khảng diê̒w tli̭, tí lḙ̂ ni̒ zám thuổng ko̒n 9% tlươ̒ng hơ̭p xứ zṷng ma twỉ. Như vâ̭i chương chi̒nh da̒ da̭t ản mṷc tiêw dê̒ tha la̒ zám xứ zṷng ma twỉ, kái hiḙ̂n khức khwé, chất lươ̭ng kuô̭c khôổng va̒ hổ chơ̭ tải hwa̒ nhâ̭p dôô̒ng

Ta̭i hô̭i ngi̭, kác da̭i biếw da̒ tâ̭p chung tháw lwâ̭n nêw ro̭ nhửng tô̒n ta̭i, ha̭n chể va̒ ngwiên nhân tloong die̒w tli̭ ngiḙ̂n kác za̭ng chất thuốc fiḙ̂n methadone, dôô̒ng thơ̒i dươ tha kác zái fáp nă̒m nơng kaw hiḙ̂w kwá kôông tác diê̒w tli̭ bă̒ng methadone

Thew kể hwă̭ch, ăm 20q9 tính ha xḙ diê̒w tli̭ ngiḙ̂n kác za̭ng chất thuốc fiḙ̂n bă̒ng methadone/buprenorphin cho 1.100 ngươ̒i, tloong rỉ kỏ 110 ngươ̒i ản diê̒w tli̭ bă̒ng buprenorphine.

Fát biếw kết lwâ̭n hô̭i ngi̭, dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Kứw, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhẩn meḙnh; Xứ zṷng methadone dớ diê̒w tli̭ thăi thể ngiḙ̂n kác za̭ng chất thuốc fiḙ̂n bă̒ng la̒ zái fáp hửw hiḙ̂w nhất ớ thơ̒i diếm hiḙ̂n tai. Vi̒ thể tloong thơ̒i zan dêểnh, BCD kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ chi da̭w kác ngă̒nh chức năng ra̒ xwát, thôổng kê kác dổi tươ̭ng ngiḙ̂n ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n, lâ̭p hô̒ xơ dớ xứ lỉ. Ta̭p chung kaw tloong kôông tác vâ̭n dôô̭ng, tiên chiê̒n ngươ̒i ngiḙ̂n tham za kai ngiḙ̂n. 6 khảng, 1 năm kác ngă̒nh thă̒nh viên BCD kỏ xơ kết, deẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n kới wê̒l thươ̒ng chư̭c BCD tính. Xớ LĐ-TB&XH chú chi̒ fổi hơ̭p ku̒ng kác xớ, ngă̒nh xâi zư̭ng chể ta̒i xứ lỉ kác ngươ̒i ngiḙ̂n ma twỉ nhưng ó hơ̭p tác kai ngiḙ̂n. Ba̒n kácbiḙ̂n fáp xứ lỉ kác dổi tươ̭ng vươ̒ oỏng methadone vươ̒ tiêm chích ma twỉ. Ngiên kửw kơ chể dă̭c thu̒ cho kản bô̭ la̒ wiḙ̂c ta̭i kơ xớ kấp fát thuốc methadone, kỏ kơ chể khen thướng cho nhửng ngươ̒i, nhửng nơi la̒ tốt kôông tác thu zung ngươ̒i ngiḙ̂n uống methadone. Ngiên kửw kơ chể zám chi fỉ cho mo̭l nge̒w ngiḙ̂n ma twỉ da̒ kỏ thơ̒i zan diê̒w tli̭ methadone lô za̒i. Ngă̒nh I tể ngiên kửw vớ rôô̭ng ziḙ̂n baw fú kác kơ xớ kấp fát thuốc methadone tlêênh diḙ̂ ba̒n to̒n tính.

Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn): Ngươ̒i zân bức xúc vi̒ chỉnh kwiê̒n châ̭m zái kwiết dơn thư

