(HBDT) – Ngă̒i 20/9, Kơ kwan An ninh diê̒w tla Bô̭ Kôông an da̒ hwa̒n thă̒nh bán kết lwâ̭n diê̒w tla bố xung lâ̒n 2 vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” va̒ "dươ hổi lô̭” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh.

Kơ kwan ANDT da̒ chiến hô̒ xơ xang Viḙ̂n Kiếm xát nhân zân tổi kaw dê̒ ngi̭ chwi tổ 15 bi̭ kan. Ni la̒ vṷ ản kỏ tỉnh chất dă̭c biḙ̂t ngiêm tloo̭ng, fức ta̭p; thú dwa̭n tinh vi, kỏ tố chức. Ha̒nh vi kan thiḙ̂p nơng diếm ba̒ thi chắc ngiḙ̂m, tư̭ lwâ̭n môn Ngư̭ văn kuố kác bi̭ kan da̒ vi fa̭m kwi chể thi, xâm fa̭m ngiêm tloo̭ng dêểnh hwa̭t dôô̭ng dủng dẳn kuố kơ kwan Nha̒ nước tloong kôông tác tố chức ki̒ thi THFT kwuốc za, ánh hướng ngiêm tloo̭ng dêểnh niê̒m tin nhân zân dổi vởi ngă̒nh Zảw zṷc

Kác dổi tươ̭ng gô̒m:Ngwiḙ̂n Kwang Vinh (KN 1966) ngwiên Tlướng Foo̒ng kháw thỉ Xớ Zảw zṷc va̒ Da̒w ta̭w (ZZ&DT) tính Hwa̒ Bi̒nh; Dô̭ Ma̭nh Twẩn (KN 1974, ngiên Fỏ hiḙ̂w tlướng Tlươ̒ng FTZTnô̭i chủ THKX av THFT hwiḙ̂n La̭c Thwí); Ziḙ̂p Thi̭ Hô̒ng Liên (KN 1974) ngwiên Fỏ tlươ̒ng fo̒ng Kháw thỉ; Ngwiḙ̂n Thi̭ Thu Lwan (KN1976, ngwiên zảw viên Tlươ̒ng THFT La̭c Long Kwân); Ngwiḙ̂n Thi̭ Hô̒ng Chung (KN 1980, ngwiên zảw viên Tlươ̒ng THFT Ngô Kwiê̒n); Bu̒i Thanh Cha̒ (KN 1980, ngwiên zảw viên tlươ̒ng FTTH Lương Xơn); Hô̒ Chúc (KN 1975, ngwiên zảw viên tlươ̒ng THFT Thanh Ha̒); Khương Ngo̭c Chất (KN 1975, ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh nô̭i bô̭, Kôông an tính); Da̒w Ngo̭c Thwâ̭t (KN 1980 ngwiḙ̂n zảw viên tlươ̒ng FTTH Mươ̒ng Bi); Ngwiḙ̂n Dức Hwa̒ng (KN 1979 ngwiên Than tla viên Foo̒ng Thanh tla); Ngwiḙ̂n Tẩn Hưng (KN 1979, ngwiên kản bô̭ Foo̒ng Kháw thỉ, Xớ ZZ&DT); Kwắch Thanh Fúc (KN 1969, ngwiên Fỏ Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng THFT 19-5); Lê Thi̭ Hô̒ng (KN 1969, ngwiên Hiḙ̂w tlướng tlươ̒ng THFT chwiên Hwa̒ng Văn Thṷ) va̒ Fu̒ng Văn Thṷ (KN 1966, ngwiên Tlướng fo̒ng Zảw zṷc thươ̒ng xwiên, zảw cṷc chwiḙ̂n ngiḙ̂p tính Hwa̒ Bi̒nh)

Kác bi̭ kan Dô̭ Ma̭nh Twẩn, Ngwiḙ̂n Khác Twẩn, Vinh, Lwan, Chung, Cha̒, Liên, Hwa̒ng, Hô̒ng, Thwâ̭t, Fúc, Hưng, Thṷ và Chất bi̭ khới tổ wê̒l ha̒nh vi "lơ̭i zṷng chức vṷ kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ”
Riêng dổi tươ̭ng Dô̭ Ma̭nh Twẩn, ngă̒i 12/9, Kơ kwan ANDT, Bô̭ Kôông an tha kwiết di̭nh bố xung khới tổ bi̭ kan wê̒l thô̭i "nhâ̭n hổi lô̭”. Ku̒ng ngă̒i, Kơ kwan ANDT Bô̭ Kôông an tha kwiết di̭nh khới tổ Hô̒ Chúc wê̒l thô̭i "dươ hổi lô̭”

KÁC TIN KHÁC


Xwất hiḙ̂n moong rư̒ng tẩn kông, ziết ha̭i nhê̒w za xúc kuố ngươ̒i zân

(HBDT) – Thôông tin bớ UBNZ hwiḙ̂n Tân La̭c cho mắt, baw khwáng thô̒ zan bớ dâ̒w khảng 6/2019 dêểnh chi̒ ni̒, tlêênh diḙ̂ ba̒n xỏm Bṷc, xa̭ Lủng Vân xwất hiḙ̂n lo̭i moong rư̒ng ăn thi̭t (chươ xác di̭nh ản lo̭i chi) tẩn kôông, ziết ha̭i za xúc ngươ̒i zân khi thá rôông. Da̒ kỏ 4 kon bo̒ kuố kác hô̭ zân tloong xỏm bi̭ ziết ha̭i va̒ ăn thi̭t môô̭ch fâ̒n fảl tlêênh kel, du̒i, nô̭i ta̭ng va̒ 1 kon bo̒ bi̭ thương zo bi̭ moong rư̒ng tẩn kôông. Ti̒nh hi̒nh tlêênh dang gâi hwang mang tloong nhân zân khu vư̭c xa̭ Lủng Vân va̒ kác xa̭ lân kâ̭n.

