(HBDT) – Khởm 10/5, ta̭i Khu kôông ngiḙ̂p Lương Xơn, Hô̭i dôô̒ng An twa̒n, vḙ̂ xinh law dôô̭ng tính fổi hơ̭p vởi UBND hwiḙ̂n Lương Xơn va̒ Kôông ti KF BDX An Thi̭nh tố chức Lḙ̂ fát dôô̭ng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng (ATVXLD)” năm 2019. Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính zư̭, chí da̭w lḙ̂ fát dôô̭ng.Tham zư̭ kỏ lẳnh da̭w kác xớ, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế tính, kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ, Kôông ti KF BDX An Thi̭nh va̒ hơn 700 kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn.
Kác lư̭c lươ̭ng tham za ziḙ̂w ha̒nh ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng Khảng hă̒nh dôô̭ng VXATLD năm 2019 tlêênh tlṷc dươ̒ng chỉnh thuô̭c thi̭ chẩn Lương Xơn, hwiḙ̂n Lương Xơn

Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng năm nai kỏ chú dê̒ "Tăng kươ̒ng deẻnh zả, kwán lỉ kác ngwi kơ rúi ro wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng ta̭i dươ̭c la̒ wiḙ̂c”

Fát dôô̭ng " Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng”, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nêw; Tloong nhửng năm kwa, kôông tác dám báw ATVXLD da̒ ản kác kấp, kác ngă̒nh, kơ xớ xán xwất, kinh zwanh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kwan tâm chí da̭w, kwán lỉ, hưởng zâ̭n va̒ twiên chiê̒n khu, rôô̭ng. Kwa rỉ kôông tác dám báw ATVXLD, foo̒ng, chôổng chẳl, rố da̒ kỏ xư̭ chiến biển tích kư̭c. Twi nhiên, vấn ko̒n môô̭ch xổ kơ xớ XX – KZ va̒ kả nhân ngươ̒i law dôô̭ng chươ nhâ̭n thức duủng wê̒l ỉ ngiḙ̂, vai tlo̒, lơ̭i ích kuố kôông tác ATVXLD – FCCR. Kwả chi̒nh thư̭c hiḙ̂n ko̒n chú kwan, thiểw ngiêm túc, zâ̭n dêểnh xắi tha tai na̭n law dôô̭ng. Thew thôổng kê năm 2018, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xắi tha 14 vṷ tai na̭n law dôô̭ng tloong khu vư̭c kỏ kwan hḙ̂ law dôô̭ng la̒ 4 ngươ̒i chết va̒ 6 ngươ̒i bi̭ thương.

Dớ thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhẩn meḙnh: Kác kấp, ngă̒nh ngiêm túc thư̭c hiḙ̂n kác Chí thi̭, Ngi̭ kwiết, hưởng zâ̭n kuố Tlung ương va̒ diḙ̂ fương wê̒l dấi meḙnh ATVXLD tloong thơ̒i ki̒ kôông ngiḙ̂p hwả, hiḙ̂n da̭i hwả va̒ hô̭i nhâ̭p kuốc tể. Dấi meḙnh kôông tác tiê̒n chiê̒n, hwẩn liḙ̂n dớ nơng kaw nhâ̭n thức kuố ngươ̒i xứ zṷng law dôô̭ng va̒ ngươ̒i law dôô̭ng wê̒l ATVXLD, FCCR. Tăng kươ̒ng kôông tác kwán lỉ nha̒ nước, thanh kiếm tla wiḙ̂c chấp ha̒nh kwi di̭nh wê̒l VXATLD kuố kác zwanh ngiḙ̂p. Tâ̭p chung dấi meḙnh kác hwa̭t dôô̭ng tloong  Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng  năm 2019 vởi nhửng nô̭i zung thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá, fud hơ̭p vởi diê̒w kiḙ̂n tư̒ng ngă̒nh, diḙ̂ fương, kơ xớ law dôô̭ng...

Ta̭i Lḙ̂ fát dôô̭ng, Ban Tố chức da̒ tlaw kơ̒ thi duô xwất xắc kuố Bô LD-TB&XH cho Kôông ti KF nước kheḙch Hwa̒ Bi̒nh;  bă̒ng khen kuố Chú ti̭ch UBND cho 2 tâ̭p thế, gô̒m: Kôông ti THNN MIDORI Viḙ̂t Nam va̒ Kôông ti TNHH PACIFIC; zẩi khen kuố Kṷc ATLD cho Nha̒ mẳi chể biển thức ăn chăn ruôi Japfa Hwa̒ Bi̒nh.

Ngăi khâw Lḙ̂ fát dôô̭ng, kác kản bô̭, kôông chức,viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Lương Xơn da̒ ziḙ̂w ha̒nh hướng ửng "Khảng hă̒nh dôô̭ng wê̒l an twa̒n vḙ̂ xinh law dôô̭ng” năm 2019 


Thwỉ Hă̒ng


KÁC TIN KHÁC


Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.

Hô̭i Nôông zân tinh chung thăi chổng rác thái nhươ̭

HBDT – Hướng ửng lơ̒i kêw go̭i kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c kác nước chung thăi hă̒nh dôô̭ng zái kwiết vẩ dê̒ rác thái nhươ̭, Hô̭i Nôông zân tính tích kư̭c tiên chiê̒n vâ̭n dôô̭ng hô̭i viên nơng kaw nhâ̭n thức wê̒l xư̭ ngwi hiếm va̒ tác ha̭i ngiêm tloo̭ng kuố rác thái nhươ̭; tham za thư̭c hiḙ̂n zái kwiết vẩn dê̒ rác thái nhươ̭ vởi nhê̒w hi̒nh thức foong fủ, fud hơ̭p vởi diê̒w ki̭en thư̭c tể kuố mối diḙ̂ fương.