(HBDT) – Tí lḙ dé kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính dang kỏ xu hưởng tăng. Tloong 6 khảng dâ̒w năm 2019, to̒n tính kỏ 5.066 rét kon mởi dé, tloong rỉ kỏ 511 tlươ̒ng hơ̭p khinh kon thử 3, chiểm 10,1%, tăng 2,5% xo ku̒ng ki̒ năm 2018. Ka̭ ni̒, nhửng za di̒nh kỏ diê̒w kiḙ̂n kinh tể khả zá kỏ xu hưởng khinh kon thử 3. Ni la̒ môô̭ch thắch thức lởn dổi vởi ngă̒nh Zân xổ kuố tính.


Kản bô̭ Tla̭m i tể xa̭ Mai Ha̭ (Mai Châw) tiên chiê̒n, chăm xoóc khức khwé xinh xán cho fṷ nư̭ 

Kwa kháw xát ta̭i hwiḙ̂n Lương Xơn cho thẩi ti̒nh tla̭ng khinh kon thử 3 dang ziển biẻn fức ta̭p. 6 khảng dâ̒w năm to̒n hwiḙ̂n Lương Xơn kỏ 593 rét kon mởi dé, tloong rỉ kỏ 111 tlươ̒ng hơ̭p khinh kon thử 3, dă̭c biḙt kỏ 4 dáng viên khinh kon thử 3, tăng 1,5 lâ̒n xo ku̒ng ki̒ 2018. Ti̒nh tla̭ng khinh kon thử 3 ó chí xắi tha ớ vu̒ng nôông thôn, vu̒ng xâw, vu̒ng xa ma̒ ziḙ̂n tha tất ká ta̭i kác xa̭ tloong  diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Môô̭ch xổ xa̭ nhê̒w tlươ̒ng hơ̭p khinh kon thử 3 nhơ: Hwa̒ Xơn 12 tlươ̒ng hơ̭p, Nhwâ̭n Chă̭ch, Tlung Xơn, Kaw Zương, thi̭ chẩn Lương Xơn dê̒w kỏ 9 tlươ̒ng hơ̭p khinh kon thử 3.

Ka̭ ni̒ ti̒nh tla̭ng khinh kon thử 3 ziḙ̂n tha ớ tất ká kac hwiḙ̂n tloong tính va̒ xu hưởng tăng meḙnh. Mô̭ch xổ hwiḙ̂n kỏ dêểnh 90% xổ xa̭ xắi tha ti̒nh tla̭ng khinh kon thử 3. Kác hwiḙ̂n: La̭c Xơn, La̭c Thwí, Lương Xơn, Iên Thwí, kaw Fong... kỏ tí lḙ̂ khinh kon thử 3 kaw.

Kỏ nhê̒w ngwiên nhân zẩn dêểnh ti̒nh tla̭ng khinh kon thử 3 nhơ: tư tướng "tloo̭ng nam, khinh nư̭”, kwan niḙ̂m fái kỏ kon tưở nổl zoo̒ng ko̒n khả nă̭ng nê̒ ở nhê̒w za di̒nh. Dơ̒i khôổng ngươ̒i zân ản nơng kaw, kinh tể fát chiến, kỏ za di̒nh da̒ dú tlai, dú ma̭i vấn hảw dé thêm kon cho "bui kướ, bui nha̒” va̒ foo̒ng tai na̭n, rúi ro. Wiêch xứ lỉ ko̒n nhḙl, thiểw xư̭ thôổng nhất. Nhâ̭n thức kuố môô̭ch xổ kản bô̭, dáng viên wê̒l chỉnh xắch ZX-KHHZD chươ dâ̒i dú, ko̒n ha̭n chể. Hi̒nh thức kí lwâ̭t chí zư̒ng ớ mức khiến chắch, kẻw za̒i thơ̒i zan nơng lương cho rêênh chăng dú khức răn de.

