(HBDT) – Ngă̒i 16/6 hwiḙ̂n Iên Thwí hwa̒n tha̒nh wiḙ̂c lể ỉ kiển kứ chi wê̒l wiḙ̂c xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭. Tí lḙ̂ ngươ̒i zân dôô̒ng ỉ, dôô̒ng thwâ̭n ớ kác diḙ̂ fương dê̒w kaw; thấp nhất la̒ xa̭ La̭c Hưng i da̭t tlêênh 83% kứ chi dôô̒ng ỉ. Kết kwá ni̒ cho thẩi, hwiḙ̂ da̒ chiến khai hiḙ̂w kwá kác bước tloong kôông tác tiên chiê̒n, chấn bi̭ lể ỉ kiển.


Kản bô̭ Bô̭ fâ̭n tiếp nhâ̭n va̒ tlá kết kwá hwiḙ̂n Iên Thwí hưởng zâ̭n ngươ̒i zân thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c diê̒w chính kác thôông tin tlêênh zẩi tơ̒ twi̒ thân khâw khi thăi dối diḙ̂ chí kư chủ zo nhâ̭p, kiḙ̂n to̒n xỏm, xa̭.

Tlaw dối vởi chủng tôi, dôô̒ng chỉ Dwa̒n Dức Twa̒n, Bỉ thư Dáng wí thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m cho mắt: Thi̭ chẩn ka̭ ni̒ kỏ 11 khu fổ, 1.559 hô̭ zân. Thew dê̒ ản xăớ xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, thi̭ chẩn xḙ xáp nhâ̭p vởi xa̭ Iên La̭c. Kăn kử baw hưởng zâ̭n kuố tlêênh, UBND thi̭ chẩn ban ha̒nh kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p Ban chí da̭w, fân kôông nhiḙ̂m vṷ cho kác tha̒nh viên, ban ha̒nh kể hwă̭ch chiến khai thư̭c hiḙ̂n... Dáng wí, UBND thi chẩn da̒ tố chức hô̭i ngi̭ chiến khai dêểnh kản bô̭, kôông chức, viên chức va̒ nhân zân wê̒l chú chương xắp xếp kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭. Kwa rỉ, ta̭w ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw kuố nhân zân. Twa̒n thi̭ chẩn kỏ tôống xổ 3.501 kứ chi, kỏ 3.492 kứ chi tham za lể ỉ kiển, kết kwá 99,34% dôô̒ng ỉ.

Thư̭c hiḙ̂n kể hwa̭ch kuố UBND tính, UBND hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 55/KH-UBND ngă̒i 24/5/2019 chiến khai xắp xếp dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n. Thew rỉ xắp xếp xa̭ Báw Hiḙ̂w va̒ La̭c Hưng nhâ̭p la̭i lể thên xa̭ mởi la̒ Baw Hiḙ̂w, xa̭ Iên La̭c va̒ thi̭ chẩn Ha̒ng Tla̭m nhâ̭p la̭i.

Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Dức Xi̭, Fỏ tlướng Foo̒ng Nô̭i vṷ hwiḙ̂n cho mắt: Thư̭c hiḙ̂n kể hwa̭ch kuố UBND hwiḙ̂n, kác xa̭, thi̭ chẩn liên kwan da̒ lâ̭p, niêm iết zanh xách kứ chi xong tlước ngă̒i 30/5 va̒ chiến khai tố chức hô̭i ngi̭ dêểnh kác xỏm, fổ tlước ngă̒i 4/6. UBND kác xa̭, thi̭ chẩn ku̒ng da̒ tiển ha̒nh thôông tin, tiên chiê̒n chú chương xắp xếp kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭, kác bước thư̭c hiḙ̂n lể ỉ kiển kứ chi...

Nhơ̒ xư̭ chấn bi̭ chu dảw, khwa hoo̭c, dủng thew kác hưởng zâ̭n, wiḙ̂c kiḙ̂n to̒n kác dơn vi̭ ha̒nh chỉnh kấp xa̭ ớ Iên Thwí nhâ̭n ản xư̭ dôô̒ng thwâ̭n kaw kuố nhân zân. Ngă̒i 16/6 to̒n bô̭ kác xa̭, thi̭ chẩn liên kwan da̒ dôô̒ng lwa̭t tiển ha̒nh wiḙ̂c lể ỉ kiển kứ chi. Két kwá xa̭ La̭c Hưng ỏ 1.052 kứ chi tha za lể ỉ kiển thi̒ kỏ 83,36% dô̒ng ỉ; xa̭ Iên La̭c kỏ 4.332 kứ chi tham za thi̒ kỏ 94,32% dôô̒ng ỉ; xa̭ Báw Hiḙ̂w kỏ 4.829 kứ chi tham za lể ỉ kiển thi̒ 98,24% dôô̒ng ỉ... Ka̭ ni̒, UBND hwiḙ̂n Iên Thwí dang chiến khai kác bước tiếp dêênhtr thew kwi đi̭nh

