(HBDT) – Khuô̭ng ngă̒i 12/4, ta̭i Nha̒ văn hwả tố 4 – 5 fươ̒ng Fương Lâm, Hô̭i Khwiển hoo̭c thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh tâ̭p hwẩn diếm "Khức khwé va̒ zinh zươ̭ng cho kôô̭ng dôô̒ng”. Zư̭ buối tâ̭p hwẩn diếm kỏ dôô̒ng chỉ Kwách Thể Tán, Fỏ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c tính, kác dôô̒ng chỉ Chú ti̭ch Hô̭i Khwiển hoo̭c, Thươ̒ng chư̭c Tlung tâm hoo̭c tâ̭p kôô̭ng dôô̒ng (TTHTKD) kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ.


Kác da̭i biếw ản kung kấp thôông tin, tư vẩn wê̒l kắch foo̒ng tleẻnh, diê̒w tli̭ môô̭ch xổ bêḙ̂nh thươ̒ng kă̭p.

Ta̭i buối tâ̭p hwẩn, kác da̭i biếw ản kác bác xi̭ la̒ záng viên tlươ̒ng Tlung kấp i tính tlaw dối, kung kấp thôông tin, tư vẩn wê̒l foo̒ng tleẻnh, diê̒w tli̭ môô̭ch xổ bêḙ̂nh thươ̒ng kă̭p nhơ kaw hwiết áp, tiếw dươ̒ng... Dă̭c biḙ̂t, kác chwiên za da̒ hưởng zâ̭n, tư vẩn wê̒l chể dô̭ ăn oỏng, liḙ̂n tâ̭p thế thaw dớ foo̒ng tleẻnh bêḙ̂nh tâ̭t. Nhửg kâw hói liên kwan dêểnh vẩn dê̒ khức khwé, zinh zươ̭ng kuố kác da̭i biếw tham zư̭ da̒ ản kác chwiên za zái dáp ki̭p thơ̒i.

Lẳnh da̭w Hô̭i Khwiển hoo̭c tính deẻnh zả kaw xảng kiển kuố Hô̭i Khwiển hoo̭c thă̒nh fổ, Hô̭i Khwiển hoo̭c fươ̒ng Fương Lâm tloong wiḙ̂c tố chức hwa̭t dôô̭ng bố ích ni̒. Ni la̒ môô̭ch hwa̭t dôô̭ng ản tố chức ba̒i bán, khwa hoo̭c, kóp fâ̒n fát hwi hiḙ̂w kwá kác kâw la̭c bô̭ fát chiến kôô̭ng dôô̒ng, TTHTKD ớ kơ xớ. Dôô̒ng thơ̒i moong muổn kác mô hi̒nh, kắch thức tố chức ni̒ xḙ ản tiếp tṷc nhân rôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n thă̒nh fổ ku̒ng nhơ to̒n tính.

Zương Liḙ̂w

 


KÁC TIN KHÁC


Fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t

La̒ tính miê̒n nủi kỏ diḙ̂ hi̒nh fức ta̭p, kỏ nhê̒w diḙ̂ fương thuô̭c vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn, tí lḙ̂ ngươ̒i zân tô̭c thiếw xổ chiểm tlêênh 70% zân xổ to̒n tính. Zo rỉ nhởng năn kwa wiḙ̂c fát chiến kwi mô, ma̭ng lưởi va̒ nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc kác tlươ̒ng chwiên biḙ̂t ản tính ha dă̭c biḙ̂t kwan tâm.

Hwiḙ̂n Kim Bôi dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em

(HBDT) – Bớ dâ̒w năm 2019 dêểnh chi̒ ni̒, hwiḙ̂n Kim Bôi tố chức 3 dêm ziḙ̂n kấp hwiḙ̂n va̒ 18 ziḙ̂n da̒n tlé em kấp xa̭. Kim Bôi la̒ môô̭ch tloong như̭ng hwiḙ̂n zwi chi̒ va̒ tố chức tốt ziḙ̂n da̒n tlé em kúo tính. Wiḙ̂c tố chức ziḙ̂n da̒n tlé em kác kấp nhă̒m dám báw kwiê̒n tham za kuố tlé em, chắch nhiḙ̂m lẳng nge kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n, dwa̒n thế tloong kwả chi̒nh xâi zư̭ng chỉnh xắch liên kean dêểnh tlé em.

Dấi meḙnh foong tla̒w thi duô “Thuối kaw kương tlảng”

(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Hwiḙ̂n Ki̒ Xơn da za̭ng hi̒nh thức tiên chiê̒n fáp lwâ̭t

(HBDT) – Nhửng ngă̒i kuổi khảng 5, kôông wiḙ̂c kuố dô̭i ngṷ kản bô̭ Foo̒ng Tư fáp, Foo̒ng VH-TT hwiḙ̂n Ki̒ Xơn bâ̭n nhô̭n hơn, fái kứ mo̭l thuổng kơ xớ hưởng zâ̭n, tố chức Hô̭i thi Hwa̒ zái viên zói kấp xa̭.