(HBDT) - Ta̒n năm kwa, foong tla̒w thế zṷc, thế thaw (TZTT) tlêênh diḙ̂ ba̒n tính fát chiến mă̭nh mḙ, hôô̭ng khắp têểnh tơ̒ng khu zân kư pơ̭i ta̒n môn thế thaw fố biển nhơ: boỏng chwiê̒n hơi, bỏng tả, zươ̭ng xinh, kâ̒w lôông…mé môô̭ch xổ môn thế thaw zân tôô̭c (TTZT): pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i zươ̒ng nhơ ít hiḙ̂n ziḙ̂n tloong kuô̭c khôổng haa̒ng ngă̒i. Pớ di̭, wiḙ̂c báw tô̒n, fát hwi kác môn TTZT dửng tlước tư̒ thắch thức.

Thi dẩw môn tấi kâ̭i ta̭i Da̭i hô̭i Thế zṷc, thế thaw xa̭ Hưng Thi (La̭c Thwí) lâ̒n thử V, năm 2021.

Tư̒ năm kwa, tính da̭t ản tư̒ thă̒nh tích dảng tư̭ ha̒w tloong thi dẩw kác môn TZTT: zái nhất twa̒n dwa̒n pơ̭i 8 hwi chương wa̒ng (HCW), 4 hwi chương pa̭c (HCP) pơ̭i 16 hwi chương dôô̒ng (HCD) ta̭i Hô̭i thi thế thaw kác zân tôô̭c thiếw xổ twa̒n kuốc khu bư̭c I, lâ̒n thử IX, năm 2015; Ngă̒i hô̭i văn hwả, thế thaw khu bư̭c Tâi Bắc năm 2016 ză̒nh zái nhất twa̒n dwa̒n pơ̭i 7 HCW. 9 HCP, 5 HCD; năm 2019, tham za Hô̭i thi thế thaw kác zân tôô̭c thiếw xổ twa̒n kuốc lâ̒n thử XI, khu bư̭c I ză̒nh zái nhất twa̒n dwa̒n pơ̭i 6 HCW, 7 HCP, 4 HCD… Kôô̒ng kác thă̒nh tích nối bâ̭t tlêênh, kỏ thế khắng di̭nh TTZT la̒ thế thaw thể mă̭nh kuố tính. Diê̒w ni̒ i cho dố kôông tác báw tô̒n, zư̭ zi̒n, fát hwi kác môn TTZT ản tính kwan tâm, dâ̒w tư dủng hưởng bă̒ng tư̒ hwa̭t dôô̭ng thiết thư̭c, hiḙ̂w kwá nhơ: tăng kươ̒ng twiên chwiê̒n, hưởng zâ̭n nhân zân tích kư̭c tâ̭p lwiḙ̂n TZTT nôông kaw khức khwé, tloong di̭ kỏ kác môn TTZT; ngă̒nh VH,TT&ZL tích kư̭c hô̭ tlơ̭ chwiên môn thi dẩw, khôi fṷc, báw tô̒n kác tlo̒ chơi zân zan, môn TTZT; zái vô di̭ch pẳnh nả - kẻw ko - tấi kâ̭i nă̒m tloong hḙ̂ thôổng kác zái thế thaw kuố tính, ản tố chức thươ̒ng niên… 

Mô̭i môn TTZT tê̒w kỏ iêw kâ̒w tluố wê̒l ki̭ thwâ̭t pơ̭i zṷng kṷ tâ̭p lwiḙ̂n. Diếm chuung la̒ da fâ̒n ản chơi thew hi̒nh thức tâ̭p thế, tê̒w do̒i hói fái kỏ khức khwé, ki̭, chiển thwâ̭t, xư̭ khẻw lẻw, tâm lỉ bư̭ng baa̒ng, tâ̭p lwiḙ̂n thươ̒ng xwiên tí kỏ kinh ngiḙ̂m pơ̭i nôông kaw tli̒nh dô̭ chwiên môn. 

