Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.


Mṷc dích kuố Khảng hă̒nh dôô̭ng la̒ tâ̭p chung vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭, kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng, nha̒ háw tâm, kôông dôô̒ng zân kư... úng hô̭ Ka̭i "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” kác kấp va̒ chương chi̒nh an xinh xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw zám nge̒w, fát chiến KT-XH, dám báw KF-AN. Fát hwi chiê̒n thôổng tương thân, tương ải, zúp dơ̭ ngươ̒i nge̒w, hô̭ nge̒w, hô̭ ka̭n nge̒w, hô̭ hwa̒n kắnh khỏ khăn, kôô̭ng dôô̒ng nge̒w vu̒ng xâw, vu̒ng xa tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Hướng ửng foong tla̒w thi duô "Ká nước chăng thăi vi̒ ngươ̒i nge̒w – chăng dớ ngăi bi̭ dá la̭i khả khâw” zo Thú tưởng Chỉnh fú fát dôô̭ng.

Thew kể hwă̭ch kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tloong kác kơ kwan, dơn vi̭, lư̭c lươ̭ng vṷ tlaang úng hô̭ tổi thiếw 1 ngă̒i lương hwă̭c 1 ngă̒i thu nhâ̭p tlớ lêênh. Mối hô̭ xán xwất, kinh zwănh zi̭ch vṷ úng hô̭ tổi thiếw 100.000 dôô̒ng tlớ lêênh; mối hô̭ za di̒nh úng hô̭ 30.000 dôô̒ng (tlư̒ hô̭ nge̒w)

Kác zwanh nghiḙ̂p hổ chơ̭ tổi thiếw 500.000 dôô̒n hwă̭ch chích môô̭ch fâ̒n lơ̭i nhwâ̭n kuố zwănh ngiḙ̂p dớ úng hô̭ ngươ̒i nge̒w, HTX úng hô̭ tổi thiếw 200.000 dôô̒ng. Kác zwanh ngiḙ̂p, dơn vi̭ kỏ diê̒w kiḙ̂n tlcư̭ tiếp dăng kỉ vởi BKL Kwi̭ ká kấp dớ xâi zư̭ng nha̒ da̭i do̒n kết cho hô̭ nge̒w.

Diḙ̂ chí tiếp nhâ̭p úng hô̭ Kwi̭ kấp tính ta̭i Wí ban MTTK tính, ta̒i khwán 3000201006484 ngân ha̒ng Agribank Hwa̒ Bi̒nh.Hi̒nh thức úng hô̭ bă̒ng chiến khwán, thiê̒n mă̭t, bă̒ng vâ̭t liḙ̂w xâi zư̭ng, ha̒ng hwả, nhu iểw fấm, kon, kâl zôổng, mẳi moóc thiết bi̭ cho hô̭ nge̒w xán xwất nôông – lâm ngiḙ̂p. Úng hô̭ nha̒ da̭i do̒n kết tlư̭c tiếp hwă̭c thew diḙ̂ chí kṷ thế.

 

K.L(TH)


KÁC TIN KHÁC


Vổn chỉnh xắch dôô̒ng hă̒nh ku̒ng ngươ̒i zân xa̭ Iên Bôô̒ng

(HBDT) – Nhửng năm kwa, ngô̒n vổn wăl chỉnh xắch ớ xa̭ Iên Bôô̒ng (La̭c Thwí) da̒ fát hwi hiḙ̂w kwá hổ chơ̭ xán xwất, zái kwiết wiḙ̂c la̒, xwả dỏl – zám nge̒w, fát chiến kinh tể diḙ̂ fương. Bớ nguô̒n vổn wăl, nhê̒w hô̭ zân xâi zư̭ng mô hi̒nh kỏ hiḙ̂w kwá, zoong la̭i kuô̭c khôổng ốn di̭nh, thwát nge̒w bê̒n vưng

Thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết xổ 42 ớ hwiḙ̂n Iên Thwí: Ra̒ xwát ki̭, zảm xát chă̭t ó dớ xắi tha tlṷc lơ̭i chỉnh xắch

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n chỉnh xắch hổ chơ̭ ngươ̒i zân kă̭p khỏ khăn zo da̭i zi̭ch Covid-19 thew Ngi̭ kwiết xổ 42, ngă̒i 9/4/2020 kuố Chỉnh fú va̒ Kwiết di̭nh xổ 15 ngă̒i 24/4/2020 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, MTTK va̒ kác dwa̒n thế hwiḙ̂n Iên Thwí tích kư̭c, khấn chương baw kuô̭c.

Báw hiếm I tể: Diếm tươ̭ cho ngươ̒i nge̒w

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, chỉnh xắch BHIT ản chiến khai tlêḙ̂nh diḙ̂ ba̒n tính da̒ zoong la̭i hiḙ̂w kwá ro̭ nét, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác an xinh xa̭ hô̭i dổi vởi dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c thiếw xổ kuô̭c khôổng ko̒n nhê̒w khỏ khăn