(HBDT) – Ngă̒i 19-21/7, Xớ VH,TT&DL da̒ tố chức thee̒nh kông zái zái boỏng ba̒n kâ̒w lôông tlé – vô di̭ch – tlung kaw thuối tính năm 2018


Tham za zái kỏ 222 vâ̭n dôô̭ng viên kuố 12 do̒n dêểnh bớ kác wiḙ̂n, tha̒nh fổ va̒ Kôông an tính. Tloong 3 ngă̒i kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw, cheenh ta̒i 21 bô̭ hwi chương, tloong dỏ môn boỏng ba̒n 9 bô̭ (Dơn nư̭ tlé, dơn nam tlé, dơn nư̭ vô di̭ch, dơn nam vô di̭ch, dơn nư̭ 40 + 45 thuối, dơn nư̭ 46 thuối tlớ lêênh, dơn nam 40 – 49 thuối, dơn nam 50 thuối tlớ lêênh), kâ̒w lôông 12 bô̭dơn nam vô di̭ch,( Dơn nư̭ tlé, dơn nam tlé, dôi nư̭ vô di̭ch, dôinư̭ 46 thuối tlớ lêênh, dôi nam 50 thuối tlớ lêênh,dôi nam nư̭ 40 – 49 thuối)


 

Kác vâ̭n dôô̭ng viên thi dẩw nô̭i zung kâ̒w lôông dôi nam.
BTC tlaw hwi chương cho kác vâ̭n dôô̭ng viên nô̭i zung kâ̒w lôông dôi nam vô di̭ch

Khâw 3 ngă̒i thi dẩw, da̒ kỏ 94 tlâ̭n boỏng ba̒n, 139 tlâ̭n kâ̒w lôông xôi nối, hấp zâ̭n va̒ nhê̒w ki̭ch tỉnh. Kác vâ̭n dôô̭ng viên da̒ kôổng hiển cho khản zá , nhửng ngươ̒i hâm mô̭ nhửng dươ̒ng chiê̒n hăi, fa boỏng dḙp. Kết kwá (Chí dăng zái nhất) Môn boỏng ba̒n: dơn nơ̭ tlé: Vo̭ Hă̒ng Nga (TF Hwa̒ Bi̒nh); dơn nam tlé: Dinh Zương Minh Thải (TF Hwa̒ Bi̒nh); dơn nư̭ vô di̭ch; dơn nư̭ vô di̭ch: Vṷ Thi̭ Kiê̒w Chang (TF Hwa̒ Bi̒nh); dơn nam vô di̭ch: Ngô Chung Kiên (TF Hwa̒ Bi̒nh); dơn nư̭ 40 – 45 thuối: Ngwiển Thi̭ Ngwiḙ̂t (Lương Xơn); dơn nư̭ 46 thuối tlớ lêênh: Ngwiển Thi̭ Thơ̒i (TF Hwa̒ Bi̒nh); dpn nam 40 – 49 thuối: Ngwiển Kông Ngwiên (La̭c Thwí); dơn nam 50 thuối tlớ lêênh (La̭c Thwí); dơn ma vô di̭ch: Fu̒ng Chươ̒ng Nam (TF Hwa̒ Bi̒nh). Môn kâ̒w lôông: dơn nư̭ vô di̭ch: Mai Anh Nhi (TF Hwa̒ Bi̒nh); dơn nam vô di̭ch: Bu̒i Tiển Khang (Kôông an tính); dôi nư̭ tlé: Ngwiển Minh Anh – Ngwiển Thi̭ Minh Ảnh (TF Hwa̒ Bi̒nh);; dôi nam tlé: Fa̭m Dức Twa̒n – Ngwiển Dức Zủng (TF Hwa̒ Bi̒nh);dôi nam nư̭ tlé: Ngô Thanh Zương – Fa̭m Fương Linh (TF Hwa̒ Bi̒nh); dôi nư̭ vô di̭ch: Ngô Thi̭ Thu Ha̒ - Hwa̒ng Hwiê̒n Chang (TF Hwa̒ Bi̒nh); dôi nam vô di̭ch: Ngwiển Chung Hiểw – Chương Kwang Hưng (Kôông an tính); dôi nam nư̭ vô di̭ch: Châ̒n Ngo̭c Tha̒nh – Châ̒n Thi̭ Hwiê̒n Chang (Iên Thwí); dôi nam nư̭ 46 thuối tlớ lêênh: Lê Thu Ha̒ - Dwa̒n Thi̭ Ngwiên (TF Hwa̒ Bi̒nh); dôi nam 40 – 49 thuối: Lê Minh Chỉ – An Ma̭nh Kươ̒ng (TF Hwa̒ Bi̒nh); dôi nam 50 thuối tlớ lêênh: Ngwiển Thanh Kwáng – Ngwiển Khắc Tư (La̭c Xơn); dôi nam nư̭ 40 – 49 thuối: Lỉ Kông Tha̒nh – Dô̭ Fương Hô̒ng (TF Hwa̒ Bi̒nh);KÁC TIN KHÁC


