(HBDT) - Ngă̒i 17/9, thư̭c hiḙ̂n xư̭ chí da̭w kuố WBNZ thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, ta̭i nha̒ văn hwả tố 4, WBNZ fươ̒ng Fương Lâm tố tlức lḙ̂ tha mă̭t mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n wê̒l FCCC” pơ̭i ‘Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng”.

Da̭i ziḙ̂n lă̭nh da̭w fươ̒ng Fương Lâm tlaw biến tên mô hi̒nh cho kác tố zân fổ.

Tlêênh kơ xớ kết kwá kháw xát, nẳm ti̒nh hi̒nh, WBNZ fươ̒ng Fương Lâm ta̒ lươ̭ cho̭n tố zân kư xổ 4 tí xâi zư̭ng diếm Mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n wê̒l foo̒ng chẳl chiḙ̂ chẳl” kôô̒ng kác tố zân kư xổ 9, tố zân kư xổ 14 ản lươ̭ cho̭n la̒ diếm tố tlức thư̭c hiḙ̂n mô hi̒nh "diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng” ản lả kơ xớ nhân rôô̭ng tlêênh diḙ̂ ba̒n fươ̒ng.

Thew di̭, mô hi̒nh "Khu zân kư an twa̒n FCCC” pơ̭i "Diếm chiḙ̂ chẳl kôông kôô̭ng” la̒ tố tlức tư̭ ngwiḙ̂n khươ̭ Chỉnh kwiê̒n kơ xớ pơ̭i Nhân zân. Tă̭ch chơ̒ xư̭ lă̭nh da̭w kuố Chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương kôô̒ng hưởng zâ̭n ngiḙ̂p bṷ kuố lư̭c lươ̭ng Kắnh xát FCCC tí foo̒ng ngươ̒ chẳl dố, chú dôô̭ng chiḙ̂ chẳl, ha̭n chể têểnh mức éw nhất thiḙ̂t ha̭i zo chẳl dố gâi tha. Tí mô hi̒nh hwa̭t dôô̭ng hiḙ̂w kwá, kấp wí, chỉnh kwê̒n dỉḙ̂ fương pơ̭i tố zân fổ tăng kươ̒ng fổi hơ̭p pơ̭i kác ban, ngă̒nh, dwa̒n thế, dô̭i zân foo̒ng, tố báw bḙ̂ zân fổ thươ̒ng xwiên kiếm tla, dám báw an twa̒n FCCC, lâ̭p xứ lỉ kác ti̒nh huổng chẳl dố xắi tha; bâ̭n dôô̭ng nhân zân tham za hwa̭t dôô̭ng, thư̭c hiḙ̂n tốt kác tiêw chỉ xâi zư̭ng "Khu zân kư an twa̒n wê̒l FCCC” chấp hă̒nh tốt kác kwi di̭nh wê̒l FCCC; bâ̭n dô mo̭l tloong za di̒nh thư̭c hiḙ̂n tốt kôông tác FCCC, khă̭n kha̒ng tham za chiḙ̂ chẳl khâi kỏ kác ti̒nh huổng chẳl dố, xắi tha; thươ̒ng xwiên kiếm tla wiḙ̂c thư̭c hiḙ̂n kác diê̒w kiḙ̂n FCCC, thwát na̭n, ti̒nh tlaa̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố kác fương tiḙ̂n FCCC ản tlang bi̭ ta̭i hô̭ za di̒nh, lâ̭p xướ chươ̭, thăi thể hi kác fương tiḙ̂n chiḙ̂ chẳl bi̭ hoóng; chú dôô̭ng khắc fṷc nhửng tô̒n ta̭i, thiểw xót wê̒l FCCC…

Khăw khi lḙ̂ tha mă̭t, da̭i ziḙ̂n kác kơ kwan tlức năng kôô̒ng kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương tlaw biến thên mô hi̒nh cho kác tố zân fổ pơ̭i tlaw tă̭ng kác fương tiḙ̂n chiḙ̂ chẳl ban dâ̒w cho kác tố zân fổ kôô̒ng kác dô̭i zân foo̒ng.

