(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.

Kwa 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an, Kôông an tính va̒ Kôông an kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ da̒ chú dôô̭ng fổi hơ̭p ku̒ng kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c zwi chi̒ va̒ xâi zư̭ng 59 mô hi̒nh wê̒l foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, TNXH, như Mô hi̒nh "Kơ kwan tư̭ kwán wê̒l ANCT”, "Nha̒ tlươ̒ng tư̭ kwán wê̒l ANCT” "Nha̒ tlươ̒ng an twa̒n chang ma twỉ” "Kṷm an ninh záp ranh”, "Kṷm dwa̒n kết kwân zân”... Nhơ̒ thể, kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c da̒ fổi hơ̭p vởi lư̭c lươ̭ng Kôông an va̒ kác xớ, nga̒nh, UBND kác hwiḙ̂n, tha̒nh fổ zái kwiết tốt kác dơn, thư, khiểw na̭i, tổ kảw, tâ̭p tâ̭p dôông mo̭l tlêênh diḙ̂ ba̒n. Vởi nhửng tha̒nh tích da̒ da̭t ản, 5 năm kwa da̒ kở 5 kơ kwan, 4 zwanh ngiḙ̂p nhâ̭n ản Kơ̒ thi duôi; 10 dơn vi̭ vi̭ nhâ̭n ản bă̒ng khen kuố Bô̭ Kôông an; 39 dơn vi̭ nhâ̭n bă̒ng khen kuố UBND tính; 268 dơn vi̭ ản nhâ̭n zẩi khen kuố Zảm dôốc Kôông an tính.

Fát biếw ta̭i hô̭i ngi̭, kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính nhển meḙnh: Foong tla̒w BVANTK kỏ ỉ ngiḙ̂ hết khức kwan tloo̭ng dổi vởi nhiḙ̂m vṷ zư vưng ốn di̭nh ANCT – CTATXH tlêênh diḙ̂ ba̒n tính. Zo rỉ, dớ tiếp tṷc fát hwi nhửng kết kwá da̭t ản, tloong thơ̒i zan dêểnh, lư̭c lươ̭ng Kôông an kâ̒n tiếp tṷ tăng kươ̒ng kôông tác kôông tác nẳm va̒ zư̭ bảw ti̒nh hi̒nh, chú dôô̭ng hửng zâ̭n, kiếm tla, tố chức deẻnh zả, fân lo̭i foong tla̒w ta̭i kác kơ kwan, zwanh ngiḙ̂p, tlươ̒ng hoo̭c; tiếp tṷc thư̭c hiḙ̂n ngiêm túc Kết lwâ̭n xổ 86/KL-TW ngă̒i 5/11/2010 kuố Bô̭ chỉnh tli̭ wê̒l "Tăng kươ̒ng xư̭ lảnh da̭w kuố Dáng wê̒l kôông tác fo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m tloong ti̒nh hi̒nh mởi ”. Koi tloo̭ng kôông tác zảw zṷc chỉnh tli̭, tư tướng, nơng kaw nhâ̭n thức cho kản bô̭, dáng viên, kôông nhân viên, hoo̭c xinh, xinh viên, nơng kaw kánh zác, foo̒ng ả âm mưw thú dwa̭n "ziḙ̂n biển hwa̒ bi̒nh”, tâ̭p hơ̭p khức meḙnh kuố to̒n zân tham za zư̭ zi̒n ANCT ớ kơ xớ....

 


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tlaw bă̒ng khen kuố UBND tín cho kác tâ̭p thế, kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc

 

Nhân zi̭p ni̒, UBND tính da̒ tă̭ng bă̒ng khen cho 5 tâ̭p thế, 8 kả nhân; Zảm dôốc Kôông an tính tă̭ng zẩi khen cho 9 tâ̭p thế, 14 kả nhân vi̒ da̒ kỏ ha̒nh tích xwất xắc tloong 5 năm thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”

MH

 


KÁC TIN KHÁC


10 ngă̒i tôống kiếm xwát fương tiên kơ zởi: Xứ fa̭t 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

(HBDT)- Thew Foo̒ng KXZT, Kôông an tính, tloong 10 ngă̒i bớ 15-25/5, tôống kiếm wát fương tiḙ̂n kơ zởi dươ̒ng bô̭, lư̭c lươ̭ng KXZT kÔÔNg AN tính da̒ xứ lỉ 796 fương tiḙ̂n vi fa̭m

Chiến khai lâ̭p chốt kiếm xwát kác tiển dươ̒ng dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

(HBDT) – Thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ 15, 16 kuố Thú tưởng Chỉnh fú, Kôông văn xổ 2100 kuố Chú ti̭ch UBNZ tính va̒ Kôông diḙ̂n xổ 02 kuố Bô̭ tlướng Bô̭ Kôông an vê̒ thư̭c hiḙ̂n kác biḙ̂n fáp kấp bắch foo̒ng, chôổng zi̭ch Covid-19, Kôông an tính da̒ fổi hơ̭p vởi kác ngă̒nh chức năng chiến khai thă̒nh lâ̭p kác chốt kiếm xwát tlêênh kác tiển da̒ng dổi vởi ngươ̒i, fương tiḙ̂n di kwa diḙ̂ ba̒n tính dớ foo̒ng ngươ̒ zi̭ch Covid-19

Hwiḙ̂n Kim Bôi nhức nhổi ti̒nh tla̭ng xá rác bươ̒ ba̭i ớ vu̒ng nôông thôn

(HBDT) – Chai, lo̭, bím, xác dôô̭ng vâ̭t chết... chăng thiểw thử chi chéw thuổng ngâ̒m Koóc, xa̭ Kim Bôi va̒ ngâ̭m Tla̭i Ối, záp rănh zươ̭ hal xa̭ Kuổi Ha̭ va̒ Kim Bôi (hwiḙ̂n Kim Bôi). Ẩy la̒ chươ kế kác la liḙ̂t kác lo̭i baw tái, li̭ch ni lôông, kẳi to, kẳi kon buô̭c ki̭ chăng mắt bên tloong doơ̭ng kẳi chi, dê̒w nối lê̒w fê̒w tlêênh mă̭t tác, chéw lănh lắc tlêênh kác ko̒ kaách, vắc baw bu̒l kâl chơ̒ hỏl