Dê̒w ni̒ do̒i hói vái vát wi khức me̱nh kuố khổi da̱i do̒n kết to̒n zân, vát wi zân chú, xâi zư̱ng kơ xớ chỉnh tli̱ vưng me̱nh dớ zái kwiết ki̱p thơ̒i kác mâw thwâ̱n vát xinh tloong nô̱i bô̱ nhân zân, zư̱ vưng xư̱ ốn di̱nh wơ̒l chỉnh tli̱, TTATXH tlêênh diê̱ ba̒n. Vởi kinh ngiê̱m xâi zư̱ng the̒nh kông mô hi̒nh la̒ng, bán văn wả kuốc vo̒ng va̒ an ninh ớ 3 xỏm: Nô̱i (xa̱ Dô̱c Lâ̱p), Mon (xa̱ Vúc Tiển) va̒ Kuôc (xa̱ Vủ Minh), tloong năm 2017, LLVT wiê̱n tiếp tu̱c xâi zư̱ng mô hi̒nh ni̒ ớ xỏm Me̒ (xa̱ Iên Kwang). Tloong dỏ tâ̱p chung baw 2 tiêw chỉ xâi zư̠ng NTM gô̒m: môi tlươ̒ng (xổ 17) va̒ ANTTXH (xổ 19). Mo hi̒nh ni̒ bắt dâ̒w thư̠c hiê̠n bớ ngă̒i 4/1 va̒ wa̒n tha̒nh ngă̒i 17/5/2017 da̒ zoong la̠i cho xỏm Me̒ nhửng xư̠ thăi dối tích kư̠c

LLVT wiê̠n K Xơn ku̒ng nhân zân xâi zư̠ng kơ xớ h tthơ̒ng thiết iểw xỏm M, x Iên Kwang.

Xỏm Me̒ kỏ 139 hô̠ zân, zân tô̠c Mươ̒ng chiểm 97%. Tlướng xỏm Me̒ Ngwiển Văn To̒n cho mắt: Tlước khi̒ LLVT wiê̠n chiến khai mô hi̒nh xâi zư̠ng la̒ng, bán văn wả kuốc vo̒ng va̒ an ninh, mô̠ch xổ ha̠ thơ̒ng thiết iểw kuố xỏm ko̒n thiểw va̒ iểw. Nhơ ảng khả zaw thông mởi kửng wả ản 327m, hâ̒w hết kác khả nô̠i xỏm la̒ dươ̒ng đất, wiê̠c di la̠i baw muô̒ mươ khả la̒ tlắc tlớ. Nha̒ văn wả xỏm kwa thơ̒i zan za̒i xứ zu̠ng chươ ản tu xướ da̒ thuổng kấp mải nha̒ bi̠ khôống. Vở xư̠ vổi hơ̠p zươ̠ kwân va̒ zân, khâw 5 khảng chiến khai xâi zư̠ng mô hi̒nh, bô̠ mă̠t xỏm Me̒ kỏ nhê̒w thăi dối. Hơm 1 km nhảnh dươ̒ng nô̠i xỏm da̒ ản kửng hwả thew tiêw chwấn NNT (rô̠ng 4 m, dă̒i 20cm); 479m re̠nh chắi rác ản khơi thôông . Nha̒ Văn wả xướ xang khang chang, mải nha̒ lơ̠p tôn le̠nh, talwi ha̠ di̠p va̒ xâi ke̒ moỏng kiên kổ, 550 m2 ảng dô̠ng nha̒ văn wả ản dố bê-tông. Wa̒i tha, LLVT va̒ nhân zân vát kwang tlêênh 5.000 m2 dươ̒ng la̒ng, ngo̠ xỏm, khol khoo̒ng tlêênh 2.000 m mương, re̠nh thwát rác.

Dớ wa̒n tha̒nh ản khổi lươ̠ng kông wiê̠c rỉ da̒ kỏ tlêênh 2.200 lươ̠t ngă̒i kông tham za. Tloong dỏ bô̠ dô̠i va̒ zân kwân la̒ lư̠c lươ̠ng chú lư̠c vởi 1.390 ngă̒i k ông, nhân zân 788 ngă̒i kông, kông an 100 ngă̒i kông. "Ó chí zúp dơ̠ xâi zư̠ng cho xỏn kác kông chi̒nh kiên kổ ma̒ bô̠ dô̠i ko̒n zúp nhân zân nơng kaw nhâ̠n thức tloong vê̠ xinh môi tlươ̒ng, xâi zư̠ng nếp khôổng văn minh” - Tlướng xỏm Me̒ cho hăi

