(HBDT) - Da̭i hô̭i Thế zṷc - thế thaw hwiḙ̂n La̭c Xơn lâ̒n thử VII, năm 2021 kỏ 11 môn thi dẩw chỉnh thức, gô̒m: Boỏng chwiê̒n, boỏng dả, kâ̒w lôông, viḙ̂t za̭, bơi lô̭i, kẻw ko, deẻnh máng, vâ̭t kố chiê̒n, dấi kâ̭i, bẳnh nả, diê̒n kinh. Dảng chủ ỉ, tlo̒ chơi zân zan (TCZZ) deẻnh máng kuố zân tô̭c Mươ̒ng lâ̒n da̒w tiên tlớ thee̒nh môn thi dẩw chỉnh thức tloong da̭i hô̭i.

Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw môn deẻnh máng ta̭i DHTT hwiḙ̂n La̭c Sơn lâ̒n thử VII. 

Deẻnh máng la̒ la̒ TCZZ lô dơ̒i kuố mo̭l Mươ̒ng, lể thên hô̭t da̒ máng la̒ thên tlo̒ chơi. Ớ hwiḙ̂n La̭c Xơn, deẻnh máng da̒ tlớ thee̒nh mỏn ăn tinh thâ̒n chăng thế thiểw tloong dơ̒i khôổng văn hwả va̒ tloong kác lḙ̂ hô̭i dâ̒w xwân mởi....

Thew dôô̒ng chỉ Bu̒i thi̭ Thắm, Zảm dôốc Tluung tâm VH-TT&TT hwiḙ̂n La̭c Xơn, thôông kwa wiḙ̂c tố chức Zái deẻnh máng zân tô̭c Mươ̒ng kóp fâ̒n khôi fṷc kác zi xán văn hwả , TCZZ bố ích, dôô̭c dảw , la̒ zi xán văn hwả rất kâ̒n ản khôi fṷc, zư̭ zi̒n va̒ fát chiến dớ nơơng kaw tinh thâ̒n thế thaw, re̒n liḙ̂n khức khwé.

Kác bước kơ bán kuố deẻnh máng mối Mươ̒ng kỏ chút khác biḙ̂t cho rêênh Ban tố diê̒w chính la̭i diê̒w lḙ̂ cho fu̒ hơ̭p. Ớ woo̒ng 1, kác xa̭, thi̭ chẩn thi dẩw 5 vuu̒ng, lôô̒ng gép baw kác zái môn thế thaw zân tôô̭c, mối vu̒ng cho̭n 1 dô̭i nhất dớ tham za thi dẩw woo̒ng chung kết. Wo̒ng chung kết Zái deẻnh máng zân tôô̭c Mươ̒ng hwiḙ̂n La̭c Xơn kỏ 6 dô̭i, tlêênh 60 vâ̭n dôô̭ng viên tham za, thi dẩw thew 2 báng.

Mối tlâ̭n thi đẩw tloong 35 phút, dô̭i kỏ nhê̒w diếm hơn thi̒ xép tlêênh. Thă̒nh tích chuung kuô̭c, thi̭ chẩn Vṷ Bán ză̒nh zái nhất, xa̭ Văn Ngiḙ̂ ză̒nh zái nhi̒, zái ba la̒ xa̭ Xwất Hwả, zái khwiển khích xa̭ Thươ̭ng Kôốc. Zái foong tla̒w thuô̭c wê̒l 2 xa̭ Ngoo̭c Lâw, Vṷ Bi̒nh.

Ó chí la̒ môm TCZZ ma̒ deẻnh máng ko̒n la̒ môn thế thaw lee̒nh meḙnh, bố ích kóp fâ̒n re̒n liḙ̂n khức khwé. Tloong kác bước kuố tlo̒ chơi , mo̭l chơi fái vâ̭n dôô̭ng to̒n thân, khức bê̒n, khẻw lẻw, linh hwa̭t, chỉnh xác. Tloong kwả chi̒nh chơi, mo̭i ngơ̒i thêm gẳn kết, thân thiḙ̂n, dấi lu̒i tḙ̂ na̭n xa̭ hôi, zư̭ zi̒n nét vzn hwả zả tli̭ chiê̒n thôổng zân tôô̭c.


KÁC TIN KHÁC


Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.