(HBDT) - Chương tli̒nh thi dẩw kuố Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, năm 2022 dá hwa̒n thăă̒nh. Hwa̒ Bi̒nh tham za tleenh ta̒i 7/43 môn thi dẩw tlong khuôn khố Da̭i hô̭i vởi kác môn: xe ta̭p, diê̒n kinh, tếi kḙ̂I, kẻw ko, pencak silat, taekwondo. Kác vâ̭n dôô̭ng viên kuố tính ha zăă̒nh ản 10 hwi chương, tlong rỏ 4 hwi chương vaa̒ng, 4 hwi chương pa̭c, 2 hwi chương dôô̒ng.

Kác vâ̭n dôô̭ng viên môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh Hwa̒ Bi̒nh thi dẩw xwất sắc, zoong la̭i thăă̒nh tích cho doa̒n Hwa̒ Bi̒nh ta̭i Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX.

Chương tli̒nh thi dẩw kuố Da̭i hô̭i Thế thaw twa̒n kuốc lâ̒n thử IX, năm 2022 dá hwa̒n thăă̒nh. Hwa̒ Bi̒nh tham za tleenh ta̒i 7/43 môn thi dẩw tlong khuôn khố Da̭i hô̭i vởi kác môn: xe ta̭p, diê̒n kinh, tếi kḙ̂I, kẻw ko, pencak silat, taekwondo. Kác vâ̭n dôô̭ng viên kuố tính ha zăă̒nh ản 10 hwi chương, tlong rỏ 4 hwi chương vaa̒ng, 4 hwi chương pa̭c, 2 hwi chương dôô̒ng. 

Kṷ thế vởi hwi chương vaa̒ng, môn xe ta̭p diḙ̂ hi̒nh zăă̒nh ản 3 hwi chương vaa̒ng; kẻw ko zăă̒nh ản 1 hwi chương vaa̒ng. Vởi kết kwá ni̒, dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh xếp thử 42/65 tính, thăă̒nh, ngăă̒nh tloong ká nước va̒ choo̒ng thử5/19 tính khu vư̭c miê̒n nủi. Kết kwả ní dá vươ̭t chí tiêw kể hwă̭ch dế tha.


KÁC TIN KHÁC


Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.