Khwáng 2 - 3 năm tlước ni, Bu̒i Thi̭ Hôô̒ng, té năm 2002, xa̭ Da Fúc (Iên Thwí) la̒ vâ̭n dôô̭ng biên (VDB) tlé, xảng zả kuố mon tấi kâ̭i. Ta̭i kác zái dẩw TTZT tloong tính, ớ ha̭ng kân chơ̒ 52kg. Hôô̒ng zươ̒ng nhơ chăng kỏ dổi thú, ta̒ ză̒nh ản tư̒ thă̒nh tích nối bâ̭t ta̭i kác zái dẩw khu bư̭c, twa̒n kuốc. Tơ̒ng la̒ hoo̭c xinh lớp Taekwondo, tlươ̒ng Năng khiểw, hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i thi dẩw TZTT tính, Hôô̒ng kỏ ta̒n lơ̭i thể nhất di̭nh wê̒l chwiên môn, thế lư̭c. Hô̒ng chiê xé: "Năm 2020, khăw khi hwa̒n thă̒nh wiḙ̂c hoo̭c tâ̭p, tâ̭p lwiḙ̂n ớ tlươ̒ng Năng khiểw, hwẩn lwiḙ̂n pơ̭i thi dẩw TZTT tính, tôi i kỏ khwáng thơ̒I zan lwăi hwăi thi̒m hưởng ti riêng cho mêê̒nh. Hiḙ̂n tôi la̒ wiḙ̂c ớ Kôông ti Hôô̒ng Hái Foxconn. Môô̭ch kôông wiḙ̂c khả mởi mé, chăng liên kwan têểnh chwiên môn tlước ni kuố mêê̒nh. Pớ khâi ti la̒, zo tỉnh chất kôông wiḙ̂c dêênh tôi ít tham za kác hwa̭t dôô̭ng TZTT pô̭ chuung kôô̒ng môn tấi kâ̭i pô̭ riêng. Khêênh ni nhất, tôi tham za thi dẩw ta̭i Da̭i hô̭i TZTT xa̭ Da Fúc lâ̒n thử VI, năm 2021, ză̒nh HCW môn tấi kâ̭i pơ̭i HCD môn diê̒n kinh; Zái Vô di̭ch kúp kác kâw la̭c bô̭ tấi kâ̭i kuốc za năm 2022, thi dẩw cho dô̭i Ha̒ Nô̭i ză̒nh ản 1 HCP. Vinh zư̭ ản xa̭ lươ̭ cho̭n tham za thi dẩw ta̭i Da̭i hô̭i TZTT hwiḙ̂n Iên Thwí lâ̒n thử VIII ản tố chức tloong thơ̒i zan têểnh, tôi xḙ tham zư̭ pơ̭i kwiết tâm thi dẩw ză̒nh kết kwá kaw nhất”. 

Za di̒nh ôông Bu̒i Văn Zin, xỏm Bâ̭n Zo̭l, xa̭ Nhân Mi̭ (Tân La̭c) ta̒ kỏ toỏng kóp chăng nhó cho xư̭ fát chiến kuố môn pẳnh nả ớ diḙ̂ fương. Chăng chí ôông mo̒ ká vơ̭ la̒ pa̒ Bu̒i Thi̭ Xâi kôô̒ng kon kải la̒ Bu̒i Thi̭ Thwỉ tê̒w ză̒nh ản kết kwá kaw tloong thi dẩw môn pẳnh nả ta̭i kác kuô̭c thi ớ diḙ̂ fương, tính pơ̭i khu bư̭c. La̒ VDB ki̒ kư̭w, ôông thươ̒ng xwiên kóp mă̭t tlănh ta̒i ta̭i kác zái dẩw pơ̭i tơ̒ng tham za dă̭i môô̭ch xổ lớp tâ̭p hwẩn TTZT tloong tính: "Hiḙ̂n măi, tôi ta̒ wa̒I 50 thuối, khức khwé, tôi thăi, tôi mă̭t twi chăng ản tốt nhơ ngă̒i ko̒n tlé mé tôi luôn kổ gẳng tâ̭p lwiḙ̂n tí zư̭ bư̭ng foong dô̭. La̒ môô̭ch mo̭l rất ươ kác môn thế thaw zân tôô̭c chwiê̒n thôổng, tôi khă̭n khaa̒ng chwiê̒n dă̭i ta̒n kinh ngiḙ̂m kwỉ kuố bán thân cho thể hḙ̂ tlé tí kỏ thế zư̭ zi̒n nét thôốch văn hwả chwiê̒n thôổng”.

