(HBDT) - Kwa nắm ti̒nh hính, Kông an xa̭ Ân Ngia̒ (La̭c Xơn) fát hiḙ̂n Bwi̒ Văn Tu̒ng (SN 1988), tlú ta̭i xỏm Láw Thă̒nh, xa̭ Ân Ngia̒ la̒ dổi tươ̭ng ti kai ngiḙ̂n ta̭i di̭a fương khác vê̒l di̭a ba̒n kỏ biếw hiḙ̂n mua paánh tlái fép chất ma twí. Tlươ̭ng wỉ Bwi̒ Dức Nam la̒ tố tlướng fổi hơ̭p vởi Kông an xa̭ Iên Ngiḙ̂p thew ro̒i, mâ̭t fṷc khi fát hiḙ̂n dổi tươ̭ng Tu̒ng tang kỏ ha̒nh vi mua paánh tlái fép chất ma twí, tố kông tác tiển hăă̒nh tiếp kâ̭n, pắt va̒ khôổng chể dổi tươ̭ng dươ vê̒ trṷ xớ Kông an xa̭ la̒ viḙ̂c. Kwả tlính khôổng chể, Tu̒ng chôổng tlá kwiết liḙ̂t la̒ Tlươ̭ng wỉ Nam bi̭ lé xương thăi fải.

La̒nh da̭w Kông an tính dôô̭ng viên tinh thâ̒n zuṷng kám kuố Tlươ̭ng wỉ Bwí Dức Nam. 

Khăw khi nẳm ản thôông tin vṷ viḙ̂c, la̭nh da̭w Kông an tính tá têểng thăm hói, dô̭ng viên, biếw zương tinh thâ̒n zuu̒ng kám, kiên kwiết dấw tlanh tlẩn áp thô̭i fa̭m kuố Tlươ̭ng wỉ Nam va̒ Tố kông tác nỏi chuung. Dô̭ng viên dô chỉ Nam iên tâm diếw tli̭, kôông tác.


KÁC TIN KHÁC


TF Hwa̒ Bi̒nh: Ta̭m zư̒ng hwa̭t dôô̭ng kơ xớ kinh dwănh karaoke chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl

(HBDT) - Rut kinh ngiḙ̂m pớ kác vṷ chẳi, Kông an TF Hwa̒ Bi̒nh iêw kâ̒w 14 kơ xớ kinh dwănh karaoke tế khắc fṷc kác thiểw xót vi̒ chăng dám báw iêw kâ̒w foo̒ng chẳl, chư̒a chẳl (FCCC).

 


Thắp tlảng foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc

(HBDT) - Nhơ thươ̒ng ngă̒i, duủng 22h ha̒ng ngă̒i khi̒ thiểng chuông nha̒ thơ̒ Mươ̒ng Riḙ̂c, xa̭ Mi̭ Thă̒nh (La̭c Xơn) vang lêênh, hâ̒w nhơ kác za di̒nh dê̒w ta̭m zưư̒ng mo̭i ko̒n dang rớ, thắt de̒n, kiếm tla kướ, tla nẻw kướ di dắi...

Tha mă̭t “ Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”

(HBDT) – Khuô̭ng 17/8, WBNZ TF Hwa̒ Bi̒nh tố chức tha mă̭t "Fươ̒ng Tân Hwa̒ diến hi̒nh kiếw mâ̭w wê̒l an ninh tlâ̭t tư̭ (ANTT) ti kôô̒ng pơ̭i văn minh dô thi̭”. Zư̭ lḙ̂ tha mă̭t kỏ da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w kác Kṷc ngiḙ̂p bṷ Bô̭ Kâng An. Wê̒l fiể tính, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, lă̭nh da̭w Kâng an tính kôô̒ng lă̭nh da̭w WBNZ thă̒nh fổ.

Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc xa̭ Tủ Lỉ

(HBDT) – Khuô̭ng 8/8, Ban Chí da̭w (BCD) 09 xa̭ Tủ Tỉ (Da̒ Bắc) tố chức Ngă̒i hô̭i twa̒n zân dwa̒n kết báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc (TZBVANTK) năm 2022, Tham zư̭ kôô̒ng chuung pui pơ̭i Dáng bô̭, chỉnh kwiê̒n Nhân zân xa̭ Tủ Lỉ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch TT WBNZ tính, Tlướng BCD 09 kuố tính; lă̭nh da̭w hwiḙ̂n Da̒ Bắc kôô̒ng dôông dáw Nhân zân diḙ̂ fương.