(HBDT) – Kỏ 240 ngươ̒i la̒ wiḙ̂c ta̭i Tlung Kwuốc, 102 ngươ̒i wê̒l diḙ̂ ba̒n ăn Thết, Iên thwí la̒ môô̭ch tloong nhửng hwiḙ̂n kỏ law dôô̭ng “chul” ta̭i Tlung Kwuốc nhê̒w nhất ka̭ ni̒. Ylước ziển biển kăng thắng kuố zi̭ch bêḙ̂nh viêm fối Corona, lư̭c lươ̭ng chức năng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Iên Thwí da̒ fổi hơ̭p xiết chă̭t kwán lỉ, ra̒ xwát, nẳm ti̒nh hi̒nh dổi tươ̭ng mo̭l law dôô̭ng bớ Tlugn Kwuôxs tlớ wê̒l tloong thơ̒i zan ngí Thết Ngwiên dản 2020


Lư̭c lươ̭ng chức năng hwiḙ̂n Iên Thwí kiếm tla, khảm kơ bán ban dâ̒u dổi vởi law dôô̭ng mới ở Tlung Kwuốc wê̒l ta̭i xa̭ Iên Tli̭

 

Thew xổ liḙ̂w kuố Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, tỉnh dêểnh ngă̒i 3/2, tlêênh diḙ̂ ba̒n kỏ 240 law dôô̭ng xwất kắnh tlải fép la̭i Tlung Kwuốc, tloong rỉ kỏ 102 law dôô̭ng wê̒l kwê ăn Thết va̒ ớ la̭i diḙ̂ ba̒n. Tloong 76 ngươ̒i lể ôông ớ Da̒i Lwan. Tloong rỉ law dôô̭ng chú iểw ớ kác tính Kwáng Dôông, Kwáng Tâi, Hô̒ Bắc kuố Tluung Kwuốc. Thơ̒i zan kuổi khảng 1 – thơ̒i ky̒ kaw diếm zi̭ch viêm fối Corona bu̒ng fát ớ Tlugn Kwuốc kỏ 35 law dôô̭ng, 2 fṷ nư̭ Da̒i Lwan va̒ 6 ngươ̒i Tlung Kwuốc di baw diḙ̂ ba̒n.

Dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Háw, Fỏ Tlướng Kôông an hwiḙ̂n Iên thwí cho mắt: Nhă̒m la̒ tốt kôông tác kwán lỉ dổi tươ̭ng law dôô̭ng tlải fép ta̭i nước wi̒, ha̒ng khảng, Kôông an hwiḙ̂n chí da̭w Kôông an xa̭ nẳm bắt, ra̒ xwát dổi tươ̭ng la̒ ngươ̒i law dôô̭ng tlớ wê̒l bớ Tlung Kwuốc. Fổi hơ̭p vởi ngă̒nh I tể tiển hă̒nh khảm ban dâ̒w, do thân nhiḙ̂t dổi vởi ngươ̒i law dôô̭ng tlớ wê̒l diḙ̂ fương tloong thơ̒i diếm tlước, tloong va̒ khâw Thết. Dổi vởi nhửng ngươ̒i Tlung Kwuốc nhâ̭p kắnh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n thơ̒i zan vươ̒ kwa, dâ̒n tôi da̒ thew ro̭i, nẳm ti̒nh hi̒nh, ka̭ ni̒ chươ kỏ biếw hiḙ̂n kuố bêḙ̂nh.

Thew thôông bảw kuố ngă̒nh I tể, thơ̒i zan dêểnh, ti̒nh hi̒nh zi̭ch bêḙ̂nh vấn ko̒n ziển biển fức ta̭p, Iên thwí tiếp tṷc dê̒ kaw kắnh zác tloong foo̒ng chôổng zi̭ch bêḙ̂nh. thew dôô̒ng chỉ Bu̒i Dức Háw, lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ ho̭p ba̒n, kwản chiḙ̂t tỉnh kấp thiết tloong tl kôông tác foo̒ng chôổng zi̭ch. Lư̭c lươ̭ng Kôông an da̒ xâi zư̭ng fương ản báw vḙ̂ an twa̒n châ̭t tư̭ thew 2 kấp dô̭. Nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ ba̒n ngi ngơ̒ ngươ̒i nhiểm bêḙ̂nh dớ kỏ fương fáp foo̒ng ngươ̒i, kách li. Dă̭c biḙ̂t tiên chiê̒n ngươ̒i zân ó xwất kắnh tlải fép. Tăng kươ̒ng kôông tác kiếm tla lưw chủ, hwa̭t dôô̭ng kuố ngươ̒i nước wa̒i tlêênh diḙ̂ ba̒n, áp zṷng khai bảw i tể; kỏ biḙ̂n fáp xứ lỉ ngiêm dổi tươ̭ng khai bảw xai thôông tin gâi khỏ khăn cho kôông tác kwán lỉ, xứ lỉ ngiêm dổi tươ̭ng tung tin xai xư̭ thâ̭t gâi hwang mang zư lwâ̭n.

Lư̭c lươ̭ng Kôông an fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng, i tể tiển hă̒nh kiếm tla, thanh tla kơ xớ kinh zwănh thuốc, vâ̭t tư i tể, dê̒ ngi̭ niêm iết zả baảnh kôông khai. Hwiḙ̂n da̒ xâi zư̭ng fương ản thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm tla khi kỏ zi̭ch bêḙ̂nh lâi lan ta̭i kôô̭ng dôô̒ng; kể hwă̭ch dám báw ANCT ta̭i kác kơ xớ khảm, chươ bêḙ̂nh khi̒ kỏ zi̭ch, hổ chơ̭ zúp dơ̭ vḙ̂ xinh môi tlươ̒ng ta̭i kác kơ xớ va̒ kác thư̭c hiḙ̂n chư̭c 24/24 ta̭i tất ká kác vu̒ng zi̭ch tloo̭ng iểw nếw xắi.

DH


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl

Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.