(WBDT) - Nha̒ ti̒nh ngiê̠ ản ba̒n zaw cho za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w ớ la̒ng Bâ̠l, xa̠ Di̠ch Zảw ngă̒i 11/7/2017 vươ̒ kwa la̒ kẳi nha̒ thử chỉn ma̒ Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c da̒ xâi zư̠ng va̒ ba̒n zaw cho kác za di̒nh thương binh - liê̠t xi̠ khỏ khăn wơ̒l nha̒ ớ tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n tloong 5 năm tlớ la̠i ni...


Nha̒ ti̒nh ngiê̠ xâi tă̠ng za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w zo Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c hổ chơ̠ 70 tliê̠w dô̒ng. Kẳi dảng ră̒ng ớ ni, to̒n bô̠ xổ thiê̒n ni̒ dê̒w zo kản bô̠, chiển xi̠ LLVT wiê̠n kwiên kóp, úng hô̠. Ó mắt ră̒ng no̒ cho hết kẳi bui kuố za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w khi̒ ản Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c ba̒n zaw nha̒ ti̒nh ngiê̠. Ông E̒w cho mắt: Za di̒nh tôi chí kỏ 2 ông ba̒, da̒ kha̒, iểw le̠ ko̒n thươ̒ng xiên dâw ổm. Kác kon da̒ tha ớ riêng mê dơ̒i khôổng kinh tể ko̒n nhê̒w khỏ khăn. Cho rêênh, nhê̒w năm kwa ông ba̒ mu̠ tôi vấn ớ mải tloong ngôl nha̒ xa̒n dal ku, mu̠c nát. Vươ̒ kwa ản Ban CHQS wiê̠n va̒ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương hổ chơ̠ zúp dơ̠ xâi ản kẳi nha̒ kiên kổ, tôi mân za di̒nh chăng mắt ră̒ng dê̒w chi hơn, chí mắt kới thiểng kảm ơn chân tha̒nh dêểnh các CB, CS LLVT wiê̠n va̒ kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương. Nhơ̒ kỏ xư̠ zúp dơ̠, chi̒ ni̒ hai ông ba̒ mu̠ tôi kỏ dươ̠c ở khang chang, tiê̠n ngi hơn, ó vái lo lẳng khi̒ xỏ to, tlơ̒it la mươ, tleé rác.


LLVT wiê̠n Tân La̠c zúp za di̒nh thương binh Dinh Kông La̒n, xỏm Chu̒ Buô̠, xa̠ Mi̠ Wa̒ thu wa̠ch loo̠.

Thew thôổng kê, hiê̠n năi, tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n Tân La̠c kỏ 1.375 dổi tươ̠ng chỉnh xách, ngươ̒i kỏ kông. Tloong dỏ kỏ 661 liê̠t xi̠ (2 anh hu̒ng LLVT nhân zân), 226 thương binh, 79 bê̠nh binh, 400 ngươ̒i hướng chêể dô̠ chất dô̠c za kam/diocine (kỏ 190 ản hướng chể dô̠ chơ̠ kấp khảng), 9 ngươ̒i bi̠ di̠ch bắt, tu̒ dă̒i, 20 mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng. Kỏ thế nỏi, mă̠c zu̒ ko̒n kă̠p nhê̒w khỏ khăn, mê tloong kác năm da̒ kwa, kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương da̒ luôn kwan tâm, chăm lo dơ̒i khôổng kác za di̒nh chỉnh xách. Tloong dỏ, CB, CS, LLVT wiê̠n luôn di dâ̒w, tham za tích kư̠c baw vong tla̒w chăm xoóc, zúp dơ̠ kác za di̒nh chỉnh xách, ngươ̒i kỏ kông, thương binh - liê̠t xi̠ tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n.

Mô̠ch tloong nhửng wa̠t dô̠ng xôi nối, wiê̠c la̒ kỏ ỉ ngiê̠ xa̠ hô̠i kaw ma̒ CB, CS, LLVT wiê̠n Tân La̠c chiến khai thư̠c hiê̠n tloong thơ̒i zan kwa do̒ la̒ vổi hơ̠p mân kấp úy, chỉnh kwiê̒n diê̠ vương, kác nga̒nh, dwa̒n thế tố chức tu xướ, vê̠ xinh kác ngiê̠ chang, nha̒ biê, tu xướ, xâi mởi vâ̒n mô̠ liê̠t xi̠, mô̠ mê̠ Viê̠t Nam anh hu̒ng; vổi hơ̠p tố chức khảm, chươ bê̠nh cho kác dổi tươpng chỉnh xách; dấi me̠nh kác wa̠t dô̠ng tă̠ng nha̒ ti̒nh ngiê̠, nơi thơ̒ kủng, wâ̒n kâl, aw kả, xố tiết kiê̠m; hổ chơ̠ zôổng, vổn tăng za xán xuất, chăn ruôi thúc dấi vát chiến kinh tể hô̠ za di̒nh chỉnh xách.

