(HBDT) - Vươ̒ kwa, ta̭i zái vô di̭ch xe da̭p dươ̒ng za̒i va̒ diḙ̂ hi̒nh tle kwuốc za lâ̒n thử 27, năm 2022, dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh ản 1 hwi chương wa̒ng (HCW), 4 hwi chương ba̭c (HCB) va̒ 2 hwi chương dôô̒ng (HCD).
Kác vâ̭n dôô̭ng viên xe da̭p tính tlêênh bṷc nhân hwi chương wa̒ng Zái vô di̭ch xe da̭p dươ̒ng za̒i va̒ diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc lâ̒n thử 27, năm 2022.

Dwa̒n thế thaw tính tham zư̭ zái kỏ 7 VDV và 3 HLV, la̒ ho̭c xinh tlươ̒ng Năng khiểw, hwẩn liḙ̂n va̒ thi dẩw TZTT tính, cheenh ta̒i ớ nô̭i zuung xe da̭p diḙ̂ hi̒nh. Lư̭c lươ̭ng VDV baw gô̒m: Dinh Thi̭ Zảng Hương, Ha̒ Văn Nam, Ha̒ Kôông Ngân, Ha̒ Viḙ̂t Kươ̒ng (Tân La̭c), Xa Twẩn Anh, Xa Thi̭ Wiên (Da̒ Bắc), Kwắch Thi̭ Thu Chang (La̭c Xơn). Kác VDV dê̒w tloong dô̭ thuối 17-18, VDV ít thuối nhất la̒ Xa Thi̭ Wiên mởi 15 thuối. Twi dê̒w ko̒n tlé, chươ kỏ kinh ngiḙ̂m thi dẩw, nhưưng thă̒nh tích da̭t ản la̒ niê̒m tư̭ ha̒w chung kuố ngươ̒i iêw mển thế thaw tính nha̒. 1 HCW nô̭i zuung băng dôô̒ng Olimpic kả nhân nư̭ lưở thuối 17-18, băng dôô̒ng Olimpic dôô̒ng dô̭i nam lưở thuối 17-18, 100% VDV kuố tính tham za zái dê̒w ản hwi chương.

Ka̭ ni̒ tính kỏ nhê̒w cuô rơ ta̒i năng, foong dô̭ ốn dinh, liên tṷc gă̭t hải ản nhê̒w thă̒nh tích nối bâ̭t nhơ: Dinh Văn Linh, Bu̒i Văn Nhất, Bu̒i Văn Hiểw, Châ̒n Thi̭ Thwí Vân, Kwắch Thi̭ Fương Thănh... va̒ thể hḙ̂ kể kâ̭n dâ̒i dam mê, nhiḙ̂tt hwiến, chiến voo̭ng.

Tloong thơ̒i zan dêểnh, thế thaw thă̒nh tích kaw kuố tính kỏ thế xḙ fái dổi mă̭t nhê̒w khỏ khăn, nhưng kỏ xư̭ kwan tâm, dâ̒w tư, ta̭w mo̭i diê̒w kiḙ̂n thwâ̭n lơ̭i kuố tính, diḙ̂ fương, xư̭ nổ lư̭c , kwiết tâm kuố VDV, nhưửng ngươ̒i la̒ kôông tá thế thaw kuu̒ng nhưửng tẩm hwi chương kwỉ zả vươ̒ ản la̒ ê̒n táng vưưng chắc dớ ngươ̒i hâm mô̭ dă̭ch tlo̭n niê̒m tin baw thể hḙ̂ kể kâ̭n xḙ twá tlảng, zoong vinh kwang wê̒l cho kwê hương, dất nước.
KÁC TIN KHÁC


Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.