Khới tổ Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Vớ rôô̭ng diê̒w tla vṷ ản "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” xắi tha ta̭i tính Hwa̒ Bi̒nh, ngă̒i 13/9/2019, Kơ kwan An ninh diê̒w tla kuố Bô̭ Kôông an da̒ tha Kwiết di̭nh khới tổ bi kan, Lêḙ̂nh bắt ta̭m zam dổi vởi Khương Ngo̭c Chất, khinh năm 1975, Ngwiên Tlướng Foo̒ng An ninh chỉnh tli̭ nô̭i bô̭ Kôông an tính Hwa̒ Bi̒nh, ớ ta̭i Xú Ngo̒i, tha̒nh fổ Hwa̒ Bi̒nh, tính Hwa̒ Bi̒nh wê̒l thô̭i "Lơ̭i zṷng chức vṷ, kwiê̒n ha̭n tloong khi thi hă̒nh kôông vṷ” thew kwi di̭nh ta̭i Diê̒w 356 Bô̭ lwâ̭t hi̒nh xư̭.

Kánh zaác vởi tin tức zá tlêênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Xổ liḙ̂w thôổng kê bớ chương chi̒nh deẻnh zả an ninh ma̭ng kuố Tâ̭p dwa̒n Bkavcho thẩi: 63% mo̭l zu̒ng thươ̒ng xwiên doo̭c tin tức zá tlêênh mang Facebook, tloong rỉ 40% la̒ na̭n nhân ha̒ng ngă̒i. Ku̒ng vởi xư̭ fát chiến meḙnh kuố kác chang ma̭ng xa̭ hô̭i (MXH), ti̒nh tla̭ng tin tức zá tla̒n ngâ̭p, do̒i hói ngươ̒i zu̒ng MXH fái dê̒ kaw kánh zác khi tiếp kâ̭n thôông tin

Xa̭ Tiê̒n Fong: Nhê̒w zái fáp dám báw an ninh châ̭t tư̭ ớ kơ xớ

(HBDT) – Năm 2018, xa̭ Tiê̒n Fong (Da̒ Bắc) xắi tha 11 vṷ vất ANCT, tăng 4 vṷ xo vởi năm tlước. Tloong rỉ, kác vṷ wiḙ̂c lô̭m kắp ta̒i xán, kổ ỉ gâi thương tích kỏ rẩw hiḙ̂w tăng lêênh... Nhă̒m la̒ zám vṷ wiḙ̂c va̒ kác dổi tươ̭ng vi fa̭m fáp lwâ̭t, kấp wí, chỉnh kwiê̒n xa̭ da̒ thư̭c hiḙ̂n nhê̒w zái fáp dôô̒ng bô̭, dám báw ANCT

Xa̭ Fúc Twi tăng kươ̒ng dẩw chanh, ngăn ngươ̒ ma twỉ

(HBDT) – Hơn 10 năm tlớ la̭i ni, ma twỉ da̒ xâm nhâ̭p, nhê̒w vu̒ng kwe nge̒w iên lee̒nh ngă̒i no̒ ka̭ ni̒ fái lo lẳng wê̒l ti̒nh hi̒nh ANCT. Nhửng kwa, kấp wí, chỉnh kwiê̒n ngươ̒i zân xa̭ Fúc Twi (La̭c Xơn) da̒ tăng kươ̒ng kác biḙ̂n fáp dẩw chanh dớ ngăn ngươ̒, tư̒ng bước dấi lúi tḙ̂ na̭n ma twỉ tha khói diḙ̂ ba̒n.

Hwi dôô̭ng xư̭ tham za nhê̒w hơn nươ̭ kuố kác kơ kwan, dơn vi̭, zwanh ngiḙ̂p tloong foong tla̒w To̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc.

(HBDT) – Ngă̒I 29/7, ta̭i Kôông an tính, Ban chí da̭w 09 tính tố chứ Hô̭i ngi̭ xơ kết 5 năm 2014 – 2019 thư̭c hiḙ̂n Chí thi̭ xổ 07/CT-BCA-V28 kuố Bô̭ Kôông an wê̒l "Dấi meḙnh foong tla̒w to̒n zân báw vḙ̂ an ninh Tố kwuốc (BVANTK) tloong ko kan, zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dáp ửng iêw kâ̒w, nhiḙ̂m vṷ dám báw ANCT tloong tính hi̒nh mởi”. Zư̭ hô̭i ngi̭ kỏ dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Chương, Fỏ Chú ti̭ch UBND tính; lảnh da̭w kác kṷc, Vṷ thuô̭c Bô̭ Kôông an, lảnh da̭w kác xớ, ban, nga̒nh, dwa̒n thế, BCD 09 kác hwiḙ̂, tha̒nh fổ, da̭i ziḙ̂n kác zwanh ngiḙ̂p, nha̒ tlươ̒ng, dơn vi̭ kwân dô̭i doỏng chân tlêênh di̭e ba̒n tính va̒ kác kả nhân, tâ̭p thế diến hi̒nh tiên tiển.