(HBDT) - Khâw khânh 10 ngă̒i ziḙ̂n tha xôi nối, hấp zâ̭n, ki̭ch tỉnh, môm duô xe da̭p tloong khuôn khố SEA Games31 tố chức ớ Hwa̒ Bi̒nh chỉnh thức khép la̭i. Thi dẩw xwất xắc, kác VDV xe da̭p da̒ zoong wê̒l hwi chương ba̭c (HCB) cho do̒n thế thaw Viḙ̂t Nam. Kôông tác tố chức ba̒i bán, chu dảw, xư̭ kố vṷ nhiḙt ti̒nh dôông dáw kuố ngươ̒i zân Hwa̒ Bi̒nh da̒ kóp fâ̒n la̒ rêênh môô̭ch SEA Games thee̒nh kôông, an twa̒n va̒ ẩn tươ̭ng

Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw tloong xư̭ kố vṷ nhiḙ̂t ti̒nh kuố kố dôô̭ng viên. 

Ẩn tượng dường duô

Khởm ngă̒i 16/5, ha̒ng ngi̒n kố dôô̭ng viên kỏ mă̭t ta̭i khu vư̭c thi dẩw nô̭i zuung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh SAE Games 31 da̒ hô lêênh tloong kẳi bui chiển thẳng, khi Dinh Thi̭ Như Kwi̒nh kuố dô̭i tiến Viḙ̂t Nam kản dích dâ̒w tiên nô̭i zuung băng dôô̒ng. Olympic nư̭ vởi thă̒nh tích 1h8'06. Khuô̭ng 7/, kon kải waa̒ng kuố kwê hương Hwa̒ bi̒nh kuu̒ng dôô̒ng dô̭i ză̒nh thêm HCB cho xe da̭p Viḙ̂t Nam ớ nô̭i zuung băng dôô̒ng tiếp khức hổn hơ̭p.

Thee̒nh kôông tloong kông tác tố chức

Môn xe da̭p SEA Games 31 cheenh ta̒i bớ ngă̒i 14 - 22/5 kỏ 2 nô̭i zuung thi dẩw la̒ xe da̭p diḙ̂ hi̒nh va̒ xe da̭p dươ̒ng za̒I. Hḙ̂ thôổng dươ̒ng duô tlái rôô̭ng, chiê la̒ 2 diḙ̂ diếm thi dẩw, thơ̒i zan thi đẩw kẻw za̒i la̒ áp lư̭c meḙnh dổi vởi kôông tác tố chức. Twi nhiên kỏ thế khắng di̭nh kôông tác tố chức da̒ ản tính chiến khai ba̒i bán, chu dảw... Dớ la̭i nhê̒w ẩn tươ̭ng dổi vởi kác dwa̒n VDV tham za thi dẩw ta̭i Hwa̒ Bi̒nh.

Nga̒i Dato Amaijit Singh Gill, Fỏ Chú ti̭ch Liên dwa̒n Xe da̭p châw Ả nhâ̭n xét: Kôông tác tố chức thi dẩw nô̭i zuung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh rất chu dảw a̒ ba̒i bán. Ni la̒ bước riển tloong kôông tác tố chức zái thi dẩw thế thaw kuố Viḙ̂t Nam. Tôi ngi̭ ră̒ng Viḙ̂t Nam va̒ hwa̒ Bi̒nh hwa̒n twa̒n kỏ thế tố chức kác zái dẩw thế thaw tâ̒m kwuốc tể.

Dai hô̭i Thế thaw Dôông Nam Ả lâ̒n thử 31 chỉnh thức khép la̭i baw thổl 23/5 ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng Mi̭ Di̒nh, Ha̒ Nô̭i. Dêểnh chi̒ ni̒, kỏ thế nỏi SEA Games 31 da̒ thee̒nh kôông tốt dḙp. Tloong rỉ nổ lư̭c kuố kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n, xư̭ kố vṷ nhiḙ̂t ti̒nh kuố khản zá, tính ha dớ la̭i ẩn tươ̭ng dổi vởi ba̭n be̒ kwuốc tể wê̒l Hwa̒ Bi̒nh thân thiḙ̂n, mển kheéch, an twa̒n va̒ zâ̒w bán xắc.

Dă̭c biḙ̂t hơn, vởi thee̒nh kôông kuố SEA Games, tính ha kỏ bước tiển kwan tloo̭ng tloong kôông tác tó chức zái dẩw thế thaw. Thew dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch UBNZ tính, Tlướng Ban tố chức diḙ̂ fương dăng kai môn xe da̭p SAE Games 31. Bớ thee̒nh kôông ni̒ la̒ kơ xớ dớ tính tố chức nhê̒w hơn nươ̭ kác zái thế thaw tloong nước va̒ khu vư̭c

 KÁC TIN KHÁC


Thế thaw zân tôô̭c - Thơ̒i kơ pơ̭i thắch thức

(HBDT) - Ta̒n năm kwa, foong tla̒w thế zṷc, thế thaw (TZTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến mă̭nh mḙ, hôô̭ng khắp têểnh tơ̒ng khu zân kư pơ̭i ta̒n môn thế thaw fố biển nhơ: boỏng chwiê̒n hơi, bỏng tả, zươ̭ng xinh, kâ̒w lôông…mé môô̭ch xổ môn thế thaw zân tôô̭c (TTZT): pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i zươ̒ng nhơ ít hiḙ̂n ziḙ̂n tloong kuô̭c khôổng haa̒ng ngă̒i. Pớ di̭, wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi kác môn TTZT dửng tlước tư̒ thắch thức.

Vi̒ môô̭ch Sea Games an twa̒n, ẩn tươ̭ng

(HBDT) - Môn xe ta̭p SEA Games 31 ản tố chức ta̭i Hwa̒ Bi̒nh tá kết thúc khau 8 ngă̒i thi dấw dáảng nhở bởi tứ ẩn tươ̭ng thôốch dḙp. Bởi xư̭ nô̭ lư̭c kuố UBNZ tính, kác ban, ngăă̒nh, dôô̒ng hăă̒nh va̒ úng hô̭ kuố Nhân zân, môn xe ta̭p SEA Games 31 tá thăă̒nh kôông thôốch dḙp, tế la̭i dẩw â̭n khỏ kwêêng bởi ba̭n bé tloong nươ̒c va̒ kwuốc tḙ̂, kôô̒ng mo̭l zân tloong tính. Nhỏm ánh gi la̭i nhưư̭ng khwảnh khắc ẩn tươ̭ng tloong kác ngă̒i diḙ̂n tha SEA Games 31 ta̭i Hwa̒ Bi̒nh.