Xa̭ Văn Ngiḙ̂ dấi meḙnh foong tla̒w thế zṷc – thế thaw

(HBDT) – Hướng ửng kuô̭c vâ̭n dôô̭ng "To̒n zân re̒n liḙ̂n thân thế thew kương Bác Hô̒ vỉ da̭i”, nhửng năm kwa foong tla̒w thế ṷc – thế thaw (TZTT) xa̭ Văn Ngiḙ̂ (La̭c Xơn) luôn ản kấp wí Dáng, chỉnh kwiê̒n kwan tâm cho rêênh da̒ kỏ bước fát chiến meḙnh vởi nhê̒w hi̒nh thức da za̭ng, thu hút ản nhêw ngươ̒i zân ớ nhê̒w thơ̒ng lớp, lưở thuối tham za liḙ̂n tâ̭p.

Hwiḙ̂n La̭c Thwí dwa̭t kúp vô di̭ch Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

(HBĐT) - Bớ ngă̒i 17 – 22/9, ta̭i xân vâ̭n dôô̭ng La̭c Xơn, Xớ VH-TT&ZL fổi hơ̭p vởi UBNZ hwiḙ̂n La̭c Xơn tố chức Zái vô di̭ch Boỏng dả 7 ngươ̒i tính năm 2019

Dwa̒n Hwa̒ Bi̒nh za̒nh tôống xổ HCV, 2HCB va̒ 3HCD

(HBDT) – Ngă̒i 6/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác cuô rơ tiếp tṷc thi dẩw nô̭i zung kuổi ku̒ng kuố zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh tlé to̒n kwuốc năm 2019 la̒ bBăng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôô̒ng dô̭i nư̭ (15km), băng dôô̒ng Olympic kả nhân va̒ dôông dô̭i nam 20km, dố de̒w chung kết kả nhân nam va̒ nư̭ 1,5km.

Tiếp tṷc thi dẩw kác nô̭i zung Zái Vô di̭ch Xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019

(HBDT) – Ngă̒i 5/8, ta̭i dô̒l Ôông Tươ̭ng (TF Hwa̒ Bi̒nh), kác nô̭i zung kuố Zái Vô di̭ch xe da̭p diḙ̂ hi̒nh to̒n kwuốc năm 2019 tiếp tṷc ản ziḙ̂n tha vởi kác kuô̭c duô kwiết liḙ̂t, hấp zâ̭n va̒ ki̭ch tỉnh.

130 vâ̭n dôô̭ng viên tham zư̭ Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI

(HBDT) – Ngă̒i 7/7, hwiḙ̂n Lương Xơn tố chức Zái Viḙ̂t za̭ chiê̒n thôổng hwiḙ̂n Lương Xơn lâ̒n thử XXVI, năm 2019.