Lư̭c lươ̭ng Kông an Wa̒ Bi̒nh khảm xét xe tái chớ ma twỉ

 Khwáng 9h50 ngă̒i 18/01/2018 ta̭i km 40+000 Kuốc lô̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn, wiḙ̂n Lương Xơn, tính Wa̒ Bi̒nh, Foo̒ng PC67 chú chi̒, fổi hơ̭p mân Foo̒ng PC47, PA71, Kông an wiḙ̂n Lương Xơn fát hiḙ̂n dổi tươ̭ng di tlêênh xe ô tô taxi BKS 20A – 03035 kỏ biếw hiḙ̂n ngi vẩn. Tố kôông tác tha tỉn hiḙ̂w dṷm xe dớ kiếm tla ha̒nh chỉnh. Kwả chi̒nh kiếm tla, fát hiḙ̂n, bắt zư̭ dổi tươ̭ng Kha̒ Văn Lô̭c, khinh năn 1991, ớ xỏm Ngḙ, xa̭ Va̭n Mai, wiḙ̂n Mai Châw, tính Wa̒ Bi̒nh vâ̭n chiến ma twỉ tlải fép. Tang vâ̭t thu zư̭ kỏ: 2 kg ma twỉ tôống hơ̭p za̭ng khṷ, 1.200 viên hôô̒ng fiển dổi tươ̭ng chủ tloong kẳi tivi ku. Vớ rôô̭ng diê̒w tla, kơ kwan diê̒w tla bắt tiếp 02 dổi tươ̭ng: Châ̒n Văn Ha̒ khinh năm 1992 ớ thôn Iên Lḙ̂nh, xa̭ Iên Ngwa̭i, wiḙ̂n Zwi Tiên, tính Ha̒ Nam mân Ngwiển Hửw Tiển khinh năm 1981, ớ xỏm 4, xa̭ Vỉnh Ngo̭c, wiḙ̂n Dông Anh , TP Ha̒ Nô̭i, la̒ 2 dổi tươ̭ng thwê Kha̒ Văn Lô̭c chớ kẳi tivi kỏ chủ ma twỉ. Hiḙ̂n vṷ wiḙ̂c dang ản tiếp tṷc diê̒w tla vớ rôô̭ng

 

Kản bô̭ diê̒w tla foo̒ng Kánh xát ma twỉ lể lơ̒i khai dổi tươ̭ng Ngwiển Hửw Tiển

Gi nhâ̭n chiển kôông Zảm dốc Kông an tính Wa̒ Bi̒nh da̒ kỏ thư biếw zương, khen ngơ̭i tinh thâ̒n kiên kwiết tẩn kôông thô̭i fa̭m kuố kản bô̭, chiển xi̭ Foo̒ng Kánh xát zaw thôông, foo̒ng Kánh xát ma twỉ, foo̒ng Kỉ thwâ̭t ngiḙ̂p vṷ I, Kông an wiḙ̂n Lương Xơn thướng cho Tố kôông tác 10 tliḙ̂w dôô̒ng.


                                                       Dô̭ Twẩn (Kông an tính Wa̒ Bi̒nh)

KÁC TIN KHÁC


Xa̠ Dô̠c Lâ̠p gẳn thư̠c hiê̠n nhiê̠m QP – QSĐP mân xâi zư̠ng nông thôn mởi

(WBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, Dô̠c Lâ̠p (Ki̒ Xơn) vẩn la̒ xa̠ dă̠c biê̠t khỏ khăn, tí lê̠ hô̠ nge̒w chiểm 33,76%. Hê̠ thôổng ảng khả zaw thôông chươ ản thwâ̠n tiê̠n; chi̒nh dô̠ văn wả nhâ̠n thức kuố mô̠ch bô̠ vâ̠n ngươ̒i zân ha̠n chể. Zu̒ rêênh rỉ, tloong nhửng năm kwa thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ kông tác QP – QSĐP gẳn mân kôông tác zân vâ̠n kết hơ̠p mân xâi zư̠ng NTM kuố LLVT wiê̠n, xa̠ da̒ kóp vâ̒n nơng kaw chất lươ̠ng kơ xớ ha̠ thơ̒ng, dươ kuô̠c khôổng kuố mo̠l zân xa̠ Dô̠c Lâ̠p tư̒ng bước di lêênh...

