(HBDT) – Chi̭ Bu̒i Thi̭ Nhương, Chú ti̭ch Hô̭i LHPN xa̭ Kwỉ Hwa̒ (La̭c Xơn) cho mắt: Hô̭i kỏ 1.135 hô̭i viên xinh hwa̭t ta̭i 10 chi hôi. Tloong nhửng năm kwa "Xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, bi̒nh dẳng, tiển bô̭, ha̭nh fúc” la̒ môô̭ch tloong nhửng nhiḙ̂m vṷ tloo̭ng tâm ản Hô̭i LHPN xa̭ chủ tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n va̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ỉ ngiḙ̂, thiết thư̭c, ta̭w khức hút fṷ nưx, kóp fâ̒n tích kư̭c baw fát chiến KT-XH, zư̭ zi̒n CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Hô̭i viên fṷ nư̭ Chi hô̭i xỏm Kẻm, xa̭ Kwi̭ Hwa̒ (La̭c Xơn) thư̭c hiḙ̂n foong tla̒w khuô̭ng thử bắi ti̒nh ngwiḙ̂n

Foong tla̒w thi duô "Fṷ nư̭ tích kư̭c hoo̭c tâ̭p, law dôô̭ng xảng ta̭w, xâi zư̭ng za di̒nh ha̭nh fúc” gẳn ku̒ng Chí thi̭ 05 kuố Bô̭ Chỉnh tli̭ wê̒l "Dấi meḙnh hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ the tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh” la̒ foong tla̒w diếm nhẩn dớ thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw: Xâi zư̭ng za di̒nh ro ẩm, bi̒nh dẳng, tiển bô̭, ha̭nh fúc. Hô̭i LHPN xa̭ da̒ xâi zư̭ng nô̭i zung, tiêw chỉ thi duô ngăi bớ dâ̒w năm, bớ rỉ chiến khaiở kác chi hô̭i va̒ 100% hô̭i viên. Dăng kỉ thư̭c foong tla̒w. Tloong năm 2018 da̒ kỏ 1.000 lươ̭t hô̭i viên fṷ nư̭, kác chi hô̭i tham za kác hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c. Tloong dỏ kỏ 567 chi̭ tham za 49 yố tiết kiḙ̂m, wăl vổn kỏ í xổ thiê̒n kwi̭ bă̒ng thiê̒n mă̭t 410 tliḙ̂w dôô̒ng, bă̒ng lo̭ 5.754 kg hổ chơ̭ khá fát chiến xán xwất. Dớ foong tla̒w fát chiến ká biê̒l rôô̭ng, chiê̒w khu, ta̭w xư̭ hướng ửng kuố dôông dáw hô̭i viên thôông kwa kác buối ho̭p chi hô̭i, xinh hwa̭t tố nhỏm, Hô̭i da̒ lôô̒ng gép tiên chiê̒n, fố biển, zảw zṷc fáp lwâ̭t cho hô̭i viên dớ nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l mo̭i mă̭t. Nhơ̒ rỉ ủn ma̭ng ka̭ng hiếw ro̭ hơn wê̒l vai tlo̒, vi̭ chỉ kuố mêê̒nh, fẩn dẩw vươn lêênh xâi zư̭ng ngươ̒i Fṷ nư̭ Viḙ̂t Nam "Kỏ kiển thức, kỏ khức khwé, năng dôô̭ng, xảng ta̭w, mắt la̒ zâ̒w chỉnh dảng, kwan tâm dêểnh lơ̭i ích xa̭ hô̭i va̒ kôô̭ng dôô̒ng’

Dă̭c biḙ̂t Hô̭i chủ tloo̭ng dôô̭ng viên, zúp dơ̭ hô̭i viên thươ̒ng xwiên tham za chương chi̒nh xwả dỏl, zám nge̒w, tíh kư̭c xâi zư̭ng kác mô hi̒nh tiết kiḙ̂m zúp kha̒ vổn, ngă̒i kôông fát chiến xán xwất. Tiêw biếw kỏ mô hi̒nh "Tố hơ̭p tác chăn ruôi ka thá vươ̒n” ớ xỏm Zo̭l 1, zo chi̭ Bu̒i Thi̭ Tiếp la̒ tố tlướng, hổ chơ̭ wăl vổn 6 tliḙ̂w dôô̒ng/hô̭ da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá, zúp nhê̒w hô̭i viên fát chiến chăn ruôi, vớ rôô̭ng mô hi̒nh. Hô̭i Fṷ nư̭ xa̭ fổi hơ̭p ku̒ng Ngân ha̒ng CSXH cho 132 lươ̭t hô̭i viên wăl vổn tôống zư nơ̭ tlêênh 2 tí dôô̒ng. Hô̭i chủ tloo̭ng hưởng zâ̭n chi̭ em tiếp kâ̭n, áp zṷng KHKT baw chăn ruôi, tlôôngg cho̭t, vớ rôô̭ng mô hi̒nh thâm kănh dớ tăng năng xwất, nơng kaw thu nhâ̭p

Ốn di̭nh wê̒l kinh tể, ủn ma̭ng ka̭ng kỏ diê̒w kiḙ̂n tham za kác hwa̭t dôô̭ng xa̭ hô̭i, xâi zư̭ng za di̒nh van hwả, nơng kaw mức hướng thu wê̒l dơ̒i khôổng vâ̭t chất va̒ tinh thâ̒n. Hô̭i da̒ thă̒nh lâ̭p nhê̒w mô hi̒nh, KLB vởi kác nô̭i zung bố ích nhơ: KLB ó khinh kon thử 3, za di̒nh "5 không, 3 xă̭ch’, ruôi kon khwé, ră̭i kon ngwan... Tố chức kác lớp tâ̭p hwẩn, bô̒i zươ̭ng kiển thức wê̒l ZX – KHHZD, Lwâ̭t Bi̒nh dắng zởi, thư̭c hiḙ̂n kác chiển zi̭ch chăm xoóc khức khwé xinh xán cho ba̒ mḙ mang thai, ba̒ mḙ kỏ kon tloong dô̭ thuối tiêm foo̒ng, khảm di̭nh ki̒, chương chi̒nh r Vitamin A... Kác hwa̭t dôô̭ng ản ủn mang nhiḙ̂t ti̒nh tham za kỏ tác zṷng rất lởn tloong wiḙ̂c fát hwi ỉ thức tư̭ zác kuố hô̭i viên. Vởi nhê̒w hwa̭t dôô̭ng bố ích, zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c cho hô̭i viên, Hô̭i Fṷ nư̭ xa̭ Kwỉ Hwa̒ thu hút dôông ủn mâ̭nghm za baw hô̭i.

                                                                                       Hô̒ng Zwiên

KÁC TIN KHÁC


Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.

Hô̭i Nôông zân tinh chung thăi chổng rác thái nhươ̭

HBDT – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c kác nước chung thăi hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩ dê̒ rác thái nhươ̭, Hô̭i Nôông zân tính tích kư̭c tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l xư̭ ngwi hiếm va̒ tác ha̭i ngiêm tloo̭ng kuố rác thái nhươ̭; tham za thư̭c hiḙ̂n zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ vởi nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, fud hơ̭p vởi diê̒w ki̭en thư̭c tể kuố mối diḙ̂ fương.