Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an xác di̭nh ó chí tloong năm 2018, ma̒ ngăi bớ năm 2017, ôông Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn, chwiên viên Foo̒ng Kháw thỉ va̒ Kwán lỉ chất lươ̭ng zảw zṷc, Xớ GD&ĐT tính Hwa̒ Bi̒nh da̒ kan thiḙ̂p, xướ diếm.


Ngwiḙ̂nn Khắc Twấn va̒ Ðô̭ Ma̭nh Twẩn.

Khâw rỉ, Ma̭nh Twẩn da̒ kă̭p, tlaw dối va̒ nba̒n ba̭c vởi Khắc Twẩn dớ ku̒ng thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c kan thiḙ̂p nơng diếm thi cho môô̭ch xổ thỉ xinh thew chí da̭w kuố Vinh. Dớ ta̭w diê̒w kiḙ̂n cho Ma̭nh Twẩn, Khắc Twẩn kan thiḙ̂p, xướ chươ̭, nơng diếm thi ản thwâ̭n lơ̭i, ó bi̭ fát hiḙ̂n, Vinh chú dôô̭ng tham mưw, lươ̭ cho̭n, dê̒ xwất nhân xư̭ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m.

Tloong rỉ Ma̭nh Thwẩn (thơ̒i diếm kỉ Kwiết di̭nh tha̒nh lâ̭p hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za năm 2018 vấn chươ kỏ văn bán zởi thiḙ̂w tham za), chú dô̭ng bổ chỉ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂m la̒ wiḙ̂c, xinh hwa̭t ta̭i thơ̒ng 5, Nha̒ kheéch Hwa̒ Bi̒nh.

Tloong rỉ foo̒ng 503 la̒ foo̒ng ớ va̒ foo̒ng 504 la̒ foo̒ng chẩm thi chắc ngiḙ̂m. Bô̭ fân Thanh tla, Kôông an zảm xán, báw vḙ̂ tố chẩm thi chắc ngiḙ̂mk ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i thơ̒ng 4. Thanh tla, zảm xát, báw vḙ̂ Ban la̒ fắch ăn, ngí, la̒ wiḙ̂c ta̭i foo̒ng 404. Khươ kâ̒w thang thơ̒ng 4 va̒ 5 kướ khắch ản khwả dớ kắch ly baw ban dêm.

Tố chẩm thi chắc nghiḙ̂m tâ̭p chung va̒ thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chẩm thi bớ ngă̒y 29 – 6 -2108 dêểnh ngă̒i 9 – 7 -2018. Thổl kác ngă̒i30-6-2018 dêểnh 3-7-2018, Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn xứ zṷng chiê̒ khwả zo Ngwiḙ̂n Kwang vinh dươ, bóc niêm foong, vớ khwả do̭t nhâ̭p baw foo̒ng 504 dớ chư̭c tếp thư̭c hiḙ̂n wiḙ̂c chính xướ dáp ản tlêênh fiểw tlá lơ̒i kuố kác thỉ xinh thew zanh xắch da̒ ản tâ̭p hơ̭p khă̭n.

Tloong vṷ ản ni̒, thú dwa̭n kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn va̒ Ngwiḙ̂n Khắc Twẩn rất tinh vi. Kṷ thế 2 ngươ̒i ni̒ da̒ xứ zṷng daw reḙch thew mép kấp niêm foong thủl dơ̭ng ba̒i thi xổ 2, xổ 1, lể kác ba̒i thi kâ̒n nơng diếm...

Khâw khi xướ, kác dổi tươ̭ng cho ba̒i thi baw thủl dơ̭ng ba̒i, zu̒ng gim hwă̭c fết hô̒ zản lêênh tơ̒ niêm foong ba̒i thi dớ tỏ bi̭ fát hiḙ̂n. Môô̭ch xổ tlươ̒ng hơ̭p ba̒i thi dá "scan” lêênh vi tỉnh chươ ví xướ, Ma̭nh twẩn vớ mẳi vi tỉnh rơ̒i tiển hă̒nh scan la̭i to̒n bô̭ ba̒i thi va̒ copy de̒ lêênh tâ̭p ba̒i thi da̒ scan tlước rỉ.

