(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, kác xớ, ban, nga̒nh, UBND kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ xâi zư̭ng chương chi̒nh, kể hwa̭ch, chú dôô̭ng chiến khai kác biḙ̂n fáp foo̒ng – chôổng, foo̒ng ngươ̒. Kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng kản bô̭, dáng viên, hô̭i viên, dwa̒n viên va̒ nhân zân ản dấi meḙnh, nhất la̒ ớ kác diḙ̂ ba̒n fức ta̭p wê̒l thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i


Xa̭ Twa̒n Xơn (Da̒ Bắc) da za̭ng hi̒nh thức foo̒ng – chôổng tḙ̂ nan kơ̒ ba̭c, ra̭w che̒, lô dê̒ bă̒ng hi̒nh thức xân khẩw hwả

Bă̒ng kác hi̒nh thức: tiê̒n chiê̒n tlư̭c tiếp, lôô̒ng kép nô̭i zung dẩw chanh foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ gẳn pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tỉn zung den, bớ khảng 4/2017 – 4/2018 kác kấp, nga̒nh da̒ tố chức 1.200 buối tiên chiê̒n thu hút 106.800 lươ̭t mo̭l tham zư̭, thư̭c hiḙ̂n 137 tin, 54 ba̒i, 60 foỏng xư̭ dăng tái tlêênh kác fương tiḙ̂n thôông tin da̭i chủng ku̒ng nhê̒w pa nô, áp fích tiên chiê̒n. Mô hi̒nh tư̭ kwán wê̒l AN – CT tiếp tṷc ản zwi chi̒, xâi zư̭ng, kúng kổ lư̭c lươ̭ng noo̒ng kốt ớ kơ xớ nha̒m fát hwi khức meḙnh kwâ̒n chủng nhân zân tích kư̭c tham za tổ zác thô̭i fa̭m, vi fa̭m liên kwan dêểnh kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, tỉn zṷng den, hwa̭t dôô̭ng zi̭ch vṷ kâ̒m dô̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n.

La̒ kơ kwan chức năng, Kôông an tính da̒ tâ̭p chung dấi meḙnh kác biênh fáp ngiḙ̂p vṷ, xâi zư̭ng kác kể hwa̭ch, fương ản, kwa kôông tácdawr chanh chiḙ̂t fả va̒ xứ lỉ thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ fát hiḙ̂n, bắt zư̭ 292 vṷ, 980 dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c tloong dỏ kỏ 11 kản bô̭, dáng viên, thu zư̭ hơn 425 tliḙ̂w dôô̒ng. Hwa̭t dôô̭ng deẻnh ba̭c ziḙ̂n tha zưở nhê̒w hi̒nh thức nhơ gi lô dê̒ 154 vṷ, chơi ba̒i tâi (tủ lơ khơ, liêng, deẻnh ba̒i) 114 vṷ, xóc diḙ̂ 17 vṷ, chơi deẻnh chẳn 6 vṷ, tlo̒ chơi diḙ̂n tứ 1 vṷ. Da̒ khới tổ 27 vṷ, 120 dổi tươ̭ng, xứ lỉ ha̒nh chỉnh 265 vṷ, 860 dổi tươ̭ng, xứ fa̭t tlêênh 998 tliḙ̂w dôô̒ng; dươ tha xét xứ 24 vṷ, 102 bi̭ kảw, hiḙ̂n ko̒n 3 vṷ, 18 bi̭ kan dang tiếp tṷc diê̒w tla. Riêng tloong 3 khảng chiến khai dơ̭t kaw diếm dẩw chanh pơ̭i thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, ma twỉ, ma̭i zâm va̒ hwa̭t dôô̭ng kâ̒m dô̒ cho wâl nă̭ng la̭i tlêênh diḙ̂ ba̒n tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh bớ khảng 12/2017 – 2/2018 da̒ bắt zư̭ 33 vṷ, 80 dổi tươ̭ng deẻnh ba̭c, thu zư̭ 26 tich kê, 7 bô̭ ba̒i, hơn 32 tliḙ̂w dôô̒ng. Tloong dỏ, khới tổ diê̒w tla 2 vṷ, 2 dổi tươ̭ng, xứ lỉ ha̒nh chỉnh 31 vṷ, 88 dổi tươ̭ng kỏ xổ thiê̒n 36 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông tác dẩw chanh pơ̭i hwa̭t dôô̭ng tỉn zung den, zi̭ch vṷ do̒i nơ̭ ản tăng kươ̒ng. Tlêênh diḙ̂ ba̒n tính hiḙ̂n kỏ 155 kơ xớ kinh zwanh zi̭ch vṷ kâ̒m dô̒ kỏ 296 ngươ̒i la̒ ngê̒, khwáng 50 kướ ha̒ng dăng kỉ kinh zwanh cho thê xe ô tô, mô tô, tư vẩn hổ chư̭ ta̒i chỉnh, tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất AN – CT, vi fa̭m fáp lwâ̭t. Kác nga̒nh liên kwan da̒ fổi hơ̭p kiếm tla 294 lươ̭t/155 kơ xớ kinh zwanh zi̭ch vṷ kâ̒m dô̒, fát hiḙ̂n 35 kơ xớ vi fa̭m kác diê̒w kiḙ̂n wê̒l AN-CT, lâ̭p biên bán, tha kwiết di̭nh xứ fa̭t ha̒nh chỉnh 35 vṷ, 45 tlươ̒ng hơ̭p. Di̒nh chí hwa̭t dôô̭ng, tước zẩi chửng nhâ̭n dú diê̒w kiḙ̂n AN – CT tloong thơ̒i zan 3 khảng kuố 1 kơ xớ. Bă̒ng biḙ̂n fáp ngiḙ̂p vṷ, thơ̒i zan kwa da̒ fả bắt 2 ố nhỏm kỏ 10 dổi tươ̭ng tham za ha̒nh vi bắt, zam zư̭ mo̭l tlải fáp lwâ̭t dớ xiết nơ̭ thew kiếw xa̭ hô̭i den.