(HBDT) – Dớ dáp ửng iêw kâ̒w kuố ngươ̒i zân xỏm Kwiết Tiển tloong wiḙ̂c mai tảng khi̒ kỏ ngươ̒i thân kwa dơ̒i, khảng 6/2017, UBND xa̭ Fúc Tiển (Ki̒ Xơn) thwá thwâ̭n vởi za di̒nh ba̒ Kwách Thi̭ Lỉ ớ xỏm Kwiết Tiển dối tlêênh 500m2 rư̒ng lể 646,9 m2 dất 5% zo xa̭ kwán lỉ dớ la̒ dươ̒ng lêênh ngiḙ̂ diḙ̂ xỏm. Twi nhiên khi za di̒nh ba̒ Lỉ nhâ̭n 646,9m2 khu dất ớ dôô̒ng Chă̒m zo UBND xa̭ Fúc Tiển ba̒n zaw thi̒ za di̒nh ôông Dinh Kông Ha̒w ớ ku̒ng xỏm dang xứ zṷng 60m2 khu dất ni̒. Zo chươ nhâ̭n dú dất, khảng 2/2018 za di̒nh ba̒ Lỉ la̒ dơn lêênh UBND xa̭ va̒ kác kấp kỏ thấm kwiê̒n dê̒ ngi̭ zái kwiết. Dêểnh chi̒ ni̒ da̒ hơn 1 năm, nhưng kwiê̒n lơ̭i chỉnh dảng, hơ̭p fáp chươ ản zái kwiết zứt diếm, zẩn dêểnh kôông zân tiếp tṷc khiểw kiḙ̂n vươ̭t kấp.

Hiḙ̂w Kwá bớ mô hình Kâu la̭c bô̭ liên thế hḙ̂ tư̭ giúp nhau

Thực hiện các Quyết định của Thú tướng Chính phủ và UBND tỉnh về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình CLB liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016 – 2020 và Dự án “Hỗ trợ Người cao thuổi thiệt thòi thông qua nhân rộng CLB Liên thế hệ tự giúp nhau ở Việt Nam”. Án sự tài trợ của Tổ chức Hỗ trợ Người cao thuổi quốc tế tại Việt Nam, năm 2019 trên địa bàn huyện Cao Phong đã thành lập án 1 CLB Liên thế hệ tự giúp nhau tại xóm Bưng, xạ Thu Phong

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc va̒ duổi nước ớ tlé em

(HBDT) – Thew thôổng kê kuố Foo̒ng LD-TB&XH hwiḙ̂n Ki̒ Xơn, to̒n hwiḙ̂n ka̭ ni̒ kỏ 8.186 ủn zưởi 16 thuối, 130 tlé khwiết tâ̭t, 538 ủn khôổng tloong kác za di̒nh nge̒w, kâ̭n nge̒w... Thơ̒i zan kwa dớ foo̒ng, chôổng xâm ha̭i ti̒nh zṷc, duổi nước ớ tlé em, kấp wí, chỉnh kwiê̒n hwiḙ̂ Ki̒ Xơn da̒ hwi dôô̭ng xư̭ chung thăi baw kuô̭c kuố to̒n xa̭ hô̭i.

Fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm 2019

(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.

Kúng kổ va̒ fát chiến Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Năm 1998, Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) xa̭ kaw Xơn, Da̒ Bắc ản thă̒nh lâ̭p. Ni la̒ 1 tloong 2 TTHTKD ản xâi zư̭ng thỉ diếm dâ̒w tiên tloong kác nước. Dêểnh khảng 12/2016, to̒n tính 100% xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn kỏ TTHTKD. Ka̭ ni̒ 210 TTHTKD/ 210 xa̭, fươ̒ng, thi̭ chẩn hwa̭t dôô̭ng ốn di̭nh, tư̒ng bước nơng kaw. Hwa̭t dôô̭ng kuốc kác TTHTKD kóp fâ̒n kúng kổ kết kwá fố kâ̭p zảw zṷc, xả mu̒ chư̭, ốn di̭nh chỉnh tli̭ - xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng khổi da̭i do̒n kết tloong nô̭i bô̭ nhân zân va̒ nổi liên kết zươ̭ kác dwa̒n thế, tó chức xa̭ hô̭i; nơng kaw nhâ̭n thức cho ngươ̒i zân wê̒l hiển fáp va̒ lwâ̭t.

Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 9/5, tluung tâm I tể hwiḙ̂n Da̒ Bắc da̒ tố chức Hô̭i thi thăi ngê̒ diê̒w zươ̭ng – nư̭ hô̭ xinh zói hwiḙ̂n Da̒ Bắc năm 2019. Tham za hô̭i thi kỏ 49 thỉ xinh, tloong rỉ 36 diê̒w zươ̭ng va̒ 13 nư̭ hô̭ xinh dêểnh bớ kác khwa va̒ tla̭m i tể thuô̭c tlung tâm i tể hwiḙ̂n.