Vớ rôô̭ng vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/5/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ tha Kiwết di̭nh khới tổ bi̭ kan. Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, Lêḙ̂nh khảm xét dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên, Fỏ Tlươ̒ng foo̒ng kháw thỉ & Kwán lỉ chất lươ̭ng, Fỏ Tlướng Ban chẩm thi, fṷ chắch chẩm ba̒i tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i dê̒w 356 – Bô̭ Lwâ̭t Hi̒nh xư̭.


Kết kwá diê̒w tla xác di̭nh, bi̭ kan Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên khinh ngă̒i 04/3/1974, chủ ta̭i xổ 28, tố 10, dươ̒ng Ngô Xi̭ Liên, fươ̒ng Fương Lâm, TF Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh, da̒ kỏ hă̒nh vi lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n nhiḙ̂m vṷ ản zaw chư̭c tiếp kan thiḙ̂p va̒ chí da̭w kác Tố tlướng chẩm thi tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn nơng diếm thi tlải Kwi chể thiTlung hoo̭c fố thôông  Kuốc za năm hoo̭c 2018 ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nhBi̭ kan Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên

Ngă̒i 14/5/2019, khâw khi ản Viḙ̂n kiếm xát nhân zân tổi kaw fê chwán, Kơ kwan An ninh diê̒w tla – Bô̭ Kôông an da̒ thư̭c hiḙ̂n tôổng da̭t Kwiết di̭nh khới tổ bi̭ kan, thi Lêḙ̂nh bắt bi̭ kan dớ ta̭m zam, khảm xét nơi ớ va̒ nơi la̒ wiḙ̂c dổi vởi Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên

Vṷ ản dang tiếp tṷc ản diê̒w tla dớ xứ lỉ ngiêm tlước fáp lwâ̭t.


Thew CongthongtindientuBocongan

KÁC TIN KHÁC


Tăng kươ̒ng kôông tác thănh tla, zảm xát wê̒l kwán lỉ dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính

(HBDT) – Tloong nhửng năm kwa, kôông tác kwán lỉ dất dai (KLDD) ziển biển fức ta̭p, wiḙ̂c vi fa̭m fáp lwâ̭t tloong lỉnh vư̭c ni̒ vấn ko̒n tô̒n ta̭i. Dớ zái kwiết zứt diếm kác vẩn dê̒ fát xinh tloong kôông tác KLDD, UBNZ tính chí da̭w Thănh tla tính, Xớ TN&MT tăng kươ̒ng kwán lỉ Nha̒ nước wê̒l lỉnh vư̭c dất dai tlêênh diḙ̂ ba̒n tính.

Tôống kết kôông tác Kwuốc foo̒ng, Kwân xư̭ diḙ̂ fương năm 2019

(HBDT) – Năm 2019, vởi xư̭ nổ lư̭c kuố ká hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ va̒ to̒n zân, kôông tác kwuốc foo̒ng, kwân xư̭ diḙ̂ fương ( KWF-KWXDF) ản chiến khai to̒n ziḙ̂n, ko hiḙ̂w kwá

Dôô̒ng bô̭ kác zái fáp chôổng buôn lâ̭w, ha̒ng zá, ha̒ng kẻm chất lươ̭ng

(HBDT) – Thơ̒i zan kwa, lư̭c lươ̭ng Kwán lỉ thi̭ tlươ̒ng va̒ kác ngă̒nh chức năng tleenh diḙ̂ ba̒n tính da̒ chú dôô̭ng tăng kươ̒ng kôông tác thănh tla, kiếm tla, xâi zư̭ng kác zái fáp chôổng buôn lâ̭w, ha̒ng zá, kẻm chất lươ̭ng. Tloong rỉ dấi meḙnh tiên chiê̒n, hổ chơ̭ thôông tin nhâ̭n mắt, fân biḙ̂t ha̒ng zá, ha̒ng kẻm chất lươ̭ng dêểnh ngươ̒i tiêw zu̒ng bă̒ng nhê̒w hi̒nh thức. Dôô̒ng thơ̒i, chủ tloo̭ng xâi zư̭ng kơ chể, chỉnh xắch dớ khwiển khích kác zwănh ngiḙ̂p dăng kỉ báw hô̭ kwiê̒n nhản hiḙ̂w va̒ kiếw zảng kôông ngiḙ̂p ha̒ng hwả, kóp fâ̒n dấi lu̒i na̭n ha̒ng za, ha̒ng kẻm chất lươ̭ng.

Tha kwân thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông chẩn áp thô̭i fa̭m báw vḙ̂ Thết Ngwiên dản 2020

(HBDT) - Kôông an tính vươ̒ tố chức Lḙ tha kwân thư̭c hiḙ̂n dơ̭t kaw diếm tẩn kôông chẩn áp thô̭i fa̭m m báw vḙ̂ Thết Ngwiên dản 2020 thew Kể hwă̭ch xổ 453/KH-CAP-PV01

Xa̭ Dô̒ng Chum fẩn dẩw xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n “kheḙch” tḙ̂ nan xa̭ hô̭i

(HBDT) – Zai dwa̭n 2015 – 2017, tlêênh diḙ̂ ba̒n xa̭ Dô̒ng Chum (Da̒ Bắc) kỏ 7 dổi tươ̭ng ngiḙ̂n va̒ ngi ngiḙ̂n ma twỉ; tḙ̂ na̭n kơ̒ bă̭c thươ̒ng xwiên xắi tha. Tlước ti̒nh hi̒nh thô̭i fa̭m ziển biển fức ta̭p, kấp wí, chỉnh kwiê̒n, ban, ngă̒nh, dwa̒n thế xa̭ va̒ kác thơ̒ng lớp nhân zân da̒ thư̭c hiḙ̂n dôô̒ng bô̭ nhê̒w zái fáp nhă̒m nổ lư̭c xâi zư̭ng diḙ̂ ba̒n "kheḙch” tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i. Kóp fâ̒n zư̭ vưng an ninh nôông thôn, thúc dấi fát chiến KT-XH diḙ̂ fương.