 


KÁC TIN KHÁC


Dê̒ kaw kắnh zác thú dwa̭n tiêw thṷ tiê̒n zá

(HBDT) - Chăng fái têểnh ka̭ lư̭c lươ̭ng tlức năng Kâng an tính fát hiḙ̂n, pắt zư̭ dổi tươ̭ng Kwắch Thi̭ Biên (Té năm 1956), tlủ ớ xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ (Iên Thwí); kon kải la̒ Kwắch Thi̭ Hwiê̒n (Té năm 1976) kôô̒ng pơ̭i ôông la̒ Lê Kuốc Báw (Té năm 1986) tlủ ớ TF Hô̒ Chỉ Minh bi̭ Kâng an tính Thănh Hwả pắt wê̒l thô̭i "tiêw thṷ, ta̒ng tlư̭ tiê̒n zá” pơ̭i xổ lươ̭ng ká, tlước di̭, kơ kwan tlức năng kôô̒ng pơ̭i chi nhẳnh Ngân ha̒ng Nha̒ nước (NHNN) tính i ta̒ tư̒ lâ̒n fát ti kắnh bảw wê̒l ngwi kơ tiê̒n zá xâm nhâ̭p hḙ̂ thôổng paảnh lé zân xinh.

Lư̭c lươ̭ng KXZT xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n/ngă̒i

(HBDT) - Thư̭c hiḙ̂n Kể hwă̭ch xổ 513/KH-CAT-PC08 wê̒l kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m thew chwiên dê̒ mo̭l diê̒w khiến fương tiḙ̂n bi fa̭m nôô̒ng dô̭ kô̒n kôô̒ng pơ̭i xảng kiển hwản, tối diḙ̂ ba̒n (kắnh xát zaw thôông (KXZT) kuố hwiḙ̂n ni̒ la̭i kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố hwiḙ̂n khác pơ̭i ngươ̭c la̭i) tí nôông kaw hiḙ̂w kwá kôông tác twâ̒n tla, kiếm xwát, xứ lỉ bi fa̭m kuố lư̭c lươ̭ng KXZT, khăw 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ớ 9 hwiḙ̂n, thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT i ta̒ ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 6 ngă̒i tha kwân xứ lỉ ta̭i 9 hwiḙ̂n pơ̭i thă̒nh fổ (tỉnh pớ ngă̒i 20 - 26/9/2022), kác tố kôông tác KXZT ản dố, tiển hă̒nh lâ̭p 257 biên bán bi fa̭m kuố 257 tlươ̒ng hơ̭p, tỉnh bi̒nh kwân mo̒ ngă̒i lư̭c lươ̭ng KXZT ản dố, xứ lỉ 43 tlươ̒ng hơ̭p.

Ngươ̒i zân kâ̒n nêw kaw kắnh zác tlước kác thú dwa̭n lưw hă̒nh thiê̒n zá

(HBDT) - Thew thôông tin pớ lư̭c lươ̭ng chức năng, ngă̒i 15/9/2022, Kâng an hwiḙ̂n Iên Thwí nhâ̭n ản tin bảw kuố kwâ̒n chủng nhân zân wê̒l wiḙ̂c fát hiḙ̂n pa̒ Kwắch Thi̭ B (XN 1956), tlủ ta̭i xỏm Tích, xa̭ Iên Tli̭ kỏ hă̒nh bi xứ zṷng tiê̒n zá (lwa̭i tiê̒n mêḙ̂nh zả 500 ngi̒n dôô̒ng) tí thănh twản tiê̒n diḙ̂n.

Kắnh zác kôô̒ng thú dwa̭n lươ̒ dáw kwa ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) - Chiểm zuṷng ta̒i khwán ma̭ng xa̭ hô̭i va̒ nhẳn tin wăl thiê̒n la̒ thú dwa̭n lươ̒ dáw chăng mởi. Twi nhiên nhngr thú dwa̭n ni̒ ngă̒i ka̭ng tinh vi va̒ tảw ba̭w. Zo rỉ nhê̒w ngươ̒i rất kắnh zác nhưưng vấn bi̭ lươ̒.