Lư̭c lươ̭ng Kông an Wa̒ Bi̒nh khảm xét xe tái chớ ma twỉ

 Khwáng 9h50 ngă̒i 18/01/2018 ta̭i km 40+000 Kuốc lô̭ 6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n thi̭ chẩn Lương Xơn, wiḙ̂n Lương Xơn, tính Wa̒ Bi̒nh, Foo̒ng PC67 chú chi̒, fổi hơ̭p mân Foo̒ng PC47, PA71, Kông an wiḙ̂n Lương Xơn fát hiḙ̂n dổi tươ̭ng di tlêênh xe ô tô taxi BKS 20A – 03035 kỏ biếw hiḙ̂n ngi vẩn. Tố kôông tác tha tỉn hiḙ̂w dṷm xe dớ kiếm tla ha̒nh chỉnh. Kwả chi̒nh kiếm tla, fát hiḙ̂n, bắt zư̭ dổi tươ̭ng Kha̒ Văn Lô̭c, khinh năn 1991, ớ xỏm Ngḙ, xa̭ Va̭n Mai, wiḙ̂n Mai Châw, tính Wa̒ Bi̒nh vâ̭n chiến ma twỉ tlải fép. Tang vâ̭t thu zư̭ kỏ: 2 kg ma twỉ tôống hơ̭p za̭ng khṷ, 1.200 viên hôô̒ng fiển dổi tươ̭ng chủ tloong kẳi tivi ku. Vớ rôô̭ng diê̒w tla, kơ kwan diê̒w tla bắt tiếp 02 dổi tươ̭ng: Châ̒n Văn Ha̒ khinh năm 1992 ớ thôn Iên Lḙ̂nh, xa̭ Iên Ngwa̭i, wiḙ̂n Zwi Tiên, tính Ha̒ Nam mân Ngwiển Hửw Tiển khinh năm 1981, ớ xỏm 4, xa̭ Vỉnh Ngo̭c, wiḙ̂n Dông Anh , TP Ha̒ Nô̭i, la̒ 2 dổi tươ̭ng thwê Kha̒ Văn Lô̭c chớ kẳi tivi kỏ chủ ma twỉ. Hiḙ̂n vṷ wiḙ̂c dang ản tiếp tṷc diê̒w tla vớ rôô̭ng

 

Kản bô̭ diê̒w tla foo̒ng Kánh xát ma twỉ lể lơ̒i khai dổi tươ̭ng Ngwiển Hửw Tiển

Gi nhâ̭n chiển kôông Zảm dốc Kông an tính Wa̒ Bi̒nh da̒ kỏ thư biếw zương, khen ngơ̭i tinh thâ̒n kiên kwiết tẩn kôông thô̭i fa̭m kuố kản bô̭, chiển xi̭ Foo̒ng Kánh xát zaw thôông, foo̒ng Kánh xát ma twỉ, foo̒ng Kỉ thwâ̭t ngiḙ̂p vṷ I, Kông an wiḙ̂n Lương Xơn thướng cho Tố kôông tác 10 tliḙ̂w dôô̒ng.


                                                       Dô̭ Twẩn (Kông an tính Wa̒ Bi̒nh)

KÁC TIN KHÁC


Tố chức diếm “Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” ta̭i xa̭ Fủ Tha̒nh

(HBDT) – Khởm 10/8 BCD 09 wiḙ̂n La̭c Thwí da̒ tố chức "Ngă̒i hô̭i to̒n zân Báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc” diếm ta̭i thôn Chuô̒, xa̭ Fủ Tha̒nh. Tham zư̭ kỏ da̭i ziḙ̂n BCD 09, lảnh da̭w UBND, kác ban, nga̒nh wiḙ̂n La̭c thwí.

Mai ChâwZiḙ̂n tâ̭p khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) wiḙ̂n năm 2018

(HBDT) – Ngă̒i 2/8, UBND wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức Ziḙ̂n tâ̭p KVFT va̒ foo̒ng chôổng khúng bổ (FCKB) năm 2018. Zư̭ va̒ chí da̭w ziển tâ̭p kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Ban chí da̭w ziển tâ̭p tính, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ tloong Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, Thươ̒ng chư̭c UBND tính, lảnh da̭w kác ban, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng LLVTND, Tă̭ng kí niḙ̂m chương chiển xi̭ kách ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒ dă̒i

(HBDT) – Ngă̒i 27/7, Tính wí, HĐND, UBND, UBMTTQ Viḙ̂t Nam tính da̒ loong tloo̭ng tố chức Lḙ̂ tlaw tă̭ng zanh hiḙ̂w Anh hu̒ng lă̭c lươ̭ng vṷ chang nhan zân, Hwân chương Dô̭c lâ̭p ha̭ng Ba va̒ tă̭ng, chwi tă̭ng kí niḙ̂m chương Chiển xi̭ kác ma̭ng bi̭ di̭ch bắt tu̒, dă̒i

Nhửng ngươ̒i chiẻn xi̭ ngăn chă̭n thô̭i fa̭m kwái kwảng “kẳi chết tlẳng”

(HBDT) – Dớ kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng ma twỉ kỏ hiḙ̂w kwá, Foo̒ng Kánh xát diê̒w tla thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ (Kôông an tính) da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p lư̭c lươ̭ng kơ xớ 11 wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ kác foo̒ng chức năng nẳm chắc ziển biển ti̒nh hi̒nh, fương thức, thú dwa̭n hwa̭t dôô̭ng kuố thô̭i fa̭m ma twỉ. Kwa rỉ xác di̭nh kác diḙ̂ ba̒n va̒ dổi tươ̭ng tloo̭ng diếm, chiến khai kác biḙ̂n fáp dẩw chanh, tâ̭p chung lư̭c lươ̭ng, xác lâ̭p chwiên ản, fương ản kṷ thế deẻnh meḙnh baw kácdawf mổl kung káp nhă̒m chiḙ̂t xwả tâ̭n kốc diếm, tṷ diếm muô baảnh, xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ, dă̭c biḙ̂t la̒ thô̭i fa̭m muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ tlêênh tiển kuốc lô̭ 6 bớ kác tính Tâi Bắc di dôô̒ng bă̒ng Bắc Bô̭.

Tôống kết 24 năm thư̭c hiḙ̂n fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

(HBDT) – Ngă̒i 26/6, ta̭i Bô̭ CHQS tính, UBND tính da̒ tố chức Hô̭i ngi̭ tôống kết 24 năm thư̭c hiên fáp lêḙ̂nh Báw vḙ̂ kôông chi̒nh Kuốc Foo̒ng va̒ khu Kwân xư̭ (1994 - 2018)

Dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m ớ diḙ̂ ba̒n kướ ngo̭

(HBDT) – Nhửng ngă̒i dâ̒w năm 2018, kwa nẳm ti̒nh hi̒nh, fát hiḙ̂n ớ xa̭ Tiển Xơn (Lương Xơn) kỏ dỏi tươ̭ng tố chức dươ 8 ngươ̒i di xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép. Kôông an wiḙ̂n da̒ tham mưw UBND xa̭ Tiẻn Xơn tiên chiê̒n xổ ngươ̒i tlêênh zái tản ó xinh hwa̭t tôn zảw tlải fép.