Da̠i hô̠i thi duô Kwiết thẳng LLVT tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh zai dwa̠n 2012 – 2017

(WBDT) – Ngă̒i 10/10, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh dal tố chức Da̠i hô̠i thi duô Kwiết thẳng (TDKwT) tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh zai dwa̠n 2012 – 2017

Tlaw tă̱ng 280 xe da̱p tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 - 2018

(WBDT) – Tiếp tu̱c thực hiê̱n chương chi̒nh "Dô̒ng ha̒nh ku̒ng kác ủn ho̱c xinh dêểnh tlươ̒ng” zo Dáng wí – Bô̱ CHQS tính vát dô̱ng. Tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 – 2018 kác kơ kwan , dơn vi̱ LLVT tính da̒ vâ̱n dô̱ng kwiên kóp, úng hô̱ , muô tă̱ng 280 xe da̱p cho kác ủn ho̱c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn tlêênh diê̱ ba̒n tính với tôống tli̱ zả tlêênh 300 tliê̱w dô̒ng.

Xỏm Me̒ - rẩw ẩn ti̒nh kwân zân tloong xâi zư̱ng nông thôn mởi

Dê̒w ni̒ do̒i hói vái vát wi khức me̱nh kuố khổi da̱i do̒n kết to̒n zân, vát wi zân chú, xâi zư̱ng kơ xớ chỉnh tli̱ vưng me̱nh dớ zái kwiết ki̱p thơ̒i kác mâw thwâ̱n vát xinh tloong nô̱i bô̱ nhân zân, zư̱ vưng xư̱ ốn di̱nh wơ̒l chỉnh tli̱, TTATXH tlêênh diê̱ ba̒n. Vởi kinh ngiê̱m xâi zư̱ng the̒nh kông mô hi̒nh la̒ng, bán văn wả kuốc vo̒ng va̒ an ninh ớ 3 xỏm: Nô̱i (xa̱ Dô̱c Lâ̱p), Mon (xa̱ Vúc Tiển) va̒ Kuôc (xa̱ Vủ Minh), tloong năm 2017, LLVT wiê̱n tiếp tu̱c xâi zư̱ng mô hi̒nh ni̒ ớ xỏm Me̒ (xa̱ Iên Kwang). Tloong dỏ tâ̱p chung baw 2 tiêw chỉ xâi zư̠ng NTM gô̒m: môi tlươ̒ng (xổ 17) va̒ ANTTXH (xổ 19). Mo hi̒nh ni̒ bắt dâ̒w thư̠c hiê̠n bớ ngă̒i 4/1 va̒ wa̒n tha̒nh ngă̒i 17/5/2017 da̒ zoong la̠i cho xỏm Me̒ nhửng xư̠ thăi dối tích kư̠c

Thơ̒i chiến la̒ dô̒ng dô̠i, thơ̒i bi̒nh i vẩn la̒ dô̒ng dô̠i

(WBDT) - Nha̒ ti̒nh ngiê̠ ản ba̒n zaw cho za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w ớ la̒ng Bâ̠l, xa̠ Di̠ch Zảw ngă̒i 11/7/2017 vươ̒ kwa la̒ kẳi nha̒ thử chỉn ma̒ Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c da̒ xâi zư̠ng va̒ ba̒n zaw cho kác za di̒nh thương binh - liê̠t xi̠ khỏ khăn wơ̒l nha̒ ớ tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n tloong 5 năm tlớ la̠i ni...

Xa̠ Bi̒nh Thanh zư̠ vưng an ninh châ̠t tư̠ tlêênh diê̠ ba̒n

(WBDT) - Xa̠ Bi̒nh Thanh, wiê̠n Kaw Vong kỏ 677 hô̠, 2.675 nhân khấw, khinh khôổng ớ 7 xỏm. Mo̠l zân ớ ni chú iểw la̒ nông - lâm ngiê̠p, thwí xán. Tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ kỏ tiển khả Bi̒nh Thanh - Thung Nai nổl bớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, kỏ mô̠ch xổ zwanh ngiê̠p xán xwât vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng va̒ kơ kwan, tố chức dửng chân. Thơ̒i zan kwa xa̠ Bi̒nh Thanh da̠ ngiêm túc xâi zư̠ng ngi̠ kwiết , kể wa̠ch chiến khai kông tác zư̠ zi̒n AMTT, ta̠w ản kết kwá dảng gi nhâ̠n tloong vong tla̒w Twa̒n zân báw vê̠ANTQ.