(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Kơ kwan ANDT da̒ chiến hô̒ xơ xang Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân tổi kaw dê̒ ngi̭ chwi tổ 15 bi̭ kan. Ni la̒ vṷ ản kỏ tỉnh chất dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng, fức ta̭p; thú dwa̭n tinh vi, kỏ tố chức. Ha̒nh vi kan thiḙ̂p nơng diếm ba̒ thi chắc ngiḙ̂m, tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn kuố kác bi̭ kan da̒ vi fa̭m kwi chể thi, xâm fa̭m ngiêm tloo̭ng dêểnh hwa̭t dôô̭ng dủng dẳn kuố kơ kwan Nha̒ nước tloong kôông tác tố chức ki̒ thi THFT kwuốc za, ánh hướng ngiêm tloo̭ng dêểnh niê̒m tin nhân zân dổi vởi ngă̒nh Zảw zṷc

Kác dổi tươ̭ng gô̒m:Ngwiḙ̂n Kwang Vinh (KN 1966) ngwiên Tlướng Foo̒ng kháw thỉ Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính Hwa̒ Bi̒nh; Dô̭ Ma̭nh Twẩn (KN 1974, ngiên Fỏ hiḙ̂w tlướng Tlươ̒ng FTZTnô̭i chủ THKX av THFT hwiḙ̂n La̭c Thwí); Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên (KN 1974) ngwiên Fỏ tlươ̒ng fo̒ng Kháw thỉ; Ngwiḙ̂n Thi̭ Thu Lwan (KN1976, ngwiên zảw viên Tlươ̒ng THFT La̭c Long Kwân); Ngwiḙ̂n Thi̭ Hô̒ng Chung (KN 1980, ngwiên zảw viên Tlươ̒ng THFT Ngô Kwiê̒n); Bu̒i Thanh Cha̒ (KN 1980, ngwiên zảw viên tlươ̒ng FTTH Lương Xơn); Hô̒ Chúc (KN 1975, ngwiên zảw viên tlươ̒ng THFT Thanh Ha̒); Khương Ngo̭c Chất (KN 1975, ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh nô̭i bô̭, Kôông an tính); Da̒w Ngo̭c Thwâ̭t (KN 1980 ngwiḙ̂n zảw viên tlươ̒ng FTTH Mươ̒ng Bi); Ngwiḙ̂n Dức Hwa̒ng (KN 1979 ngwiên Than tla viên Foo̒ng Thanh tla); Ngwiḙ̂n Tẩn Hưng (KN 1979, ngwiên kản bô̭ Foo̒ng Kháw thỉ, Xớ ZZ&DT); Kwắch Thanh Fúc (KN 1969, ngwiên Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng THFT 19-5); Lê Thi̭ Hô̒ng (KN 1969, ngwiên Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ) va̒ Fu̒ng Văn Thṷ (KN 1966, ngwiên Tlướng fo̒ng Zảw zṷc thươ̒ng xwiên, zảw cṷc chwiḙ̂n ngiḙ̂p tính Hwa̒ Bi̒nh)

Kác bi̭ kan Dô̭ Ma̭nh Twẩn, Ngwiḙ̂n Khác Twẩn, Vinh, Lwan, Chung, Cha̒, Liên, Hwa̒ng, Hô̒ng, Thwâ̭t, Fúc, Hưng, Thṷ và Chất bi̭ khới tổ wê̒l ha̒nh vi "lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ”
Riêng dổi tươ̭ng Dô̭ Ma̭nh Twẩn, ngă̒i 12/9, Kơ kwan ANDT, Bô̭ Kôông an tha kwiết di̭nh bố xung khới tổ bi̭ kan wê̒l thô̭i "nhâ̭n hổi lô̭”. Ku̒ng ngă̒i, Kơ kwan ANDT Bô̭ Kôông an tha kwiết di̭nh khới tổ Hô̒ Chúc wê̒l thô̭i "dươ hổi lô̭”

KÁC TIN KHÁC


Ô nhiḙ̂m thiển ô̒n bớ karaoke tư̭ fát

(HBDT) – Thơ̒i zan khânh ni, ti̒nh tlaa̭ng hát karaoke tư̭ fát ta̭i kác za di̒nh kỏ chê̒w hưởng tăng, gâi khỏ chi̭w, bức xúc cho nhửng ngươ̒i ha̒ng xỏm va̒ kôô̭ng dôô̒ng. Ti̒nh la̒ng, ngiḙ̂ xỏm kỏ dươ̭c bi̭ 'khấch vé"”chí vi̒ ô nhiḙ̂m thiểng ô̒n.

Kuúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ dám báw an ninh châ̭t tư̭ ta̭i hal xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ la̒ 2 xa̭ vuu̒ng kaw thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, zân xổ khânh 6 ngi̒n mo̭l, tloong rỉ zân tôô̭c Môông chiểm 98,83%, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw; ha̭ thơơ̒ng KT-XH ko̒n nhê̒w khỏ khăn; nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t nhân zân ko̒n ha̭n chể, ANCT – CHTATXH, nhất la̒ thô̭i fa̭m ma twỉ ziển biển fức ta̭p.

Hiḙ̂w kwá xâi zưng La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng an ninh ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n