KÁC TIN KHÁC


Măng nhức nhổl bẩn na̭n hwí hwa̭i ta̒i xán nôông ngiḙ̂p

(HBDT) - Kwa thôổng kê, psơ năm 2019 têểnh hết khảng 8/2023, tlêênh diḙ̂ pa̒n tính xắi tha 12 bṷ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ kâl lôông, bâ̭t nuôi kôô̒ng xán fấm nôông ngiḙ̂p. Tloong di̭, năm 2019 xắi tha 4 bṷ, năm 2020 xắi tha 2 bṷ, năm 2021 xắi tha 2 bṷ, năm 2022 xắi tha 1 bṷ, 8 khảng năm 2023 xắi tha 3 bṷ.

Tliḙ̂w tâ̭p, xứ fa̭t 2 thănh niên bôốc dâ̒w xe gẳn mẳi

(HBDT) - Thew Kôông an hwiḙ̂n Kaw Foong, paw ka̭ 10h ngă̒i 27/8, tố kôông tác Dô̭i Kắnh xát zaw thôông - tlâ̭t tư̭, Kâng an hwiḙ̂n la̒ nhiḙ̂m bṷ ớ km 86 + 800, KL6 thuô̭c diḙ̂ fâ̭n khu 2, thi̭ tlẩn Kaw Foong ản dố 2 thănh niên lải xe mô tô thew hưởng thi̭ tlẩn kaw Foong ti thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh kỏ hă̒nh bi chăng puông mṷ báw hiếm, zu̒ng khấw tlang che biến xổ pơ̭i lải xe ti pă̒ng môô̭ch peẻnh dổi pơ̭i xe 2 peẻnh tham za zaw thôông. Tố kôông tác tha tỉn hiḙ̂w tlâ̒ng xe tí kiếm tla mé dổi tươ̭ng chăng chấp hă̒nh.

Tôống kết kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) - Ngă̒i 25/8, Kâng an tính tố tlức hô̭i ngi̭ Tôống kết kaw diếm tẩn kôông tlẩn áp thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ; teẻnh zả kết kwá thư̭c hiḙ̂n kể hwă̭ch xổ 268/KH-CAT, ngă̒i 12/6/2023 pơ̭i tliến khai Kể hwă̭ch kuố Kâng an tính wê̒l kwán lỉ mo̭l ngiḙ̂n, mo̭l xứ zṷng tlải fép chất ma twỉ, zái kwiết diếm tṷ, tṷ diếm fức ta̭p wê̒l ma twỉ tlêênh diḙ̂ pa̒n tính.

Kắnh zác thú dwa̭n zả zănh kâng an go̭i diḙ̂n thwa̭i lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán

(HBDT) - Kác kơ kwan tlức năng liên tṷc fát ti kắnh bảw wê̒l thú dwa̭n zả zănh kản bô̭ kâng an tí de zwa̭, lươ̒ dáw chiểm dwa̭t ta̒i xán (LĐCTX). Mé, i tư̒ mo̭l nhḙl za̭ ká tin "xâ̭p bâ̭i”. Thư̭c tla̭ng ni̒ tiếp tṷc zoỏng lêênh hô̒i chuông kắnh bảw wê̒l thú dwa̭n kuố thô̭i fa̭m.

“Fa̭t nguô̭i” bi fa̭m zaw thôông - kôông pă̒ng, hiḙ̂w kwá kaw

(HBDT) - Pớ khảng 5/2023, "fa̭t nguô̭i” bi fa̭m zaw thôông kwa camera ản áp zṷng tlêênh diḙ̂ pa̒n tính. Khăw 3 khảng tliến khai, kắch la̒ ni̒ i ta̒ cho dố hiḙ̂w kwá chăng nhó, nhất la̒ tloong wiḙ̂c nơng kaw ỉ thức mo̭l tham za zaw thôông.