Ti̒nh tla̭ng khinh kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính kỏ xu hưởng tăng leenh ánh hướng ngiêm tloo̭ng dêểnh chất lươ̭ng zân xổ. 6 khảng dâ̒w năm, tí xổ zởi tỉnh khi̒ khinh tlêênh diḙ̂ ba̒n tính la̒ 113,8 nam/ 100 nư̭, kaw hơn mức tlung bi̒nh to̒n kwuốc (to̒n kwuốc la̒ 112,8 nam/ 100 nư̭). Vất kân bă̒ng zởi tỉnh khi khinh zẩn dêểnh thươ̒ nam, thiểw nư̭. Nhê̒w fṷ nơ̭ vang chướ ớ dô̭ thuối kaw ánh hướng dêểnh khức khwé ngươ̒i mḙ̂. Vởi kác za di̒nh khỏ khăn wê̒l kinh tể, diê̒w kiḙ̂n ruôi, chăm xoóc tlé chăng dám báw, ánh hướng dêểnh xư̭ fát chiến kuố tlé. Zân xổ fát chiến chăng hơ̭p lỉ, vất ốn di̭nh wê̒l kwi mô ta̭w áp lư̭c lởn lêênh ngă̒nh i tể, zảw zṷc, wiḙ̂c la̒ va̒ an xinh xa̭ hô̭i.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Thi̭ Minh Fương, Chi kṷc tlướng Chi kṷc ZX-KHHZD chiê xé: Ka̭ ni̒ tí lḙ̂ khinh kon thử 3 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính la̒ vẩn dê̒ tô̒n ta̭i, khỏ zái kwiết. Dớ tư̒ng bước zám khinh kon thử 3, tloong thơ̒i zan dêểnh kác ngă̒nh, kác kấp kâ̒n dấi meḙnh tiên chiê̒n, thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch zân xổ, zư̒ng la̭i ớ 2 kon dớ ruôi, ră̭i cho tốt va̒ zúp ,o̭i za di̒nh thôông xuốt tư tướng, zái twá tâm lỉ di̭nh kiển zởi. Kác hwiḙ̂n, thă̒nh fổ tăng kươ̒ng kiếm tla, zảm xát, fát hiḙ̂n va̒ kiên kwiết xứ lỉ kác tlươ̒ng hơ̭p vi fa̭m chỉnh xắch zân xổ. Tích kư̭c tiên chiê̒n wê̒l bi̒nh dắng zởi, dê̒ kaw vai tlo̒ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tloong  xa̭ hô̭i. Ưw tiên hổ chơ̭ fṷ nư̭ va̒ tlé em gải tloong hoo̭c tâ̭p va̒ thi̒m wiḙ̂c la̒.

                                                                                 Thu Thwí

KÁC TIN KHÁC


Kiên kwiết chú dôô̭ng ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá la̒n xoỏng zi̭ch Covid-19 thử 2 tlêênh to̒n kwuốc

Khuô̭ng 2/8, Chỉnh fú da̒ tố chức ho̭p thươ̒ng ki̒ vớoj, chư̭c tiển kôô̒ng 63 tính thă̒nh fổ tloong ká nước, tâ̭p chung ba̒n wê̒l kôông tác foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19. Thú tưởng Chỉnh fú Ngwiḙ̂n Xwân Fúc chú chi̒ hô̭i ngi̭. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ kác Fỏ Thú tưởng Chỉnh fú, Tlướng Ban Zân vâ̭n Tlung ương, Chú ti̭ch T.Ư MTTK Viḙ̂t Nam và da̭i ziḙ̂n kác bô̭, ngă̒nh T.Ư

24433 tlươ̒ng hơ̭p khai bảw i tể tư̭ ngwiḙ̂n foo̒ng, chôổng Covid-19

(HBDT) – Thew thôông tin bớ BCD foo̒ng chổng zi̭ch Covid-19 tính, tỉnh dêểnh hết 15h ngă̒i 30/7, tlêênh diḙ̂ ba̒n tính gi nhâ̭n 4 tlươ̒ng hơ̭p zương tỉnh kôô̒ng virus SARS-CoV-2, dê̒w tlớ wê̒l bớ Liên bang Nga, ản kắch li ta̭p chung ớ Tlung dwa̒n 814. Ká 4 tlươ̒ng dang ản diê̒w tli̭ ớ bêḙ̂nh viḙ̂n Da khwa tính, ka̭ ni̒ khức khwé ốn di̭nh, xét ngiḙ̂m da̒ cho kết kwá âm tỉnh lâ̒n 2.