(HBDT) – Nhớ mái thiểng Bác ră̭i "Fái: Hoo̭c tâ̭p tốt, law dôô̭ng tốt. Kổ gẳng mải, tiển bô̭ mải”, tlươ̒ng Fố thôông Zân tôô̭c nô̭i chủ tluung hoo̭c fố thôông (FTZTNC THFT) tính luôn fẩn dẩw hwa̒n tha̒nh to̒n ziḙ̂n kác nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭, xửng dảng niê̒m tin iêw kuố Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n va̒ nhân zân kác zân tôô̭c tloong tính.Nhở mái thiểng Bác Hô̒ ră̭i, zảw viên va̒ hoo̭c xinh nha̒ tlươ̒ng luôn nơng kaw chất lươ̭ng zảw zṷc to̒n ziḙ̂n.

Tlươ̒ng FTZTNC THFT tính tlước ni la̒ tlươ̒ng Thanh niên Law dôô̭ng XHCN Hwa̒ Bi̒nh ản tha̒nh lâ̭p năm 1958. Năm 1962 nha̒ tlươ̒ng vinh zư̭ ản dỏn Bác Hô̒ wê̒l thăn, Bác dớ la̭i bút tích "Fái: Hoo̭c tâ̭p tốt, law dôô̭ng tốt. Kổ gẳng mải, tiển bô̭ mải”. Dôô̒ng chỉ Kwắch Thẳng Kắnh, Bỉ thư Dáng wí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt: Thiểng kan zănj kuố Bác chính la̒ kim chí nam tloong xuốt kwả chi̒nh xâi zư̭ng va̒ fát kuố nha̒ tlươ̒ng. Nha̒ tlươ̭c thư̭c hiḙ̂n hiḙ̂w kwá Chí thi̭ xổ 05-CT/TW gẳn vởi kác foong tla̒w thi duô tloong nga̒nh la̒: Dối mởi, xảng ta̭w tloong ră̭i va̒ hoo̭c; mối thâ̒i kô zaw la̒ mj tẩm kương da̭w dức tư̭ hoo̭c va̒ xảng ta̭w....

Nhửng năm kwa, tlươ̒ng FTZTNC, THFT tính luôn hwa̒n tha̒nh xwất xắc nhiḙ̂m vṷ ản aw, tố chứ tốt foong tla̒w thi duô "Ră̭i tốt, hoo̭c tốt”, nă̒m ớ top dâ̒w kác tlươ̒ng THFT to̒n tính va̒ kác tlươ̒ng tloong hḙ̂ thôổng ZTNC tlêênh to̒n kwuốc wê̒l chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c. Nha̒ tlươ̒ng la̒ diếm tlảng we̒l kôông tác da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng nơng kaw chất lươ̭ng dô̭i ngṷ zảw viên, kôông nhân viên. Dêểnh ka̭ ni̒, nha̒ tlươ̒ng kỏ tlêênh80% zảw viên ră̭i zói kấp tính, 16 zảw viên kỏ chi̒nh dô̭ tha̭c xi̭, chiểm 29,6% tống xổ zảw viên, tăng 85% xo zai dwa̭n 1995 – 2005. Ha̒ng năm kỏ tlêênh 98 kản bô̭, zảw viên, nhân viên da̭t zanh hiḙ̂w law dôô̭ng tiên tiển...  Kơ xớ vâ̭t chất, tlang thiết bi̭ kuố nha̒ tlươ̒ng ản dâ̒w tư khang chang, hiḙ̂n da̭i, dáp ửng iêw kâ̒w ră̭i va̒ hoo̭c.

