(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.
Kác lư̭c lươ̭ng tham za ziḙ̂w ha̒nh ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng VXATLD năm 2019 tlêênh tlṷc dươ̒ng chỉnh thuô̭c thi̭ chẩn Lương Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn

Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm nai kỏ chú dê̒ "Tăng kươ̒ng deẻnh zả, kwán lỉ kác ngwi kơ rúi ro wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng ta̭i dươ̭c la̒ wiḙ̂c”

Fát dôô̭ng " Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng”, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nêw; Tloong nhửng năm kwa, kôông tác dám báw ATVXLD da̒ ản kác kấp, kác ngă̒nh, kơ xớ xán xwất, kinh zwanh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kwan tâm chí da̭w, kwán lỉ, hưởng zâ̭n va̒ twiên chiê̒n khu, rôô̭ng. Kwa rỉ kôông tác dám báw ATVXLD, foo̒ng, chôổng chẳl, rố da̒ kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c. Twi nhiên, vấn ko̒n môô̭ch xổ kơ xớ XX – KZ va̒ kả nhân ngươ̒i law dôô̭ng chươ nhâ̭n thức duủng wê̒l ỉ ngiḙ̂, vai tlo̒, lơ̭i ích kuố kôông tác ATVXLD – FCCR. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n ko̒n chú kwan, thiểw ngiêm túc, zâ̭n dêểnh xắi tha tai na̭n law dôô̭ng. Thew thôổng kê năm 2018, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 14 vṷ tai na̭n law dôô̭ng tloong khu vư̭c kỏ kwan hḙ̂ law dôô̭ng la̒ 4 ngươ̒i chết va̒ 6 ngươ̒i bi̭ thương.

Dớ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhẩn meḙnh: Kác kấp, ngă̒nh ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n kác Chí thi̭, Ngi̭ kwiết, hưởng zâ̭n kuố Tlung ương va̒ diḙ̂ fương wê̒l dấi meḙnh ATVXLD tloong thơ̒i ki̒ kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả va̒ hô̭i nhâ̭p kuốc tể. Dấi meḙnh kôông tác tiê̒n chiê̒n, hwẩn liḙ̂n dớ nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i xứ zṷng law dôô̭ng va̒ ngươ̒i law dôô̭ng wê̒l ATVXLD, FCCR. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ nha̒ nước, thanh kiếm tla wiḙ̂c chấp ha̒nh kwi di̭nh wê̒l VXATLD kuố kác zwanh ngiḙ̂p. Tâ̭p chung dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng tloong  Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng  năm 2019 vởi nhửng nô̭i zung thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, fud hơ̭p vởi diê̒w kiḙ̂n tư̒ng ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ xớ law dôô̭ng...

Ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng, Ban Tố chức da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc kuố Bô LD-TB&XH cho Kôông ti KF nước kheḙch Hwa̒ Bi̒nh;  bă̒ng khen kuố Chú ti̭ch UBND cho 2 tâ̭p thế, gô̒m: Kôông ti THNN MIDORI Viḙ̂t Nam va̒ Kôông ti TNHH PACIFIC; zẩi khen kuố Kṷc ATLD cho Nha̒ mẳi chể biển thức ăn chăn ruôi Japfa Hwa̒ Bi̒nh.

Ngăi khâw Lḙ̂ fát dôô̭ng, kác kản bô̭, kôông chức,viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ ziḙ̂w ha̒nh hướng ửng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 


Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Vổn chỉnh xắch dôô̒ng hă̒nh ku̒ng ngươ̒i zân xa̭ Iên Bôô̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, ngô̒n vổn wăl chỉnh xắch ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá hổ chơ̭ xán xwất, zái kwiết wiḙ̂c la̒, xwả dỏl – zám nge̒w, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Bớ nguô̒n vổn wăl, nhê̒w hô̭ zân xâi zư̭ng mô hi̒nh kỏ hiḙ̂w kwá, zoong la̭i kuô̭c khôổng ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng

Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 42 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí: Ra̒ xwát ki̭, zảm xát chă̭t ó dớ xắi tha tlṷc lơ̭i chỉnh xắch

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú va̒ Kwiết di̭nh xổ 15 ngă̒i 24/4/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế hwiḙ̂n Iên Thwí tích kư̭c, khấn chương baw kuô̭c.

Báw hiếm I tể: Diếm tươ̭ cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn