(HBDT) - Bô̭ ZZ&DT iḙ̂w kâ̒w kác Xớ ZZ&DT tăng kươ̒ng thanh tla, kiếm tla, xứ lỉ ngiêm ngươ̒i dửng dâ̒w kơ xớ zảw zṷc dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c

Bô̭ Tlướng Bô̭ ZZ&DT Fu̒ng Xwân Nha̭ vươ̒ ban ha̒nh Chí thi̭ wê̒l nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm hoo̭c 2019 – 2020 kuố nga̒nh Zảw zṷc. Chí thi̭ nêw ro̭ 9 nhỏm nhiḙ̂m vṷ chỉnh va̒ 5 zái fáp kơ bán thư̭c hiḙ̂n tloong năm ho mởi.

Thử tlướng Bô̭ ZZ&DT Ngwiḙ̂n Hửw Dô̭ ku̒ng da̒ kỏ kôông văn kớ Zảm dôốc Xớ ZZ&DT kác tính, tha̒nh lưw ỉ chiến khai môô̭ch xổ hwa̭t dôô̭ng dâ̒w năm hoo̭c 2019 - 2020

 

Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2019 – 2020 thôổng nhất tlêênh ká nước baw buối khởm 5-9

 

Thew rỉ kác xớ ZZ&DT fái chí da̭w kác kơ xớ zảw zṷc dám báw kung kấp dú kheéch zảw khwa cho hoo̭c xinh. Wiḙ̂c tố chức Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2019 – 2020 thôổngnhất tlêênh ká nước baw khởm 5-9-2019

Kác xớ fái chí da̭w kác tlươ̒ng ốn di̭nh, zwi chi̒ nếp hoo̭c tâ̭p ngăi khâw Lḙ̂ khai záng, chiến khai kác zái fáp dám báw an ninh, an twa̒n hoo̭c dươ̒ng, dă̭c biḙ̂t lưw ỉ dám báw an twan twiḙ̂t dổi tloong wiḙ̂c dươ dỏn hoo̭c xinh.

Ku̒ng thew iêw kâ̒w kuố Bô̭ ZZ&DT kác tlươ̒ng kôông khai, minh bă̭ch kác khwán thu, chi dâ̒w năm hoo̭c duủg kwi di̭nh, tleẻnh xắi tha ti̒nh tla̭ng "la̭m thu”

Dôô̒ng thơ̒i kác Xớ ZZ&DT fái chiến khai tăng kươ̒ng thanh tla, kiếm tla, xứ lỉ ngiêm ngươ̒i dửng dâ̒w kơ xớ zảw zṷc dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c

Theo Nld.com.vn


KÁC TIN KHÁC


Hô̭i Chư thâ̭p đó tính: Thiết thư̭c hướng ửng Khảng nhân da̭w, chung thăi dấi lu̒i Covid-19

(HBDT) – Hướng ửng khảng nhân da̭w nam 2020 vởi chú dê̒ "Chung thăi vi̒ khức khwé kôô̭ng dôô̒ng”, thơ̒i zan kwa kác kấp Hô̭i chư thâ̭p dó (CTD) tính tích kư̭c tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kác nha̒ háw tâm tloong va̒ wa̒i tính chiến khai nhê̒w hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, ỉ ngiḙ̂ dổi vởi mo̭l nge̒w, hừan kaznhs khỏ khazn, nhất là thời diếm zịch Covid-19 ziển biển fức tạp.

Ngă̒nh Zảw zṷc nổ lư̭c vươ̭t kwa zi̭ch Covid-19, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh kác mṷc tiêw kép

(HBDT) – Khâw hơn 3 khảng hoo̭c xinh ngí hoo̭c dớ foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, ngă̒i 11/5, to̒n bô̭ hoo̭c xinh kác kấp da̒ di hoo̭c tlớ la̭i. Năm hoo̭c 2019 – 2020 tlêênh diḙ̂ ba̒n tính xḙ kết thúc baw ngă̒i 15/7. Như vâ̭i ngă̒nh Zảw zṷc (ZZ) kòn chươ dâ̒i 2 khảng dớ zô̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw kép: hwa̒n thă̒nh nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019- 2020 va̒ dám baw an twa̒n cho hoo̭c xinh tlước zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19