Lư̭c lươ̭ng Kông an Wa̒ Bi̒nh khảm xét xe tái chớ ma twỉ

 Khwáng 9h50 ngă̒i 18/01/2018 ta̭i km 40+000 Kuốc lô̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn, wiḙ̂n Lương Xơn, tính Wa̒ Bi̒nh, Foo̒ng PC67 chú chi̒, fổi hơ̭p mân Foo̒ng PC47, PA71, Kông an wiḙ̂n Lương Xơn fát hiḙ̂n dổi tươ̭ng di tlêênh xe ô tô taxi BKS 20A – 03035 kỏ biếw hiḙ̂n ngi vẩn. Tố kôông tác tha tỉn hiḙ̂w dṷm xe dớ kiếm tla ha̒nh chỉnh. Kwả chi̒nh kiếm tla, fát hiḙ̂n, bắt zư̭ dổi tươ̭ng Kha̒ Văn Lô̭c, khinh năn 1991, ớ xỏm Ngḙ, xa̭ Va̭n Mai, wiḙ̂n Mai Châw, tính Wa̒ Bi̒nh vâ̭n chiến ma twỉ tlải fép. Tang vâ̭t thu zư̭ kỏ: 2 kg ma twỉ tôống hơ̭p za̭ng khṷ, 1.200 viên hôô̒ng fiển dổi tươ̭ng chủ tloong kẳi tivi ku. Vớ rôô̭ng diê̒w tla, kơ kwan diê̒w tla bắt tiếp 02 dổi tươ̭ng: Châ̒n Văn Ha̒ khinh năm 1992 ớ thôn Iên Lḙ̂nh, xa̭ Iên Ngwa̭i, wiḙ̂n Zwi Tiên, tính Ha̒ Nam mân Ngwiển Hửw Tiển khinh năm 1981, ớ xỏm 4, xa̭ Vỉnh Ngo̭c, wiḙ̂n Dông Anh , TP Ha̒ Nô̭i, la̒ 2 dổi tươ̭ng thwê Kha̒ Văn Lô̭c chớ kẳi tivi kỏ chủ ma twỉ. Hiḙ̂n vṷ wiḙ̂c dang ản tiếp tṷc diê̒w tla vớ rôô̭ng

 

Kản bô̭ diê̒w tla foo̒ng Kánh xát ma twỉ lể lơ̒i khai dổi tươ̭ng Ngwiển Hửw Tiển

Gi nhâ̭n chiển kôông Zảm dốc Kông an tính Wa̒ Bi̒nh da̒ kỏ thư biếw zương, khen ngơ̭i tinh thâ̒n kiên kwiết tẩn kôông thô̭i fa̭m kuố kản bô̭, chiển xi̭ Foo̒ng Kánh xát zaw thôông, foo̒ng Kánh xát ma twỉ, foo̒ng Kỉ thwâ̭t ngiḙ̂p vṷ I, Kông an wiḙ̂n Lương Xơn thướng cho Tố kôông tác 10 tliḙ̂w dôô̒ng.


                                                       Dô̭ Twẩn (Kông an tính Wa̒ Bi̒nh)

KÁC TIN KHÁC


Dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m ớ diḙ̂ ba̒n kướ ngo̭

(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.

Dẩw chanh hiḙ̂w kwá pơ̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ nam kơ̒ ba̭c, xổ dê̒

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, kác xớ, ban, nga̒nh, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch, chú dôô̭ng chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng – chôổng, foo̒ng ngươ̒. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, dáng viên, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ản dấi meḙnh, nhất la̒ ớ kác diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i

Năm an twa̒n zaw thôông 2018: Zư̭ tlo̭n mơ ước, tương lai kuố kon rét

(HBDT) – Năm An twa̒n zaw thôông (ATZT) 2018 kỏ chú dê̒: "An twa̒n zaw thôông cho kon rét”. Kăn kử kể hwa̭ch kuố wí ban An twa̒n zaw thông (ATZT) kuốc za wơ̒l dám báw châ̭t tư̭ ATZT, UBND tính da̒ ban ha̒nh kể hwa̭ch tố chức thư̭c hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Mṷc dích nơng kaw hiḙ̂w kwá Kwán lỉ Nha̒ nước (KwLNN) tloong kông tác dám báw châ̭t tư̭ ATZT; nơng kaw cháh nhiḙ̂m ngươ̒i thư̭c thi kôông vṷ.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chiển kôông nổl tiếp chiển kôông

(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Chiển kôông nổl tiếp chiển kôông

(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.