(HBDT) – Thew Kwiết di̭nh kuố Thú tưởng Chỉnh fú wê̒l wiḙ̂c fê zwiḙ̂t zanh xách thôn dă̭c biḙ̂t khỏ khăn (DBKK), xa̭ khu vư̭c I, II, III thuô̭c vu̒ng zân tôô̭c thiếw xổ (ZTTX) va̒ miê̒n nủi zai dwa̭n 2016 – 2020, hwiḙ̂n Kim Bôi kỏ 1 thi̭ chẩn khu vư̭c I, 11 xa̭ khu vư̭c II, 16 khu vư̭c III. Tloong tôống xổ 28 xa̭, thi̭ chẩn, 158 xỏm, khu to̒n hwiḙ̂n kỏ 20 xa̭, 8 xỏm thuô̭c ziḙ̂n dâ̒w Chương chi̒nh 135. Ni chính la̒ kác diḙ̂ ba̒n fái chi̭w áp lư̭c tloong kôông tác zám nge̒w.

 


Mô hi̒nh ruôi bo̒ vổ bẻw ta̭i xa̭ Mi̭ Hwa̒ (Kim Bôi) kóp fâ̒n ốn di̭nh xinh kể, nơng kaw thu nhâ̭p cho ngươ̒i zân. 

Tủ Xơn la̒ môô̭ch tloong nhửng xa̭ DBKK kỏ tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw nhất hwiḙ̂n Kim Bôi. Tỉnh dêểnh kuổi năm 2018, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kuố xa̭ vấn ko̒n 37,3%, kaw hơn nhê̒w xo ku̒ng mức bi̒nh kwân chung kuố hwiḙ̂n la̒ 20,14%. Thew Chú ti̭ch UBND xa̭ Ba̭ch Kông Zương, lô̭ chi̒nh zám nge̒w bê̒n vưng kuố Tủ Xơn kă̭p fái nhê̒w khỏ khăn, diḙ̂ ba̒n rôô̭ng, zân kư khôổng rái rác, ha̭ thơ̒ng kơ xớ mo̭i mă̭t chươ dám báw. Xán xwất nôông, lâm ngiḙ̂p - chiểm 70% kơ kẩw kinh tể, nhưng zả tli̭ xán xwất kuố xa̭ năm 2018 da̭t khwáng 136 tí dôô̒ng. Ni la̒ kon xổ nhó nểw xo vởi 1.720 hô̭ zân, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i chí da̭t khwáng 18,3 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm.

Tlêênh fa̭m vi to̒n hwiḙ̂n, tôống xổ 27.232 hô̭ zân, 90% la̒ hô̭ dôô̒ng ba̒w ZTTX. Nă̒m tloong xổ kác hwiḙ̂n nge̒w tlêênh ká nước nhâ̭n ản xư̭ hổ chơ̭ kuố Chương chi̒nh 30a, nhửng năm kwa hwiḙ̂n da̒ ích kư̭c chiến khai nhê̒w chương chi̒nh, chỉnh xách, zư̭ ản da̭c thu̒ znha̒ cho vu̒ng ZTTX va̒ vư̒ng miê̒n nỉ DBKK. Bớ rỉ ta̭w dôô̭ng lư̭c kâ̒n thiết dớ vươn lêênh thwát nge̒w, hưởng dêểnh fát chiến to̒n ziḙ̂n wê̒l KT-XH. Kṷ thế tloong 5 năm (2014 – 2019) Chương chi̒nh 135 da̒ dâ̒w tư xâi zư̭ng 231 kôông chi̒nh ha̭ thơ̒ng kơ xớ tlêênh diḙ̂ ba̒n 20 xa̭ va̒ 8 xỏm DBKK, tống xổ tlêênh 100 tí dôô̒ng. Tlêênh 15,5 ngi̒n lươ̭t hô̭ nge̒w, hô̭ kâ̭n nge̒w, hô̭ ZTTX ản hướng lơ̭i bớ chỉnh xách hổ chơ̭ tlư̭c tiếp cho ngươ̒i nge̒w; khânh 5.000 hô̭ ản hướng lơ̭i bớ chỉnh xách da̭c thu̒ wê̒l hổ chơ̭ dất ớ, dất xán xwất, dác xinh hwa̭t fân tản....

Nhơ̒ xứ zṷng hiḙ̂w kwá kác nguô̒n lư̭c hổ chơ̭, kôông kuô̭c xwả dỏl, zám nge̒w kuố diḙ̂ fương da̒ kỏ chiến biển dảng gi nhâ̭n. Tloong zai dwa̭n 2011 – 2015: tí lḙ̂ hô̭ nge̒w to̒n hwiḙ̂n zám bớ 53,79% thuổng chí ko̒n 21,15%; zai dwa̭n 2016 – 2020, chwấn nge̒w tiếp kâ̭n da chiê̒w zám bớ 35,04% thuổng ko̒n 20,14% (năm 2018.) Vởi da̒ zám nge̒w dng kỏ, hwiḙ̂n da̭ch mṷc tiêw tloong zai dwa̭n 2019 – 2024 zám tí lḙ̂ hô̭ nge̒w bi̒nh kwân khwáng 4% năm; fẩn dẩw dêểnh năm 2024 , thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i ớ kác xa̭ DBKK da̭t tlêênh 24 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm, zám xổ xa̭ khu vư̭c III thuổng ko̒n zưởi 30% tôống xổ xa̭, thi̭ chẩn tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Dôô̒ng chỉ bu̒i Văn Thẳng, Bỉ thư Hwiḙ̂n wí Kim Bôi khắng di̭nh: Dớ da̭t ản mṷc tiêw dê̒ tha dổi vởi kôông tác zám nge̒w, nhửng năm tiếp thew, kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân hwiḙ̂n Kim Bôi fát hwi tinh thâ̒n do̒n kết, chiến khai dôô̒ng bô̭ kác zái fáp da̒ hwa̭ch di̭nh. Ku̒NG vởi ỉ chỉ vươ̭t khỏ dớ vươn lênh, hwiḙ̂n xác di̭nh hwi dôô̭ng va̒ xứ zṷng hiḙ̂w kwá kác nguô̒n lư̭c dâ̒w tư dớ tiếp thêm khức meḙnh cho kôông tác zám nge̒w,nơng kaw mức khôổng cho dôô̒ng ba̒w ZTTX. Kiết tâm vươn lêênh dươ Kim Bôi thwát khói hwiḙ̂n nge̒w tlé thee̒nh hwiḙ̂n kỏ xư̭ fát chiến to̒n ziḙ̂n wê̒l KT-XH kởm da̭t chi̒nh dô̭ fát chiến tluung bi̒nh kuố ká nước.

Thu Chang

 


 

KÁC TIN KHÁC


Nủi rư̒ng Tiê̒n Fong dắp chế

(HBDT) – Ta̭I ziḙ̂n da̒n zu li̭ch ASEAN (ATF) ngăm 2019 tố chức ta̭i thănh fổ Ha̭ Long (Kwáng Ninh) baw nhửng ngă̒i tâ̒w xwân 2019, xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) la̒ 1 tlong 3 khu zu li̭ch ká nước vinh zư̭ ản nhâ̭n zái thướng Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ASEAN năm 2018. Kwa bảw chỉ, chiê̒n thôông va̒ xư̭ kết nổl kuố kác kôông ti lư̭ hă̒nh, kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Dả Biê nhê̒w hơn, nủi rư̒ng Tiê̒n Fong tính zâ̭l!

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.