Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.


Ngwiḙ̂nn Khắc Twấn va̒ Ðô̭ Ma̭nh Twẩn.

Khâw rỉ, Ma̭nh Twẩn da̒ kă̭p, tlaw dối va̒ nba̒n ba̭c vởi Khắc Twẩn dớ ku̒ng thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho môô̭ch xổ thỉ xinh thew chí da̭w kuố Vinh. Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho Ma̭nh Twẩn, Khắc Twẩn kan thiḙ̂p, xướ chươ̭, nơng diếm thi ản thwâ̭n lơ̭i, ó bi̭ fát hiḙ̂n, Vinh chú dôô̭ng tham mưw, lươ̭ cho̭n, dê̒ xwất nhân xư̭ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m.

Tloong rỉ Ma̭nh Thwẩn (thơ̒i diếm kỉ Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za năm 2018 vấn chươ kỏ văn bán zởi thiḙ̂w tham za), chú dô̭ng bổ chỉ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m la̒ wiḙ̂c, xinh hwa̭t ta̭i thơ̒ng 5, Nha̒ kheéch Hwa̒ Bi̒nh.

Tloong rỉ foo̒ng 503 la̒ foo̒ng ớ va̒ foo̒ng 504 la̒ foo̒ng chẩm thi chắc ngiḙ̂m. Bô̭ fân Thanh tla, Kôông an zảm xán, báw vḙ̂ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂mk ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i thơ̒ng 4. Thanh tla, zảm xát, báw vḙ̂ Ban la̒ fắch ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i foo̒ng 404. Khươ kâ̒w thang thơ̒ng 4 va̒ 5 kướ khắch ản khwả dớ kắch ly baw ban dêm.

Tố chẩm thi chắc nghiḙ̂m tâ̭p chung va̒ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chẩm thi bớ ngă̒y 29 – 6 -2108 dêểnh ngă̒i 9 – 7 -2018. Thổl kác ngă̒i30-6-2018 dêểnh 3-7-2018, Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn xứ zṷng chiê̒ khwả zo Ngwiḙ̂n Kwang vinh dươ, bóc niêm foong, vớ khwả do̭t nhâ̭p baw foo̒ng 504 dớ chư̭c tếp thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chính xướ dáp ản tlêênh fiểw tlá lơ̒i kuố kác thỉ xinh thew zanh xắch da̒ ản tâ̭p hơ̭p khă̭n.

Tloong vṷ ản ni̒, thú dwa̭n kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn rất tinh vi. Kṷ thế 2 ngươ̒i ni̒ da̒ xứ zṷng daw reḙch thew mép kấp niêm foong thủl dơ̭ng ba̒i thi xổ 2, xổ 1, lể kác ba̒i thi kâ̒n nơng diếm...

Khâw khi xướ, kác dổi tươ̭ng cho ba̒i thi baw thủl dơ̭ng ba̒i, zu̒ng gim hwă̭c fết hô̒ zản lêênh tơ̒ niêm foong ba̒i thi dớ tỏ bi̭ fát hiḙ̂n. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hơ̭p ba̒i thi dá "scan” lêênh vi tỉnh chươ ví xướ, Ma̭nh twẩn vớ mẳi vi tỉnh rơ̒i tiển hă̒nh scan la̭i to̒n bô̭ ba̒i thi va̒ copy de̒ lêênh tâ̭p ba̒i thi da̒ scan tlước rỉ.

Kăn ử kết kwá diê̒w tla, lơ̒i khai kuố bi̭ kan, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ chưng kâ̒w Viḙ̂n khwa hoo̭c hi̒nh xư̭ Bô̭ Kôông an tiển hă̒nh zảm di̭nh 210 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 77 thỉ xinh kỏ rẩw hiḙ̂w bi̭ kan thiḙ̂p, nơng diếm.

Kết lwâ̭n zảm di̭nh, xác di̭nh 140/210 ba̒i thi kuố 56 thỉ xinh tấi, xả, chính xướ dáp ản, kác dáp ản tlêênh ba̒i thi chắc ngiḙ̂m chăng fái zo môô̭ch ngươ̒i tô tha. Kết kwá chẩm thấm di̭nh kúo Bô̭ GD&ĐT xác di̭nh 140 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 56 thỉ xinh ản kan thiḙ̂p nơng diếm ít nhất 0,2 diếm dêểnh kaw nhát 9,25 diếm/1 môn thi.

Tloong xổ ni̒ kỏ thỉ xinh Dô̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Anh la̒ thôn roo̭ch kuố Ngwiḙ̂n Kwang Vinh, môn twản nơng 4,6 diếm, môn ngwa̭i ngư̭ nơng 5,2 diếm.Tloong wiêc kan thiḙ̂p nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m, bi̭ kan Ma̭nh Twẩn thươ̒ nhâ̭n ản hướng lơ̭i bất chỉnh 550 tliḙ̂w dôô̒ng.

Wa̒i tha, két kwá diê̒w tla ko̒n xác di̭nh, tloong ki̒ thi THPT kuóc za năm 2017, ngwiḙ̂n Khắc Twẩn da̒ chư̭c tiếp kan thiḙ̂p, nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m cho thôn mêê̒nh la̒ thỉ xinh Dinh Ngo̭c Tháw.

Dổi vởi môn thi tư̭ lwâ̭n, Dô̭ Ma̭nh Twẩn khai nhâ̭n ko̒n ản Vinh chí da̭w la̒ "Xinh fắch” (ma̭ hwả xổ bảw zanh thỉ xinh bớ fâ̒n mê̒m kwán lỉ thi) chẩm thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn, mă̭c zu̒ Twẩn ó kỏ nhiḙ̂m vṷ.

Thôông kwa wiḙ̂c la̒ "Xinh fắch”, Dô̭ Ma̭nh Twẩn tâ̭p hơ̭p dươ la̭i cho Vinh zanh xắch kác thỉ xinh kâ̒n nơng diếm thi môn ngư̭ văn dớ Vinh chí da̭w, xứ lỉ. Kết kwá chẩm thấm di̭nh ba̒i thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn kuố Bô̭ GD&ĐT xác dinh kỏ 22 ba̒i thi kuố 22 thỉ xinh ản chẩm chânh lêḙ̂ch diếm bớ 1,25 dêểnh 4,75.

Kwả chi̒nh dẩw chănh, kơ kwan diê̒w tla chươ kỏ dú kăn kử kết lwâ̭n kác kả nhân liên kwan kỏ rẩw hiḙ̂w xai fa̭m tloong kan thiḙ̂p, nơng diếm môn ngư̭ văn nhơ̒ lơ̒i khai kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn

Kwả chi̒nh diê̒w tla, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ tiển hă̒nh diê̒w tla vớ rôô̭ng vṷ ản, xem xét chắch nhiḙ̂m nhửng ngươ̒i kỏ kwan hḙ̂, nhơ̒ Ngwiḙ̂n kwang Vinh, Dô̭ Ma̭nh Twẩn kan thiḙ̂p, nơng diếm cho kác thỉ xinh, chách nhiḙ̂m thân nhân thỉ xinh; chắch nhiḙ̂m kuố thănh fviên Ban Chí da̭w Ki̒ thi THPT kuố tính va̒ kác thă̒nh viên ko̒n la̭i kuố Hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh khi̒ dớ xắi tha kan thiḙp, nơng diếm cho ba̒i thi kác thỉ xinh, twi nhiên ó kỏkăn kử dớ xứ lỉ tloong vṷ ản.

Thew Bảw CAND

 


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.