(WBDT) - Nha̒ ti̒nh ngiê̠ ản ba̒n zaw cho za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w ớ la̒ng Bâ̠l, xa̠ Di̠ch Zảw ngă̒i 11/7/2017 vươ̒ kwa la̒ kẳi nha̒ thử chỉn ma̒ Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c da̒ xâi zư̠ng va̒ ba̒n zaw cho kác za di̒nh thương binh - liê̠t xi̠ khỏ khăn wơ̒l nha̒ ớ tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n tloong 5 năm tlớ la̠i ni...


Nha̒ ti̒nh ngiê̠ xâi tă̠ng za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w zo Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c hổ chơ̠ 70 tliê̠w dô̒ng. Kẳi dảng ră̒ng ớ ni, to̒n bô̠ xổ thiê̒n ni̒ dê̒w zo kản bô̠, chiển xi̠ LLVT wiê̠n kwiên kóp, úng hô̠. Ó mắt ră̒ng no̒ cho hết kẳi bui kuố za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w khi̒ ản Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c ba̒n zaw nha̒ ti̒nh ngiê̠. Ông E̒w cho mắt: Za di̒nh tôi chí kỏ 2 ông ba̒, da̒ kha̒, iểw le̠ ko̒n thươ̒ng xiên dâw ổm. Kác kon da̒ tha ớ riêng mê dơ̒i khôổng kinh tể ko̒n nhê̒w khỏ khăn. Cho rêênh, nhê̒w năm kwa ông ba̒ mu̠ tôi vấn ớ mải tloong ngôl nha̒ xa̒n dal ku, mu̠c nát. Vươ̒ kwa ản Ban CHQS wiê̠n va̒ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương hổ chơ̠ zúp dơ̠ xâi ản kẳi nha̒ kiên kổ, tôi mân za di̒nh chăng mắt ră̒ng dê̒w chi hơn, chí mắt kới thiểng kảm ơn chân tha̒nh dêểnh các CB, CS LLVT wiê̠n va̒ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương. Nhơ̒ kỏ xư̠ zúp dơ̠, chi̒ ni̒ hai ông ba̒ mu̠ tôi kỏ dươ̠c ở khang chang, tiê̠n ngi hơn, ó vái lo lẳng khi̒ xỏ to, tlơ̒it la mươ, tleé rác.


LLVT wiê̠n Tân La̠c zúp za di̒nh thương binh Dinh Kông La̒n, xỏm Chu̒ Buô̠, xa̠ Mi̠ Wa̒ thu wa̠ch loo̠.

Thew thôổng kê, hiê̠n năi, tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n Tân La̠c kỏ 1.375 dổi tươ̠ng chỉnh xách, ngươ̒i kỏ kông. Tloong dỏ kỏ 661 liê̠t xi̠ (2 anh hu̒ng LLVT nhân zân), 226 thương binh, 79 bê̠nh binh, 400 ngươ̒i hướng chêể dô̠ chất dô̠c za kam/diocine (kỏ 190 ản hướng chể dô̠ chơ̠ kấp khảng), 9 ngươ̒i bi̠ di̠ch bắt, tu̒ dă̒i, 20 mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng. Kỏ thế nỏi, mă̠c zu̒ ko̒n kă̠p nhê̒w khỏ khăn, mê tloong kác năm da̒ kwa, kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương da̒ luôn kwan tâm, chăm lo dơ̒i khôổng kác za di̒nh chỉnh xách. Tloong dỏ, CB, CS, LLVT wiê̠n luôn di dâ̒w, tham za tích kư̠c baw vong tla̒w chăm xoóc, zúp dơ̠ kác za di̒nh chỉnh xách, ngươ̒i kỏ kông, thương binh - liê̠t xi̠ tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n.

Mô̠ch tloong nhửng wa̠t dô̠ng xôi nối, wiê̠c la̒ kỏ ỉ ngiê̠ xa̠ hô̠i kaw ma̒ CB, CS, LLVT wiê̠n Tân La̠c chiến khai thư̠c hiê̠n tloong thơ̒i zan kwa do̒ la̒ vổi hơ̠p mân kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương, kác nga̒nh, dwa̒n thế tố chức tu xướ, vê̠ xinh kác ngiê̠ chang, nha̒ biê, tu xướ, xâi mởi vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠, mô̠ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng; vổi hơ̠p tố chức khảm, chươ bê̠nh cho kác dổi tươpng chỉnh xách; dấi me̠nh kác wa̠t dô̠ng tă̠ng nha̒ ti̒nh ngiê̠, nơi thơ̒ kủng, wâ̒n kâl, aw kả, xố tiết kiê̠m; hổ chơ̠ zôổng, vổn tăng za xán xuất, chăn ruôi thúc dấi vát chiến kinh tể hô̠ za di̒nh chỉnh xách.

