(HBDT) - Hwiḙ̂n Mai Châw bươ̒ tố tlức lḙ̂ fát dôô̭ng kuô̭c bâ̭n dôô̭ng "Twa̒n zân ze̒n lwiḙ̂n thân thế thew gương Bác Hô̒ bi̭ da̭i”, Ngă̒i chă̭l Olympic "bi̒ khức khwé twa̒n zân” kôô̒ng pơ̭i Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i năm 2023.


Ban Tố tlức tlaw zái cho ta̒n Kác bâ̭n dôô̭ng biên môn tấi kâ̭i.

Zái pẳnh nả, kẻw ko, tấi kâ̭i kỏ 380 bâ̭n dôô̭ng biên (BDB) tham za, têểnh pớ 16 dơn bi̭ xa̭, thi̭ tlẩn. Tloong di̭ kỏ 90 BDB tấi kâ̭i, 80 BDB pẳnh nả, 210 BDB kẻw ko. Ta̒n kác BDB thi dẩw ớ ta̒n kác nô̭i zung: kẻw ko ôông tưở, kẻw ko ôông tưở, ỉ pả; tấi kâ̭i ôông tưở thi dẩw ha̭ng kân pớ 51 têểnh tlêênh 90 kg, tấi kâ̭i ỉ pả thi dẩw ha̭ng kân pớ 51 têểnh tlêênh 90 kg, tấi kâ̭i ỉ pả thi dẩw ha̭ng kân pớ 51 têểnh tlêênh 73 kg; pẳnh nả ôông tưở, ỉ pả.

Kết thúc zái, Ban tố tlức i ta̒ tlaw hwi tlương cho ta̒n kác BDB da̭t thă̒nh tích kaw ớ ta̒n nô̭i zung thi dẩw, tloong di̭ kỏ 23 zái nhất, 23 zái nhi̒, 44 zái pa.

Tlước di̭, ta̒n kác da̭i biếw kôô̒ng pơ̭i tlêênh 500 mo̭l da̭i ziḙ̂n cho ta̒n tơ̒ng lớp nhân zân, lư̭c lươ̭ng bṷ tlang, dwa̒n biên, thănh niên, hoo̭c xinh, BDB têểnh pớ ta̒n kác xa̭, thi̭ tlẩn, kơ kwan, dơn bi̭, tlươ̒ng hoo̭c tlêênh diḙ̂ pa̒n hwiḙ̂n i ta̒ xôi nối tham za chă̭l nhă̒m hướng ửng Ngă̒i chă̭l Olympic "Bi̒ khức khwé twa̒n zân” năm 2023.

KÁC TIN KHÁC


Kác ta̒i năng thế thaw tew vinh kwang vê̒l cho Hwa̒ Bi̒nh

(HBDT) - Năm 2022 Hwa̒ Bi̒nh dăăng kai tố chức tư̒ xư̭ kiḙ̂n thế thaw lởn kuố tính, twa̒n kuốc va̒ khu vư̭c.

Liên dwa̒n boỏng tả tính tliến khai nhiḙ̂m bṷ năm 2023

(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.