                                                                                       Zương Liḙ̂w

KÁC TIN KHÁC


Ngươ̒i kỏ tâm la̒ cho dất … “rớ wa”

(HBDT) – Khi̒ mắt mṷc dích chiến thăm kuố tôi, ôông Ha̒ Minh Thiết, Chú ti̭ch Hô̭i Ngươ̒i kaw thuối xa̭ Xăm Khwe̒ (Mai Châw) tươi kươ̒i: "“Chiḙ̂n tỉ kỏ chi to tát dảng dớ rằng no! Tôi thẩi ni là wiễc mêềnh kần fái là cho chỉnh kon chẩw mêềnh, cho bà kon tloong xỏm, tloong xã kuố mêềnh cho rêênh tôi vâ̭n dôô̭ng ủn eenh, ho̭ ha̒ng dê̒w tham za…. "

Dám báw an twa̒n cho hoo̭c xinh khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Thew kwiết di̭nh kuố UBNZ to̒n bô̭ hoo̭c xinh khổi TLHKX, TLHFT va̒ ZZTX tlêênh diḙ̂ ba̒n tính khi̒ tlớ la̭i tlươ̒ng di hoo̭c khâw 3 khảng ngí foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19.

Dối mởi linh hwa̭t tloong tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za báw hiếm

(HBDT) – Tlước ziển biển fức ta̭p kuố da̭i zi̭ch Covid-19, ngă̒nh BHXH ku̒ng kác ngă̒nh liên kwan da̒ kỏ nhửng zái fáp, kắch la̒ dớ vâ̭n dôô̭ng ngươ̒i zân tham za BHXH tư̭ ngwiḙ̂n, BHIT, kóp fâ̒n hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw ản zaw tloong năm 2020.

Nhê̒w khỏ khăn khi̒ ră̭i hoo̭c kwa internet va̒ tlêênh chiê̒n hi̒nh

(HBDT) – Tlươ̒NG TLHFT Iên Hwa̒ (Da̒ Bắc) kỏ 10 lớp hoo̭c, 270 hoo̭c xinh. Thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, hoo̭c xinh to̒n tlươ̒ng ản ngí ho thew kwi di̭nh. ki̒ TLHFT dang ớ ngăi tlước mă̭t, ma̒ khổi lươ̭ng kiển thức kâ̒n hoo̭c va̒ ôn tâ̭p rất dư̒. Tloong khi rỉ hoo̭c xinh nha̒ tlươ̒ng kỏ dêểnh khânh 80% thuô̭c ziḙ̂n hô̭ nge̒w, kâ̭n nge̒w, ó kỏ diḙ̂n thwa̭i thôông minh. Mẳi tỉnh nổl ma̭ng dớ ho̭c kwa internet. Khỏ khăn kuố nha̒ tlươ̒ng i la̒ ti̒nh tla̭ng chung kuố kác tlươ̒ng thuô̭c diḙ̂ ba̒n vu̒ng xâw, vu̒ng xa kuố tính chi̒ ni̒.

Chở vi̒ rưới lâi nhiḙ̂m Covid-19 dớ bêḙ̂nh nă̭ng mḙ̂ dêểnh kơ xớ i tể

(HBDT) – Kỏ môô̭ch thư̭c tể dang ziḙ̂n tha tlêênh diḙ̂ ba̒n tính tloong diê̒w kiḙ̂n thư̭c hiḙ̂n foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19 la̒ nhê̒w ngươ̒i zân vi̒ lo nga̭i da̒ ó ki̭p thơ̒i dêểnhkhảm chươ bêḙ̂nh ta̭i kác kơ xớ i tể. Hâ̭w kwá la̒ bêḙ̂nh năng la̒ cho wiḙ̂c xứ lỉ fức ta̭p, khỏ khăn. Kwa bảw kảw bớ kác kơ xớ khảm, chươ bêḙ̂nh tiển tính, hwiḙ̂n, ta̭i thơ̒i diếm kwi̭ I, xổ ngươ̒i dêểnh khảm, diê̒w tli̭ ớ kác kơ xớ i tể tiếp tṷc zám meḙnh ớ 2 twâ̒n dâ̒w thư̭c hiḙ̂n za̭n kắch to̒n xa̭ hô̭i.