(HBDT) – Ngă̒i 2/8, UBND wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức Ziḙ̂n tâ̭p KVFT va̒ foo̒ng chôổng khúng bổ (FCKB) năm 2018. Zư̭ va̒ chí da̭w ziển tâ̭p kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính UVBCH T.Ư Dáng, Bỉ thư Tính wí, Tlướng Ban chí da̭w ziển tâ̭p tính, Thiểw tưởng Châ̒n Ma̭nh Kha, Fỏ tham mưw tlướng Bô̭ Tư lêḙ̂nh Kwân khu 3 ku̒ng kác dôô̒ng chỉ tloong Thươ̒ng chư̭c HĐND tính, Thươ̒ng chư̭c UBND tính, lảnh da̭w kác ban, nga̒nh, kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ.

Kuô̭c ziển tâ̭p KVFT va̒ FCKB wiḙ̂n Mai Châw năm 2018 ản tố chức zưở dê̒ mṷc "Chiến LLVT baw tla̭ng thải SSCĐ, chiến diḙ̂ fương baw kác tla̭ng thải Kuốc foo̒ng, tố chức chấn bi̭ thư̭c ha̒nh tác chiển foo̒ng thú” ản chiê thee̒nh 2 fâ̒n ziḙ̂n tâ̭p kơ chể va̒ ziḙ̂n tâ̭p thư̭c binh vởi 3 zai dwa̭n, 5 vẩn dê̒ hwẩn liḙ̂n. Khung ziḙ̂n tâ̭p da̒ vâ̭n ha̒nh dủng kơ chể, dủngngwiên tắc lảnh da̭w, chí hwi, diê̒w ha̒nh, xứ chỉ tốt kác ti̒nh huổng dă̭ch tha. Tố chức thư̭c binh chôổng khúng bổ thew kác ti̒nh huổng xát thư̭c tể, dám báw chiến diḙ̂ fương baw ti̒nh tla̭ng chiển chanh, thư̭c ha̒nh tác chiển foo̒ng thú, dáp ửng iêw kâ̒w nhiḙ̂m vṷ khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha. Tố chức thư̭c binh deẻnh di̭ch dố bô̭ dươ̒ng khôông vâ̭n zṷng dủng ngwiên tắc chiển thwâ̭t, kác i̒nh huổng, kác vẩn dê̒ hwẩn liḙ̂n ziḙ̂n tha dủng kwi chi̒n, ỉ di̭nh da̒ ản Ban chí da̭w Ziển tâ̭p deẻnh zả kaw.


 

Khung ziḙ̂n tâ̭p Hwiḙ̂n wí Mai Châw thư̭c ha̒nh ziḙ̂n tâ̭p tha Ngi̭ kwiết chiến diḙ̂ fương baw tla̭ng thải khấn kấp wê̒l Kuốc foo̒ng.


Kác lư̭c lươ̭ng tham za ziḙ̂n tâ̭p thư̭c binh kửw hô̭ kửw na̭n.Lư̭c lươ̭ng ziển tâ̭p wiḙ̂n Mai Châw thư̭c ha̒nh ziḙ̂n tâ̭p tố chức fương ản deẻnh bắt khúng bổ zái kửw kon tin.


Lư̭c lươ̭ng ziển tâ̭p thư̭c ha̒nh deẻnh bắt khúng bổ.

 

Tloong kwả chi̒nh ziḙ̂n tâ̭p, wiḙ̂n Mai Châw da̒ tố chức hwi dôô̭ng 3.720 ngă̒i k kuố kác lư̭c lươ̭ng va̒ nhân zân diḙ̂ fương, tloong rỉ LLVT tham za 1.600 ngă̒i kôông tố chức tu xướ, fát kwang tlêênh 30 km khả zaw thôông, da̒w, na̭w wét khânh 10 km khoóng thwát dác ta̭i kác tlṷc dươ̒ng, xan lấp 100m2 ố ka, kửng hwả bă̒ng bê tôông khânh 400m ảng khả zaw thôông, tu xướ 1,2 km dươ̒ng kấp fổi tống zả tli̭ ước da̭t khwáng 4,5 tí dôô̒ng.

Thôông kwa ziḙ̂n tâ̭p, da̒ nơng kaw môô̭ch bước nhâ̭n thức chỉnh tli̭, năng lư̭c lảnh da̭w, chi̒nh dô̭ kwán lỉ, diê̒w ha̒nh kuố kấp wí, chỉnh kwiê̒n va̒ k tác tham mưw kuố kác ban nga̒nh, dwa̒n thế khi̒ kỏ ti̒nh huổng xắi tha. Tư̒ng bước nơng kaw chi̒nh dô̭ SSCĐ kuố LLVT, dám báw cho LLVT wiḙ̂n xứ chỉ nhanh, kỏ hiḙ̂w kwá kác ti̒nh huổng. Dôô̒ng thơ̒i nơng kaw kôông tác tiên chiê̒n, vâ̭n dôô̭ng, dôô̭ng viên to̒n zân tham za kúng kổ kác kôông chi̒nh tloong KVFT, kết hơ̭p chă̭t zươ̭ fát chiến KTCH pơ̭i xâi zư̭ng va̒ kúng kổ QPAN, KVFT wiḙ̂n ngă̒i vưng chắc

Ma̭nh Hu̒ng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.

Khẩw tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hwí bó văn bă̒ng, chửng chí

Thôông tư mởi kuố Bô̭ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w vươ̒ ban hă̒nh kwi di̭nh bố xung kác tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i văn bă̒ng, chửng chí. Thew rỉ 6 tlươ̒ng hơ̭p bi̭ thu hô̒i, hái bó văn bă̒ng chửng chí.

Foo̒ng ngươ̒, xứ lỉ chẳl rố bớ kơ xớ

HBDT) – Khâw dơ̭t tâ̭p hwẩn kiển thức fáp lwâ̭t wê̒l foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC) ku̒ng vởi hơn 300 hô̭ kinh zwanh kơ xớ lưw chủ zu li̭ch kôô̭ng dôô̒ng tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw zo Foo̒ng Kắnh xát FCCC va̒ Kửw hô̭ kửw na̭n (KHKN) – Kôông an tính tố chức tlung twâ̒n khảng 9 vươ̒ kwa. Ó chí kỏ ôông Ha̒ Kôông Tui ma̒ hâ̒w hết kác kơ xớ kinh zwanh lưw chủ ớ bán Lác, xa̭ Chiê̒ng Châw da̒ tâ̭p chung ra̒ xwát, xứ lỉ tlang thiết bi̭ FCCC kṷ, hoóng, nơơng kấp kác thiết bi̭ diḙ̂n ta̭i kơ xớ zi̭hc vṷ lưw chủ.

Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí: Bắt 6 dổi tươ̭ng xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒

(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) – Tlươ̭c xư̭ lâi lan kuố ma twỉ, môô̭hc xổ xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c dang ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ni̒. Lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ tăng kươ̒ng nhê̒w biḙ̂n fáp dẩw chănh ngăn chă̭n va̒ bắt nhê̒w vṷ buôn baảnh, vâ̭n chiến, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.