(HBDT) – Kwa nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, lư̭c lươ̭ng chức năng hwiḙ̂n Mai Châw fát hiḙ̂n tlêênh facebook kả nhân kuố H.T.N ớ xa̭ Kun Few dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l chú chương, chỉnh xắch kuố Daáng va̒ Nha̒ nước dổi vởi vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c. Ngăi khi fát hiḙ̂n hiḙ̂n, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ mơ̒i H.T.N lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c, H.T.N da̒ nhâ̭n thức ro̭ nhửng thôông tin mêê̒nh dươ lêênh maa̭ng xa̭ hô̭i (MXH) la̒ khwáng xư̭ thâ̭t, tư̭ ngwiḙ̂n dá, gơx va̒ kam kết chăng tải fa̭m.


Lư̭c lươ̭ng chức năng Kôông an hwiḙ̂n Mai Châw tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t wê̒l an ninh ma̭ng dêểnh ngươ̒i zân.

Thew Tluung tả Tliḙ̂w Văn Thẳng, Dô̭i tlươ̒ng Dô̭i an ninh (Kôông an hwiḙ̂n Mai Châw), ngươ̒i zân tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n, nhất la̒ zởi tlé da̒ tiếp kâ̭n, xứ zuṷng fố biển diḙ̂n thwa̭i thôông minh kỏ kết nổi internet, tham za kác MXH. Twi nhiên zo nhê̒w vẩn dê̒, nhê̒w ngươ̒i chươ hiếw duủng, tleẻnh thôông tin zá, thôông tin xẩw dôô̭c, ma̒ ko̒n kỏ tlươ̒ng hơ̭p huô̒ thew, tương tác, bi̒nh lwâ̭n kỏ tính chất cố dôô̭ng, fát tản thôông tin xẩw, xúc fa̭m wi tỉn, kơ kwan Nha̒ nước, zănh zư̭, nhân fấm ngươ̒i khác tlêênh MXH, gâi bức xúc tloong zư lwâ̭n nhân zân.

Bớ khi Lwâ̭t An ninh maa̭ng kỏ hiḙ̂w lư̭c bớ ngă̒i 1/1/2019 dêểnh chi̒ ni̒, Kôông an hwiḙ̂n da̒ fổi hơ̭p kấp wsi, chỉnh kwiê̒n, kác ngă̒nh, dwa̒n thế diḙ̂ fương tố chức tlêênh 20 hô̭i ngi̭, hơn 60 kuô̭c tiê̒n chiê̒n cho haa̒ng ngi̒n lươ̭t mo̭l ớ kác xỏm, bán wê̒l nô̭i zuung lwâ̭t. Bớ rỉ ngươ̒i zân kỏ xư̭ tiếp nhâ̭n, diê̒w chính hă̒nh vi khi tham za MXH, chăng dăng tái, chiê xé, fát tản, bi̒nh lwâ̭n, kố dôô̭ng nhửng hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t.

Mơ̒i ni nhất ngă̒i 30/7/20201, Kôông an hwiḙ̂n tha kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh dổi vởi K.V.D ớ xa̭ Chiê̒ng Châw 7,5 tliḙ̂w dôô̒ng wê̒l hă̒nh vi dăng thôông tin xai xư̭ thâ̭t, xúc fa̭m wi tỉn kơ kwan Nha̒ nươvs, zănh zư̭, nhân fấm ngươ̒i khác.

Tlaw dối deenh kweenh vẩn dê̒ ní, Tluung tả Tliḙ̂w Văn Thẳng nhẩn meḙnh: dổi vởi ha̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t tlêênh khôông zan maa̭ng, thể zởi áw, dăng tắo th tin xai xư̭ thâ̭t lêênh MXH, gâi ắnh hướng dêểnh loo̒ng tin kuố nhân zân baw xư̭ lẳnh da̭w kuố Daáng, chỉnh kwiê̒n, Kôông an hwiḙ̂n xḙ xem xét xứ lỉ ngiêm thew kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t. Dă̭c biḙ̂t la̒ hă̒nh vi thôông tin xai xư̭ thâ̭t, chăng kheéch kwan liên kwan dêểnh kôông tác chí da̭w, diê̒w hă̒nh tloong thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19


 


KÁC TIN KHÁC