Kông tác dê̒n ơn, dáp ngiê̠, lả le̒nh bo̠c lả réch i ản LLVT wiê̠n Ki̒ Xơn chủ tloo̠ng. LLVT wiê̠n da̒ tă̠ng 70 tliê̠w dô̒ng cho za di̒nh bal Buli Thi̠ Nương, xỏm Me̒, lal vơ̠ liê̠t xi̠ dớ xâi zư̠ng nha̒ ti̒nh ngiê̠ va̒ tă̠ng 28 xe da̠p cho ho̠c xinh nge̒w vươ̠t khỏ. Thew Thươ̱ng tả Ngwiển Vú Oai: Dớ xâi zư̠ng the̒nh kông mô hi̒nh xỏm Me̒, wa̒i xư̠ nổ lư̠c kuố LLVT wiê̠n thi̒ xư̠ nhiê̠t ti̒nh, hướng ửng kuố nhân zân la̒ iểw tổ then chốt. Kỏ ản la̒ nhơ̒ kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n va̒ LLVT wiê̠n da̒ la̒ tốt kông tác tiên chiê̒n, zân vâ̠n dớ mo̠l zân nhâ̠n thức dủng dẳn wơ̒l chú chương xâi zư̠ng la̒ng, bán văn wả kuốc vo̒ng va̒ an ninh. Khắp dêểnh, mo hi̒nh ni̒ xe̠ ản nhân rô̠ng va̒ chiến khai thư̠c hiê̠n ớ xỏm Kan 1, xa̠ Dô̠c Lâ̠p.


KÁC TIN KHÁC


Tlaw tă̱ng 280 xe da̱p tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 - 2018

(WBDT) – Tiếp tu̱c thực hiê̱n chương chi̒nh "Dô̒ng ha̒nh ku̒ng kác ủn ho̱c xinh dêểnh tlươ̒ng” zo Dáng wí – Bô̱ CHQS tính vát dô̱ng. Tloong zi̱p khai záng năm ho̱c mởi 2017 – 2018 kác kơ kwan , dơn vi̱ LLVT tính da̒ vâ̱n dô̱ng kwiên kóp, úng hô̱ , muô tă̱ng 280 xe da̱p cho kác ủn ho̱c xinh kỏ hwa̒n kánh khỏ khăn tlêênh diê̱ ba̒n tính với tôống tli̱ zả tlêênh 300 tliê̱w dô̒ng.

Thơ̒i chiến la̒ dô̒ng dô̠i, thơ̒i bi̒nh i vẩn la̒ dô̒ng dô̠i

(WBDT) - Nha̒ ti̒nh ngiê̠ ản ba̒n zaw cho za di̒nh thương binh Bu̒i Văn E̒w ớ la̒ng Bâ̠l, xa̠ Di̠ch Zảw ngă̒i 11/7/2017 vươ̒ kwa la̒ kẳi nha̒ thử chỉn ma̒ Ban CHQS wiê̠n Tân La̠c da̒ xâi zư̠ng va̒ ba̒n zaw cho kác za di̒nh thương binh - liê̠t xi̠ khỏ khăn wơ̒l nha̒ ớ tlêênh diê̠ ba̒n wiê̠n tloong 5 năm tlớ la̠i ni...

Xa̠ Bi̒nh Thanh zư̠ vưng an ninh châ̠t tư̠ tlêênh diê̠ ba̒n

(WBDT) - Xa̠ Bi̒nh Thanh, wiê̠n Kaw Vong kỏ 677 hô̠, 2.675 nhân khấw, khinh khôổng ớ 7 xỏm. Mo̠l zân ớ ni chú iểw la̒ nông - lâm ngiê̠p, thwí xán. Tlêênh diê̠ ba̒n xa̠ kỏ tiển khả Bi̒nh Thanh - Thung Nai nổl bớ tha̒nh vổ Wa̒ Bi̒nh, kỏ mô̠ch xổ zwanh ngiê̠p xán xwât vâ̠t liê̠w xâi zư̠ng va̒ kơ kwan, tố chức dửng chân. Thơ̒i zan kwa xa̠ Bi̒nh Thanh da̠ ngiêm túc xâi zư̠ng ngi̠ kwiết , kể wa̠ch chiến khai kông tác zư̠ zi̒n AMTT, ta̠w ản kết kwá dảng gi nhâ̠n tloong vong tla̒w Twa̒n zân báw vê̠ANTQ.

Vâ̠n dô̠ng thu ản 26 mẳi kích diê̠n bắt kả khu vư̠c loo̒ng hô̒ khôông Da̒


(HBĐT) -  Vo̒ng Kánh xát Môi tlươ̒ng (Kông an tính) vổi hơ̠p wiê̠n Da̒ Bắc, xa̠ Vâ̒i Nươ tố chức vâ̠n dô̠ng mo̠l zân thu nô̠p kông ku̠ bắt kả bă̒ng xung diê̠n.

Thôổng nhất vân kông nhiê̠m vu̠ kác tiếw ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tỉnh


(HBOM)-Ngă̒i 05/6, ta̠i Bô̠ CHQS tính, Ban tố chức kác wa̠t dô̠ng kí niê̠m 70 năm ngă̒i chwiê̒n thôổng LLVT tính (16/8/1947 - 16/8/2017) da̒ ho̠p, vân kông nhiê̠m vu̠ cho kác tiếw ban.