(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Kwa 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an, Kôông an tính va̒ Kôông an kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p ku̒ng kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c zwi chi̒ va̒ xâi zư̭ng 59 mô hi̒nh wê̒l foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, TNXH, như Mô hi̒nh "Kơ kwan tư̭ kwán wê̒l ANCT”, "Nha̒ tlươ̒ng tư̭ kwán wê̒l ANCT” "Nha̒ tlươ̒ng an twa̒n chang ma twỉ” "Kṷm an ninh záp ranh”, "Kṷm dwa̒n kết kwân zân”... Nhơ̒ thể, kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c da̒ fổi hơ̭p vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an va̒ kác xớ, nga̒nh, UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ zái kwiết tốt kác dơn, thư, khiểw na̭i, tổ kảw, tâ̭p tâ̭p dôông mo̭l tlêênh diḙ̂ ba̒n. Vởi nhửng tha̒nh tích da̒ da̭t ản, 5 năm kwa da̒ kở 5 kơ kwan, 4 zwanh ngiḙ̂p nhâ̭n ản Kơ̒ thi duôi; 10 dơn vi̭ vi̭ nhâ̭n ản bă̒ng khen kuố Bô̭ Kôông an; 39 dơn vi̭ nhâ̭n bă̒ng khen kuố UBND tính; 268 dơn vi̭ ản nhâ̭n zẩi khen kuố Zảm dôốc Kôông an tính.

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhển meḙnh: Foong tla̒w BVANTK kỏ ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng dổi vởi nhiḙ̂m vṷ zư vưng ốn di̭nh ANCT – CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zo rỉ, dớ tiếp tṷc fát hwi nhửng kết kwá da̭t ản, tloong thơ̒i zan dêểnh, lư̭c lươ̭ng Kôông an kâ̒n tiếp tṷ tăng kươ̒ng kôông tác kôông tác nẳm va̒ zư̭ bảw ti̒nh hi̒nh, chú dôô̭ng hửng zâ̭n, kiếm tla, tố chức deẻnh zả, fân lo̭i foong tla̒w ta̭i kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c; tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Kết lwâ̭n xổ 86/KL-TW ngă̒i 5/11/2010 kuố Bô̭ chỉnh tli̭ wê̒l "Tăng kươ̒ng xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng wê̒l kôông tác fo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m tloong ti̒nh hi̒nh mởi ”. Koi tloo̭ng kôông tác zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng, nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, dáng viên, kôông nhân viên, hoo̭c xinh, xinh viên, nơng kaw kánh zác, foo̒ng ả âm mưw thú dwa̭n "ziḙ̂n biển hwa̒ bi̒nh”, tâ̭p hơ̭p khức meḙnh kuố to̒n zân tham za zư̭ zi̒n ANCT ớ kơ xớ....

 


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tlaw bă̒ng khen kuố UBND tín cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc

 

Nhân zi̭p ni̒, UBND tính da̒ tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân; Zảm dôốc Kôông an tính tă̭ng zẩi khen cho 9 tâ̭p thế, 14 kả nhân vi̒ da̒ kỏ ha̒nh tích xwất xắc tloong 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”

MH

 


KÁC TIN KHÁC


Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí: Bắt 6 dổi tươ̭ng xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒

(HBDT) – Thew thôông tin ban dâ̒w bớ Kôông an hwiḙ̂n Iên Thwí, baw khwáng 13h15’ ngă̒i 30/10/2019, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Ngiê̒, xa̭ Ngo̭c Lương (Yên Thwí) xắi tha môô̭ch vṷ xô xát zươ̭ 2 nhỏm mo̭l, kwả chi̒nh xô xát zu̒ng khủng bẳnh kha̒ va̒ hwí hwa̭i ta̒i xán la̒ cho 3 ngươ̒i bi̭ thương, 2 xe ô tô hư hoóng, thiḙ̂t ha̭i ta̒i xán ước tỉnh khwáng 100 tliḙ̂w dôô̒ng.

Kôông an hwiḙ̂n Tân La̭c dẩw chănh hiḙ̂w kwá vởi thô̭i fa̭m wê̒l ma twỉ

(HBDT) – Tlươ̭c xư̭ lâi lan kuố ma twỉ, môô̭hc xổ xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Tân La̭c dang ngăn chă̭n hiḙ̂w kwá tai, tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i ni̒. Lư̭c lươ̭ng Kôông an hwiḙ̂n da̒ tăng kươ̒ng nhê̒w biḙ̂n fáp dẩw chănh ngăn chă̭n va̒ bắt nhê̒w vṷ buôn baảnh, vâ̭n chiến, ta̒ng chư̭ tlải fép chất ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n.

Tâ̭p chung zái kwiết kác diếm noỏng vi fa̭m hă̒nh lang zaw thôông

(HBDT) – Kỏ 2 diếm noỏng thươ̒ng xwiên vi fa̭m hă̒nh lang an twa̒n zaw thôông (ZTZT) dang ản thi̭ chẩn Mươ̒ng Khển (Tân La̭c) tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp xứ lỉ, nhă̒m thiết lâ̭p châ̭t tư̭ hă̒nh lang ATZT la̒ diếm chơ̭ tlung tâm thi̭ chẩn tlêênh tlṷc kwuốc lô̭ 12B va̒ diếm chơ̭ khu 6 nă̒m tlêênh kwuốc lô̭ 6.

Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

15 bi̭ kan bi̭ dê̒ ngi̭ chwi tổ tloong vṷ zan lâ̭n diếm thi ta̭i Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.