Kăn ử kết kwá diê̒w tla, lơ̒i khai kuố bi̭ kan, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ chưng kâ̒w Viḙ̂n khwa hoo̭c hi̒nh xư̭ Bô̭ Kôông an tiển hă̒nh zảm di̭nh 210 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 77 thỉ xinh kỏ rẩw hiḙ̂w bi̭ kan thiḙ̂p, nơng diếm.

Kết lwâ̭n zảm di̭nh, xác di̭nh 140/210 ba̒i thi kuố 56 thỉ xinh tấi, xả, chính xướ dáp ản, kác dáp ản tlêênh ba̒i thi chắc ngiḙ̂m chăng fái zo môô̭ch ngươ̒i tô tha. Kết kwá chẩm thấm di̭nh kúo Bô̭ GD&ĐT xác di̭nh 140 ba̒i thi chắc ngiḙ̂m kuố 56 thỉ xinh ản kan thiḙ̂p nơng diếm ít nhất 0,2 diếm dêểnh kaw nhát 9,25 diếm/1 môn thi.

Tloong xổ ni̒ kỏ thỉ xinh Dô̭ Ngwiḙ̂n Hwa̒ng Anh la̒ thôn roo̭ch kuố Ngwiḙ̂n Kwang Vinh, môn twản nơng 4,6 diếm, môn ngwa̭i ngư̭ nơng 5,2 diếm.Tloong wiêc kan thiḙ̂p nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m, bi̭ kan Ma̭nh Twẩn thươ̒ nhâ̭n ản hướng lơ̭i bất chỉnh 550 tliḙ̂w dôô̒ng.

Wa̒i tha, két kwá diê̒w tla ko̒n xác di̭nh, tloong ki̒ thi THPT kuóc za năm 2017, ngwiḙ̂n Khắc Twẩn da̒ chư̭c tiếp kan thiḙ̂p, nơng diếm ba̒i thi chắc ngiḙ̂m cho thôn mêê̒nh la̒ thỉ xinh Dinh Ngo̭c Tháw.

Dổi vởi môn thi tư̭ lwâ̭n, Dô̭ Ma̭nh Twẩn khai nhâ̭n ko̒n ản Vinh chí da̭w la̒ "Xinh fắch” (ma̭ hwả xổ bảw zanh thỉ xinh bớ fâ̒n mê̒m kwán lỉ thi) chẩm thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn, mă̭c zu̒ Twẩn ó kỏ nhiḙ̂m vṷ.

Thôông kwa wiḙ̂c la̒ "Xinh fắch”, Dô̭ Ma̭nh Twẩn tâ̭p hơ̭p dươ la̭i cho Vinh zanh xắch kác thỉ xinh kâ̒n nơng diếm thi môn ngư̭ văn dớ Vinh chí da̭w, xứ lỉ. Kết kwá chẩm thấm di̭nh ba̒i thi tư̭ lwâ̭n môn ngư̭ văn kuố Bô̭ GD&ĐT xác dinh kỏ 22 ba̒i thi kuố 22 thỉ xinh ản chẩm chânh lêḙ̂ch diếm bớ 1,25 dêểnh 4,75.

Kwả chi̒nh dẩw chănh, kơ kwan diê̒w tla chươ kỏ dú kăn kử kết lwâ̭n kác kả nhân liên kwan kỏ rẩw hiḙ̂w xai fa̭m tloong kan thiḙ̂p, nơng diếm môn ngư̭ văn nhơ̒ lơ̒i khai kuố Dô̭ Ma̭nh Twẩn

Kwả chi̒nh diê̒w tla, Kơ kwam ANDT Bô̭ Kôông an da̒ tiển hă̒nh diê̒w tla vớ rôô̭ng vṷ ản, xem xét chắch nhiḙ̂m nhửng ngươ̒i kỏ kwan hḙ̂, nhơ̒ Ngwiḙ̂n kwang Vinh, Dô̭ Ma̭nh Twẩn kan thiḙ̂p, nơng diếm cho kác thỉ xinh, chách nhiḙ̂m thân nhân thỉ xinh; chắch nhiḙ̂m kuố thănh fviên Ban Chí da̭w Ki̒ thi THPT kuố tính va̒ kác thă̒nh viên ko̒n la̭i kuố Hô̭i dôô̒ng thi THPT kuốc za 2018 tính Hwa̒ Bi̒nh khi̒ dớ xắi tha kan thiḙp, nơng diếm cho ba̒i thi kác thỉ xinh, twi nhiên ó kỏkăn kử dớ xứ lỉ tloong vṷ ản.

