Ban kwán lỉ (BKL) Kwi̭ Vi̒ ngươ̒i nge̒w tính da̒ ban ha̒nh Kể hwă̭ch tố chức Khảng kaw diếm "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” năm 2019. Khảng kaw diếm xḙ ản tố chức ớ kác kấp bớ ngă̒i 17/10 – 18/11/2019. Zư̭ kiển BKL Kwi̭ kấp tính tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng úng hô̭ ngă̒i /. Ban KL Kwi̭ kấp hwiḙ̂n, xa̭ va̒ kác kơ kwan, dơn vi̭, zwănh ngiḙ̂p, kăn kử ti̒nh hi̒nh thức tể dớ tố chức lḙ̂ fát dôô̭ng tlong Khảng kaw diếm.


Mṷc dích kuố Khảng hă̒nh dôô̭ng la̒ tâ̭p chung vâ̭n dôô̭ng kác kơ kwan, dơn vi̭, kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng, nha̒ háw tâm, kôông dôô̒ng zân kư... úng hô̭ Ka̭i "Vi̒ ngươ̒i nge̒w” kác kấp va̒ chương chi̒nh an xinh xa̭ hô̭i, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n mṷc tiêw zám nge̒w, fát chiến KT-XH, dám báw KF-AN. Fát hwi chiê̒n thôổng tương thân, tương ải, zúp dơ̭ ngươ̒i nge̒w, hô̭ nge̒w, hô̭ ka̭n nge̒w, hô̭ hwa̒n kắnh khỏ khăn, kôô̭ng dôô̒ng nge̒w vu̒ng xâw, vu̒ng xa tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Hướng ửng foong tla̒w thi duô "Ká nước chăng thăi vi̒ ngươ̒i nge̒w – chăng dớ ngăi bi̭ dá la̭i khả khâw” zo Thú tưởng Chỉnh fú fát dôô̭ng.

Thew kể hwă̭ch kản bô̭, kôông chức, viên chức, ngươ̒i law dôô̭ng tloong kác kơ kwan, dơn vi̭, lư̭c lươ̭ng vṷ tlaang úng hô̭ tổi thiếw 1 ngă̒i lương hwă̭c 1 ngă̒i thu nhâ̭p tlớ lêênh. Mối hô̭ xán xwất, kinh zwănh zi̭ch vṷ úng hô̭ tổi thiếw 100.000 dôô̒ng tlớ lêênh; mối hô̭ za di̒nh úng hô̭ 30.000 dôô̒ng (tlư̒ hô̭ nge̒w)

Kác zwanh nghiḙ̂p hổ chơ̭ tổi thiếw 500.000 dôô̒n hwă̭ch chích môô̭ch fâ̒n lơ̭i nhwâ̭n kuố zwănh ngiḙ̂p dớ úng hô̭ ngươ̒i nge̒w, HTX úng hô̭ tổi thiếw 200.000 dôô̒ng. Kác zwanh ngiḙ̂p, dơn vi̭ kỏ diê̒w kiḙ̂n tlcư̭ tiếp dăng kỉ vởi BKL Kwi̭ ká kấp dớ xâi zư̭ng nha̒ da̭i do̒n kết cho hô̭ nge̒w.

Diḙ̂ chí tiếp nhâ̭p úng hô̭ Kwi̭ kấp tính ta̭i Wí ban MTTK tính, ta̒i khwán 3000201006484 ngân ha̒ng Agribank Hwa̒ Bi̒nh.Hi̒nh thức úng hô̭ bă̒ng chiến khwán, thiê̒n mă̭t, bă̒ng vâ̭t liḙ̂w xâi zư̭ng, ha̒ng hwả, nhu iểw fấm, kon, kâl zôổng, mẳi moóc thiết bi̭ cho hô̭ nge̒w xán xwất nôông – lâm ngiḙ̂p. Úng hô̭ nha̒ da̭i do̒n kết tlư̭c tiếp hwă̭c thew diḙ̂ chí kṷ thế.

 

K.L(TH)


KÁC TIN KHÁC


Nủi rư̒ng Tiê̒n Fong dắp chế

(HBDT) – Ta̭I ziḙ̂n da̒n zu li̭ch ASEAN (ATF) ngăm 2019 tố chức ta̭i thănh fổ Ha̭ Long (Kwáng Ninh) baw nhửng ngă̒i tâ̒w xwân 2019, xỏm Dả Biê, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) la̒ 1 tlong 3 khu zu li̭ch ká nước vinh zư̭ ản nhâ̭n zái thướng Zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng ASEAN năm 2018. Kwa bảw chỉ, chiê̒n thôông va̒ xư̭ kết nổl kuố kác kôông ti lư̭ hă̒nh, kheéch zu li̭ch dêểnh vởi Dả Biê nhê̒w hơn, nủi rư̒ng Tiê̒n Fong tính zâ̭l!

Bảw dôô̭ng ti̒nh tla̭ng hoo̭c xinh “ngiḙ̂n” xứ zṷng diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng thôông minh

(HBDT) – Kháw xát ta̭i kác tlươ̒ng THFT tlêênh diḙ̂ ba̒n TF Hwa̒ Bi̒nh cho thẩi khânh nhơ 100% hoo̭c xinh bơ̭c THFT ản tla̭ng bi̭ diḙ̂n thwa̭i zi dôô̭ng (DTZD) dớ xứ zṷng riêng. Tloong rỉ kỏ tlêênh 95% la̒ DTZD thôông minh kỏ chức năng kwzi fim, chṷp ắnh va̒ chwi kâ̭p internet. Bên keḙnh nhửng tác zi̭ng tích kư̭c, wiḙ̂c kwá mái mê, “ngiḙ̂n” xứ zṷng DTZD thôông minh da̒ zâ̭n dêểnh nhê̒w hḙ̂ lwi̭ dảng bảw dôô̭ng. Mô̭ch xổ nha̒ tlươ̒ng fái kỏ dôô̭ng thải meḙnh: kẩm hoo̭c xinh xứ zṷng DTZD tloong kác khung zơ̒ kwi di̭nh.

Thươ̒ng THFT Kwiết Thẳng thi duô ră̭i tốt hoo̭c tốt

(HBDT) - Thâ̒i va̒ tlo̒ Tlươ̒ng THFT Kwiết Thẳng, hwiḙ̂n La̭c Xơn tư̭ tin bước baw năm hoo̭c mởi, dấi meḙnh foong tla̒w thi duô nơng kaw chất lươ̭ng záng ră̭i, fẩn dẩw hwa̒n thă̒nh to̒n ziḙ̂n nhiḙ̂m vṷ năm hoo̭c 2019 - 2020.