(HBDT) - Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”

Deẻnh zả kết kwá hwa̭t dôô̭ng kuố kôông tác Hô̭i va̒ foong tla̒w "Thuối kaw kương tlảng” 6 khảng dâ̒w năm năi. Tlươ̒ng Ban da̭i ziḙ̂n Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối (NKT) TF Hwa̒ Bi̒nh Châ̒n Văn Kươ̒ng cho mắt: "chanh thú xư̭ kwan tâm chí da̭w, fổi kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, MTTQ, kác tố chức dwa̒n thế va̒ bảm xát chương chi̒nh kôông tác Hô̭i NKT tính, TƯ Hô̭i. Hô̭i NKT kác kấp kuố tha̒nh fổ da̒ thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng wê̒l vi̭ chỉ, vai tlo̒, chiê̒n thôổng kuố Hô̭i va̒ chỉnh xách, fáp lwâ̭t kuố Dáng va̒ Nha̒ nước dỏi vởi HKT. Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT kỏ nhê̒w dối mởi, nê̒ nếp, da̭t chất lươ̭ng kaw”


Tla̭m i tể kác xa̭, fươ̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ bi̒nh la̒ tốt kôông tác tư vẩn chăm xoóc khức khwé cho ngươ̒i kaw thuối. Ánh: Kản bô̭ Tla̭m i tể xa̭ Zân Chú khảm khức khwé cho ngươ̒i kaw thuối.

Tloong 6 khảng dâ̒w năm, Hô̭i NKT kác kấp tha̒nh fổ da̒ tham mưw cho Hô̭i dôô̒ng kwán lỉ kwi̭ "To̒n zân chăm xoóc fát hwi vai tlo̒ NKT” chích khânh 160 tliḙ̂w dôô̒ng tă̭ng 910 khất kwa̒ cho NKT nge̒w, kô dơn, kỏ hwa̒n kánh dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Tố chức khảm chươ bêḙ̂nh cho 4.250 hô̭i viên. Hô̭i NKT tham mưw cho UBND xa̭, fươ̒ng tố chức mư̒ng tho̭ cho 1.337 NKT ớ kác dô̭ thuối 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 va̒ tlêênh 100 thuối vởi tôống xổ thiê̒n tlêênh 359 tliḙ̂w dôô̒ng. Tố chức hô̭i ngi̭ biếw zương "Ôông ba̒ cha mḙ̂ mâ̭w mư̭c, kon chẩw hiểw tháw” va̒ twiên zương kác kă̭p ôông ba̒ kỏ 40 năm tlớ lêênh chung khôổng ha̭nh fúc kôô̒ng kha̒, ruôi, ră̭i kon kải kon chẩw tlướng tha̒nh, kết hơ̭p tố chức 78 năm kí niḙ̂m chiê̒n thôổng NKT Viḙ̂t Nam.

Kác kấp Hô̭i ko̒n tố chức cho 2.240 hô̭i viên di tham kwan zu li̭ch, hoo̭c tâ̭p kinh ngiḙ̂m tloong va̒ wa̒i tíh. La̒ kác thú tṷc lâ̭p hô̒ xơ cho 20 hô̭i viên hướng chỉnh xách báw chơ̭ xa̭ hô̭i va̒ lâ̭p hô̒ xơ thew ro̭i khức khwé cho 9.592 hô̭i viên. Fổi hơ̭p vởi nga̒nh I tể dấi meḙnh kôông tác chăm xóc khức khwé ban dâ̒w cho NKT. Dêểnh ka̭ ni̒, Hô̭i kỏ 10.334 hô̭i viên ản kấp thé BHIT. Kác tlam i tể, kâw la̭c bô̭ hwiết áp, tiếw dương kuố Hô̭i NKT thươ̒ng xwiên la̒ tôt kôông tác tư vẩn zúp foo̒ng ngươ̒ va̒ chươ bḙ̂nh cho NKT

