(HBDT) – Thew Kwiết di̭nh kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c fê zwiḙ̂t zanh xách thôn dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK), xa̭ khu vư̭c I, II, III thuô̭c vu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) va̒ miê̒n nủi zai dwa̭n 2016 – 2020, hwiḙ̂n Kim Bôi kỏ 1 thi̭ chẩn khu vư̭c I, 11 xa̭ khu vư̭c II, 16 khu vư̭c III. Tloong tôống xổ 28 xa̭, thi̭ chẩn, 158 xỏm, khu to̒n hwiḙ̂n kỏ 20 xa̭, 8 xỏm thuô̭c ziḙ̂n dâ̒w Chương chi̒nh 135. Ni chính la̒ kác diḙ̂ ba̒n fái chi̭w áp lư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

 


Mô hi̒nh ruôi bo̒ vổ bẻw ta̭i xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) kóp fâ̒n ốn di̭nh xinh kể, nơng kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân. 

Tủ Xơn la̒ môô̭ch tloong nhửng xa̭ DBKK kỏ tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw nhất hwiḙ̂n Kim Bôi. Tỉnh dêểnh kuổi năm 2018, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố xa̭ vấn ko̒n 37,3%, kaw hơn nhê̒w xo ku̒ng mức bi̒nh kwân chung kuố hwiḙ̂n la̒ 20,14%. Thew Chú ti̭ch UBND xa̭ Ba̭ch Kông Zương, lô̭ chi̒nh zám nge̒w bê̒n vưng kuố Tủ Xơn kă̭p fái nhê̒w khỏ khăn, diḙ̂ ba̒n rôô̭ng, zân kư khôổng rái rác, ha̭ thơ̒ng kơ xớ mo̭i mă̭t chươ dám báw. Xán xwất nôông, lâm ngiḙ̂p - chiểm 70% kơ kẩw kinh tể, nhưng zả tli̭ xán xwất kuố xa̭ năm 2018 da̭t khwáng 136 tí dôô̒ng. Ni la̒ kon xổ nhó nểw xo vởi 1.720 hô̭ zân, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i chí da̭t khwáng 18,3 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm.

Tlêênh fa̭m vi to̒n hwiḙ̂n, tôống xổ 27.232 hô̭ zân, 90% la̒ hô̭ dôô̒ng ba̒w ZTTX. Nă̒m tloong xổ kác hwiḙ̂n nge̒w tlêênh ká nước nhâ̭n ản xư̭ hổ chơ̭ kuố Chương chi̒nh 30a, nhửng năm kwa hwiḙ̂n da̒ ích kư̭c chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, chỉnh xách, zư̭ ản da̭c thu̒ znha̒ cho vu̒ng ZTTX va̒ vư̒ng miê̒n nỉ DBKK. Bớ rỉ ta̭w dôô̭ng lư̭c kâ̒n thiết dớ vươn lêênh thwát nge̒w, hưởng dêểnh fát chiến to̒n ziḙ̂n wê̒l KT-XH. Kṷ thế tloong 5 năm (2014 – 2019) Chương chi̒nh 135 da̒ dâ̒w tư xâi zư̭ng 231 kôông chi̒nh ha̭ thơ̒ng kơ xớ tlêênh diḙ̂ ba̒n 20 xa̭ va̒ 8 xỏm DBKK, tống xổ tlêênh 100 tí dôô̒ng. Tlêênh 15,5 ngi̒n lươ̭t hô̭ nge̒w, hô̭ kâ̭n nge̒w, hô̭ ZTTX ản hướng lơ̭i bớ chỉnh xách hổ chơ̭ tlư̭c tiếp cho ngươ̒i nge̒w; khânh 5.000 hô̭ ản hướng lơ̭i bớ chỉnh xách da̭c thu̒ wê̒l hổ chơ̭ dất ớ, dất xán xwất, dác xinh hwa̭t fân tản....

Nhơ̒ xứ zṷng hiḙ̂w kwá kác nguô̒n lư̭c hổ chơ̭, kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w kuố diḙ̂ fương da̒ kỏ chiến biển dảng gi nhâ̭n. Tloong zai dwa̭n 2011 – 2015: tí lḙ̂ hô̭ nge̒w to̒n hwiḙ̂n zám bớ 53,79% thuổng chí ko̒n 21,15%; zai dwa̭n 2016 – 2020, chwấn nge̒w tiếp kâ̭n da chiê̒w zám bớ 35,04% thuổng ko̒n 20,14% (năm 2018.) Vởi da̒ zám nge̒w dng kỏ, hwiḙ̂n da̭ch mṷc tiêw tloong zai dwa̭n 2019 – 2024 zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bi̒nh kwân khwáng 4% năm; fẩn dẩw dêểnh năm 2024 , thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i ớ kác xa̭ DBKK da̭t tlêênh 24 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, zám xổ xa̭ khu vư̭c III thuổng ko̒n zưởi 30% tôống xổ xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Thẳng, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Kim Bôi khắng di̭nh: Dớ da̭t ản mṷc tiêw dê̒ tha dổi vởi kôông tác zám nge̒w, nhửng năm tiếp thew, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân hwiḙ̂n Kim Bôi fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp da̒ hwa̭ch di̭nh. Ku̒NG vởi ỉ chỉ vươ̭t khỏ dớ vươn lênh, hwiḙ̂n xác di̭nh hwi dôô̭ng va̒ xứ zṷng hiḙ̂w kwá kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư dớ tiếp thêm khức meḙnh cho kôông tác zám nge̒w,nơng kaw mức khôổng cho dôô̒ng ba̒w ZTTX. Kiết tâm vươn lêênh dươ Kim Bôi thwát khói hwiḙ̂n nge̒w tlé thee̒nh hwiḙ̂n kỏ xư̭ fát chiến to̒n ziḙ̂n wê̒l KT-XH kởm da̭t chi̒nh dô̭ fát chiến tluung bi̒nh kuố ká nước.

Thu Chang

 


 

KÁC TIN KHÁC


Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.