(HDT) - Năm 2022, kwản chiḙ̂t kwan diếm chí da̭w kuố Tluung ương, ngă̒nh Thănh tla tính tâ̭p chuung hwa̒n thă̒nh kác chí tiêw kể hwă̭ch thănh tla dám báw chất lươ̭ng, tiển dô̭ da̒ ản fê zwiḙ̂t. Chủ tloo̭ng thănh tla kác ngă̒nh, lỉnh vư̭c, diḙ̂ fương kỏ zẩw hiḙ̂w vi fa̭m, zư lwâ̭n xa̭ hô̭i fán ắnh tiêw kư̭c, tham nhuṷng, fát xinh nhê̒w dơn thư khiểw na̭i, tổ kảw. Ra̒ xwát wiḙ̂c thănh tla chôô̒ng chẻw, thư̭c hiḙ̂n tốt kác zái fáp thảw gơ̭ khỏ khăn cho xán xwất, kinh zwănh.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Fát hwi vai tlo̒ Kôông an xa̭ chỉnh kwi tloong dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m

(HBDT) – Bớ wiḙ̂c nẳm chắc ti̒nh hi̒nh diḙ̂ ba̒n, kơ xớ, Kôông an xa̭ Chiê̒ng Châw fát hiḙ̂n, bắt kwá taang Ha̒ Văn Mă̭nh (KN 1988), ớ xa̭ Na̒ Fo̒n muô baảnh tlải fép chất ma twỉ, thu zư̭ 0,14 gr heroin. Tlước rỉ, Kôông an thi̭ chẩn Mai Châw fổi hơ̭p kôô̒ng dô̭i ngiḙ̂p vṷ Kôông an hwiḙ̂n fả chwiên ản, la̒ ro̭ va̒ bắt Dinh Văn Zwấn (KN 1988) ở ta̭i xa̭ Thă̒nh Xơn wê̒l thô̭i lô̭m kắp ta̒i xán...

Kắnh zác thú dwa̭n zá zănh Kôông an lươ̒ dáw tloong lỉnh vư̭c foo̒ng chẳl, chươ chẳl

(HBDT) – Khaảng 8/2021, Kôông an hwiḙ̂n Da̒ Bắc nhâ̭n ản tin bớ kản bô̭ fṷ tlắch kôông dám báw nô̭i vṷ kơ kwan Hwiḙ̂n wí wê̒l 1 dổi tlươ̭ng zuu̒ng xổ diḙ̂n thwa̭i 08288xxx45 go̭i diḙ̂n xưưng la̒ kản bô̭ Kôông an iêw kâ̒w dơn vi̭ la̒ hô̒ xơ foo̒ng chẳl, chươ chẳl (FCCC), muôn chưửng chỉ FCCC...

Fát hwi vai tlo̒ nêu kương kuố ngươ̒i dơửng dâ̒w tố chức Daáng tloong kuô̭c chiển chôổng thô̭i fa̭m tlêênh khôông zan ma̭ng

(HBDT) – Tloong thơ̒i da̭i kuô̭c kắch ma̭ng kôông ngiḙ̂p 4.0, thô̭i fa̭m chiḙ̂t dế lơ̭i zuṷng kôông zan maa̭ng (KZM) dớ htư̭c hiḙ̂n kác hă̒nh vi vi fa̭m fáp lwâ̭t. Ni la̒ lo̭i thô̭i fa̭m mởi, tinh vi, xáw kwiḙ̂t. Dớ chiḙ̂t fả thee̒nh kôông kác dưởng râi deẻnh ba̭c kwa ma̭ng la̒ kwả chi̒nh dẩw chănh kuố ác chinh xát hi̒nh xư̭. Dă̭c biḙ̂t xư̭ kwan tâm lẳnh da̭w, chí da̭w, kiếm tla, zảm xát thươ̒ng xwiên kuố tố chức Daáng, vai tlo̒ nêw kương kuố ngươ̒i dửng dâ̒w kấp wí, thú tlướng đơn vi̭ tloong dẩw chănh kôô̒ng lo̭i thô̭i fa̭m "tlêênh tlơ̒i ni̒”

27 khaảng tu̒ cho kác bi̭ kảw fa̭m thô̭i deẻnh ba̭c

HBDT) – Ngă̒i 13/9, Twa̒ ản nhân zân (TANZ) tính da̒ vớ fiên twa̒ hi̒nh xư̭ fúc thấm xét xứ thew dơn khaảng kảw kuố kác bi̭ kảw Ngwiḙ̂n Văn Fương (KN 1989); Diinh Thể Hwa̒ng (KN 1987) Dê̒W ớ xa̭ Liên Xơn (Lương Sơn); Dinh Kôông Ha̒ (KN 1964) ớ Kaw Zương (Lương Xơn) dổi vởi bán ản xơ thấm zo TANZ hwiḙ̂n Lương Xơn xét xứ.

