(HBDT) - Bô̭ ZZ&DT iḙ̂w kâ̒w kác Xớ ZZ&DT tăng kươ̒ng thanh tla, kiếm tla, xứ lỉ ngiêm ngươ̒i dửng dâ̒w kơ xớ zảw zṷc dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c

Bô̭ Tlướng Bô̭ ZZ&DT Fu̒ng Xwân Nha̭ vươ̒ ban ha̒nh Chí thi̭ wê̒l nhiḙ̂m vṷ, zái fáp năm hoo̭c 2019 – 2020 kuố nga̒nh Zảw zṷc. Chí thi̭ nêw ro̭ 9 nhỏm nhiḙ̂m vṷ chỉnh va̒ 5 zái fáp kơ bán thư̭c hiḙ̂n tloong năm ho mởi.

Thử tlướng Bô̭ ZZ&DT Ngwiḙ̂n Hửw Dô̭ ku̒ng da̒ kỏ kôông văn kớ Zảm dôốc Xớ ZZ&DT kác tính, tha̒nh lưw ỉ chiến khai môô̭ch xổ hwa̭t dôô̭ng dâ̒w năm hoo̭c 2019 - 2020

 

Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2019 – 2020 thôổng nhất tlêênh ká nước baw buối khởm 5-9

 

Thew rỉ kác xớ ZZ&DT fái chí da̭w kác kơ xớ zảw zṷc dám báw kung kấp dú kheéch zảw khwa cho hoo̭c xinh. Wiḙ̂c tố chức Lḙ̂ khai záng năm hoo̭c 2019 – 2020 thôổngnhất tlêênh ká nước baw khởm 5-9-2019

Kác xớ fái chí da̭w kác tlươ̒ng ốn di̭nh, zwi chi̒ nếp hoo̭c tâ̭p ngăi khâw Lḙ̂ khai záng, chiến khai kác zái fáp dám báw an ninh, an twa̒n hoo̭c dươ̒ng, dă̭c biḙ̂t lưw ỉ dám báw an twan twiḙ̂t dổi tloong wiḙ̂c dươ dỏn hoo̭c xinh.

Ku̒ng thew iêw kâ̒w kuố Bô̭ ZZ&DT kác tlươ̒ng kôông khai, minh bă̭ch kác khwán thu, chi dâ̒w năm hoo̭c duủg kwi di̭nh, tleẻnh xắi tha ti̒nh tla̭ng "la̭m thu”

Dôô̒ng thơ̒i kác Xớ ZZ&DT fái chiến khai tăng kươ̒ng thanh tla, kiếm tla, xứ lỉ ngiêm ngươ̒i dửng dâ̒w kơ xớ zảw zṷc dớ xắi tha xai fa̭m tloong thu-chi dâ̒w năm hoo̭c

Theo Nld.com.vn


KÁC TIN KHÁC


Tôống kết law zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 2/10 Ban Tố chức Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t tính da̒ tố chức Lḙ̂ tôống kết va̒ tlaw zái Hô̭i thi xảng ta̭w ki̭ thwâ̭t lâ̒n 7; Kuô̭c thi xaảng ta̭w thanh thiểw niên, nhi dôô̒ng lâ̒n thử 15 năm 2019. Tham zư̭ lḙ̂ tôống kết kỏ da̭i ziḙ̂n lẳnh da̭w môô̭ch xổ xớ, ngă̒nh va̒ 112 tác zá da̭t zái.

Chiến khai Khảng kaw diếm “Vi̒ ngươ̒i nge̒w”

Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.

Dấi meḙnh thư̭c hiḙ̂n Báw hiếm I tể hoo̭c xinh, xinh viên năm hoo̭c 2019 – 2020

(HBDT) – Năm hoo̭c 2018 – kôông tác bảo hiểm y tế (BHIT) học sinh, sinh viên (HXXV) ản kác kấp, kác ngă̒nh kuố tính kwan tâm, tố chức chiến khai thư̭c hiḙ̂n va̒ da̭t kết kwá kaw, kỏ tlươ̒ng da̭t 100% hoo̭c xinh tham za BHIT. Twi nhiên hiḙ̂n ta̭i, vẩn ko̒n nhê̒w HXXV chươ tham za BHIT bắt buô̭c thew kwi di̭nh.

Chung thăi dấi lu̒i bêênh tan mẩw bấm xinh

(HBDT) – Bêênh tan mẩw bấm xinh (Thlalassemia) la̒ bêênh hwiết hoo̭c zi chiê̒n bấm xinh fố biển nhất thể zởi, tloong rỉ Viḙ̂t Nam la̒ môô̭ch tloong nhửng nước kỏ tí lḙ̂ zoong zen bêḙ̂nh kaw. Hwa̒ Bi̒nh la̒ tính kỏ tí lḙ̂ gen bêḙ̂nh kaw kuố ká nước. Tlalassenmia dớ la̭i hâ̭w kwá nă̭ng nê̒ dổi vởi ngươ̒i bêḙ̂nh, za di̒nh va̒ xa̭ hô̭i.