(HBDT)- Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng (pớ ngă̒i 1/8/2017 dêểnh 30/9/2018), Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính da̒ tiếp nhâ̭n 34.414 hô̒ xơ thú tṷc ha̒nh chỉnh va̒ zái kwiết xong 33.212 hô̒ xơ.


Khâw 1 năm di baw hwa̭t dôô̭ng, dêểnh 30/9/2018, hô̒ xơ, thú tṷc ha̒nh chỉnh ản zái kwiết tlước thơ̒i ha̭ kuố Tlung tâm fṷc vṷ ha̒nh chỉnh kôông tính, chiểm tí lḙ̂ 76,5%. 

Tloong rỉ kỏ 25.417 hô̒ xơ zái kwiết tlước thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 76,5%; 6.445 hô̒ xơ zái kwiết dủng thơ̒i ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 19,4%; 1.350 hô̒ xơ zái kwiết kwả ha̭n, chiểm tí lḙ̂ 4,1%. Wa̒i thai ko̒n kỏ 246 hô̒ xơ ta̭m zư̒ng dơ̭i bố xung dơ̭i bố xung hwă̭c diê̒w chính tha̒nh fâ̒n hô̒ xơ; 53 hô̒ xơ dăng zái kwiết kwả ha̭n va̒ 901 hô̒ xơ dang zái kwiết tloong ha̭n. Dêểnh kuổi khảng 9, Tlung tâm da̒ tlá kết kwá 30.976 hô̒ xơ, 2.243 hô̒ xơ dang dơ̭i tlá kết kwá.

Dă̭c biḙ̂t, bớ 1/8/2018, Xớ KH&ĐT la̒ dơn vi̭ dâ̒w tiên thư̭c hiḙ̂n kơ chể zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh "môô̭ch chă̭ng” dổi pơ̭i kác thú tṷc ha̒nh chỉnh tloong lỉnh vư̭c dăng kỉ tha̒nh lâ̭p va̒ hwa̭t dôô̭ng zwanh ngiḙ̂p. Bớ 1/8 dêểnh 20/9 da̒ tiếp nhâ̭n va̒ zái kwiết 224 hô̒ xơ thuô̭c lỉnh vư̭c ni̒.

Kwa 1 năm hwa̭t dôô̭ng, 100% xổ mo̭l ản kháw xát dê̒w ha̒i loo̒ng wê̒l wiḙ̂c zái kwiết thú tṷc ha̒nh chỉnh kuố Tlung tâm. Tloong rỉ mức dô̭ ha̒i loo̒ng kaw da̭t tí lḙ̂ 84,6%, mức dô̭ ha̒i lo̒ng 15,2%, mức bi̒nh thươ̒ng 0,2%, chăng kỏ fiểw deẻnh zả ó ha̒i loo̒ng ớ tất ká kác tiêw chỉ ku̒ng nhơ tư̒ng tiêw chỉ deẻnh zả.

Dức Fươ̭ng

 


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.