(HBDT) – SEA Games 31 khêênh têểng, tính Hwa̒ Bi̒nh vinh zư̭ ản dăng kai môn duô xe ta̭p vởi 2 fân môn la̒ xe ta̭p di̭a hi̒nh va̒ xe ta̭p dươ̒ng tlươ̒ng. Thew kḙ̂ hwă̭ch, môn duô xe ta̭p xḙ diḙ̂n tha ta̭i tính pơ̒ ngă̒i 14 – 22/5. Kha̭ duô di̭a hi̒nh ta̭i fươ̒ng Zân Chú ản thiết kḙ̂, xêi zưư̭ng thew chwấn kuốc tḙ̂ va̒ ản tẳnh za̭ la̒ kha̭ duô khỏ. Tloong rỉ, kha̭ duô tố de̒w 2 km, kha̭ duô băăng dôô̒ng 5 km vởi kác ṷ păl. Pơ̒ kuổi kha̭ng 3, 14 VDV va̒ kác HLV tâ̭p tluung tâ̭p lwiḙ̂n ta̭i ti̒nh, la̒ kwen kha̭ duô va̒ nô̭ lư̭c tâ̭p lwiḙ̂n tế tleenh ta̒i với dô̭I thú pơ̒ kác kuốc za khu vư̭c Dôông Nam A̭. Mo̭l Hwa̒ Bi̒nh kỏ 3 VDV.


Hwẩn lwiḙ̂n viên tlướng dô̭i twiến xe ta̭p kuốc za Viḙ̂t Nam Ngwiḙ̂n Dăng Xơn thối ko̒i xuất fát va̒ kác VDV bắt dâ̒w tâ̭p lwiḙ̂n, fẩn dẩw da̭t tlăă̒nh tích kaw ta̭i xân nha̒.


Kác thăă̒nh viên Dô̭i duô xe ta̭p di̭a hi̒nh Viḙ̂t Nam lwiḙ̂n tâ̭p vươ̭t kwa ṷ păl tô̭ de̒w.


Vâ̭n dôô̭ng viên tâ̭p lwiḙ̂n kha̭ duô băăng dôô̒ng kwanh ko, dô̭ rốc kaw.


Kác vâ̭n dôô̭ng viên tâ̭p lwiḙ̂n dô̭i twiến xe ta̭p kuốc za Viḙ̂t Nam tích kư̭c tâ̭p lwiḙ̂n tew vinh kwaang vê̒l cho Tố kuốc.


Fút ngí ngơi kuố vâ̭n dôô̭ng viên. 


 


 

KÁC TIN KHÁC


Khă̭n kha̒ng kác diê̒w kiḙ̂n thi dẩw cho Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính

(HBDT) – Da̭i hô̭i Thế zṷc, thế thao (TZTT) tính lâ̒n thử VII, năm 2022 chỉnh thức khai ma̭c paw ngă̒i 27/9. Hiḙ̂n ta̭i, kôông tác chwấn bi̭ xân pa̭i, kơ xớ bâ̭t chất, zṷng kṷ fṷc bṷ da̭i hô̭i ản Xớ VH,TT&ZL gấp zút tiển hă̒nh, dám báw ki̒ da̭i hô̭i ziḙ̂n tha thă̒nh kôông.

Kương mă̭t mởi kuố xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i zái vô di̭ch xe da̭p dươ̒ng za̒i va̒ diḙ̂ hi̒nh tle kwuốc za lâ̒n thử 27, năm 2022, dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh ản 1 hwi chương wa̒ng (HCW), 4 hwi chương ba̭c (HCB) va̒ 2 hwi chương dôô̒ng (HCD).

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Tlo̒ chơ zân zan tlớ thee̒nh môn thi dẩw chỉnh thức ta̭i Da̭i ho̭i thế zṷc - thế thaw

(HBDT) - Da̭i hô̭i Thế zṷc - thế thaw hwiḙ̂n La̭c Xơn lâ̒n thử VII, năm 2021 kỏ 11 môn thi dẩw chỉnh thức, gô̒m: Boỏng chwiê̒n, boỏng dả, kâ̒w lôông, viḙ̂t za̭, bơi lô̭i, kẻw ko, deẻnh máng, vâ̭t kố chiê̒n, dấi kâ̭i, bẳnh nả, diê̒n kinh. Dảng chủ ỉ, tlo̒ chơi zân zan (TCZZ) deẻnh máng kuố zân tô̭c Mươ̒ng lâ̒n da̒w tiên tlớ thee̒nh môn thi dẩw chỉnh thức tloong da̭i hô̭i.

Hwiḙ̂n Kaw Foong chủ tloo̭ng fát chiến môn bẳnh nả

(HBDT) - Xác di̭nh bẳnh nả la̒ môn thế thaw thể me kuố diḙ̂ fương, nhê̒w năm kwa hwiḙ̂n Kaw Fong luôn ta̭w diê̒w kiḙ̂n va̒ kơ hô̭i dớ môn thế thaw zân tôô̭c ngă̒i ka̭ng fát chiến.