Kwi mô nha̒ tlươ̒ng kwa kác năm hoo̭c ngă̒i ka̭ng ản vớ rôô̭ng, xổ hoo̭c xinh ngă̒i ka̭ng tăng lêênh. Năm hoo̭c 2018 – 2019 nha̒ tlươ̒ng kỏ 21 lớp, tôngs xổ 680 hoo̭c xinh, tloong rỉ 12 lớp chất lươ̭ng kaw, 9 lớp fố thôông. Tố chức Dáng, dwa̒n thế ha̒ng năm dê̒w ản deẻnh zả tloong kheḙch, vưng meḙnh tiêw biếw.
La̒ tlung tâm da̒w ta̭w, bô̒i zươ̭ng nhân ta̒i ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ cho tính Hwa̒ Bi̒nh nỏi riêng, dất nước nỏi chung, chất lươ̭ng ră̭i va̒ hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng luôn ản zư̭ng vưng va̒ nơng kaw. Ha̒ng năm, ha̭nh kiếm khả, tốt da̭t 93 – 99%,. Tí hoo̭c xinh dô̭ da̭i hoo̭c, zư̭ bi̭ da̭i hoo̭c zai dwa̭n 2014 – 2018 da̭t tlêênh 90%. Nha̒ tlươ̒ng luôn ớ top 200 tlươ̒ng THFT tlêênh to̒n kwuốc. Zai dwa̭n 2015 – 2019 nha̒ tlươ̒ng zâ̒n dâ̒w khổi THFT khôông chwiên kuố tính Hwa̒ Bi̒nh. Kác chí tiêw kơ bán wê̒l zảw zṷc to̒n ziḙ̂n hoo̭c xinh dê̒w vươ̭t xo vởi kể hwă̭ch, chí tiêw dê̒ tha bớ dâ̒w kác năm hoo̭c.

Dôô̒ng chỉ Kwắch Thẳng Kắnh, Bỉ thư Dáng wí, Hiḙ̂w tlướng nha̒ tlươ̒ng cho mắt thêm: Nha̒ tlươ̒ng dang tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw xâi zư̭ng nha̒ tlươ̒ng thee̒nh tlung tâm chất lươ̭ng kaw kuố tính. Bô̒i zươ̭ng hoo̭c xinh mo̭l zân tôô̭c thiêw xổ kỏ tổ chất, kiển thức va̒ năng lư̭c, ta̭w tiê̒n dê̒ da̒w ta̭w nguô̒n kản bô̭ la̒ ngươ̒i zân tôô̭c thiếw xổ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính va̒ ká nước. Vởi tha̒nh tích xwất xắc da̒ da̭t ản, nha̒ tlươ̒ng dang dê̒ ngi̭ Thú tưởng Chỉnh fú tă̭ng Bă̒ng khen zai dwa̭n 2014 – 2019
                                                                                           
                                                                                              L.T


KÁC TIN KHÁC


Kái thiḙ̂n vẩn dê̒ rác kheḙch va̒ vḙ̂ xinh môi tloong tlươ̒ng hoo̭c

(HBDT) – Dâ̒n tôi dêểnh thăm tlươ̒ng mâ̒m non Xwân Foong, xa̭ Hơ̭p Foong (Kaw Foong) baw nhửng ngă̒i kuổi khảng 6. Ni i la̒ thơ̒i diếm ziḙ̂n tha dơ̭t rẳng noong kăng thắng. Măl mẳn cho hoo̭c xinh ớ ni, da̒ hơn a năm năi bớ khi̒ chiến wê̒l tlươ̒ng mởi, 11 foo̒ng hoo̭c kuố nha̒ tlươ̒ng dê̒w ản xâi zư̭ng khang chang nha̒ vḙ̂ xinh khép kỉn, kỏ dâ̒i dú dác kheḙch dớ xứ zṷng.

Kwán lỉ chất lươ̭ng an twa̒n thư̭c fấm nôông xán tâ̭n kôôc

(HBDT) – Dỏ la̒ môô̭ch chương chi̒nh hă̒nh dô̭ng ản ngă̒nh NN&FCNT chủ tloo̭ng chiến khai nhă̒m báw vḙ̂ khức khwé cho ngươ̒i tiêw zu̒ng.