Hwiḙ̂n Mai Châw: Kiên kwiết xứ lỉ hă̒nh vi dươ thôông tin xẩw, dôô̭c lênh ma̭ng xa̭ hô̭i

(HBDT) – Kwa nẳm bắt ti̒nh hi̒nh, lư̭c lươ̭ng chức năng hwiḙ̂n Mai Châw fát hiḙ̂n tlêênh facebook kả nhân kuố H.T.N ớ xa̭ Kun Few dăng tái thôông tin xai xư̭ thâ̭t wê̒l chú chương, chỉnh xắch kuố Daáng va̒ Nha̒ nước dổi vởi vuu̒ng dôô̒ng ba̒w zân tôô̭c. Ngăi khi fát hiḙ̂n hiḙ̂n, kấp wí, chỉnh kwiê̒n diḙ̂ fương da̒ mơ̒i H.T.N lêênh la̒ wiḙ̂c. Kwả chi̒nh la̒ wiḙ̂c, H.T.N da̒ nhâ̭n thức ro̭ nhửng thôông tin mêê̒nh dươ lêênh maa̭ng xa̭ hô̭i (MXH) la̒ khwáng xư̭ thâ̭t, tư̭ ngwiḙ̂n dá, gơx va̒ kam kết chăng tải fa̭m.

Ô nhiḙ̂m thiển ô̒n bớ karaoke tư̭ fát

(HBDT) – Thơ̒i zan khânh ni, ti̒nh tlaa̭ng hát karaoke tư̭ fát ta̭i kác za di̒nh kỏ chê̒w hưởng tăng, gâi khỏ chi̭w, bức xúc cho nhửng ngươ̒i ha̒ng xỏm va̒ kôô̭ng dôô̒ng. Ti̒nh la̒ng, ngiḙ̂ xỏm kỏ dươ̭c bi̭ 'khấch vé"”chí vi̒ ô nhiḙ̂m thiểng ô̒n.

Kuúng kổ hḙ̂ thôổng chỉnh tli̭ dám báw an ninh châ̭t tư̭ ta̭i hal xa̭ Hang Kiê, Pa̒ Ko̒

(HBDT) – Hang Kiê, Pa̒ Ko̒ la̒ 2 xa̭ vuu̒ng kaw thuô̭c wiḙ̂n Mai Châw, zân xổ khânh 6 ngi̒n mo̭l, tloong rỉ zân tôô̭c Môông chiểm 98,83%, tí lḙ̂ hô̭ nge̒w kaw; ha̭ thơơ̒ng KT-XH ko̒n nhê̒w khỏ khăn; nhâ̭n thức wê̒l fáp lwâ̭t nhân zân ko̒n ha̭n chể, ANCT – CHTATXH, nhất la̒ thô̭i fa̭m ma twỉ ziển biển fức ta̭p.

Hiḙ̂w kwá xâi zưng La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng an ninh ớ hwiḙ̂n Iên Thwí

(HBDT) – Xâi zư̭ng thee̒nh kôông mô hi̒nh "La̒ng văn hwả, kwuốc foo̒ng – an ninh (KF-AN)” xỏm Da̭i Dôô̒ng, xa̭ Ngoo̭c Lương (Iên Thwí) zoong la̭i hiḙ̂w kwá thiết thư̭c wê̒l kinh tể, chỉnh tli̭, văn hwả, KF-AN, kóp fâ̒n xâi zư̭ng thể tlâ̭n loo̒ng zân, tăng kươ̒ngkhức meḙnh chỉnh tli̭, tinh thâ̒n tloong khu vư̭c foo̒ng thú (KVFT) hwiḙ̂n

Kṷm an ninh záp rănh Bắc Tân Iên: Fổi hơ̭p zư̭ bi̒nh iên diḙ̂ ba̒n

(HBDT) – Fổi hơ̭p chă̭t tloong kôông tác dẩw chănh foo̒ng, chôổng thô̭i fa̭m, 9 xa̭ thuô̭c kác hwiḙ̂n: Da̒ Bắc (Hwa̒ Bi̒nh), Fu̒ Iên (Xơn La), Tân Xơn (Fủ Tho̭) tloong Kṷm ANCT khu vư̭c záp rănh Bắc – Tân – iên kóp fâ̒n zư̭ vưng ốn di̭nh an ninh, CTATXH ta̭i diḙ̂ ba̒n.

Xa̭ Zủng Foong tiê̒n chiê̒n fố biển fáp lwâ̭t dớ dấi lu̒i vi fa̭m

(HBDT) – Thew thôổng kê năm 2020, xa̭ Zủng Foong (Kaw Foong) chí xắi tha 3 vṷ wiḙ̂c vi fa̭m liên kwan dêểnh ANCT thuô̭c thấm kwiê̒n xứ lỉ kuố diḙ̂ fương. Kỏ ản kết kwá ni̒ la̒ zo xa̭ tăng kươ̒ng kôông tác tiên chiê̒n, fố biển fáp lwâ̭t (FBFL) dớ dấi lu̒i kác vi fa̭m.