Thew Bảw CAND

 


KÁC TIN KHÁC


Hwiḙ̂n Tân La̭c xứ fa̭t 10 tliḙ̂w dôô̒ng dổi tươ̭ng dươ tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Ngă̒I 26/3, Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c tha Kwiết di̭nh xứ fa̭t vi fa̭m hă̒nh chỉnh xổ thiê̒n 10 tliḙ̂w dôổng dổi tươ̭ng kỏ hă̒nh vi dăng tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l zi̭ch bêḙ̂nh Covid-19 tlêênh chăng facebook kả nhân.

Li̭nh 5 năm 6 khảng tu̒ vi̒ ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ

(HBDT) – Ngă̒I 20/2, TĂN tính vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fuc sthấm xét xứ thew dơn khảng kảw xin zám nhḙl hi̒nh fa̭t kuố bi̭ kảw Bu̒i Văn Án (KN 1969), chú ta̭i xỏm Nhón, xa̭ Xwân Fong, năi lag xa̭ Hơ̭p Fong (Kaw Fong) bi̭ TĂN hwiḙ̂n Tân La̭c xét xứ wê̒l thô̭i "ta̒ng chư̭ tlải fép” chất ma twỉ

Hwiḙ̂n La̭c Xơn chủ tloo̭ng kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng

(HBDT) - Hwiḙ̂n la̭c Xơn kỏ tống ziḙ̂n tích dất lâm ngiḙ̂p 35.255ha, chiểm 60,07% ziḙ̂n tích rư̒ng tư̭ nhiên to̒n hwiḙ̂n. Nhửng năm kwa kôông tác kwán lỉ, báw vḙ̂ va̒ fát chiến rư̒ng (BV&FCR) ản hwiḙ̂n chủ tloo̭ng lẳnh da̭w, chí da̭w thư̭c hiên. Dă̭c biḙ̂t tloong kôông tác tiên chiê̒n, fố biển kác kwi di̭nh kuố fáp lwâ̭t wê̒l kwán lỉ, BV&FCR, nơng kaw nhâ̭n thức kuố chú rư̒ng va̒ ngươ̒i zân; fát hiḙ̂n va̒ xứ lỉ kác vṷ vi fa̭m Lwâ̭t BV&FCR... Kwa rỉ ki̭p thơ̒i ngăn chă̭n kác hă̒nh vi vi fa̭m tloong lỉnh vư̭c lâm ngiḙ̂p.

Hwiḙ̂n Iên Thwí hoo̭c va̒ la̒ thew Bác, kóp fâ̒n thư̭c hiḙ̂n thẳng lơ̭i ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i Dáng bô̭ kác kấp

(HBDT) – Hwiḙ̂n wí Iên Thwí da̒ dươ wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p va̒ la̒ thew tư tướng, da̭w dức, foong kắch Hô̒ Chỉ Minh va̒ Chương chi̒nh hă̒nh dôô̭ng xổ 05 wê̒l thư̭c hiḙ̂n Ngi̭ kwiết Da̭i hô̭i (NKWDH) Dáng bô̭ kác kấp nhiḙ̂m ki̒ 2015 – 2020, gẳn ku̒ng thư̭c hiḙ̂n nhiḙ̂m vṷ chỉnh tli̭ kuố kác kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương. Ni la̒ kắch la̒ zúp Dáng bô̭ hwiḙ̂n lẳnh da̭w thư̭c hiên tốt kác mṷc tiêw wê̒l xâi zư̭ng Dáng va̒ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiên kác chí tiêw dê̒ tha ta̭i NKWDH Dáng bô̭ kác kấp.

Bỉ thư Tính wí Bu̒i Văn Tính zư̭ lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020 ta̭i thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Dung 8h ngă̒i 11/2, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng tính, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh da̒ tó chức Lḙ̂ zaw, nhâ̭n kwân năm 2020. Dêểnh zư̭ va̒ dôô̭ng kác tân binh lêênh dươ̒ng nhâ̭p ngṷ kỏ dôô̒ng chỉ Bu̒i Văn Tính, Wí viên BCH TƯ Dáng, Bỉ thư Tính wí; lẳnh da̭w kác ban, ngă̒nh. dwa̒n thế, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương va̒ dôông nhê̒w thân nhân kác tân binh tlủng tiến.