(WBDT) – Thổl ngă̒i 9/11, ta̠i Kung văn wả tính Wa̒ Bi̒nh da̒ ziê̠n tha lê̠ tôống kết, bể ma̠c Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017. Dêểnh zư̠ kỏ kác dô̒ng chỉ: Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi; Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương; lảnh da̠w kác Xớ, ban, nga̒nh kuố tính.


Dô̒ng chỉ Pha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thitlaw kơ̒ cho 5 dơn vi̠ kỏ tha̒nh tích xuất xắc.

 


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Twa̒n, Tlướng Ban Twiên zảw Tính wí tă̠ng Bă̒ng khen kuố UBND tính cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi.

 


Dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính – Tlướng BTC diê̠ vương tă̠ng Bă̒ng khen kuố UBND tính cho 7 tâ̠p thế kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong wiê̠c tố chức va̒ tham za Hô̠i thi

 

 Lảnh da̠w HND tính tă̠ng Bă̒ng khen kuố T.Ư HND Viê̠t Nam cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi.

 Khâw 6 ngă̒i thi dẩw xôi nối, ki̠ch tỉnh nhưng rất do̒n kết, Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017 da̒ the̒nh kôông thốch de̠p, BTC da̒ tiển ha̒nh tlaw wi chương cho kác vâ̠n dôô̠ng viên da̠t tha̒nh tích ngăi khâw khi kết thúc thi dẩw tư̒ng môn.

Tlung kuô̠c zẩn dâ̒w la̒ do̒n Wa̒ Bi̒nh ản 484 diếm, tloong dỏ ản 11 HCV, 9 HCB, 5 HCĐ; dửng thử hal la̒ do̒n Xơn La ản 313 diếm, tloong dỏ kỏ 12 HCV, 5 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 3 la̒ do̒n Thải Ngwiên da̠t 222 diếm, ản 4 HCV, 9 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 4 la̒ do̒n Law Kai ản 4 HCV, 6 HCB, 8 HCĐ; dửng thử 5 la̒ do̒n Lai Châw ản 4 HCV, 2 HCB, 13 HCĐ

Ta̠i lê̠ bể ma̠c va̒ tôống kết, BTC Hô̠i thi da̒ tlaw kơ̒ cho 5 dơn vi̠ xwất xắc gô̒m kác tính: Wa̒ Bi̒nh, Xơn La, Thải Ngwiên, Law Kai, Lai Châw. Tlung ương Hô̠i Nông zân Viê̠t Nam tă̠ng Bă̒ng khen cho 5 dơn vi̠ da̒ kỏ tha̒nh tích xwất xắc ta̠i Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017; UBND tính tă̠ng Bă̒ng khen cho 5 do̒n, 7 tâ̠p thế va̒ 8 kả nhân kỏ tha̒nh tích xwất xắc tloong wiê̠c tố chức va̒ tham za Hô̠i thi

Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử X khu vư̠c I năm 2017 tố chức ta̠i Wa̒ Bi̒nh da̒ the̒nh kôông thốch de̠p, ta̠i buối tôống kết dô̒ng chỉPha̠m Văn Twẩn, Vỏ Tôống ku̠c tlướng Tôống ku̠c TDTT – Tlướng BTC Hô̠i thi va̒ dô̒ng chỉ Ngwiển Văn Chương, Vỏ Chú ti̠ch UBND tính da̒ tlaw kơ̒ dăng kai tố chức Hô̠i thi thế thaw kác zân tô̠c thiếw xổ to̒n kuốc lâ̒n thử XI khu vư̠c I năm 2019 cho dơn vi̠ tính Bắc Ka̠n

 


KÁC TIN KHÁC


Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.

Khức khôổng foong tla̒w “To̒n zân xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả” ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn

(HBDT) – Nhưngx năm kwa, foong tla̒w "To̒n zân do̒n kết xâi zư̭ng dơ̒i khôổng văn hwả (TZDKXZDKVH)” ản hwiḙ̂n La̭c Xơn chiến khai khu, rôô̭ng, zúp khơi zâ̭l khức meḙnh kuố khổi da̭i do̒n kết to̒n zân, kóp fâ̒n kwan tloo̭ng thư̭c hiḙ̂n kác mṷc tiêw fát chiến kinh tể, văn hwả, xa̭ hô̭i kuố diḙ̂ fương.

Khức hút zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Zái Viḙ̂t za̭ chwiê̒n thôổng kúp Bảw Hwa̒ Bi̒nh dà bước baw thuối XXVII – chă̭ng khả za̒i kỏ thế khắng di̭nh khức bê̒n, khức hấp zâ̭n kuố zái thế thaw ni̒. Dớ chấn bi̭ cho muô̒ zái mởi, năm 2018, kác tha̒nh viên Ban chí da̭w, Ban tố chức va̒ kác ngă̒nh liên kwan da̒ tích kư̭c baw kuô̭c dớ tố chức zái thâ̭t ba̒i bán, tlang tloo̭ng. Tiếp tṷc nơng kaw kwi mô, chất lươ̭ng, kóp fâ̒n thi̒m kiểm nhân tổ mởi cho thế thaw tính nha̒, fát chiến foong tla̒w re̒n liḙ̂n thân thế tloong kôô̭ng dôô̒ng, xa̭ hô̭i.

Rẩw ẩn xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) – Kết thúc zái xe da̭p dươ̒ng za̒i tlé to̒n kuốc va̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc năm 2018, do̒n Hwa̒ Bi̒nh da̒ za̒nh ản 4 hwi chương wa̒ng, 6 hwi chương ba̭c, 3 hwi chương dô̒ng, la̒ dơn vi̭ dửng thử 2 wê̒l tôống xắp hwi chương nô̭i zung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kuốc, chí dửng khâw dô̭i An Zang wê̒l xổ lươ̭ng hwi chương.