(HBDT) - Ngă̒i 22/3, Ban Chấp hă̒nh Liên dwa̒n boỏng tả (LDBT) tính khwả I, nhiḙ̂m ki̒ 2022 - 2027 tố tlức ho̭p tliến khai nhiḙ̂m bṷ kôông tác năm 2023, Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n chú tli̒ kuô̭c ho̭p.


Dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính, Chú ti̭ch Liên dwa̒n boỏng tả tính fát biếw tloong kuô̭c ho̭p.

Ngă̒i 25/3/2022, Da̭i hô̭i lâ̒n thử nhất LDBT tính thôổng nhất pă̒w 15 dôô̒ng chỉ tham za Ban Chấp hă̒nh, Tloong di̭ kỏ 3 Fỏ Chú ti̭ch pơ̭i Tôống Thư kỉ. LDBT tính pơ̭i Kâw la̭c bô̭ boỏng tả tính Hwa̒ Bi̒nh (Hwa̒ Bi̒nh FC) tlỉnh thức tlớ thă̒nh thă̒nh biên kuố LDBT Viḙ̂t Nam. Boỏng tả tính Hwa̒ Bi̒nh lâ̒n tâ̒w tiên kóp mă̭t tloong hḙ̂ thôổng Boỏng tả chwiên ngiḙ̂p Kuốc za.

Tloong kuô̭c ho̭p, Ban Chấp hă̒nh dê̒ tha mṷc tiêw kṷ thế tloong năm 2023 nhơ: xâi zư̭ng kwi chể hwa̭t dôô̭ng kuố ta̒n kác tiếw ban; kiếm tla, hưởng zâ̭n ta̒n kác KLB hwa̒n thiḙ̂n hô̒ xơ pơ̭i tha Kwiết di̭nh kôông nhâ̭n la̒ KLB thă̒nh biên kuố Liên dwa̒n. Fổi hơ̭p pơ̭i Xớ VH,TT&ZL xâi zư̭ng kể hwă̭ch tố tlức ta̒n kác zái dẩw tloong tính pơ̭i tham za thi dẩw zái khu bư̭c ha̒ng năm. Xâi zư̭ng kể hwă̭ch bô̒i zươ̭ng ta̒i năng tlé, tâ̭p hwẩn ngiḙ̂p bṷ cho lư̭c lươ̭ng tloo̭ng ta̒i. Lâ̭p kể hwă̭ch liên kết pơ̭i ta̒n tố tlức xa̭ hô̭i, zwănh ngiḙ̂p tố tlức zái pơ̭i kwáng kảw thương hiḙ̂w…

Fát biếw tloong kuô̭c ho̭p, dôô̒ng chỉ Ngwiḙ̂n Văn Twa̒n, Fỏ Chú ti̭ch WBNZ tính teẻnh zả kaw ta̒n kết kwá kuố Liên dwa̒n pơ̭i KLB Hwa̒ Bi̒nh FC ta̒ la̒ ản. Dôô̒ng thơ̒i dê̒ ngi̭ Ban Chấp hă̒nh LDBT Hwa̒ Bi̒nh tiếp tṷc tliến khai ta̒n nhiḙ̂m bṷ nhă̒m nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng. Tloong di̭ fái ngỏ, xét tí khởm bố xung thă̒nh biên pớ ta̒n xớ, ban, ngă̒nh tí fát hwi tlức năng ti kôô̒ng pơ̭i khép kỉn hwa̭t dôô̭ng kuố Liên dwa̒n. Thôổng nhất thă̒nh lâ̭p 4 ban tlức năng: Kiếm tla, chwiên môn, Twiên tliê̒n - ta̒i tlơ̭, Văn foo̒ng; kơ kẩw mô̭i ban kỏ 5 - 7 thă̒nh biên. Ta̒n kác thă̒nh biên Liên dwa̒n tiếp tṷc za̒ xwát, kṷ thế kwi chể hwa̭t dôô̭ng. Tăng kươ̒ng kôông tác twiên tliê̒n nơng kaw nhâ̭n thức kuố kwâ̒n tlủng tloong dổi tươ̭ng. Kúng kổ, fát tliến, nơng kaw chất lươ̭ng hwa̭t dôô̭ng kuố KLB kơ xớ, xâi zư̭ng mớc fỉ hô̭i biên fu̒ hơ̭p, tăng kươ̒ng dâ̒w tư kơ xớ bâ̭t chất, tlang thiết bi̭, kwa di̭ nơng kaw chất lươ̭ng tâ̭p lwiḙ̂n thew fương châm tấi mă̭nh xa̭ hô̭i hwả ta̒n kác hwa̭t dôô̭ng xân tâ̭p.


KÁC TIN KHÁC