(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Kwa 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an, Kôông an tính va̒ Kôông an kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p ku̒ng kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c zwi chi̒ va̒ xâi zư̭ng 59 mô hi̒nh wê̒l foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, TNXH, như Mô hi̒nh "Kơ kwan tư̭ kwán wê̒l ANCT”, "Nha̒ tlươ̒ng tư̭ kwán wê̒l ANCT” "Nha̒ tlươ̒ng an twa̒n chang ma twỉ” "Kṷm an ninh záp ranh”, "Kṷm dwa̒n kết kwân zân”... Nhơ̒ thể, kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c da̒ fổi hơ̭p vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an va̒ kác xớ, nga̒nh, UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ zái kwiết tốt kác dơn, thư, khiểw na̭i, tổ kảw, tâ̭p tâ̭p dôông mo̭l tlêênh diḙ̂ ba̒n. Vởi nhửng tha̒nh tích da̒ da̭t ản, 5 năm kwa da̒ kở 5 kơ kwan, 4 zwanh ngiḙ̂p nhâ̭n ản Kơ̒ thi duôi; 10 dơn vi̭ vi̭ nhâ̭n ản bă̒ng khen kuố Bô̭ Kôông an; 39 dơn vi̭ nhâ̭n bă̒ng khen kuố UBND tính; 268 dơn vi̭ ản nhâ̭n zẩi khen kuố Zảm dôốc Kôông an tính.

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhển meḙnh: Foong tla̒w BVANTK kỏ ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng dổi vởi nhiḙ̂m vṷ zư vưng ốn di̭nh ANCT – CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zo rỉ, dớ tiếp tṷc fát hwi nhửng kết kwá da̭t ản, tloong thơ̒i zan dêểnh, lư̭c lươ̭ng Kôông an kâ̒n tiếp tṷ tăng kươ̒ng kôông tác kôông tác nẳm va̒ zư̭ bảw ti̒nh hi̒nh, chú dôô̭ng hửng zâ̭n, kiếm tla, tố chức deẻnh zả, fân lo̭i foong tla̒w ta̭i kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c; tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Kết lwâ̭n xổ 86/KL-TW ngă̒i 5/11/2010 kuố Bô̭ chỉnh tli̭ wê̒l "Tăng kươ̒ng xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng wê̒l kôông tác fo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m tloong ti̒nh hi̒nh mởi ”. Koi tloo̭ng kôông tác zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng, nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, dáng viên, kôông nhân viên, hoo̭c xinh, xinh viên, nơng kaw kánh zác, foo̒ng ả âm mưw thú dwa̭n "ziḙ̂n biển hwa̒ bi̒nh”, tâ̭p hơ̭p khức meḙnh kuố to̒n zân tham za zư̭ zi̒n ANCT ớ kơ xớ....

 


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tlaw bă̒ng khen kuố UBND tín cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc

 

Nhân zi̭p ni̒, UBND tính da̒ tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân; Zảm dôốc Kôông an tính tă̭ng zẩi khen cho 9 tâ̭p thế, 14 kả nhân vi̒ da̒ kỏ ha̒nh tích xwất xắc tloong 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”

MH

 


KÁC TIN KHÁC


Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒ (Mai Châw) la̒ 2 xa̭ tloo̭ng diếm, fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ va̒ ma twỉ. Da̭i tả Fa̭m Hô̒ng Twiển, Zảm dôốc Kôông an tính cho mắt: Kṷ thế hwả chí da̭w kuố Bô̭ Kôông an, Tính wí, UBND tính, Kôông an tính da̒ cú dôô̭ng ban ha̒nh Kể hwa̭ch xổ 117/KH – CAT-PV11-PC47 wê̒l fân kôông lư̭c ươ̭ng foo̒ng ngươ̒ dẩw chanh vởi thô̭i fa̭m ma twỉ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n Mai Châw; chiến khi kể hwa̭ch wê̒l chwiến hwả diḙ̂ ba̒n tloong diếm fức ta̭p wê̒l an ninh châ̭t tư̭ ta̭i 2 xa̭ Hang Kiê va̒ Pa̒ Ko̒.

Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh: Fả chwiên ản deẻnh ba̭c lởn zưở hi̒nh thức ka dả ka

(HBDT) – Kôông an thă̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh vươ̒ fả chwiên ản mang biḙ̂t hiḙ̂w 120H wê̒l hi̒nh thức dả ka ăn thiê̒n.

Chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭n xa̭ hô̭i cho 100 ngươ̒i ta̭i Da̒ Bắc

(HBDT) – Ta̭i hwiḙ̂n Da̒ Bắc, Chi kṷc Foo̒ng chôổng tḙ̂ na̭ xa̭ hô̭i (Xớ LD-TB&XH) vươ̒ tố chức Hô̭i ngi̭ chiê̒n thôông nơng kaw nhâ̭n thức foo̒ng chổng tḙ̂ nan ma twỉ, mai zâm, buôn baảnh fṷ nư̭ va̒ tlé em cho 100 da̭i biếw da̭i ziḙ̂n chi hô̭i fṷ nư̭, chi dwa̒n thanh niên thôn, xỏm thuô̭c 5 xa̭ tlêênh diḙ̂ ba̒n hwiḙ̂n