Dă̠c biê̠t, hưởng dêểnh kí niê̠m 70 năm ngă̒i Thương binh - Liê̠t xi̠, Dáng úy - Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c da̒ tố chức vát dô̠ng vong tla̒w "Hải loo̠ zúp zân”. Thew rỉ da̒ kỏ ha̒ng tlăm lươ̠t CB, CS kơ kwan kwân xư̠ wiê̠n; 100% dơn vi̠ zân kwân tư̠ vê̠, zư̠ bi̠ dô̠ng viên kuố wiê̠n tha za ha̒ng tlăm ngă̒i kông tố chức hải loo̠ zúp kác za di̒nh chỉnh xách, hô̠ nge̒w tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n. Kwa rỉ kỏ ha̒ng chu̠c hô̠ za di̒nh chỉnh xách, hô̠ za di̒nh chỉnh xách ản kác dơn vi̠ tố chức lư̠c lươ̠ng tham za zúp dơ̠ thu wa̠ch loo̠ nhơ za di̒nh thương binh Dinh Kông La̒n, xỏm Chu̒ Buô̠ , xa̠ Mi̠ Wa̒; za di̒nh thương binh Bu̒i Văn Thwí, xa̠ Kwiết Chiển. Mởi ni nhất, lư̠c lươ̠ng zân kwân xa̠ Kwiết Chiển ku̒ng da̒ tham za ngă̒i kông zúp dơ̠ hô̠ za di̒nh liê̠t xi̠ Bu̒i Văn Ính kẩl loo̠... Nhửng wa̠t dô̠ng rỉ da̒ tích kư̠c kóp vâ̒n thưpc hiê̠n chỉnh xách hâ̠w vương kwân dô̠i kủng nhơ ku̠ thế wả kông tác chăm xoóc za di̒nh chỉnh xách, thương binh - liê̠t xi̠, ngươ̒i kỏ kông. Diê̒w ni̒, nỏi như enh Dinh Kông Ba, kon dưở thương binh Dinh Kông La̒n, xỏm Chu̒ Buô̠ , xa̠ Mi̠ Wa̒: Ga di̒nh mu̠ tôi thư̠c xư̠ kám dô̠ng tlước nhửng ha̒nh dô̠ng, wiê̠c la̒ gẳn bỏ dâ̒i ỉ ngiê̠ kuố CB, CS kơ kwan kwân xư̠ wiê̠n va̒ lư̠c lươ̠ng zân kwân kủng nhơ kác tố chức chỉnh tli̠ kuố diê̠ vương. Nhửng wiê̠c la̒ rỉ kuố LLVT wiê̠n cho mu̠ tôi thẩi zưở nhửng ngươ̒i lỉnh thơ̒i chiển va̒ thơ̒i bi̒nh vẩn luôn do̒n kết, gẳn bỏ, mải la̒ dô̒ng dô̠i.


KÁC TIN KHÁC


Xa̠ Dô̠c Lâ̠p gẳn thư̠c hiê̠n nhiê̠m QP – QSĐP mân xâi zư̠ng nông thôn mởi

(WBDT) – Dêểnh chi̒ ni̒, Dô̠c Lâ̠p (Ki̒ Xơn) vẩn la̒ xa̠ dă̠c biê̠t khỏ khăn, tí lê̠ hô̠ nge̒w chiểm 33,76%. Hê̠ thôổng ảng khả zaw thôông chươ ản thwâ̠n tiê̠n; chi̒nh dô̠ văn wả nhâ̠n thức kuố mô̠ch bô̠ vâ̠n ngươ̒i zân ha̠n chể. Zu̒ rêênh rỉ, tloong nhửng năm kwa thư̠c hiê̠n nhiê̠m vu̠ kông tác QP – QSĐP gẳn mân kôông tác zân vâ̠n kết hơ̠p mân xâi zư̠ng NTM kuố LLVT wiê̠n, xa̠ da̒ kóp vâ̒n nơng kaw chất lươ̠ng kơ xớ ha̠ thơ̒ng, dươ kuô̠c khôổng kuố mo̠l zân xa̠ Dô̠c Lâ̠p tư̒ng bước di lêênh...

