(HBDT) – Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ la̒ 2 xa̭ vuu̒ng kaw thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, zân xổ khânh 6 ngi̒n mo̭l, tloong rỉ zân tôô̭c Môông chiểm 98,83%, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw; ha̭ thơơ̒ng KT-XH ko̒n nhê̒w khỏ khăn; nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t nhân zân ko̒n ha̭n chể, ANCT – CHTATXH, nhất la̒ thô̭i fa̭m ma twỉ ziển biển fức ta̭p.


Kơ xớ ha̭ thơơ̒ng 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) ản kwan tâm dâ̒w tư, kóp fâ̒n fát chiến KT-XH tlêênh diḙ̂ ba̒n. Ánh chṷp ta̭i tlươ̒ng TH&THKX xa̭ Hang Kiê. 

Tính wí da̒ ban hă̒nh Dê̒ ản xổ 03-ĐA/TU, ngă̒i 14/1/2010 kuố BTV Tính wí wê̒l kuúng kổ, nơơng kaw hiḙ̂w lư̭c, hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng kuố hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, fát chiến KT-XH, dám báw AN-KF xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒, hwiḙ̂n Mai Châw (Dê̒ ản 03). Kwa 10 năm thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản, chất lươ̭ng kuô̭c khôổng kuố ngươ̒i zân, bán xắc văn hwả ản zư̭ zi̒n, hiḙ̂w kwá hwa̭t dôô̭ng hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ ta̭i 2 xa̭ nơơng lêênh; KF-AN, CTATXH dám báw, thô̭i fa̭m muô baảnh, vâ̭n chiến ma twỉ ản kiê̒m chể…

Thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 03, tính va̒ hwiḙ̂n Mai Châw hwi dôô̭ng kác lư̭c dâ̒w tư kết kẩw ha̭ thơơ̒ng, hổ chơ̭ fát chiến xán xwất, kái thiḙ̂n dơ̒i khôổng nhân zân. Bớ năm 2010 – 2020 hwi dôô̭ng 228,1 tí dôô̒ng da̒, dang dâ̒w tư xâi zư̭ng kơ xớ, ha̭ thơơ̒ng, fát chiến xán xwất. Riêng zai dwa̭n 2016 – 2020 da̒ bổ chỉ 154 tí dôô̒ng bớ Chương chi̒nh 135… Dêểnh chi̒ ni̒, ha̭ thơơ̒ng kuố 2 xa̭ da̒ fát chiến khả, kác kôông chi̒nh tlươ̒ng hoo̭c, nha̒ xinh hwa̭tt kôô̭ng dôô̒ng va̒ khảm chươ bêḙ̂nh cho ngươ̒i zân.; kác tiển dươ̒ng liên xa̭, thôn, xỏm bán da̒ ản bê tôông hwả, 2 vỏ khwan dám báw dác xinh hwa̭t cho ngươ̒i zân; kỏ 2 diếm Bưw diḙ̂n – Văn hwả xa̭, tla̭m fát xoỏng Viettel, Vinaphone… Ka̭ ni̒ dang thi kôông zư̭ ản dươ̒ng Kun Few – Hang Kiê – kwuốc lô̭ 6 zai dwa̭n 2. Kác zả tli̭ văn hwả dă̭c xắc, kái thiḙ̂n kuô̭c khôổng ngươ̒i zân, kác hwa̭t dôô̭ng văn hwả – thế thaw, zu li̭ch ản zwi chi̒, fát chiến, ta̭w dơ̒i khôổng bui thươi, lee̒nh mḙnh tloong kôô̭ng dôô̒ng zân kư

Tlước khi chiến khai thư̭c hiḙ̂n dê̒ ản, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i ta̭i 2 xa̭ la̒ 3,6 tliḙ̂w dôô̒ng/ năm. Dêểnh năm 2020, thu nhâ̭p bi̒nh kwân dâ̒w ngươ̒i ớ xa̭ Pa̒ Ko̒ da̭t tlêênh 15 tliḙ̂w dôô̒ng, xa̭ Hang Kiê da̭t tlênh 16 tliḙ̂w dôô̒ng; tí lệ hộ ngeừ xạ Pa̒ Ko̒ zám bớ 39 % thuổng 29%, xạ Hang Kiê zám bớ 38% thuổng 29,6%

Hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ kuố 2 xa̭ tư̒ng bước ản kúng kổ, hwa̭t dj nê̒ nếp hơn, hiḙ̂w lư̭c lẳnh da̭w kuố kấp wí, sư̭ chí da̭w, kwán lỉ, diê̒w hă̒nh kuố chỉnh kwiê̒n nơơng lêênh. Vai tlo̒ tham mưw, tố chức thư̭c hiḙ̂n kuố Wí ban MTTK va̒ kác ngă̒nh, dwa̒n thế thư̭c hiḙ̂n kỏ hiḙ̂w kwá.

Lư̭c lươ̭ng chức năng, kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế va̒ hwiḙ̂n Mai Châw da̒ chí da̭w nhê̒w zái fáp báw dám ANCT – CTATXH, dẩw chănh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n 2 xa̭. Tloong rỉ, tố chức nhê̒w hwa̭t dôô̭ng tiên chiê̒n, zảw zṷc, fố biến fáp lwâ̭t dêểnh ngươ̒i zân. Zwi chi̒ hwa̭t dôô̭ng mô hi̒nh zoo̒ng ho̭ tư̭ kwán. Na̭n buôn baảnh ma twỉ 2 xa̭ tư̒ng bước ản dấi lu̒i... Twi nhiên dơ̒i khôổng nhân zân vấn ko̒n khỏ khăn, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w ko̒n kaw, ti̒nh hi̒nh buôn baảnh ma twỉ ziển biển fức ta̭p...

Nhă̒m tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n Dê̒ ản 03, tính chí da̭w kác zái fáp kṷ thế, nơơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố kác kấp chỉnh kwiê̒n gẳn kuu̒ng fát chiến kinh tể, dám báw AN-KF, hwi dôô̭ng kác nguô̒n vổn dâ̒w dâ̒w tư ha̭ thơơ̒ng, fát chiến xán xwất, kác lỉnh vư̭c văn hwả, xa̭ hô̭i, zư̭ zi̒n bán xắc zân tôô̭c dớ fát chiến zu li̭ch, nơơng kaw dơ̒i khôổng vâ̭t chất, tinh thâ̒n cho ngươ̒i zân 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒.

 

LC


KÁC TIN KHÁC


Ô nhiḙ̂m thiển ô̒n bớ karaoke tư̭ fát

(HBDT) – Thơ̒i zan khânh ni, ti̒nh tlaa̭ng hát karaoke tư̭ fát ta̭i kác za di̒nh kỏ chê̒w hưởng tăng, gâi khỏ chi̭w, bức xúc cho nhửng ngươ̒i ha̒ng xỏm va̒ kôô̭ng dôô̒ng. Ti̒nh la̒ng, ngiḙ̂ xỏm kỏ dươ̭c bi̭ 'khấch vé"”chí vi̒ ô nhiḙ̂m thiểng ô̒n.