Dă̠c biê̠t, hưởng dêểnh kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh - Liê̠t xi̠, Dáng úy - Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c da̒ tố chức vát dô̠ng vong tla̒w "Hải loo̠ zúp zân”. Thew rỉ da̒ kỏ ha̒ng tlăm lươ̠t CB, CS kơ kwan kwân xư̠ wiê̠n; 100% dơn vi̠ zân kwân tư̠ vê̠, zư̠ bi̠ dô̠ng viên kuố wiê̠n tha za ha̒ng tlăm ngă̒i kông tố chức hải loo̠ zúp kác za di̒nh chỉnh xách, hô̠ nge̒w tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n. Kwa rỉ kỏ ha̒ng chu̠c hô̠ za di̒nh chỉnh xách, hô̠ za di̒nh chỉnh xách ản kác dơn vi̠ tố chức lư̠c lươ̠ng tham za zúp dơ̠ thu wa̠ch loo̠ nhơ za di̒nh thương binh Dinh Kông La̒n, xỏm Chu̒ Buô̠ , xa̠ Mi̠ Wa̒; za di̒nh thương binh Bu̒i Văn Thwí, xa̠ Kwiết Chiển. Mởi ni nhất, lư̠c lươ̠ng zân kwân xa̠ Kwiết Chiển ku̒ng da̒ tham za ngă̒i kông zúp dơ̠ hô̠ za di̒nh liê̠t xi̠ Bu̒i Văn Ính kẩl loo̠... Nhửng wa̠t dô̠ng rỉ da̒ tích kư̠c kóp vâ̒n thưpc hiê̠n chỉnh xách hâ̠w vương kwân dô̠i kủng nhơ ku̠ thế wả kông tác chăm xoóc za di̒nh chỉnh xách, thương binh - liê̠t xi̠, ngươ̒i kỏ kông. Diê̒w ni̒, nỏi như enh Dinh Kông Ba, kon dưở thương binh Dinh Kông La̒n, xỏm Chu̒ Buô̠ , xa̠ Mi̠ Wa̒: Ga di̒nh mu̠ tôi thư̠c xư̠ kám dô̠ng tlước nhửng ha̒nh dô̠ng, wiê̠c la̒ gẳn bỏ dâ̒i ỉ ngiê̠ kuố CB, CS kơ kwan kwân xư̠ wiê̠n va̒ lư̠c lươ̠ng zân kwân kủng nhơ kác tố chức chỉnh tli̠ kuố diê̠ vương. Nhửng wiê̠c la̒ rỉ kuố LLVT wiê̠n cho mu̠ tôi thẩi zưở nhửng ngươ̒i lỉnh thơ̒i chiển va̒ thơ̒i bi̒nh vẩn luôn do̒n kết, gẳn bỏ, mải la̒ dô̒ng dô̠i.


KÁC TIN KHÁC


Năm an twa̒n zaw thôông 2018: Zư̭ tlo̭n mơ ước, tương lai kuố kon rét

(HBDT) – Năm An twa̒n zaw thôông (ATZT) 2018 kỏ chú dê̒: "An twa̒n zaw thôông cho kon rét”. Kăn kử kể hwa̭ch kuố wí ban An twa̒n zaw thông (ATZT) kuốc za wơ̒l dám báw châ̭t tư̭ ATZT, UBND tính da̒ ban ha̒nh kể hwa̭ch tố chức thư̭c hiḙ̂n tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Mṷc dích nơng kaw hiḙ̂w kwá Kwán lỉ Nha̒ nước (KwLNN) tloong kông tác dám báw châ̭t tư̭ ATZT; nơng kaw cháh nhiḙ̂m ngươ̒i thư̭c thi kôông vṷ.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Chiển kôông nổl tiếp chiển kôông

(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Chiển kôông nổl tiếp chiển kôông

(HBDT) – Tlong kôông tác dẩw chanh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, zư̭ zi̒n ANTT tlêênh diḙ̂ ba̒n tính, kác kấp, kác nga̒nh, kác thơ̒ng lớp nhân zân luôn gi nhâ̭n, deẻnh zả kaw nhửng chiển kôông thâ̒m lă̭ng, nhửng doỏng kóp to lởn kuố lư̭c lươ̭ng Kánh xát diê̒w tla (KXDTl) thô̭i fa̭m ma twỉ (Kôông an tính). Thươ̒ng xwiên fái dổi ziḙ̂n khó khăn, ngwi hiếm, nhưng vơie bán li̭nh vưng va̒ng, ngiḙ̂p vṷ tinh thôông, luôn nêw kaw tinh thâ̒n vi̒ nhân zân fṷc vṷ, kản bô̭ (KB), chiển xi̭(CX) Foo̒ng KXDTL thô̭i fa̭m ma twỉ luôn xă̭n xa̒ng chiển dẩw dớ hwa̒n tha̒nh nhiḙ̂m vṷ ản zaw.

Chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w “ Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ”

(HBDT) – Ngă̒i 23/4, Xớ Thôông tin va̒ chiê̒n thôông fổi hơ̭p ku̒ng UBND wiḙ̂n Yên Thwí tố chức chiến la̭m bán dô̒ va̒ tlưng bă̒i tư liḙ̂w " Hwa̒ng Sa, Trươ̒ng Sa kuố Viḙ̂t Nam – Nhửng bă̒ng chửng li̭ch xứ va̒ fáp lỉ” năm 2018 ta̭i wiḙ̂n Iên Thwí. Tham zư̭ kỏ lảnh da̭w UBND wiḙ̂n Iên Thwí, Xớ Thôông tin va̒ Chiê̒n thôông, Bảw Hwa̒ Bi̒nh. Bô̭ chí wi kwân xư̭ tính, da̭I ziḙ̂n Kôông an tính, kản bô̭ ban, nga̒nh, dwa̒n thế ku̒ng thuối tlée, hoo̭c xinh tlêênh diḙ̂ ba̒n.

Liḙ̂n tâ̭p chiến tla̭ng thải xă̭n xa̒ng chiển dẩw

(WBDT) – Tloong 2 ngă̒i 13-15/3, Do̒n kôông tác kuố Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 da̒ kỏ kuô̭c kiếm tla kôông tác Liḙ̂n tâ̭p chiến tla̭ng thải xa̭n xa̒ng chiển dẩw (XXCD) ta̭i Bô̭ CHQS tính