Da̠i hô̠i thi duô Kwiết thẳng LLVT tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh zai dwa̠n 2012 – 2017

(WBDT) – Ngă̒i 10/10, UBND tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh dal tố chức Da̠i hô̠i thi duô Kwiết thẳng (TDKwT) tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh zai dwa̠n 2012 – 2017

Tlaw tă̱ng 280 xe da̱p tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 - 2018

(WBDT) – Tiếp tu̱c thực hiê̱n chương chi̒nh "Dô̒ng ha̒nh ku̒ng kác ủn ho̱c xinh dêểnh tlươ̒ng” zo Dáng wí – Bô̱ CHQS tính vát dô̱ng. Tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 – 2018 kác kơ kwan , dơn vi̱ LLVT tính da̒ vâ̱n dô̱ng kwiên kóp, úng hô̱ , muô tă̱ng 280 xe da̱p cho kác ủn ho̱c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn tlêênh diê̱ ba̒n tính với tôống tli̱ zả tlêênh 300 tliê̱w dô̒ng.

Xỏm Me̒ - rẩw ẩn ti̒nh kwân zân tloong xâi zư̱ng nông thôn mởi

Dê̒w ni̒ do̒i hói vái vát wi khức me̱nh kuố khổi da̱i do̒n kết to̒n zân, vát wi zân chú, xâi zư̱ng kơ xớ chỉnh tli̱ vưng me̱nh dớ zái kwiết ki̱p thơ̒i kác mâw thwâ̱n vát xinh tloong nô̱i bô̱ nhân zân, zư̱ vưng xư̱ ốn di̱nh wơ̒l chỉnh tli̱, TTATXH tlêênh diê̱ ba̒n. Vởi kinh ngiê̱m xâi zư̱ng the̒nh kông mô hi̒nh la̒ng, bán văn wả kuốc vo̒ng va̒ an ninh ớ 3 xỏm: Nô̱i (xa̱ Dô̱c Lâ̱p), Mon (xa̱ Vúc Tiển) va̒ Kuôc (xa̱ Vủ Minh), tloong năm 2017, LLVT wiê̱n tiếp tu̱c xâi zư̱ng mô hi̒nh ni̒ ớ xỏm Me̒ (xa̱ Iên Kwang). Tloong dỏ tâ̱p chung baw 2 tiêw chỉ xâi zư̠ng NTM gô̒m: môi tlươ̒ng (xổ 17) va̒ ANTTXH (xổ 19). Mo hi̒nh ni̒ bắt dâ̒w thư̠c hiê̠n bớ ngă̒i 4/1 va̒ wa̒n tha̒nh ngă̒i 17/5/2017 da̒ zoong la̠i cho xỏm Me̒ nhửng xư̠ thăi dối tích kư̠c

Xa̠ Bi̒nh Thanh zư̠ vưng an ninh châ̠t tư̠ tlêênh diê̠ ba̒n

(WBDT) - Xa̠ Bi̒nh Thanh, wiê̠n Kaw Vong kỏ 677 hô̠, 2.675 nhân khấw, khinh khôổng ớ 7 xỏm. Mo̠l zân ớ ni chú iểw la̒ nông - lâm ngiê̠p, thwí xán. Tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ kỏ tiển khả Bi̒nh Thanh - Thung Nai nổl bớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, kỏ mô̠ch xổ zwanh ngiê̠p xán xwât vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng va̒ kơ kwan, tố chức dửng chân. Thơ̒i zan kwa xa̠ Bi̒nh Thanh da̠ ngiêm túc xâi zư̠ng ngi̠ kwiết , kể wa̠ch chiến khai kông tác zư̠ zi̒n AMTT, ta̠w ản kết kwá dảng gi nhâ̠n tloong vong tla̒w Twa̒n zân báw vê̠ANTQ.

Vâ̠n dô̠ng thu ản 26 mẳi kích diê̠n bắt kả khu vư̠c loo̒ng hô̒ khôông Da̒


(HBĐT) -  Vo̒ng Kánh xát Môi tlươ̒ng (Kông an tính) vổi hơ̠p wiê̠n Da̒ Bắc, xa̠ Vâ̒i Nươ tố chức vâ̠n dô̠ng mo̠l zân thu nô̠p kông ku̠ bắt kả bă̒ng xung diê̠n.