 

VDB Bu̒i Văn Zin pơ̭i Bu̒i Thi̭ Hôô̒ng chí la̒ 2 tloong rất tư̒ ta̒i năng TTZT tính taang xớ hư̭w, Pớ di̭ cho dố, tính taang kỏ ta̒n VDB noo̒ng kốt, tlé, ta̒i năng, thă̒nh tích thi dẩw tốt, thể hḙ̂ VDB ki̒ kư̭w, tă̒i kinh ngiḙ̂m luôn khă̭n khaa̒ng chwiê̒n dă̭i, bô̒i zươ̭ng cho thể hḙ̂ tlé, tư̒ kâw la̭c bô̭ TZTT kơ xớ tê̒w kỏ kác thă̒nh biên noo̒ng kốt am hiếw wê̒l TTZT…Ni la̒ diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i tí tính báw tô̒n, zi̒n zư̭ pơ̭i fát hwi TTZT. 

Pên keḙnh thwâ̭n lơ̭i thi̒ kôông tác báw tô̒n, zi̒n zư̭ pơ̭i fát hwi TTZT i dổi mă̭t pơ̭i chăng ít khỏ khăn, thắch thức. Thể hḙ̂ kể kâ̭n la̒ dổi tươ̭ng thănh, thiểw niên fái hoo̭c văn hwả, ti la̒ ăn xa, ít kỏ diê̒w kiḙ̂n tí tham za tâ̭p hwẩn, chwiê̒n dă̭i, tâ̭p lwiḙ̂n, thi dẩw thươ̒ng xwiên. Xư̭ buu̒ng dố kuố kôông ngḙ̂ thôông tin, xư̭ lêênh ngôl kuố kác tlaang maa̭ng xa̭ hô̭i mo̒ ngươ̒i zân kỏ kác hi̒nh thức zái tlỉ da zaa̭ng, foong fủ. Tloong bổi kắnh twa̒n kâ̒w hwả pơ̭i hô̭i nhâ̭p kuốc tể nhơ hiḙ̂n măi ta̒ xwất hiḙ̂n tư̒ môn thế thaw mởi, thu hút dôông dáw kác tâ̒ng lớp nhân zân tham za nhơ: yoga, gim, hiphop, kwâ̒n bơ̭t, khiêw bṷ,… kôô̒ng pơ̭i di̭ la̒ kải lo TTZT dâ̒n bất ti bi̭ thể. Pên keḙnh di̭, môô̭ch bô̭ fâ̭n zởi tlé ngă̒i kaa̒ng ít hửng thủ pơ̭i TTZT… 

Kôô̒ng nhở la̭i ki̒ Da̭i hô̭i TZTT twa̒n kuốc lâ̒n thử V, năm 2002 la̒ lâ̒n dâ̒w tiên nô̭i zuung TTZT ản chỉnh thức zoong paw thi dẩw. I ớ lâ̒n dâ̒w tiên ni̒, dwa̒n thế thaw kuố tính zoong vinh kwang wê̒l cho tính nha̒ pơ̭i 3 HCW môn tấi kâ̭i pơ̭i 1 HCD môn pẳnh nả. Kôô̒ng pơ̭i thă̒nh tích ni̒, Hwa̒ Bi̒nh xếp thử 33/61 dwa̒n tham zư̭. 

Năm 2022 la̒ năm ziḙ̂n tha Da̭i hô̭i TZTT kác kấp tính lâ̒n thử VII. Ni la̒ môô̭ch xư̭ kiḙ̂n thế thaw kwâ̒n chủng kỏ kwi mô lởn, la̒ ngă̒i hô̭i TZTT twa̒n zân. Tloong kể hwă̭ch xổ 184/KH-UBND, ngă̒i 3/12/2020 kuố Ban Tố chức Da̭i hô̭i TZTT kác kấp tính lâ̒n thử VII kỏ nô̭i zuung vởi da̭i hô̭i TZTT kấp xa̭, kấp hwiḙ̂n pơ̭i kác ngă̒nh, nô̭i zuung thi dẩw tê̒w ưw tiên tố chức kác môn diê̒n kinh, pơi lô̭i, boỏng tả, kác môn TTZT, chwiê̒n thôổng kuố diḙ̂ fương. Tloong khuôn khố kác môn thi dẩw kuố chương tli̒nh da̭i dô̭i TZTT kấp tính i tố chức thi dẩw 3 môn TTZT la̒ pẳnh nả, tái kâ̭i, kẻw ko. Ni la̒ kơ hô̭i tí kác diḙ̂ fương tloong tính xôốc zâ̭l foong tla̒w tâ̭p lwiḙ̂n TTZT ngăl pớ kơ xớ. 

