(HBDT) - Ngă̒i 12/12, tloong tlương tli̒nh thi dẩw môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh ta̭i Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, kác vâ̭n dôô̭ng biên (VDB) tiếp tṷc tlănh ta̒i kác nô̭i zung: băng dôô̒ng Olympic kả nhân kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i nư̭; băng dôô̒ng Olympic kả nhân kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i nam.


          Kác vâ̭n dôô̭ng biên nam xwất fát nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic dôô̒ng dô̭i nam.

Nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic kả nhân kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i nư̭ (kư̭ li thi dẩw 16,2 km) kỏ 25 VDB têểnh pớ ta̒n kác dwa̒n: An Zang, Xơn La, Thănh Hwả, Ha̒ Nô̭i, Kwân dô̭i, Bi̒nh Zương, Hwa̒ Bi̒nh, La̒w Kai. Khăw hơn 1 thiểng thi dẩw kôô̒ng pơ̭i kwiết tâm kaw, kết kwá: Nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic kả nhân, VDB Ka̒ Thi̭ Thơm (dwa̒n Kwân dô̭i) ză̒nh ản hwi tlương wa̒ng (HTW); VDB Dinh Thi̭ Như Kwi̒nh (Dwa̒n Bi̒nh Zương) ză̒nh ản hwi tlương pa̭c (HTP); VDB Kwa̒ng Thi̭ Xwan (dwa̒n Kwân dô̭i) ză̒nh ản hwi tlương dôô̒ng (HTD). Nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic dôô̒ng dô̭i nư̭, dwa̒n Kwân dô̭i ză̒nh ản HTW; dwa̒n Bi̒nh Zương ză̒nh ản HTP; dwa̒n An Zang ză̒nh ản HTD. 


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính tlaw zái nhất twa̒n dwa̒n cho dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh.

Nô̭i zung băng dôô̒ng Olympic kả nhân kôô̒ng pơ̭i dôô̒ng dô̭i nam (kư̭ li 21.6 km) kỏ 25 VDB kuố 7 dwa̒n: Hwa̒ Bi̒nh, An Zang, Dôô̒ng Tháp, Ha̒ Nô̭i, La̒w Kai, Kwân dô̭i, Thănh Hwả. Ngăl khăw khi xwất fát, kác VDB bứt tôốc bảm xát ha̒ tơ̒ng zâi tơ̒ng fút. Pớ woo̒ng duô thử hal, VDB Dinh Văn Linh (dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh) bứt fả ti tâ̒w. Tlước khi wê̒l dích kỏ 10 VDB bi̭ lwa̭i zo chăng thew lâ̭p woo̒ng kuố VDB ti tâ̒w pơ̭i bi̭ hoóng xe. Kết kwá nô̭i zung kả nhân: VDB Dinh Văn Linh (dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh) ză̒nh ản HTW; VDB Ngwiḙ̂n Viết La̭m (dwa̒n Thănh Hwả) ză̒nh ản HTP; VDB Fa̭m Lê Xwân Lôô̭c (dwa̒n Kwân dô̭i) ză̒nh ản HTD. Nô̭i zung dôô̒ng dô̭i: Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh ză̒nh ản HTW; dwa̒n Kwân dô̭i ză̒nh ản HTP; dwa̒n Thănh Hwả ză̒nh ản HTD.


KÁC TIN KHÁC


Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.