Kwiết liḙ̂t tloong dẩw chanh foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒, nhất la̒ khâw khi Ban Thươ̒ng vṷ Tính wí ban ha̒nh Chí thi̭ xổ 03-CT/TU ngă̒i 21/4/2017 wê̒l tăng kươ̒ng xư̭ lảnh da̭w kuố kác kấp wí Dáng dẩw chanh foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ tlêênh diḙ̂ ba̒n tính da̒ da̭t kết kwá tích kư̭c. Kác lư̭c lươ̭ng chức năng da̒ tăng kươ̒ng fổi hơ̭p tloong kwả chi̒nh chiến khai nhă̒m ki̭p thơ̒i fát hiḙ̂n, ngăn chă̭n, dẩw chanh kỏ hiḙ̂w kwá chiḙ̂ fả nhê̒w tṷ diếm kơ̒ ba̭c, ỉ thức, nhâ̭n thức chấp ha̒nh fáp lwâ̭t kuố kản bô̭, dáng viên va̒ nhân zân ản nơng lêênh, tích kư̭c tham za foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Twi thiể, ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m, tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ vẩn tiê̒m án nhê̒w fức ta̭p, nhất la̒ khu vư̭c záp ranh, chươ bắt ản kác vṷ hwa̭t dôô̭ng kơ̒ ba̭c to mang tỉnh xoo̒ng ba̭c, xởi ba̭c, deẻnh ba̭c kwa internet... nhất la̒ kản bô̭, dáng viên vẩn tham za deẻnh ba̭c. Thơ̒i zan dểnh kôông tác dẩw chanh, foo̒ng chổng thô̭i fa̭m va̒ tḙ̂ na̭n kơ̒ ba̭c, xổ dê̒ tiếp tṷc ản tăng kươ̒ng, kwán lỉ tốt kác nga̒nh ngê̒ kinh zwanh kỏ diê̒w kiḙ̂n, kóp fâ̒n dám báw AN-CT, fṷc vṷ fát chiến KT – XH ớ diḙ̂ fương.

Thu Ha̒


KÁC TIN KHÁC


Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n


12 khảng tu̒ cho chú “bướ” kỏ 2 fu wa̒ng tứ na̭n tloong hang

(HBDT) – Ngă̒i 3/6, TANZ tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ xơ thấm xét xứ dổi vởi bi̭ kảw Ba̭ch Xwân Hưng, khinh năm 1968, chủ ta̭i thôn Vôi, xa̭ Thanh Nông, hwiḙ̂n La̭c Thwí wê̒l thô̭i "Vi fa̭m kwi di̭nh wê̒l khai thác ta̒i ngwiên” thew diếm đ, Khwán 2, Diê̒w 227; diếm b, s, Khwán 1, Khwán 2, Diê̒w 51, Bô̭ lwâ̭t Hi̒nh xư̭ năm 2015.

Xa̭ Mông Hwả zư̭ vưng an ninh châ̭t tư̭ ta̭i kơ xớ

(HBDT) – Xa̭ Mông Hwả (Ki̒ Xơn) ka̭ ni̒ kỏ 1.284 hô̭ , khânh 5.400 nhân khấw, khinh khôổng ta̭i 8 xỏm, fổ, tất ká kác xỏm dê̒w kỏ tlêênh 100 hô̭. Xa̭ kỏ 3 tiển zaw thôông di kwa, kỏ chơ̭ da̒ww mổl va̒ khu kôông ngiḙ̂p. Ni ản koi la̒ nhửng iểw tổ tiê̒m ấn nhê̒w ngwi kơ gâi vất an ninh châ̭t tư̭ (ANCT). Twi nhiên, wiḙ̂c tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, thươ̒ng xwiên nẳm bắt kơ xớ, fát hwi vai tlo̒ kuố nhân zân tloong foong tla̒w Twa̒n zân tham za báw vḙ̂ an ninh Tố kuốc, ti̒nh hi̒nh an ninh tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ ản zư̭ vưng.

Khới tố 01 bi̭ kan vṷ “Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.