Dôô̒ng chỉ Da̒w Tiển Kươ̒ng, Fỏ Zảm dôốc Xớ VH, TT&ZL cho hăi: "Tloong kác ki̒ Da̭i hô̭i TZTT twa̒n kuốc, Hô̭i thi thế thaw kác zân tôô̭c thiếw xổ twa̒n kuốc, khu bư̭c. Ngă̒i hô̭i Văn hwả, thế thaw khu bư̭c Tâi Bắc,…thă̒nh tích kác môn TTZT kuố dwa̒n thế thaw tính luôn ză̒nh ản thử ha̭ng kaw, tư̒ VDB thi dẩw xwất xắc. Da̭i hô̭i TZTT kác kấp tính lâ̒n thử VII, năm 2022 la̒ zi̭p fát chiến foong tla̒w thế thaw kwâ̒n chủng, re̒n lwiḙ̂n khức khwé, chất lươ̭ng nguô̒n nhân lư̭c fṷc bṷ law dôô̭ng, hoo̭c tâ̭p tí xâi zư̭ng pơ̭i báw bḙ̂ Tố kuốc tloong zai dwa̭n hiḙ̂n năi; tiếp tṷc tấi mă̭nh kuô̭c bâ̭n dôô̭ng "Twa̒n zân re̒n lwiḙ̂n thân thế thew gương Bác Hô̒ vi̭ da̭i” zai dwa̭n 2021 – 2025; twiến cho̭n VDB xwất xắc tí tâ̭p hwẩn tham zư̭ da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, năm 2022”…

 


KÁC TIN KHÁC


Khă̭n kha̒ng kác diê̒w kiḙ̂n thi dẩw cho Da̭i hô̭i Thế zṷc thế thaw tính

(HBDT) – Da̭i hô̭i Thế zṷc, thế thao (TZTT) tính lâ̒n thử VII, năm 2022 chỉnh thức khai ma̭c paw ngă̒i 27/9. Hiḙ̂n ta̭i, kôông tác chwấn bi̭ xân pa̭i, kơ xớ bâ̭t chất, zṷng kṷ fṷc bṷ da̭i hô̭i ản Xớ VH,TT&ZL gấp zút tiển hă̒nh, dám báw ki̒ da̭i hô̭i ziḙ̂n tha thă̒nh kôông.

Kương mă̭t mởi kuố xe da̭p Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i zái vô di̭ch xe da̭p dươ̒ng za̒i va̒ diḙ̂ hi̒nh tle kwuốc za lâ̒n thử 27, năm 2022, dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh ản 1 hwi chương wa̒ng (HCW), 4 hwi chương ba̭c (HCB) va̒ 2 hwi chương dôô̒ng (HCD).

Hwiḙ̂n La̭c Xơn: Tlo̒ chơ zân zan tlớ thee̒nh môn thi dẩw chỉnh thức ta̭i Da̭i ho̭i thế zṷc - thế thaw

(HBDT) - Da̭i hô̭i Thế zṷc - thế thaw hwiḙ̂n La̭c Xơn lâ̒n thử VII, năm 2021 kỏ 11 môn thi dẩw chỉnh thức, gô̒m: Boỏng chwiê̒n, boỏng dả, kâ̒w lôông, viḙ̂t za̭, bơi lô̭i, kẻw ko, deẻnh máng, vâ̭t kố chiê̒n, dấi kâ̭i, bẳnh nả, diê̒n kinh. Dảng chủ ỉ, tlo̒ chơi zân zan (TCZZ) deẻnh máng kuố zân tô̭c Mươ̒ng lâ̒n da̒w tiên tlớ thee̒nh môn thi dẩw chỉnh thức tloong da̭i hô̭i.

Hwiḙ̂n Kaw Foong chủ tloo̭ng fát chiến môn bẳnh nả

(HBDT) - Xác di̭nh bẳnh nả la̒ môn thế thaw thể me kuố diḙ̂ fương, nhê̒w năm kwa hwiḙ̂n Kaw Fong luôn ta̭w diê̒w kiḙ̂n va̒ kơ hô̭i dớ môn thế thaw zân tôô̭c ngă̒i ka̭ng fát chiến.