Kôông tác fát hwi NKT ản chủ tloo̭ng. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ ka̭ ni̒ kỏ 16% hô̭i viên NKT la̒ dáng viên; 1.432 hô̭i viên tham za kôông tác Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ kôông tác khwiển hoo̭c, khwiển ta̒i; 3.954 hô̭i viên la̒ kinh tể, tloong ri kỏ 91 hô̭i viên la̒ kinh tể zói. Ban da̭i ziḙ̂n NKT tha̒nh fổ vâ̭n dôô̭ng ho̭i viên tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng va̒ chư̭c tiếp tham za môô̭ch xổ tiêw chỉ xâi zư̭ng nôông thôn mởi nhơ hiển dất la̒ ảng khả zaw thôông, xâi zư̭ng nha̒ văn hwả, kwán ỉ ngiḙ̂ chang, báw vḙ̂ môi tlươ̒ng, foo̒ng chr thô̭i fa̭m. Ta̭i 15 fươ̒ng, xa̭ kỏ 124 kâw la̭c bô̭ văn hwả – thế thaw vởi 3.043 hô̭i viên NKT thươ̒ng xwiên tham za liên tâ̭p. Kỏ 2 KLB liên thể hḙ̂ tư̭ zúp kha̒ ta̭i fươ̒ng Tân Thi̭nh va̒ Fương Lâm kỏ 106 hô̭i viên tham za.

Kác hwa̭t dôô̭ng chăm xoóc, fát hwi NKT ản chủ tloo̭ng dối mởi, ngă̒i ka̭ng di baw nê̒ nếp, kỏ chất lươ̭ng kaw la̒ iểw tổ thu hút NKT tham za tố chức Hô̭i. Tloong 6 khảng dâ̒w năm, Hô̭i NKT tha̒nh fổ kết na̭p ản 440 hô̭i viên mởi. Thew rỉ to̒n tha̒nh fổ ka̭ ni̒ kỏ 12.388/12.951 NKT tham za xinh hwa̭t ta̭i kác kơ xớ Hô̭i

Dức Fươ̭ng


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.

Hiḙ̂w kwá bước dâ̒w thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 50

(HBDT) -Chất lươ̭ng zảw zṷc fố thôông (ZZFT) ko̒n thấp xo kôô̒ng iêw kâ̒w, mă̭t bă̒ng kiển thức; ki̭ năng chươ dáp ửng iêw kâ̒w dối mởi, nhất kác vu̒ng dă̭c biḙ̂t khỏ khăn. Chương chi̒nh ZZFT ki̒n nă̭ng wê̒l lỉ thwiết, nhḙl wê̒l thư̭c hă̒nh, tỉnh ửng zṷng thấp. Môô̭ch xổ kản bô̭ zảw viên chươ thew ki̭p iêw kâ̒w dối mởi zảw zṷc, thâ̭m chỉ ko̒n vi fa̭m da̭w dức ngê̒ ngiḙ̂p…

Bớ ngă̒i 1/7 hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối vu̒ng khỏ khăn ản miḙ̂n hoo̭c fỉ

(HBDT) – Thew Lwâ̭t Zảw zṷc xướ dối, hoo̭c xinh mâ̒m non 5 thuối khu vư̭c khỏ khăn xḙ ản miḙ̂n hoo̭c fỉ chôổng nhơ hoo̭c xinh bơơ̭c tiếw hoo̭c.

Zô̒n khức khắc fṷc hâ̭w kwá, tải thiết khâw thiên tai

(HBDT) – Nhửng năm khânh ni, tính ha chi̭w ánh hướng nă̭ng kuố kác lo̭i thiên tai, gâi thiḙ̂t ha̭i rất lởn wê̒l nha̒ kướ, kác kôông chi̒nh va̒ ká kon ngươ̒i. Cho rêênh kôông tác foo̒ng, chôổng thiên tai (FCTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính luôn ản chủ tloo̭ng dă̭ch lêênh ha̒ng dâ̒w.