(HBDT) - Thết dêểnh, xwân wê̒l nhê̒w ngươ̒i bớ thă̒nh fổ de̒ ngoong ản wê̒l kwê xum ho̭p bên za di̒nh, khôổng tloong khôông khỉ ẩm áp, chân ti̒nh kuố Thết kwê. Chăng kỏ thiểng ô̒n a̒w kuố thă̒nh fổ, mê thiểng rew ho̒ kố dôô̭ng bớ kác fa dâ̭p boỏng chiê̒n, kỏ lḙ la̒ khức hút khỏ dá kwa tloong ngă̒i xwân mổi vuu̒ng kwê.


​Nhưửng tlâ̭n boỏng chiê̒n nắi lướ da̒ tlớ thee̒nh "mỏn ăn" tinh thâ̒n chăng thế thiểw kuố nhân zân xa̭ Kwiết Thẳng (La̭c Xơn) nhưửng ngă̒i cha̒w xwân mởi. 

Mối zip baw xwân, xa̭ Tâi Foong (Kaw Foong) rô̭n vang nhưngx thiểng vố thăi, thiểng rew ho̒ kố vṷ khâw nhuửng fa chẳn boỏng, dâ̭p boỏng va̒ gi diếm bớ kác dô̭i boỏng chiê̒n da̭i ziḙ̂n cho kác xỏm. Xỏm Chaw Kha̭ , khâw khi ăn Thết chiê̒n thôổng kuố ngươ̒i Zaw, dô̭i tiê̒n xỏm bước baw liên tâ̭p chiển thwâ̭t dớ chấn bi̭ cho zái dẩw thươ̒ng niên cha̒w xwân. Dôô̒ng chỉ Fuu̒ng Zuủng Kâ̒w, Kôông an xa̭ Tâi Foong la̒ môô̭ch tloong nhửng tiến thú kuố dô̭i xỏm Chaw Kha̭ chiê xé: "Ha̒ng ngă̒i dô̭i tâ̭p liḙ̂n thươ̒ng xwiên cho rêênh kăn bán wê̒l ki̭ thwâ̭t, chiển thwâ̭t da̒ nhwâ̒n nhwiḙ̂n. Twi nhiên ủn eenh tloong dô̭i vấn thươ̒ng xwiên liên tâ̭p fái tâph chuung boo̭c lót, tẩn kôông da za̭ng dớ zoong wê̒l chiển thẳng cho dô̭i nha̒" 

Măi ni̒ ó chỉ môn boỏng chiê̒n da chiê̒n thôổng ma̒ boỏng chiê̒n hơi da̒ xwất hiḙ̂n, ản deẻnh fố biển bớ kác khu zân kư bớ fổ dêểnh la̒ng. Ba̒ KwắchThi̭ Twiên, khu Xa̒w, thi̭ chẩn Bo (Kim Bôi) tham za liḙ̂n tâ̭p môn boỏng chiê̒n mê̒m mân chi̭ em tloong khu ản 1 năm năi. Ba̒ Twiên cho mắt: "Tham za liḙ̂n tâ̭p tôi thẩi dam mê môn thế thaw ni̒. Boỏng chiê̒n hơi vươ̒ nhḙl, rḙ̂ deẻnh, fu̒ hơ̭p lưở thuối tlêênh 50 nhơ dâ̒n tôi dớ re̒n liḙ̂n khức khwé. Ngă̒i thươ̒ng, wê̒l bân khuô̭ng xân boỏng chie̒n hơi dẻn mo̭l ngot. Baw zi̭p Thết, nhất la̒ khi kỏ zái dẩw, hâ̒w nhơ baw bân khởm, bân khuô̭ng ha̒ng ngă̒i đe̒w kỏ tlâ̭n dẩw ziḙ̂n tha tloong khôông khỉ hảw hức, fẩn khới kuố ngươ̒ zân".

Boỏng chiê̒n ó chí dơn thwâ̒n la̒ môn thế thaw, ma̒ râ̒n tlớ thee̒nh xư̭ gẳn kết mo̭i ngươ̒i tloong kôô̭n dôô̒ng, chiê xé, tthẩw hiếw kha̒ hơn. Nhất la̒ tloong thơ̒i diếm Thết dêểnh, xwân xang, khai xwân chẻn ra̭w hơm, nhưửng thiểng chúc mưư̒ng năm mởi thân ti̒nh, thi̒ mo̭i ngươ̒i de̒ hảw hức tlớ la̭i xân boỏng dớ chưửng kiển nhửng tlâ̭n dẩw kuố la̒ng xỏm nhửng ngă̒i cha̒w xwân.


KÁC TIN KHÁC


Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.